Материалы отфильтрованы по дате: Четверг, 10 Февраль 2022
 1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer
Facebook
Материалы отфильтрованы по дате: Четверг, 10 Февраль 2022

«Келечекке татыктуу шаар» 

(ОШ ШААРЫН 2022-2025-ЖЫЛДАРГА ӨНҮКТҮРҮҮ ПРОГРАММАСЫ)  

 

Ош шаары, 2022-жыл 

 

 

Ош шаардык Кеңешинин

2021-жылдын 24-декабрындагы

кезектеги VI сессиясынын   

№21 токтомуна тиркеме

 

 «Келечекке татыктуу шаар»

Программасы

 

         I.Киришүү 

“Келечекке татыктуу шаар” Ош шаарын 2022-2025-жылдарда социалдык-экономикалык өнүктүрүү программасы жарандардын бакубаттыгын арттырууга багытталган 2026-жылга чейин Кыргыз Республикасынын өнүктүрүүнүн улуттук программасын, 2040-жылга чейин Кыргыз Республикасын өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясынын алкагында, Туруктуу өнүгүү максаттарынын “артта эч кимди калтырбоо” деген негизги милдеттенмесине басым жасап жана адамга багытталган өлкөнү өнүктүрүүнүн узак мөөнөттүү стратегиялык максаттарына таянып, уланмалуулук принцибин сактоо менен  иштелип чыкты.

Программа 2022-2025-жылдарга карата Ош шаарынын туруктуу өнүгүшүнүн орто мөөнөттүү максаттарын, приоритеттерин жана милдеттерин аныктайт.

Программанын максаты - жакынкы келечекте шаар калкынын жашоосун ар тараптан жакшыртууга ыңгайлуу шарттарды түзүү болуп саналат.

Программа жергиликтүү бийлик органдардын, кызыкдар болгон бизнес структуралардын, мамлекеттик эмес уюмдардын өкүлдөрүнүн жана эксперттердин катышуусунда иштелип чыкты жана Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө»  Мыйзамы менен бекитилген Ош шаарынын мэриясынын ыйгарым укуктарынын чегинде ишке ашырыла турган иш-чараларды камтыйт. Ошондой эле программаны иштеп чыгууда Ош шаарынын 2025-жылга чейинки башкы планынын иш-чаралары эске алынды.

Программага Ош шаарынын соңку жылдардагы негизги социалдык-экономикалык өнүгүүсүнүн жыйынтыктары жана 2022-2025-жылдарга негизги макроэкономикалык көрсөткүчтөрүнүн болжолу пайдаланылды.

Жалпы программаны каржылоого 16 млрд. 843,9 млн. сом акча каражаты жумшалат.  Анын ичинен 1 млрд. 815,3 млн. сом жергиликтүү бюджеттен, 1 млрд. 248,3 млн. сом республикалык бюджеттен бөлүнөрү, ипотекалык жана өздүк каражаттар 1 млрд. 618,4 млн. сом болору, ал эми 12 млрд. 161,9 млн. сомдук инвестициялар тартылышы пландаштырылган.

 

1.1. Максаттар жана артыкчылыктуу багыттар 

Урбанистиканын мыйзамдарына ылайык ири шаардын жашоосун башкаруу  жана келечектеги өнүгүүсү стратегиялык пландоонун жана туруктуу өнүктүрүүнүн негизинде гана камсыз кылынат.

Көп жылдан бери топтолуп калган шаардын көйгөйлүү маселелерин чечүү системалуу көз карашты, приоритеттерди жана милдеттерди так аныктоону талап кылат. Ошондон улам азыркы учурда шаардын артыкчылыктуу тармактарына басым жасап өнүктүрүү, актуалдуулугуна карап маселелерге көңүл буруу жана приоритеттерге жараша ресурстарды жумшоо зарылчылыгы келип чыгууда.

Жаңы программаны иштеп чыгуунун зарылчылыгы соңку жылдарда өлкөдө, шаарда болуп жаткан өзгөрүүлөргө байланыштуу келип чыкты: биринчиден, Ош шаардык Кеңешинин депутаттары жана Ош шаарынын мэри жаңыдан шайланышты; экинчиден, дүйнө жүзүндө таралып жаткан коронавирустук инфекция шаар тургундарынын турмушунун сапатына, социалдык-экономикалык кырдаалга терс таасирин тийгизди; үчүнчүдөн, COVID-19 илдетинин пандемиясына байланыштуу киргизилген чектөөлөрдүн натыйжасында тышкы дүйнө менен болгон өз ара мамиле чектелди жана ресурстарды алуу мүмкүнчүлүгү азайды.

Программанын актуалдуулугу өлкөдө, шаарда жана дүйнөдө болгон өзгөрүүлөрдү эске алуу менен андан аркы өнүгүүнүн жаңы артыкчылыктуу багыттарын аныктап,  аларды турмушка ашырууда турат.

Бул программанын алкагында Ош шаарынын экономикалык артыкчылыктарынын негизгилери деп орто жана чакан бизнес чөйрөсү, жеңил өнөр жай тармагы, туризм, коммуникация тармагы, санариптештирүү жана соода-транспорттук логистика белгиленди. Шаардын жашоосундагы учурдагы негизги проблемалары катары таза суу менен камсыз кылуунун толук чечилбегендиги, коммуникациялык инженердик тармактардын эскириши, ички жолдордун сапатынын төмөндүгү, көчө тыгындары, көп кабаттуу үйлөрдүн коммуналдык-чарбалык абалын жакшыртуу маселелери аныкталды. Социалдык-гуманитардык чөйрөдө калкты мектепке чейинки билим берүү мекемелер менен камсыз кылуу, орто билим берүүнүн сапатын жогорулатуу, инновациялык билим берүүнү өнүктүрүүгө көңүл бурулат.

Бул  программа төмөнкү көрсөткүчтөргө жетишүүнү көздөйт:

1)      Регионалдык дүң продуктынын жыл сайын өсүшүн 3% га жеткирүү;

2)      Жергиликтүү бюджеттин киреше бөлүгүн 2025-жылга карата 2,5 млрд. сомго жеткирүү;

3)      Инвестиция тартууну жыл сайын 5% га көбөйтүү;

4)      Товар жүгүртүүнүн көлөмүн жыл сайын 5% га көбөйтүү;

5)      Жыл сайын 500 жаңы туруктуу жумуш орундарын түзүү;

6)      Жакырчылыктын деңгээлин 10%га  кыскартуу.

 

1.2. Программанын максаттары

1. Экономиканы өнүктүрүүгө жана инвестиция тартууга жагымдуу шарттарды түзүү.

2. Таза суу менен камсыздоону, коммуналдык чарбаны жакшыртуу жана бардык муниципалдык ишканаларды санариптештирүү.

3. Социалдык өнүгүүгө жагымдуу чөйрө түзүү.

 

II.Кырдаалды талдоо

Өнөр жай ишканалары тарабынан 2021-жылдын январь-ноябрында 4975,5 млн.сомдук өнөр-жай продукциялары өндүрүлүп, физикалык көлөмүнүн индекси 108,9 пайызды түздү.

2021-жылдын январь-нояябрында шаар боюнча өнөр жай ишканаларында өндүрүп чыгаруунун жалпы көлөмүнүн 6,0 пайызын суу менен камсыздоо, тазалоо, таштандыларды кайра иштетүүчү ишканалары, 42,6 пайызын иштетүүчү ишканалар, 51,4 пайызын электр энергиясын, газды өндүрүү жана бөлүштүрүү ээледи.

Айыл чарба продукциясынын дүң чыгарылышы 2021-жылдын январь-ноябрында 1407,8 млн. сомду, ал эми физикалык көлөмдүн индекси 103,0 пайызды түздү.

Курулуштун дүң продукциясынын жалпы көлөмү аталган мезгилде 4726,8 млн. сомду түзүп, 2020-жылдын январь-ноябрына салыштырмалуу 24,7 пайызга жогорулады.

Негизги капиталга инвестицияны өздөштүрүүнүн деңгээли 2020-жылдын январь-ноябрына салыштырмалуу 31,6 пайызга жогорулап (салыштырмалуу баада) 2,8 млрд. сомду түздү.

Автомобиль транспорту менен ташылган жүктүн көлөмү аталган мезгилде 2020-жылдын тийиштүү мезгилине салыштырганда 24,3 миң тоннага, же 1,4 пайызга көбөйүп, 490,5 миң тоннаны түзгөн.

Чарба жүргүзүүчү субьекттер тарабынан көрсөтүлгөн рыноктук тейлөөлөрдүн көлөмү 2021-жылдын январь-ноябрында 62,6 млрд. сомду түзүп, 2020-жылдын тийиштүү мезгилине салыштырмалуу 10,9 пайызга өскөн.

2021-жылдын октябрь айында орточо иштеген жумушчулардын саны 35 571 адамды, бир кызматкердин номиналдык орточо айлык эмгек акысы (чакан ишканаларды эсептебегенде) 17994,9 сомду түзүп, 2020-жылдын октябрь салыштырмалуу 11,6 пайызга өстү, ал эми анын реалдуу өлчөмү, керектөө бааларынын индексин эсепке алып чыгарганда 9,5 пайызга көбөйгөн.

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы аныктаган валюталардын расмий курсуна жараша, 2018-жылдын октябрында бир кызматкердин орточо айлык эмгек акысы АКШнын 212,2 долларын түзгөн.

Инфляция деңгээлин мүнөздөөчү керектөө бааларынын индекси (КБИ) 2021-жылдын ноябрында 2020-жылдын декабрына карата 108,9 пайызды түздү.

Тышкы соода жүгүртүү (бажы статистикасынын маалыматтарынын негизинде) 2021-жылдын январь-октябрында АКШнын 244,0 млн. долларын түзүп, 2020-жылдын январь-августуна салыштырганда 24,9 пайызга көбөйүп, соода балансы АКШнын 158,1 млн. долларына (2020-жылдын январь-октябрында АКШнын 162,8 млн. доллары) терс сальдо болуп түзүлгөн.

Экспорттук жөнөтүүлөр 2020-жылдын январь-августуна салыштырмалуу 2,6 эсеге өсүп, АКШнын 43,0 млн.  долларын, ал эми импорттук түшүүлөр 12,3 пайызга өсүп, АКШнын 201,0 млн. долларын түзгөн.

2021-жылдын январь-октябрында жергиликтүү бюджеттин киреше бөлүгүнө  салыктык жана салык эмес кирешелер боюнча (атайын каражаттарды кошкондо) 1 млрд. 330,9 млн. сом план жеткирилсе, аткарылышы 1 млрд. 272,9 млн. сомду түзүп, пландагыдан 57,9 млн. сомго аз салыктар чогултулган.

 

III. Өнүктүрүүнүн экономикалык артыкчылыктары 

Экономикалык саясат Ош шаарынын эң негизги артыкчылыктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн максималдуу түрдө пайдалануунун негизинде жүргүзүлүшү керек. Аларга орто жана чакан бизнес чөйрөсү, жеңил жана кайра иштетүү өнөр жайы,  туризм жана соода-транспорттук логистика тармактары кирет.

Эзелтен бери Ош шаары орто жана чакан бизнес өкүлдөрүнүн чордону болуп келген. Бул тармак бүгүнкү күндө дагы элди жумуш менен камсыз кылуучу жана шаар казынасына олуттуу киреше алып келген эң маанилүү тармак. Аны ар дайым колдоп, коргоп, өнүгүүсү үчүн бардык ыңгайлуу шарттарды түзүү зарыл.

Экинчи маанилүү тармак бул – жеңил жана кайра иштетүү өнөр жай тармагы. Ош областы бул агрардык аймак, шаардын тегерегиндеги райондордо айыл чарба продукциясынын көптөгөн түрлөрү өндүрүлөт. Ошондуктан Ош шаарында айыл чарба продукциясын кайра иштетүүчү ишканаларды көбөйтүүнү колго алуу зарыл. Ал үчүн шаарга жакын Кең-Сай массивинде, башка бош жерлерден жер бөлүнүп, өндүрүшкө керектүү шарттарды түзүү боюнча иштер жүргүзүлөт.

Үчүнчү артыкчылыктуу тармак – бул туризм. Ошто туризмди өнүктүрүү үчүн бардык мүмкүнчүлүктөрүбүз бар: байыркы шаар, тарыхый жана табигый кызыктуу жайлар. Сулайман-Тоо Борбор-Азия элдери үчүн ыйык жерлердин бири. Ош шаарынын мэриясы тарабынан туризмди өнүктүрүү боюнча “Ош – Улуу Жибек жолунун провайдери” программасы иштелип чыгып, ишке ашырылат. Анын алкагында Ош шаарынын туристтик брендин – шаардын бирдиктүү фирмалык стилин, логотибин жана Brand-Book иштеп чыгуу, чет өлкөлүк жана ички туристтерге багытталган имидж жаратуучу роликтерди иштеп чыгуу, дүйнөлүк жана аймактык туристтик рынокто “Ош – Улуу Жибек жолунун Провайдери” туристтик брендинин маркетингдик кампаниясын (Roadshow) өткөрүү, Жибек жолунда жайгашкан өлкөлөрдүн жана элдердин «SILK ROAD FEST» глобалдык туристтик фестивалын уюштуруу жана башка бир катар иш-чараларды өткөрүү каралып жатат.

Ишкерлердин активдүүлүгүн күчөтүп, аларга ыңгайлуу шарттарды түзүү менен биргеликте салык жана жыйымдарды администрациялоону жакшыртууну колго алуу зарыл. Ал үчүн көмүскө экономика менен күрөшүү, экономикалык субьекттердин бекитилген кирешелерин аныктоо, шаардын бардык муниципалдык ишканаларынын  натыйжалуулугун жана кирешелүүлүгүн жогорулатуу боюнча жигердүү иш алып барылып, санариптик маалыматтык технологиялар киргизилет.

Экономикалык долбоорлор:

1. Экономикалык субьекттердин жайгашуусунун санарип картасын киргизүү;

2. Салыктык жол-жоболорду толук автоматташтырууну (фискалдаштырууну) аяктоо;

3. Тийиштүү каржылоо булактары менен мэриянын айрым ыйгарым укуктарын муниципалдык аймактык башкармалыктарга этап-этап менен өткөрүп берүү;

4. Шаардык инвестициялык долбоорлорду даярдоо жана баалоо боюнча ишкердикти тейлөө борборлорун түзүү;

5. КРдин 2022-2026-жылдарга "Кыргызстанда жасалган" улуттук экспорттук программасын ишке ашыруу;

7. Жаңы өздөштүрүлбөгөн өндүрүштүк багыттар үчүн улуттук өнөктөштөрдүн каражаттарын тартуу үчүн "Мамлекеттик-жеке өнөктөштүк жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын алкагында пилоттук долбоорлорду иштеп чыгуу;

8. Кластерлештирүүнү жана ири товар өндүрүүчүлөрүн колдоону эске алуу менен Дүйнөлүк Банктын “Ош шаарын жана Ош облусун экономикалык өнүктүрүү” программасын ишке ашырууга көмөктөшүү;

9. Индустриалдык паркт куруу боюнча иш алып баруу;

10. Ош шаарынын мэриясынын туризмди өнүктүрүү боюнча “Ош-Улуу Жибек жолунун провайдери” программасын иштеп чыгуу жана ишке ашыруу.

 

IV. Коммуналдык-чарбалык инфраструктураны жакшыртуу жана санариптештирүү 

Шаар жашоочуларынын эң негизги көйгөйү - шаар жашоочуларын үзгүлтүксүз таза суу менен камсыз кылуу.  Аны чечүүгө шаарда болгон бардык ички финансылык ресурстар, республикалык бюджеттен, донорлордон келген жардамдар жумшалат. Жапалак айылдык аймактык башкармалыгынын айылдарын таза суу менен камсыз кылуу боюнча иштер алып барылат.

Көп кабаттуу үйлөрдүн турак жай-коммуналдык абалын жакшыртуу маселеси дагы шаар үчүн приоритеттүү. Бул көйгөйлөрдү чечүүдө үлүштүк каржылоо долбоорунун алкагында иштер алып барылып, жергиликтүү бюджеттен бөлүнүүчү акча каражаты жыл сайын көбөйөт. 

Таштанды төгүлүүчү санитардык полигонду реабилитациялап, таштандыны кайра иштетүүчү заманбап завод куруу боюнча инвестор тартуу иштери жүргүзүлөт.

Автожолдордун сапатын жакшыртууга жана көчө тыгындар маселесин чечүүгө дагы олуттуу көңүл бурулат. Өкмөт менен биргеликте республикалык жана эл аралык трассалардын маршруттарын шаардан тышкары чыгаруу үчүн айланып өтмө жолдорун куруу маселесин чечүү керек. Бул маселеде жогорку бийликтегилер менен такай жана жигердүү иш алып баруу уюштурулат. Ал эми ички жолдорду курууда, биринчи кезекте, алардын сапатына көңүл бурулат. Кытай Эл Республикасынын грантынын эсебинен ички жолдорду, тротуарларды реконструкциялоо иштери жүргүзүлөт. Жөө адамдар басуучу тротуарлар жергиликтүү бюджеттин, демөөрчүлөрдүн эсебинен курулат жана реконструкцияланат.

Ал эми жүргүнчүлөрдү ташуу маселесинде чет элдик шаарлардын тажрыйбасы изилденип чыгылат. Бул маселеде эң негизгиси – экономикалык эффективдүүлүк жана жүргүнчүлөрдүн кызыкчылыктары биринчи кезекте эске алынат. 

Шаардагы эл ташыган транспорт каражаттарына GPS-навигаторлор орнотулуп, муниципалдык автобус, троллейбустарга толук электрондук билеттер киргизилет.

Санарип багыты  боюнча “Санарип технологиялар борбору” муниципалдык ишканасы түзүлөт. Ош шаарындагы муниципалдык мекеме, ишканалар санариптештирилип,  «Түндүк» ведомстволор аралык электрондук өз ара аракеттенүү системасына кошулуп, муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр боюнча маалыматты акысыз негизде берүүнү камсыз кылуу,  муниципалдык мүлктү (жер, имарат, иш кагаздар) электрондук форматка өткөрүү менен «Түндүк» ведомстволор аралык системасына кошуу ишке ашырылат. Ошондой эле, Ош шаарынын мэриясында кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктөрдү, коммуникацияларды бир базага киргизүү максатында “Геопортал” (кадастр) электрондук маалыматтык бирдиктүү электрондук системасы ишке ашырылат.

Калктын саламаттыгына жана айлана чөйрөгө терс таасирин тийгизген тармактардын (өнөр жай, социалдык, турак жай жана башка обьектилер, транспорт каражаттары, түшкөн жалбырактар, ар кандай калдыктар) таасирин азайтуу максатында төмөндөгү иш-чараларды:

*          Шаар чегинде жана анын айланасында жашыл бактардын аянтын кеңейтүү, жашыл зона тутумун калыптандыруу;

*          Жашылдандыруу иштеринде интродукциялык иш-аракеттерди жайылтуу аркылуу дарактар менен бадалдардын тез өсүүчү жана декоративдүү түрлөрүн кеңири пайдаланууга жетишүү;

*          Көрктөндүрүү иштеринде турак-жай конуштарында, өндүрүштүк жана өнөр жай кварталдарында парк-скверлерди түптөөдө шаардык ландшафттын маанилүү элементи катары суу көлмөлөрдү көбөйтүү;

*          Автожолдор боюндагы кьюветтин жол тарабындагы карт дарактарды алып салуу менен көчөлөрдү транспорт агымы үчүн кеңейтүү;

*          Көп кабаттуу турак үйлөрдүн короосундагы кароосуз калган жашыл бактарды реконструкциялоо, сандык жана сапаттык жактан көбөйтүү, аларды асыроо жана сактоо иштерин камсыз кылуу, бул үчүн үй комитеттеринин жоопкерчилигин күчөтүү;

*          Шаар чегиндеги күз айларында күбүлүп түшкөн жалбырактарды өрттөөгө катуу тыюу салуу жана аларды топтоону жашылдандыруу жана көрктөндурүү ишканасында компостко айландырууну ишке ашыруу сунушталат.

Коммуналдык-чарбаны жакшыртуу жана санариптештирүү боюнча долбоорлор:

 1. Кыргыз Республикасынын "Менин үйүм - 2021-2026" мамлекеттик турак жай программасын жана Ош шаарынын ипотекалык программасын ишке ашыруу;
 2. Дүйнөлүк Банктын “Ош шаарын жана Ош облусун экономикалык өнүктүрүү” программасынын алкагында туристтик инфраструктураны жакшыртуу;
 3. Ош шаарынын борбордук деталдык пландоо долбоорун иштеп чыгууну аяктоо (ПДП);
 4. “Акылдуу шаар” долбоорунун алкагында “Коопсуз шаар” компонентин Ош шаарында ишке ашырууга көмөктөшүү;
 5. Европалык Өнүктүрүү жана Реконструкциялоо Банкы каржылаган «Ош шаарынын таза суу жана саркынды суу системаларын реабилитациялоо» долбоорунун II фазасын жана Жапалак айылдык аймактык башкармалыгынын тургундарын таза суу менен камсыздоо долбоорун ишке ашыруу;
 6. Европалык Өнүктүрүү жана Реконструкциялоо Банкынын каржылоосу менен “Ош шаарында катуу таштандыларды башкаруу системасын өркүндөтүү” жана “Коомдук транспорт” долбоорун толук ишке ашыруу;
 7. Ош шаарынын мэриясынын “ГЕОПОРТАЛ” (Кадастр) бирдиктүү электрондук автоматташтырылган маалыматтык системалык программасын улантуу;
 8. «Түндүк» ведомстволор аралык электрондук өз ара аракеттенүү системасы аркылуу алууга мүмкүн болгон, муниципалдык мекеме-ишканалардын карамагында турган маалыматтарды жана документтерди жеке жана юридикалык жактардан талап кылууну болтурбоо жана аларга   акысыз негизде маалымат берүүнү камсыз кылуу иш-чараларын жүргүзүү;
 9. Шаардын инженердик инфратүзүмүн жакшыртуу боюнча иш-чараларды аткаруу;
 10. Жергиликтүү илимий-изилдөө мекемелери жана тийиштүү ЖОЖдор менен биргеликте күн панелдерин (күн электр станциясын) орнотуу (мисалга, Он адыр массивинин батыш жагындагы күңгөй экспозициясындагы капталга 10 га аянтты тосуп, панелдерди жайгаштыруу),  шаардын түштүк-чыгыш четиндеги аймактарда (Ак-Буура дарыясынын жогорку бөлүгүндөгү Даңги каньонунун чыгыш-батыш эки жээк тарабындагы бөксө адырларда) шамал станцияларын куруу,  Ак-Буура дарыясынын жогорку бөлүгүндөгү Папан суу сактагычынын Даңги каньонунундагы шлюздан чыккан суу агымынын, ошондой эле Араван жана Он адыр каналдарынын потенциалдуу кубаттуулугун пайдалануу менен ылайыктуу жерлерде микро жана мини ГЭСтерди куруу аркылуу электр энергиясын өндүрүүнү инвесторлорго сунуштоо.

 

V. Социалдык өнүктүрүү

Социалдык маселелерде билим берүүнүн сапатын жогорулатууга аракеттер жумшалат. Соңку жылдарда катталган жалпы республикалык тестирлөө, олимпиадалардагы Ош шаарынын алгылыктуу эмес көрсөткүчтөрү жакшы жакка өзгөрүшү керек. Бул маселени чечүү үчүн мектептерге күчтүү мугалимдерди тартып, андай окутуучуларга кошумча финансылык дем берүү маселеси каралат. Азыркы заманда ийгиликтүү адис болуу үчүн эң керектүү болгон чет тилдерге жана маалыматтык технологияларга терең үйрөтүүчү чет элдик волонтерлордун жана жергиликтүү мыкты кадрлардын келүүсү үчүн атайын программаларды иштеп чыгуу зарыл. Инклюзивдик билим берүү тутумун өнүктүрүү,  шаардын бардык жалпы билим берүүчү мектептериндеги санариптештирүүнү аягына чыгаруу, балдардын жайкы эс алуусун уюштуруу боюнча иштер жүргүзүлөт.

Мектепке чейинки мекемелердин жетишпестигин азайтуу көйгөйүнө дагы өзгөчө көңүл бурулат. Бул тармакта азыр эки маселе бар: мамлекеттик бала бакчаларда орун жок, ал эми жеке бала бакчалар көбүн эсе талап кылынган атайын шарттарга жооп бербейт. Ушул эки маселени тең чечкенге аракет жасалыш керек: бюджеттин эсебинен бала бакчаларды курууну улантуу, ал эми жеке бала бакчаларды курам дегендерге көмөк көрсөтүү жана алардын сапатын көзөмөлгө алууну уюштуруу.  “Ар бир бала балдар бакчасында тарбияланууга укуктуу”  долбоорун ишке ашыруу же балдар бакчаларын ачуу жаатында  мамлекеттик-жеке өнөктөштүктү өркүндөтүү боюнча иштер алып барылат.

Саламаттык сактоо тармагында “Ковид-19” илдетине каршы күрөшүүдө ооруканаларды заманбап медициналык жабдуулар менен жабдууга,  медициналык кызматтардын сапатын жакшыртууга өзгөчө көңүл бурулат. Каражаттар ооруканалардын жана алардагы жабдууларды модернизациялоого жумшалат. Ошону менен бирге медициналык персоналдын сапаты дагы жакшыртууга муктаж.

Маданият жана спортту өнүктүрүү үчүн дагы бардык аракеттер жасалат. Шаарда эскилиги жеткен маданий обьектилер оңдоп-түзөөдөн өткөрүлөт. Китепканаларды санариптештирүү боюнча иштер аткарылат. Шаардык парктар жана эс алуу жайлары жергиликтүү бюджеттин эсебинен оңдолуп, андан тышкары кинотеатр, эс алуу зоналарын, жаш балдардын көңүл ачуучу борборлорун курам деген инвесторлорго көмөк көрсөтүлөт. Аны менен бирге Оштун эң негизги спорттук обьектиси болгон – борбордук стадионду реконструкциялоо планга киргизилет. Мындан тышкары шаардын эс алуу бактарында көчө тренажерлорун орнотууну боюнча иштер жүргүзүлөт.

Этномаданий көп түрдүүлүктүн бардык чөйрөлөрүндө элдин биримдигин камсыз кылуу жаатындагы локалдык программа иштелип чыгып, ишке ашырылат.

Социалдык коргоо тармагында Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик социалдык заказ жөнүндө” Мыйзамынын алкагында коомдук пайдалуу долбоорлорду ишке ашыруу, аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдүн электрондук паспортун түзүү жана реализациялоо, 18 жашка чейин майыптуулугу бар балдар үчүн такси кызматтарына, акы төлөнүүчү заманбап балдар ойноочу аянтчаларга  “Жеңилдик картасын” киргизүү  жана бул багытта жеке өнөктөштөр менен кызматташууну чыңдоо, социалдык дарыканаларды ачуу өңдүү бир катар иш-чаралар аткарылат.

Социалдык өнүктүрүү боюнча долбоорлор:

1. Ош шаарынын 2022-2026-жылдарга калкты иш менен камсыз кылууга көмөк көрсөтүү программасын иштеп чыгуу;

2. 2021-2026-жылдарга Кыргыз Республикасынын диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатынын концепциясын ишке ашыруу;

3. Ош шаарында перинаталдык борборду куруу;

4. Кыргыз Республикасынын "Санариптик ден соолук паспорту", "Санариптик социалдык паспорт" долбоорлорун ишке ашыруу;

5. “Ар бир бала балдар бакчасында тарбияланууга укуктуу” долбоорун ишке ашыруу;

6. Инклюзивдик билим берүү тутумун өнүктүрүү;

7. «Инсандын руханий-адеп-ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө» Концепциянын алкагында системалуу иш алып баруу;

8. Ош шаарында спорттун  олимпиадалык түрлөрүн өнүктүрүү үчүн тийиштүү шарттарды түзүү;

9. Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик социалдык заказ жөнүндө” Мыйзамынын алкагында коомдук пайдалуу долбоорлорду ишке ашыруу;

10. COVID-19 коронарвирус илдетин жана башка ооруларды алдын-алуу, ооругандарды дарылоого тийиштүү шарт түзүү боюнча иш-чараларды аткаруу;

11. Бабур атындагы Ош мамлекеттик академиялык өзбек музыкалуу драма театрын реконструкциялоо.

 

4. Күтүлүүчү натыйжа 

Программаны ишке ашыруунун жыйынтыгында Ош шаарын туруктуу өнүктүрүүгө базалык шарттар түзүлөт, шаардын инфраструктурасы жана социалдык-экономикалык абалы жакшырат.  Программанын алкагында атайын комплекстүү иш пландар, долбоорлор иштелип чыгат жана  Ош шаарынын көйгөйлөрүн чечүү боюнча коомдук жана эксперттик талкуулар уюштурулат.  2025-жылга карата шаардыктардын жашоо деңгээли, шаардын инвестициялык жагымдуулугу, туристтердин келиши жогорулап, жаңы жумуш орундары түзүлөт, ишкердиктин активдүүлүгү ылдамданат.

Жергиликтүү муниципалдык кызматтар санариптештирилип, бардык категориядагы жарандардарга жеткиликтүү болот жана сапаты жакшырат.

Башкаруу системасы эффективдүү, ачык, системалуу болуп, жарандардын жергиликтүү бийлик органдарына жана мамлекетке болгон ишеними жогорулайт.

 

5. Тобокелдер жана чакырыктар 

Программанын ишке ашыруу мезгилинде Ош шаары жалпы эле Кыргыз Республикасынын өнүгүшүнө терс таасирин тийгизген глобалдык жана регионалдык чакырыктарга жана коркунучтарга дуушар болот. Алсак, климаттык өзгөрүүлөр, дүйнөлүк экономикалык кризистер, COVID-19 пандемиясынын терс таасирлери жана башкалар.  Алардын таасирин азайтуу боюнча Ош шаарынын мэриясынын ыйгарым укуктарынын чегинде чаралар көрүлөт.  Ошондой эле, Программанын чегинде аткарылып жаткан иш-чаралар шаардын экономикасын жогорулатууга, социалдык тармактагындагы көйгөйлөрдү чечүүгө жана айлана-чөйрөнү жакшыртууга шарт түзөт.

 

6.Аткаруу процесси жана мониторинг жүргүзүү 

Программаны кабыл алуу, пландоонун жана шаарды башкаруунун жаңы, натыйжалуу процедурасына өтүүнү түшүндүрөт.  Программа шаардык нормативдик акт статусуна ээ болот жана учурдагы пландоонун негизи болуп эсептелет.  

Программа шаар чарбасынын секторлорун жана тармактарын реформалоо боюнча системалык мүнөзгө ээ, экономиканы жана социалдык тармакты өнүктүрүүгө байланышкан долбоорлор боюнча чечим кабыл алуунун зарыл принциптерин жана артыкчылыктарын аныктайт.

Программанын негизги идеясы бардык пландоо иштери, өзгөчө бюджеттик пландоо, орто жана узак мөөнөттүү максаттарга, туруктуу өнүгүүгө жетишүү болуп саналат.

Программанын бардык багыттары боюнча комплекстүү иш аракеттердин планы түзүлөт жана алар конкреттүү мезгилге эсептелет. Ар бир иш аракеттердин планы структуралык жактан аткарыла турган иштердин максатын, иш-чараларды аткаруу мөөнөттөрүн, каржылоо булактарын камтыйт.

Программанын багыттары боюнча комплекстүү иш аракеттердин планын иштеп чыгуу тартиби, учурдагы пландоону уюштуруу, отчеттуулуктун формалары мэриянын чечими менен кабыл алынат.

Баалоо индикаторлору иштелип чыгат.

Программаны ишке ашыруунун натыйжалуулугуна баа берүү балоо индикаторлорунун аткарылышы боюнча расмий статистикалык маалыматтарынын негизинде жүргүзүлөт. Бул үчүн мэриянын ар бир бөлүмү, тиешелүү мекеме, ишканалардан квартал сайын программанын аткарылышы боюнча маалымат алып, анализдеп, Ош шаарынын мэриясынын коллегиясында кароого маалыматты жыйынтыктоо үчүн мэриянын экономика, каржы жана инвестиция бөлүмүнө берет.

Программаны ишке ашыруунун прогресси квартал сайын Ош шаарынын мэриясынын коллегиясында талкууланат жана жыйынтыгы боюнча коомчулукка жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу маалымат берилет. Программаны ишке ашыруунун сапаты жөнүндө обьективдүү маалымат алуу үчүн жарандык коомдун институттары ишке тартылат. 

 

 

ОШ ШААРЫН 2022-2025-ЖЫЛДАРДА СОЦИАЛДЫК-ЭКОНОМИКАЛЫК

ӨНҮКТҮРҮҮ  ПРОГРАММАСЫНЫН ИШ-ЧАРАЛАР ПЛАНЫ

 

 

1.ЭКОНОМИКАЛЫК САЯСАТ

 

 

1.1.Чакан жана орто ишкердикти өнүктүрүү

 

Иш-чаралар

Аткаруу мөөнөтү

Күтүлүүчү жыйынтыктар

Аткарууга жооптуулар

Бюджет

(млн. сом)

Каржылоо булагы

 

1.1.1.

Ош шаарынын аймагында өнөр жай ишканалардын ишмердүүлүгүнө такай мониторинг жүргүзүү

2022-2025-жылдар

Ош шаарынын өнөр жай ишканаларынын иштеши көзөмөлгө алынып, алардын көйгөйлөрүн өз убагында чечүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт

Экономика, каржы жана инвестиция бөлүмү,

Тышкы байланыштар жана аналитика башкармалыгы

-

-

1.1.2.

“Кыргыз Текстиль ЛТД” ЖЧКсы тарабынан тигүү фабрикасынын  1, 2- этаптарын ишке киргизүүгө көмөк көрсөтүү

2022-2024-жылдар

Жаңы жумуш орундары түзүлүп, шаардын социалдык-экономикалык абалы жакшырат

Шааркуруу жана  муниципалдык менчик бөлүмү,

Ош  шаарынын мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгы, “Ошшаарсууканал” МИ, Ош регионалдык шааркурулушу жана архитектура боюнча башкармалыгы,

“Кыргыз Текстиль ЛТД” ЖЧКсы (макулдашуу боюнча)

850,0

(10 млн. АКШ доллары)

Инвесторлордун эсебинен

1.1.3.

“Алайкуу  Органикс” ЖЧКнын базасында эт, сүт класстерин уюштурууга ар тараптан колго алып  көмөктөшүү

2023-жыл

Жаңы жумуш орду менен камсыздалып, шаардын социалдык-экономикалык абалы жакшырат

Экономика, каржы жана инвестиция бөлүмү,

“Алайкуу Органикс” ЖЧКсы

 

850,0  (10 млн. АКШ доллары)

Инвесторлордун эсебинен

1.1.4.

Ош шаарынын мэри, тиешелүү мекемелердин жетекчилери менен ишкерлердин жана ассоциациялардын башчыларынын  жолугушууларын такай уюштуруп туруу

2022-2025-жылдар

Ишкерлердин көйгөйлөрү өз убагында каралып, тиешелүү иштер  аткарылат

Экономика, каржы жана инвестиция бөлүмү,

Тышкы байланыштар жана аналитика башкармалыгы,

Бизнес ассоциациялар

-

-

1.1.5.

Бизнес форумдарды уюштуруу жана  аларга Ош шаарындагы жеке ишкерлердин катышуусун камсыз кылуу

2022-2025-жылдар

Ишкерлерге инвестор, же биргеликте иштешүү үчүн өнөктөш табуу менен байланыш аянтчасы түзүлөт

Экономика, каржы жана инвестиция бөлүмү, Тышкы байланыштар жана аналитика башкармалыгы,

Бизнес Ассоциациялар.

1,0

Жергиликтүү бюджеттин,

донорлордун каражаттары

1.1.6.

КР  Жогорку  Кеңешинде жана  КР Министрлер Кабинетинде ишкердикке байланышкан маселелер боюнча каралуучу мыйзамдарга  кошумча сунуш, пикир алмашууну уюштуруу

2022-2025-жылдар

Кабыл алынып жаткан мыйзамдарда жергиликтүү ишкерлердин пикири жана  сунуштары эске алынат

Экономика, каржы жана инвестиция бөлүмү,

Бизнес ассоциациялар,

ТПП, РСП (макулдашуу боюнча)

 

-

 

-

1.1.7.

Жергиликтүү ишкерлердин тажрыйба алмашуусун жана байланыш мамилелерин жакшыртуу үчүн бизнес саякаттарды уюштурууга көмөктөшүү

2022-2025-жылдар

Бизнес чөйрөсүн өнүктүрүү, жергиликтүү ишкерлерге тышкы инвестор, же биргеликте иштешүү үчүн өнөктөш табууга көмөк көрсөтүлүп, бизнес чөйрөсүнүн долбоорлору жактырылат

Экономика, каржы жана инвестиция бөлүмү,  Тышкы байланыштар жана аналитика башкармалыгы,

Бизнес ассоциациялар,

Бизнес Ассоциация “Ош-ЖИА”, ТПП, РСП (макулдашуу боюнча)

-

-

1.1.8.

Жаш ишкерлердин инновациялык бизнес-идеясын колдоо жана аларга ар траптан көмөк көрсөтүү максатында “Бизнес Стартап”  иш-чараларын уюштуруу

2022-2025-жыл

Бизнес чөйрөсүн өнүктүрүү, жергиликтүү ишкерлерге тышкы инвестор, же биргеликте иштешүү үчүн өнөктөш табууга көмөктөшүлүп, бизнес чөйрөсүнүн долбоорлору жактырылат

Экономика, каржы жана инвестиция бөлүмү,  Тышкы байланыштар жана аналитика башкармалыгы, Ош шаардык жаштар комитети, Бизнес ассоциациялар, “Ош-ЖИА” бизнес ассоциациясы, Өнөр жай-соода палатасы (макулдашуу боюнча)

-

-

 

 

 

 

Жалпы:

1 701,0

 

 

 

 

 

Жергиликтүү бюджет

-

 

 

 

 

 

Республикалык бюджет

-

 

 

 

 

 

Инвестициялар

1 701,0

 

 

1.2.Инвестицияларды тартуу жана жергиликтүү бюджеттин киреше бөлүгүн көбөйтүү

 

Иш-чаралар

Аткаруу мөөнөтү

Күтүлүүчү жыйынтыктар

Аткарууга жооптуулар

Бюджет

(млн. сом)

Каржылоо булагы

1.2.1.

Мамлекеттик жеке өнөктөштүк принциби менен ишке ашырылуучу долбоорлордун тармактар боюнча тизмесин жана картасын иштеп чыгуу жана ишке ашыруу

2022-2025-жылдар

Жаңы жумуш орду менен камсыздалып, шаардын социалдык- экономикалык абалы жакшырат

Экономика, каржы жана инвестиция бөлүмү,

Тышкы байланыштар жана аналитика башкармалыгы

-

-

1.2.2.

Мамлекеттик жеке өнөктөштүк принциби менен муниципалдык мекемелердин имараттарынын ордуна жаңы көп кабаттуу имараттарды куруп, бизнес борборлорду уюштуруу

2022-2024-жылдар

Ижарадан түшкөн каражат менен жергиликтүү бюджеттин кирешелери жогорулайт

Экономика, каржы жана инвестиция бөлүмү,

Тышкы байланыштар жана аналитика башкармалыгы,

Ош шаарынын мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгы

-

 

Жергиликтүү бюджеттин,  ишкерлердин каражаттары

1.2.3.

“Ош шаарынын мэриясынын муниципалдык набайканасы” муниципалдык ишканасын  ачуу

2023-жыл

Бала бакчалар, мектептер сапаттуу жана арзан баада нан азыктары менен камсыз болуп, жаңы жумуш орундары түзүлөт

Экономика, каржы жана инвестиция бөлүмү,

Тышкы байланыштар жана аналитика башкармалыгы,

Ош шаарынын мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгы

20,0

Жергиликтүү бюджеттин каражаттары

1.2.4.

“Ош шаардык жолдор” МИ асфальт заводун куруу боюнча иш алып баруу

2023-жыл

Жаңы жумуш орундары түзүлүп, шаардын карамагындагы жолдорду оңдоп-түзөөнүн өздүк наркы төмөндөйт

Экономика, каржы жана инвестиция бөлүмү, шааркуруу жана муниципалдык менчик бөлүмү,

«Ош шаардык жолдор» МИ

100,0

Жергиликтүү бюджеттин каражаттары

 

1.2.5.

Борбордук базарды шаардын сырткы аймагына  бекитилген башкы планга ылайык жылдыруу

2022-2023-жылдар

Шаардын инфраструктурасы жакшырып, жагымдуу чөйрө түзүлөт

Экономика, каржы жана инвестиция бөлүмү,

Шааркуруу жана муниципалдык менчик бөлүмү,

-

Жергиликтүү бюджеттин, ишкерлердин каражаттары

1.2.6.

Муниципалдык имараттарды куруп, ижарага берүү менен жергиликтүү бюджетти көтөрүү

2023-жыл

Бирдиктүү терезе долбоору ишке киргизилет

Экономика, каржы жана инвестиция бөлүмү, шааркуруу жана муниципалдык менчик бөлүмү,

Ош шаарынын капиталдык курулуш башкармалыгы

Долбоорлорго ылайык

Жергиликтүү бюджеттин каражаттары

 

 

1.2.7.

Ош шаарында инвестициялык климатты жакшыртуу жана бизнес чөйрөнү өнүктүрүү максатында шаардын аймагына өндүрүштүк ишканалар жайгашуучу атайын индустриялык аймак түзүү боюнча иш алып баруу

2022-2025-жылдар

Жаңы жумуш орундары түзүлүп, жергиликтүү бюджеттин кирешелери көбөйөт  жана жеке ишкерлерге жагымдуу чөйрө түзүлөт

Экономика, каржы жана инвестиция бөлүмү,

Тышкы байланыштар жана аналитика башкармалыгы,

муниципалдык менчик башкармалыгы

100,0

Жергиликтүү бюджеттин, ишкерлердин каражаттары

1.2.8.

Жеке өнөктөштүк принциби аркылуу бирдиктүү коомдук ажатканаларды куруу

2022-2023 жылдар

Шаардын инфраструктурасы жакшырат жана жергиликтүү бюджетке кошумча  кирешелери жогорулайт

Шааркуруу жана муниципалдык менчик   бөлүмү,

Ош шаарынын муниципалдык менчик башкармалыгы,

Ош шаарынын капиталдык курулуш башкармалыгы

Долбоорлорго ылайык

Жергиликтүү бюджеттин каражаттары,

Мамлекеттик-жеке өнөктөштүк принциби аркылуу

 

1.2.9.

Ош шаары менен башка чет  мамлекеттердин шаарларынын ортосунда боордош жана өнөктөш мамилелерди түзүү боюнча такай иш алып баруу

2022-2025-жылдар

Башка шаарлар менен кызматташтык жанданып, соода- экономикалык, гуманитардык байланыштар жакшырат

Экономика, каржы жана инвестиция бөлүмү,

Тышкы байланыштар жана аналитика башкармалыгы

 

Жергиликтүү бюджеттин, ишкерлердин каражаттары

 

 

 

 

Жалпы:

220,0

 

 

 

 

 

Жергиликтүү бюджет

220,0

 

 

 

 

 

Республикалык бюджет

-

 

 

 

 

 

Инвестициялар

-

 

 

1.3.Туризм тармагын өнүктүрүү

 

Иш-чаралар

Аткаруу мөөнөтү

Күтүлүүчү жыйынтыктар

Аткарууга жооптуулар

Бюджет

(млн. сом)

Каржылоо булагы

1.3.1.

Ош шаарынын мэриясынын туризмди өнүктүрүү боюнча “Ош – Улуу Жибек жолунун провайдери” программасын иштеп чыгуу жана ишке ашыруу

2022-2024-жылдар

Ош шаарынын экономикасынын өнүгүүсүнө мультипликативдүү таасирин тийгизип, чакан жана орто бизнестин өнүгүшүнө шарт түзүлүп, бюджетке кошумча  салык түрүндөгү  кирешелери жогорулайт

Экономика, каржы жана инвестиция бөлүмү, Социалдык  өнүгүү бөлүмү, Тышкы байланыштар жана аналитика башкармалыгы

-

-

1.3.2.

Ош шаарынын туристтик брендин – шаардын бирдиктүү фирмалык стилин, логотибин жана Brand-Book иштеп чыгуу

2022-жыл

Шаардын бирдиктүү фирмалык стилинде жасалгаланышы менен жакынкы атаандаш шаарлардын арасында конкуренттүүлүк образды жана дүйнөлүк туристтик продуктту түзүп, Ош шаарынын дүйнөлүк туристтик имиджи пайда болот

Экономика, каржы жана инвестиция бөлүмү,Социалдык  өнүгүү бөлүмү, Тышкы байланыштар жана аналитика башкармалыгы,

Ош шаардык маданият башкармалыгы

0,15

Жергиликтүү бюджеттен, донордук уюмдардан тартылган каражаттар

1.3.3.

Шаарда жол көрсөтүүчү белгилерди, көчөлөрдүн аталыштарын, мекеме-ишканалардын, эс алуу парк-скверлердин аталыштарын жана жарнамаларды Ош шаарынын бирдиктүү стили – брендине шайкеш иштеп чыгуу

2022-жыл

Чет өлкөлүк туристтердин, эл аралык туроператорлордун жана бизнес түзүмдөрдүн көңүл буруусу артып, шаарга кызыгуусу жогорулайт

Ош регионалдык шааркурулуш жана архитектура башкармалыгы,

Ош шаарынын мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгы

0,4

Жергиликтүү/рес-

публикалык бюджет, донордук уюмдардан тартылган каражаттар

1.3.4.

Чет өлкөлүк жана ички туристтерге багытталган имидж жаратуучу роликтерди иштеп чыгуу

2022-жыл

Шаардын жарашыктуу, таанымал образы бар болгондуктан туроператорлордун жарнамалык чыгымдары азаят, эл аралык туристтерди тартууда маркетингдик шарттар түзүлөт жана Ош шаары дүйнөгө таанылат

Тышкы байланыштар жана аналитика башкармалыгы,

Коомчулук менен байланыш кызматы

0,2

Донордук уюмдардан тартылган каражаттар

1.3.5.

Дүйнөлүк жана аймактык туристтик рынокто “Ош – Улуу Жибек жолунун Провайдери” туристтик брендинин маркетингдик кампаниясын  (Roadshow) өткөрүү

2022-2024-жылдар

Чет элдик туристтер Ош шаарынын туристтик потенциалы менен түзмө-түз байланышта таанышуусуна, туроператорлордун ортосунда жаңы келишимдер түзүлүүсүнө жана туроператорлорго турпродуктыларын сатууга шарт түзүлөт

Тышкы байланыштар жана аналитика башкармалыгы,

 

Жергиликтүү туроператорлор (макулдашуу боюнча)

3,0

Жергиликтүү/рес

публикалык бюджет, донордук уюмдардан тартылган каражаттар

1.3.6.

Жибек жолунда жайгашкан өлкөлөрдүн жана элдердин «SILK ROAD FEST» глобалдык туристтик фестивалын уюштуруу.

Анын алкагында:

1) Бүткүл дүйнөлүк туристтик Саммит (WORLD SILK ROAD SUMMIT)

2) «SILK ROAD EXPO» дүйнөлүк туристтик көргөзмө-жарманкесин

3) «SILK ROAD GAMES» Жибек жолунун  улуттук спорт оюндары боюнча дүйнөлүк оюндарын  өткөрүү

2022-жыл

Дүйнөлүк туристтик рынокто   Ош шаарынын  “Ош – Жибек жолунун туристтик борбору” глобалдык туристтик статусу, бренди жана имиджи калыптанат.  Шаардын өздүк туристтик фестивалдары эл аралык туроператорлордун жана туристтердин кызыгуусун арттырып, массалык түрдө тартылат. Ош шаарына таандык турпродуктылардын болуусу коңшу өлкөлөрдүн шаарларынын алдында атаандаштык артыкчылыкты берет.-2024 жылга шаарга келген чет элдик туристтердин саны 100 миңден ашуун көбөйөт.

Экономика, каржы жана инвестиция бөлүмү,

Социалдык  өнүгүү бөлүмү,

Тышкы байланыштар жана аналитика башкармалыгы,

Ош шаардык маданият башкармалыгы,

Ош шаардык дене тарбия жана спорт комитети

Макулдашуу боюнча:

КРнын министерстволору жана ведомстволору, туроператорлордун ассоциациялары

 

0,15

Жергиликтүү/рес-

публикалык бюджет, донордук уюмдардан тартылган каражаттар

1.3.7.

Ош шаарындагы бардык туристтик кызыктуу жайларды байланыштырган бирдиктүү туристтик маршрутту түзүү

2022-жыл

Туристтердин Ош шаарында болуу  убактысы (2 күндөн жогору), кийим-кече (шоппинг) сатып алуу, мейманкана, тамак-аш ж.б. кызмат акыларга Ошто сарпталган финансылык чыгымдары көбөйүп, туристтердин эсебинен шаардын дүң кирешеси өсөт

Тышкы байланыштар жана аналитика башкармалыгы,

 

Жергиликтүү туроператорлор (макулдашуу боюнча)

-

-

1.3.8.

“Жибек жолунун туристтик операторлорунун Ассоциациясын” түзүү

2022-жыл

Ош шаарында  Жибек жолу аркылуу өтүүчү туристтерге эл аралык деңгээлде заманбап туристтик кызматтарды көрсөткөн шаардык, республикалык жана Борбордук Азиялык туроператорлордун башын бириктирген башкы офиси Ош шаарында жайгашкан күчтүү уюм түзүлөт;

-Ош шаары Улуу Жибек жолундагы улуттар аралык трассада башкы туристтик борборлордун бирине айланат

Жергиликтүү туроператорлор (макулдашуу боюнча)

-

 

-

1.3.9.

“Улуу Жибек жолунун кол өнөрчүлөр Гильдиясын түзүү

2022-жыл

- Ош шаарын Борбор Азиянын жана Улуу Жибек жолунун эң негизги кол  өнөрчүлөр борбору катары калыптандырылды;

- Жибек жолундагы кол-өнөрчүлүк саясатын жана бизнесин Ош шаары аркылуу жүргүзүүгө чоң шарттар түзүлөт

Экономика,каржы жана инвестиция бөлүмү, Тышкы байланыштар жана аналитика башкармалыгы,

Ош шаарындагы кол өнөрчүлөрдүн коомдук бирикмеси (макулдашуу боюнча)

-

-

1.3.10.

Кол өнөрчүлөрдүн «SILK ROAD CITY» этно шаарчасын  түзүү

2022-2024-жылдар

Туристтерди жана инвесторлорду өзүнө тарткан этношаарча түзүлөт. Туристтер кол өнөрчүлүк буюмдарды жасоого жана байыркы өнөрдү аркалаган кол өнөрчүлөрдүн жашоосу менен таанышат. Кол өнөрчүлөрдүн шакирттери катары балдар үйлөрдүн ата-энеси жок бүтүрүүчү улан-кыздары алынып, алар кол-өнөрчүлүк кесипке үйрөтүлүп, жумуш жана турак-жайлар менен камсыздалат

Ош шаарынын мэриясы, Ош шаарындагы кол өнөрчүлөрдүн коомдук бирикмеси(макулдашуу боюнча)

20,0

Жергиликтүү бюджеттен, донордук уюмдардан тартылган каражаттар

1.3.11.

Ош шаары башкы орунду ээлеген “Улуу Жибек жолунун уламыштары” энциклопедиясын кыргыз, орус, англис тилдеринде чыгаруу

2022-2023-жылдар

“Улуу Жибек жолунун уламыштары” энциклопедиясы китеп болуп чыгарылып, эл аралык көргөзмө - жарманкелерде, турфорумдарда презентация жасалат. Энциклопедияга негизинен Ош аймагынын легендалары (уламыштары) киргизилет

Социалдык  өнүгүү бөлүмү,

Тышкы байланыштар жана аналитика башкармалыгы,

Макулдашуу боюнча:

Эл аралык уюмдар, Ош шаарынын туроператорлорунун Ассоциациясы

1,0

Донордук уюмдардан тартылган каражаттар

1.3.12.

«www.oshsilkroad.kg» регионалдык туристтик порталын иштеп чыгуу жана СЕО - оптимизация маркетингин иштеп чыгуу

2022-жыл

Туристтер үчүн интернетте туробьекттерди, маалыматтарды жана кызматтарды издөөдө жеңилдиктер түзүлөт;

-Ош шаарын дүйнөлүк картадан жана интернеттен оңой табууга, шаардын кооз жайларын, обьекттерин табууга жана байланыш маалыматтарды алуусуна шарт түзүлөт

Экономика, каржы жана инвестиция бөлүмү,

Тышкы байланыштар жана аналитика башкармалыгы,

 

Макулдашуу боюнча:

Ош шаарынын туроператорлорунун ассоциациясы

1,0

Жергиликтүү бюджет, Донордук уюмдардан тартылган каражаттар

1.3.13.

Шаардагы туроператорлордун эл аралык туристтик жарманкелерге жана фестивалдарга катышуусуна көмөктөшүү

 

2022-2025-жылдар

Чет элдик туристтик операторлор менен жергиликтүү туроператорлордун ортосунда байланыштар түзүлөт

Экономика, каржы жана инвестиция бөлүмү,

Тышкы байланыштар жана аналитика башкармалыгы,

Ош шаардык маданият башкармалыгы

2,0

Жергиликтүү бюджеттин каражаттары

1.3.14.

Туристтик маалыматтык инфраструктураны өнүктүрүү

2022-2025-жылдар

Англис тилинде маалыматтык стенддер, жол көрсөткүчтөр, тактайчалар жана негизги социалдык обьектилердин жол белгилери орнотулат. Туристтерге издеген обьектилерин табууга ыңгайлуу шарт түзүлөт

Экономика, каржы жана инвестиция бөлүмү, Социалдык  өнүгүү бөлүмү, Тышкы байланыштар жана аналитика башкармалыгы,

Ош шаардык маданият башкармалыгы

0,4

Жергиликтүү бюджеттен,

донордук уюмдардан тартылган каражаттар

1.3.15.

Интернетте (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, OK, VKontakte  ж.б. ) социалдык тармактар аркылуу Ош шаарынын туристтик потенциалын алдыга жылдыруу

2022-2025-жылдар

Эл аралык туристтик провайдерлер арасында Ош шаарынын туристтик имиджи тууралуу маалымат жайылтылат

Социалдык  өнүгүү бөлүмү,

Коомчулук менен байланыш кызматы,

Тышкы байланыштар жана аналитика башкармалыгы

1,0

Жергиликтүү бюджеттен, донордук уюмдардан тартылган каражаттар

1.3.16.

Туристтерге, туризм тармагындагы мекемелерге жана жашоочуларга коопсуздукту камсыздоо

2022-2025-жылдар

Ош шаарына “Коопсуз шаар” системасы ишке киргизилет,

-Борбор Азиядагы эң коопсуз шаар катары шаардын имиджи түзүлөт;

-Чет элден келүүчү үй-бүлөлүк турлардын саны көбөйөт

Коргонуу, укук-тартип жана ӨК бөлүмү, Патрулдук милиция, туристтик взвод

-

-

1.3.17.

Боордош шаарлардан туристтерди тартуу жана туризм тармагында кызматташуу

2022-2025-жылдар

Ош шаары менен боордош шаарлардын ортосунда туризм тармагында кызматташуу жана туризмди өнүктүрүү жакшырат

Тышкы байланыштар жана аналитика башкармалыгы,

Ош шаарынын туроператорлорунун ассоциациясы (макулдашуу боюнча)

-

-

1.3.18.

Туристтик жана Ош шаарынын  инфраструктурасын жакшыртуу боюнча макулдашылган бир канча долбоорлорду ишке ашыруу

 

2022-2025-жылдар

Туристтик инфраструктура жакшырат

Шааркуруу жана муниципалдык менчик бөлүмү,

Тышкы байланыштар жана аналитика башкармалыгы,

Ош шаарынын мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгы

249,0

 

АРИС – Дүйнөлүк Банктын каржылоосу менен (Ош ш.6 млн $)

 

 

 

 

Жалпы:

278.3

 

 

 

 

 

Жергиликтүү бюджет

28.1

 

 

 

 

 

Инвестициялар

250.2

 

 

Жалпы (эконом блок):

2199.3

 

 

 

 

 

Анын ичинен:

 

 

 

 

 

 

Жергиликтүү бюджет

248.1

 

 

 

 

 

Республикалык бюджет

-

 

 

 

 

 

Инвестициялар

1951.2

 

 

 

 

 

2.МААЛЫМАТТЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ӨНҮКТҮРҮҮ

 

Иш-чаралар

Аткаруу мөөнөтү

Күтүлүүчү жыйынтыктар

Аткарууга жооптуулар

Бюджет (млн. сом)

Каржылоо булагы

2.1.

Шаар аймагында жайгашкан муниципалдык мекеме-ишканалардын санариптештирүү кызматтарынын бирдиктүү саясатын жүргүзүү максатында муниципалдык “Санариптик технология борбору” мек

месин  ачуу

 

2022-жыл

Мекемелер арасында чар жайыт болгон интернет, компьютерлерди тейлөө сапатын жакшыртуу менен аларга кеткен каражат үнөмдөлөт жана КР Президентинин Жарлыгы аткарылат

Экономика, каржы жана инвестиция бөлүмү,

Ош шаарынын мэриясыны

 тышкы байланыштар жана аналитика башкармалыгы

 

5,0

 

 

Жергиликтүү бюджеттин,

донорлордун эсебинен

 

2.2.

Ош шаарынын мэриясынын  “ГЕОПОРТАЛ” бирдиктүү электрондук автоматташтырылган маалыматтык системалык программасын улантуу

2022-2023-жылдар

Шаа

дын картасы түзүлүп, муниципалдык жерлер такталып, ашыкча ээленген жерлерден киреше түшүп, жергиликтүү бюджеттин каражаттары көбөйөт

Шааркуруу жана  муниципалдык менчик бөлүмү, Ош  шаарынын

муниципалдык менчик башкармалыгы,

тышкы байланыштар жана аналитика башкармалыгы

55,0

 

Жергиликтүү бюджеттин,

донорлордун эсебинен

 

2.3.

Ош шаарынын мэриясынын алдында жогорку ылдамдыктагы оптика маалымат-байланыш тармагын киргизүү жана маалыматты сактоо борборун (сервер) орнотуу жана тейлөө

2022-2023- жылдар

Мэриянын алдында

огорку ылдамдыктагы оптика маалымат-байланыш тармагы ишке киргизилет

Экономка, каржы жана инвестициябөлүмү,

Тышкы байланыштар жана аналитика башкармалыгы

30,0

 

Жергиликтүү бюджеттин,

донорлордун эсебинен

 

2.4.

«Түндүк» ведомстволор аралык электрондук өз ара аракеттенүү системасы аркылуу алууга мүмкүн болгон, муниципалдык мекеме-ишканалардын карамагында турган маалыматтарды жана документтерди жеке жана юридикалык жактардан талап кылууну болтурбоо жана аларга   акысыз негизде маалымат берүүнү камсыз кылуу иш чараларын жүргүзүү

2022-2023-жылдар

Өкмөттүн көзөмөлүндө болуп, маалыматты ыкчам алмашуу менен жарандарга ачык айкындуулук камсыздалат

Мэриянын бардык бөлүмдөрү,

бардык муниципалдык мекеме-ишканалар,

Тышкы байланыштар жана аналитика башкармалыгы (жооптуу),

мэриянын IT адиси

10,0

 

Жергиликтүү бюджеттин,

донорлордун эсебинен

 

2.5.

Муниципалдык мекеме-ишканаларда кагаз жүзүндөгү документ жүгүртүүнү боюнча зарыл чараларды көрүү, атайын  системаны киргизүү жана электрондук форматка өткөрүү

2022-жыл

Кыз

ат көрсөтүүнүн сапаты жогорулап, ачык айкындуулук камсыздалат

Документтик камсыздоо жана көзөмөлдөө бөлүмү (жооптуу),

бардык муниципалдык мекеме-ишканалар,

Тышкы байланыштар жана аналитика башкармалыгы

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.

Ош шаарында IT мектепте муниципалдык кызма

керлерди маалыматтык технологиялар тармагында билимин өркүндөтүү боюнча окуу курстарын уюштуруу жана Бишкек шаарынын мэриясынан берилген  даяр долбоорлорду Ош шаарына ишке ашыруу

2022-2023-жылдар

Жаш программисттердин билим деңгээли жогорулайт жана шаарга

бир канча атайын санарип багытында даяр долбоорлор ишке ашат

Уюштуруу-кадрдык иштер жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу бөлүмү (жооптуу)

3,0

Жергиликтүү бюджеттин,

донорлордун эсебинен

 

2.7.

Шаардын аймагында жайгашкан бардык муниципалдык кызматкерлерди

 кадрдык курамы жөнүндө борборлоштурулган маалыматтар базасына “Е-Kyzmat” кошулуу боюнча иш жүргүзүү

2022-жыл

Бирдиктүү кадр курамынын базасы түзүлөт

Уюштуруу-кадрдык иштер жана жергиликтуу өз алдынча башкаруу бөлүмү  (жооптуу),

бардык муниципалд

к мекеме-ишканалар,  Тышкы байланыштар жана аналитика башкармалыгы

-

-

 

2.8.

“Акылдуу шаарларды” өнүктүрүү боюнча Концепцияны жана иш-чаралар планын иштеп чыгуу

2022-жыл

Иш-чара бекитилет

Экономика, каржы жана инвестиция бөлүмү,

Тышкы байланыштар жана аналитика

ашкармалыгы

-

-

 

2.9.

Мэриянын алдында атайын жарандар үчүн бардык маалыматтар камтылган бирдиктүү портал иштеп чыгуу

 

2022-2023-жылдар

Мэриянын санарип платформасы түзүлүп, санариптештирүүнүн натыйжасында шаардыктардын кызмат алуусу жеңилдейт (электронду

 кызмат алат, убакыт үнөмдөлөт, чыгымдар азаят).

Экономика, каржы жана инвестиция бөлүмү,

Тышкы байланыштар жана аналитика башкармалыгы

10,0

Жергиликтүү бюджеттин,

донорлордун эсебинен

 

2.10.

Ош шаарында жайгашкан жогорку окуу жайлары менен  IT  тармагы боюнча кызматташууну колго алуу

2022-2023-жылдар

Кызмат көрсөтүүнүн сапаты жогорулап, калкка ачык  айкындуулук камсыздалат

Экономика, каржы жана инвестиция бөлүмү,

Тышкы байланыштар жана аналитика башкармалыгы

 

-

2.11.

Курулуп жаткан  көп кабаттуу үйлөрдү

 мыйзамдуулугу жана жалпы маалыматы боюнча толук камтылган атайын  портал түзүү

2022-жыл

Жарандарга жана жеке ишкерлерге  жеткиликтүү маалымат алуусуна шарт түзүлөт

Экономика, каржы жана инвестиция бөлүмү,

Тышкы байланыштар жана аналитика башкармалыгы

 

-

 

Жалпы (санарип тармагы):

113,0

 

 

 

 

 

Анын ичинен:

 

 

 

 

 

 

Жергиликтүү бюджет

113,0

 

 

 

 

 

Республикалык бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

3.ШААРКУРУУ ЖАНА МУНИЦИПАЛДЫК МЕНЧИК ТАРМАГЫ

 

3.1. Шаардын деталдык пландоо долбоорун иштеп чыгуу жана муниципалдык менчикти натыйжалуу башкаруу

 

Иш-чаралар

Аткаруу мооноту

Күтүлүүчү жыйынтыктар

Аткарууга жооптуулар

Бюджет

(млн. сом)

Каржылоо булагы

3.1.1.

Ош шаарынын борбордук деталдык пландоо долбоорун иштеп чыгууну аяктоо (ПДП)

 

2022-жыл

Шаардын башкы планына ылайык ирети менен келеч

кте курулуштар курулуп, мыйзамсыз курулуштар азаят

Шааркуруу жана  муниципалдык менчик бөлүмү,

Ош регионалдык шааркурулушу жана архитектура башкармалыгы

 

30,0

Жергиликтүү бюджеттин каражаттары

 

3.1.2.

Ош шаарындагы курулуш  жана жерди пайдалануу эрежесин

 толуктоо жана өзгөртүү киргизүү (ПЗЗ)

 

2023-жыл

Курулуш тармагындагы жана калкты тейлөө багытындагы ишкерлерге жагымдуу чөйрө түзүлөт

Шааркуруу жана  муниципалдык менчик  бөлүмү,

Ош регионалдык шааркурулушу жана архитектура башкармалыгы

-

-

3.1.3.

Ош шаарынын аймагындагы  Кара-Суу, Араван жана Ноокат  районунун анклавтарын жана шаар четиндеги аймактарды мыйзамда белгиленген тартипте, атайын ведомстволор аралык комиссия түзүү менен Ош шаарынын административдик аймагына өткөрүү боюнча иш алып баруу

 

2023-жыл

Шаардын башкы планына ылайык шаардын аймагы кеңейип, шаар четиндеги башаламан курулуштардын курулуусуна бөгөт коюлат

Шааркуруу жана  муниципалдык менчик  бөлүмү,

Ош регионалдык шааркурулушу жана архитектура башкармалыгы

-

-

3.1.4.

Шаард

ктар жана шаарга келген меймандар үчүн эс алуучу жайларга кичи архитектуралык форма долбоорлорун ишке ашыруу

 

2022-2025-жылдар

Шаардыктар жана шаарга келген меймандар үчүн  эс алуучу жайларга электрондук жол көрсөткүчтөр жана башка  атайын белгилер орнотулат

Шааркуруу жана  муниципалдык менчик  бөлүмү,

Ош регионалдык шааркурулушу жана архитектура башкармалыгы

1,0

Жергиликтүү бюджеттин,

донорлордун эсебинен

 

3.1.5.

Муниципалдык мүлктү натыйжалуу пайдалануу үчүн мүлктөрдүн  реестрин  жаңылап туруу

2022-2025-жылдар

Муниципалдык жерлердин жана имараттардын натыйжалуу пайдалануусу көзөмөлгө алынат

Шааркуруу жана  муниципалдык менчик   бөлүмү,

Ош шаарынын муниципалдык менчик башкармалыгы,

 

-

 

-

 

3.1.6.

“Амир Темир” муниципалдык аймактык башкармалыгына үй-бүлөлүк дарыгерлер жан

 окуу борборун куруу

2022-жыл

Калкка ыңгайлуу шарттар түзүлөт

Шааркуруу жана  муниципалдык менчик  бөлүмү

10,0

Бүткүл дүйнөлүк жаштар ассамблеясынын каражаттары

3.1.7.

Ош шаарынын “Манас-Ата” кичи районуна (36 га аянтка) социалдык обьектилери менен бирге көп кабаттуу үйлөрдөн турган кичи район, заманбап конференциялык залы менен  маданият үйүн куруу

2022-2024-жылдар

Шаар тургундарынын турак жай маселеси чечилет, эл аралык, республикалык деңгээлдеги маданий - илимий иш-чараларды өткөрүүгө шарт түзүлөт. Маданият тармагынын базасы чыңдалат

Социалдык өнүгүү бөлүмү,

Шааркуруу жана  муниципалдык менчик   бөлүмү,

Ош шаарынын маданият башкармалыгы

Долбоорго ылайык

Жергиликтүү бюджеттин,

инвесторлордун эсебинен

 

3.1.8.

Зарыл болгон учурда курулуш  тармагы боюнча жаралган көйгөйлөрдү кеңири талкулоо үчүн атайын тегерек столдорду  уюштуруу

2022-2025-жылдар

Көйгөйлүү маселелер өз убагында чечилип, курулуштун жүрүшү ылдамдайт

Шааркуруу жана  муниципалдык менчик  бөлүмү

-

 

-

 

 

 

 

 

Жалпы:

41,0

 

 

 

 

 

Жергиликтүү бюджет

31,0

 

 

 

 

 

Инвестициялар

10,0

 

 

3.2.Турак-жай менен камсыз кылуу

 

Иш-чаралар

Аткаруу мооноту

Күтүлүүчү жыйынтыктар

Аткарууга жооптуулар

Бюджет

(млн. сом)

Каржылоо булагы

3.2.1.

Курманжан-Датка №121 дарегиндеги 1-ипотекалык көп кабаттуу турак үйүн пайдаланууга берүү

 

2022-жыл

80 жаран ипотекалык шартта турак-жайы менен камсыздалат

Шааркуруу жана  муниципалдык менчик  бөлүмү,

муниципалдык ипотекалык  ишканасы

222,0

Ипотекалык каражаттар

3.2.2.

Достук №83 дарегиндеги 2- ипотекалык көп кабаттуу турак үйүн пайдаланууга берүү

2022-жыл

90 жаран ипотекалык шартта турак-жайы менен камсыздалат

Аймакта жарандар үчүн поликлиника пайдаланууга берилет, аймактын транспорттук логистикасы жакшырат

Шааркуруу жана  муниципалдык менчик бөлүмү,

муниципалдык ипотекалык  ишканасы

209,1

Ипотекалык каражаттар

3.2.3.

Көкүм-Бий №100 А дарегиндеги

3- ипотекалык көп кабаттуу турак үйүн пайдаланууга берүү

2022-жыл

60 жаран ипотекалык шартта турак-жайы менен камсыздалат

Шааркуруу жана  муниципалдык менчик бөлүмү,

муниципалдык ипотекалык  ишканасы

134,7

Ипотекалык каражаттар

3.2.4.

Набережная №3 дарегинде

үлүштүк курулуш программасынын алкагындагы 1- үйдү пайдаланууга берүү

2024-жыл

106 жаран турак-жай менен камсыздалат

Шааркуруу жана  муниципалдык менчик бөлүмү,

муниципалдык ипотекалык  ишканасы

265,2

Ипотекалык каражаттар

3.2.5.

Тилеке Баатыр №6 дарегинде

үлүштүк курулуш программасынын алкагындагы

1- үйдү пайдаланууга берүү

2024-жыл

110  жаран турак жай менен камсыздалат

Шааркуруу жана  муниципалдык менчик бөлүмү,

муниципалдык ипотекалык  ишканасы

450,0

Ипотекалык каражаттар

3.2.6.

Набережная №2а дарегинде

үлүштүк курулуш программасынын алкагындагы

1- үйдү пайдаланууга берүү

2024-жыл

96 жаран турак жай менен камсыздалат

Шааркуруу жана  муниципалдык менчик бөлүмү, Ош шаарынын мэриясынын муниципалдык ипотекалык  ишканасы

300,0

Ипотекалык каражаттар

3.2.7.

Муниципалдык жаңы жерлер пайда болушуна карап белгиленген тартипте ипотекалык шартта турак жайларды салуу

 

2022-2025-жылдар

Жарандар турак жай менен камсыздалат

Шааркуруу жана  муниципалдык менчик бөлүмү,

муниципалдык ипотекалык  ишканасы

Сметага ылайык

Ипотекалык каражаттар

 

 

 

 

Жалпы:

1581,0

 

 

 

 

 

Жергиликтүү бюджет

-

 

 

 

 

 

Республикалык бюджет

-

 

 

 

 

 

Ипотекалык каражаттар

1581,0

 

 

3.3.Жол инфраструктурасын өнүктүрүү

 

Иш-чаралар

Аткаруу мөөнөтү

Күтүлүүчү жыйынтыктар

Аткарууга жооптуулар

Бюджет

(млн. сом)

Каржылоо булагы

3.3.1.

Ош шаарынын 16 ички жолдорун (40,6 км) толугу менен реконструкциялоо, Монуев менен Шакиров жана Монуев менен Масалиев көчөлөрүн  эстакадалык көпүрө куруу (2 этап менен)

 

2022-2025-жылдар

Шаар ичиндеги ички көчөлөрдүн  жолдору асфальтталып, ыңгайлуу шарт түзүлөт

Шааркуруу жана  муниципалдык менчик бөлүмү,

Экономика, каржы жана инвестиция  бөлүмү,

“Ош шаардык жолдор” МИ

8 500,0

(100,0 млн АКШ доллар)

Кытай  Эл Республикасынын гранты

3.3.2.

Амир-Темур көчөсүн Г.Айтиев көчөсүнөн А.Мамыров көчөсүнө чейин реконструкциялоо. Жалпы курулуштун болжолдуу  узундугу 1.8 км

 

 

2022-жыл

Шаар ичиндеги жол тыгындары азаят

Шааркуруу жана  муниципалдык менчик бөлүмү,

“Ош шаардык жолдор” МИ

 

80,0

Республикалык

бюджеттин каражаттары

 

3.3.3.

Ленин көчөсүнө (болжол Шейит-Дөбө) бекем кармап туруучу дубалды (подпорная стена) куруу

 

2023-жыл

Шаар тургундарына коопсуз чөйрө түзүлөт

Шааркуруу жана  муниципалдык менчик бөлүмү,

“Ош шаардык жолдор” МИ

 

22,8

Республикалык

бюджеттин каражаттары

 

3.3.4.

Ленин көчөсүнүн Мамажан көчөсүнөн жаңы автобекетке чейин аралыкты асфальттоо

2023-жыл

Шаар ичиндеги ички көчө асфальтталып, ыңгайлуу шарт түзүлөт

Шааркуруу жана  муниципалдык менчик бөлүмү,

“Ош шаардык жолдор” МИ

150,0

Республикалык

бюджеттин каражаттары

 

3.3.5.

Ленин көчөсүнүн эки жээгине (Борбордук аянттан Вахапова көпүрөсүнө чейинки аралык) таман таш (брусчатка) басуу

2022-2023-жылдар

Шаар тургундарына ыңгайлуу шарт түзүлөт

Шааркуруу жана  муниципалдык менчик бөлүмү,

“Ош шаардык жолдор” МИ

15,0

Жергиликтүү бюджеттин,

донорлордун каражаттары

3.3.6.

Жапалак айылдык аймактык башкармалыгынын (Озгур, Качыбек, Орке, Арек жана башка айылдардын) ички жолдорун асфальттоо, шагылдоо (титулдук тизмеге ылайык) иштерин жүргүзүү

2022-2025-жылдар

Шаар тургундарына ыңгайлуу шарт түзүлөт

Шааркуруу жана  муниципалдык менчик бөлүмү,

“Ош шаардык жолдор” МИ

Долбоорлорго ылайык

Жергиликтүү бюджеттин,

донорлордун каражаттары

3.3.7.

Шаардын көчөлөрүндөгү эски лампалык жол чырактарды  жаңы заманбап жол чырактарга алмаштыруу (жаңы светодиоддук жол чырактарды орнотуу)

 

 

2022-жыл

Жол кыймылынын коопсуздугу камсыздалып, транспорттук каражаттардын жана жөө жүргүнчүлөрдүн кыймылы жөнгө салынат

Шааркуруу жана  муниципалдык менчик  бөлүмү,

“Ош шаардык жолдор” МИ

 

 

5,0

Жергиликтүү бюджеттин каражаттары

3.3.8.

Шаардагы жол чырактарды башкаруу системасын этабы менен “АСУДД-автоматикалык башкаруу” системасына өткөрүү

 

 

2023-жыл

Ош шаарынын тургундарына шарт түзүлүп, шаардын жол инфраструктурасы жакшырат

 

Шааркуруу жана  муниципалдык менчик бөлүмү,

“Ош шаардык жолдор” МИ

4,0

Жергиликтүү бюджеттин каражаттары

3.3.9.

“Акылдуу шаар” долбоорунун алкагында “Коопсуз шаар” компонентин Ош шаарында ишке ашырууга көмөктөшүү

 

2022-жыл

Жол коопсуздук эрежелери сакталып, кырсыктардын алды алынат

Шааркуруу жана  муниципалдык менчик бөлүмү,

“Ош шаардык жолдор” МИ

10,0

Жергиликтүү бюджеттин каражаттары

3.3.10.

Шаардын ички жолдорун жана жөө жүргүнчүлөр жүрүүчү жолдорду толугу менен ондоп-түзөө

 

2022-2025-жылдар

Ош шаарынын тургундарына шарт түзүлүп, шаардын жол инфраструктурасы жакшырат

(бекитилген титулдук тизмеге ылайык)

Шааркуруу жана  муниципалдык менчик бөлүмү,

“Ош шаардык жолдор” МИ,  Ош шаарынын мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгы

20,0

Жергиликтүү бюджеттин каражаттары

3.3.11.

Көп кабаттуу заманбап автоунаа коючу жайларды куруу, автотыгындарды азайтуу, жолдорду кеңейтүү жумуштары боюнча иш алып баруу

 

 

2022-2024-жылдар

Ош шаарынын тургундарына шарт түзүлүп, шаардын жол инфраструктурасы жакшырат

 

Шааркуруу жана  муниципалдык менчик бөлүмү,

“Ош шаардык жолдор” МИ Ош шаарынын мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгы

 

Жергиликтүү бюджеттин каражаттары

3.3.12.

Ош шаарынын аймагында муниципалдык атайын  автотоктомолор жана убактылуу автокоюу жайларын уюштуруу

 

 

2022-2024-жылдар

Ош шаарынын тургундарына шарт түзүлүп, шаардын жол инфраструктурасы жакшырат

 

Шааркуруу жана  муниципалдык менчик бөлүмү,

“Ош шаардык жолдор” МИ,

Ош шаарынын муниципалдык менчик башкармалыгы,

 

 

Жергиликтүү бюджеттин каражаттары, жеке өнөктөштүк принциби аркылуу

3.3.13

“Керме-тоо” муниципалдык аймактык башкармалыгына караштуу  Б.Осмонов көчөсүнө жер алдынан же жер үстүнөн жөө адамдар өтүүчү өтмөк курууну изилдеп чыгуу жана куруу боюнча иш алып баруу

2022-2024-жылдар

Ош шаарынын жол инфраструктурасы  жакшырат жана жол коопсуздугу камсыздалат

 

Шааркуруу жана  муниципалдык менчик бөлүмү,

“Ош шаардык жолдор” МИ

 

 

Жергиликтүү

/республикалык бюджеттин каражаттары

 

 

 

 

Жалпы:

8 806,8

 

 

 

 

 

Жергиликтүү бюджет

54,0

 

 

 

 

 

Республикалык бюджет

252,8

 

 

 

 

 

Инвестициялар

8 500,0

 

 

3.4.Капиталдык курулуштар

 

Иш-чаралар

Аткаруу мөөнөтү

Күтүлүүчү жыйынтыктар

Аткарууга жооптуулар

Бюджет

(млн. сом)

Каржылоо булагы

3.4.1.

Ош шаарынын Ак-Буура дарыясынын эки жээгин бекемдөө, санитардык тазалоо,  жашылдандыруу, көрктөндүрүү долбоорлоо жана куруунун 1-этабын аягына чыгаруу

2022-2024-жылдар

Башкы пландындын негизинде шаар тургундарына жагымдуу чөйрө түзүлүп, С.Бахапова көчөсүнөн баштап Нурматов көчөсүнө чейин дарыянын жээги жакшырат

Шааркуруу жана  муниципалдык менчик бөлүмү,

Ош шаарынын мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгы

 

 

132,0

Жергиликтүү/ республикалык бюджеттин каражаттары

3.4.2.

Ош шаарынын Ак-Буура дарыясынын эки жээгин бекемдөө, санитардык тазалоо,  жашылдандыруу,  көрктөндүрүү үчүн долбоорлоо жана куруунун 2-этабын ишке ашыруу

 

 

2022-2025-жылдар

Башкы пландындын негизинде шаар тургундарына жагымдуу чөйрө түзүлүп, Нурматов көчөсүнөн баштап Навои көчөсүнө чейин дарыянын эки жээги жакшырат

Шааркуруу жана  муниципалдык менчик бөлүмү,

Ош шаарынын мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгы

 

255,0

Дүйнөлүк банктын эсебинен (АРИС аркылуу)

3.4.3.

Ош шаарынын  У.Салиева көчөсүнүн  (Жийделик  көчөсүнүн баштап Касымбеков көчөсүнө чейин) эки тарабын жашылдандыруу,  көрктөндүрүү, жолун кеңейтүү жана тротуар куруу

2022-жыл

Жергиликтүү тургундарга жагымдуу чөйрө түзүлөт

Шааркуруу жана  муниципалдык менчик бөлүмү,

Ош шаарынын капиталдык курулуш башкармалыгы

87,0

Жергиликтүү бюджеттин каражаттары

3.4.4.

Ош шаарынын аймагындагы өтмө обьект болгон 5 мектептин курулушун бүткөрүү жана кошумча окуу имараттарды куруу

2022-2024-жылдар

Балдардын билим алуусуна шарт түзүлөт

Шааркуруу жана  муниципалдык менчик   бөлүмү,

Ош шаарынын мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгы

250,0

Республикалык бюджеттин каражаттары

3.4.5.

Н.Исанов көчөсүнүн №40 дарегине 1000 орундуу жаңы мектептин имаратын куруу

2023-жыл

Билим деңгээлинин сапаты жогорулайт жана аларга ыңгайлуу шарт түзүлөт

Шааркуруу жана  муниципалдык менчик бөлүмү,

Ош шаарынын мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгы

230,0

Россия Федерациясынын каржылоосу менен

3.4.6.

Зарыл болгон аймактарга  жаңыдан  ФАПтарды куруу (жыл сайын бекитилген титулга ылайык)

2022-2025 жылдар

Жергиликтүү жашоочулардын ден соолугу жакшырат

Шааркуруу жана  муниципалдык менчик бөлүмү,

Ош шаарынын мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгы

 

43,7

(30,0 млн. сом инвестиция, 13,7 жергил. бюджет)

Жергиликтүү бюджеттин каражаттары,

Бүткүл Дүйнөлүк Мусулман жаштарынын Ассамблеясы

3.4.7.

Шаардын аймагына жаңыдан  бала бакчаларды куруу (жыл сайын бекитилген титулга ылайык)

2022-жыл

Балдарды  мектепке даярдоого шарт  түзүлөт

Шааркуруу жана  муниципалдык менчик бөлүмү,

Ош шаарынын мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгы

213,0

(90,0 инвестиция, 123 жерг. бюджет)

Жергиликтүү бюджеттин каражаттары,

Россия Федерация-сынын гранты

3.4.8.

Бала бакчаларга кошумча жаңы  имараттарды куруу (№25 “Ак-Тайлак”, №60 “Арча Бешик”, “Келечек” жана башка ушул сыяктуу балдар бакчаларынын аймактары иликтенип чыгат) (жыл сайын бекитилген титулга ылайык)

2022-жыл

Балдарды  мектепке даярдоого шарт  түзүлөт

Шааркуруу жана  муниципалдык менчик бөлүмү,

Ош шаарынын мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгы

282,0

Жергиликтүү бюджеттин каражаттары

3.4.9.

“Амир-Темир”, “Манас-Ата” МАБнын аймагында жаңыдан поликлиника куруу (жыл сайын бекитилген титулга ылайык)

2022-2025 жылдар

Медициналык мекемелердин инфра түзүмү жакшырып, заман талабына  ылайыкташтырылат.

Шааркуруу жана муниципалдык менчик бөлүмү,

Ош шаарынын мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгы

125,0

Жергиликтүү бюджеттин каражаттары

3.4.10.

Ош шаардык клиникалык ооруканасынын мурдагы аймагына  поликлиника куруу

2022-2024-жылдар

Медициналык мекемелердин инфра түзүмү жакшырып, заман талабына  ылайыкташтырылат.

Шааркуруу жана муниципалдык менчик бөлүмү

60,0

Катар Республикасы-нын каражаттары

3.4.11.

Жапалак айылдык аймактык башкармалыгын таза суу менен камсыздоо

2022-2025-жылдар

Жергилиликтүү жашоочулар ичүүчү таза суу менен камсыздалат

Шааркуруу жана  муниципалдык менчик бөлүмү,

Ош шаарынын мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгы

160,0

Республикалык бюджеттин каражаттары

3.4.12.

“Сулайман-Тоо” МАБна караштуу Атабаев, Сурикова, Окольцова, Макаренко, Крупская, Шопокова, Нарынская, Ахунбаева, Ленинградская көч. саркынды суу түтүгүн  тартуу

 

2022-жыл

Жашоочуларга ыңгайлуу шарт түзүлөт

Шааркуруу жана  муниципалдык менчик бөлүмү,

Ош шаарынын мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгы

18,5

Жергиликтүү бюджеттин каражаттары

3.4.13.

Шаардагы көп кабаттуу үйлөрдүн алдына жылына 6 (алты) балдар ойноочу аянтча куруу (жалпы 24 даана)

2022-2025-жылдар

Балдарга  ыңгайлуу шарт түзүлөт

Шааркуруу жана  муниципалдык менчик бөлүмү,

Ош шаарынын мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгы

10,5

(жылына 3,5)

Жергиликтүү бюджеттин каражаттары

3.4.14.

Шаардын аймагына жаңыдан аялдамаларды куруу жана эски аялдамаларды оңдоп түзөө (жыл сайын бекитилген титулга ылайык)

2022-2024-жылдар

Шаар тургундарына жана жүргүнчүлөргө ыңгайлуу шарттар түзүлөт

Шааркуруу жана  муниципалдык менчик бөлүмү,

Ош шаарынын мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгы

8,0

(жылына 2,0 каралат)

Жергиликтүү бюджеттин каражаттары

3.4.15.

А.Навои атындагы эс алуу багын толугу менен реконструкциялоо

2022-жыл

Шаар тургундарына ыңгайлуу шарттар  түзүлөт

Шааркуруу жана  муниципалдык менчик бөлүмү, ички инвесторлор

Долбоорго ылайык

Мамлекеттик-жеке өнөктөштүк принциби аркылуу

3.4.16.

Данги участкасынын Төлөйкөн айылына чейинки 2400 метр аралыка диаметри – 1000 мм болгон суу түтүгүн тартуу

2022-2024-жылдар

Шаар калкы таза суу менен үзгүлтүксүз камсыз болот

Шааркуруу жана  муниципалдык менчик бөлүмү,  КР Ичүүчү суу менен камсыздоону жана саркынды сууларды чыгарууну өнүктүрүү департаменти

255,0

(3,0 млн. АКШ доллар)

Азия Өнүктүрүү Банкы

3.4.17.

Ак-Буура дарыясынын күн батыш тарабына узундугу 2573м  Ø-400 мм  аралыкка саркынды суу түтүгүн тартуу

2022-жыл

Экологиялык абал жакшырып, калкка жагымдуу чөйрө  түзүлөт

Шааркуруу жана  муниципалдык менчик бөлүмү,

Ош шаарынын мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгы

22,0

Жергиликтүү бюджеттин каражаттары

3.4.18.

“Жаштык” балдар жайкы эс алуу жайын калыбына келтирүү, жаңы корпустарды куруу же жеке өнөктөш принцибинде ишке ашыруу

2022-2023 жылдар

Балдардын эс алуусу камсыздалып,  билим деңгээли жогорулайт

Шааркуруу жана  муниципалдык менчик   бөлүмү,

Ош шаарынын мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгы,

Ош шаарынын мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгы

50,0

Жергиликтүү бюджеттин каражаттары,

Мамлекеттик-жеке өнөктөштүк принциби аркылуу

3.4.19.

Төлөйкөн айылындагы Ж.Мамытов атындагы орто мектебинин жанында курулушу башталып токтоп турган курулушту иликтеп чыгып, ордуна оорукана куруу боюнча иш алып баруу

2023-2024 жылдар

Калкка сапаттуу кызмат көрсөтүлүп, элдин саламаттыгы жакшырат

Шааркуруу жана  муниципалдык менчик   бөлүмү,

Ош шаарынын мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгы

Долбоорго ылайык

Жергиликтүү/ республикалык бюджеттин каражаттары

3.4.20.

Ош шаардык саламаттык сактоо мекемелеринин имараттарын капиталдык оңдоп - түзөтүүдөн өткөрүү, техникалык базасын чыңдоо аркылуу медициналык кызмат көрсөтүүнүн сапаттуулугуна жетишүү

2022-2025 жылдар

Ооруларды алдын алуу, калка тез ыкчам жардам көрсөтүү жөнгө салынат

 

Шааркуруу жана  муниципалдык менчик   бөлүмү,

Социалдык өнүгүү бөлүмү,

Билим берүү башкармалыгы

Ош шаарынын мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгы

100,0

Жергиликтүү бюджеттин каражаттары

3.4.21.

Ош шаарынын муниципалдык аймактык башкармалыктарына жана  Жапалак айылдык аймактык башкармалыгына поликлиника куруу маселесин изилдеп, зарыл болгон жайларга  поликлиника курууну ишке ашыруу

2022-2025 жылдар

Ооруларды алдын алуу, калкка тез ыкчам жардам көрсөтүү жөнгө салынат

 

Шааркуруу жана  муниципалдык менчик   бөлүмү,

Социалдык өнүгүү бөлүмү,

Билим берүү башкармалыгы

Ош шаарынын мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгы

 

Жергиликтүү/ республикалык бюджеттин каражаттары

3.4.22.

“Газпром” ЖЧКсынын Оштогу филиалынын иш пландарына ылайык шаардагы көчөлөрдү газдаштыруу

2022-2025-жылдар

Шаар тургундары газ менен камсыздалат

Шаардык чарба жана транспорт бөлүмү, “Газпром” ЖЧКсынын Оштогу филиалы

 

Долбоорлорго ылайык

“Газпром” ЖЧКсынын Оштогу филиалынын каражаттары

 

 

 

 

Жалпы:

2 046,7

 

 

 

 

 

Жергиликтүү бюджет

971,7

 

 

 

 

 

Республикалык бюджет

410,0

 

 

 

 

 

Инвестициялар

665,0

 

 

Жалпы (шаар куруу тармагы):

12 475.6

 

 

 

 

 

Анын ичинен:

 

 

 

 

 

 

Жергиликтүү бюджет

1056.7

 

 

 

 

 

Республикалык бюджет

662.8

 

 

 

 

 

Инвестициялар

9175.0

 

 

 

 

 

Ипотекалык каражаттар

1581,0

 

 

 

 

 

3.5.Электр энергиясын өнүктүрүү жана экология тармагын жакшыртуу

 

3.5.1

Күн панелдерин (күн электр станциясын) орнотуу менен  электр энергиясын өндүрүү мүмкүнчүлүгүн иликтеп чыгуу

2022-2023-жылдар

Электр энергиясына болгон басым азайып, калк үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыздалат

Шааркуруу жана  муниципалдык менчик   бөлүмү,

Шаардык чарба жана транспорт бөлүмү,

Долбоорго ылайык

Инвесторлордун эсебинен

3.5.2

Шаардын аймагына электр подстанциясын курууга жер тилкесин ажыратып берүү

2022-2023-жылдар

Электр энергиясына болгон басым азайып, калк үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыздалат

Шааркуруу жана  муниципалдык менчик   бөлүмү,

Ош шаарынын муниципалдык менчик башкармалыгы

 

 

3.5.3

Шаардын түштүк-чыгыш четиндеги аймактарда шамал станцияларын куруу аркылуу электр энергиясын өндүрүү  мүмкүнчүлүгүн иликтеп чыгуу

2022-жыл

Электр энергиясына болгон басым азайып, калк үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыздалат

Шааркуруу жана  муниципалдык менчик   бөлүмү,

Шаардык чарба жана транспорт бөлүмү,

 

Инвесторлордун эсебинен

3.5.4

Шаардын жана жакынкы райондордун аймагындагы  ылайыктуу жерлердеги дарыя, каналдарынын потенциалдуу кубаттуулугун пайдалануу аркылуу  микро жана мини ГЭС терди куруу боюнча долбоорлорду ишке ашырууга көмөк көрсөтүү

 

2022-2024-жылдар

Электр энергиясына болгон басым азайып, калк үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыздалат

Шааркуруу жана  муниципалдык менчик   бөлүмү,

Шаардык чарба жана транспорт бөлүмү,

Жогорку окуу жайлар

 

Инвесторлордун эсебинен

3.5.5

Турак-жай конуштарын газ менен жылытууга өткөрүү жана  стационардык отказандарды куруу боюнча иш алып баруу

2022-2024-жылдар

Шаарда абанын булганышы азайып, калктын жашоосунда ыңгайлуу шарттарды түзүүгө өбөлгө түзүлөт

Шааркуруу жана  муниципалдык менчик   бөлүмү,

Шаардык чарба жана транспорт бөлүмү,

 

Инвесторлордун эсебинен

3.5.6

Шаардын жана жакын жайгашкан аймактарда өндүрүш, калктуу тейлөө багытында   ишмердүүлүк жүргүзгөн ишканалардан чыккан түтүн, уулу  заттарды жок кылуу боюнча иш алып баруу

2022-2024-жыл

Шаарда абанын булганышы азайып, калктын жашоосунда ыңгайлуу шарттарды түзүүгө өбөлгө түзүлөт

Шааркуруу жана  муниципалдык менчик   бөлүмү, (экотех)

Шаардык чарба жана транспорт бөлүмү,

 

Инвесторлордун эсебинен

3.5.7.

Ош шаарынын аймагында экологиялык зыянга мониторинг жүргүзүү, айлана чөйрөнүн булганышын жана  ыш-түтүн (смог) каптоонун алдын алуу максатында мэриянын алдында тиешелүү кызматтар менен атайын  “Эко кеңешмесин” түзүү

2022- жыл

Калктын саламаттыгы чыңдалат жана шаарда абанын булганышы иликтенет

 

Шааркуруу жана  муниципалдык менчик   бөлүмү,

Шаардык чарба жана транспорт бөлүмү

 

Жергиликтүү бюджеттин эсебинен

3.5.8.

Коомдук жайларды, жогорку жана орто окуу жайларды, мектеп, бала бакчаларды айлана-чөйрөнү көзөмөлдөөчү аппарат жабдуулар менен камсыздоо боюнча иш алып баруу

2022-2024-жылдар

Шаарда абанын булганышы азайып, калктын жашоосунда ыңгайлуу шарттарды түзүүгө өбөлгө түзүлөт

Шааркуруу жана  муниципалдык менчик   бөлүмү,

Шаардык чарба жана транспорт бөлүмү,

 

Инвесторлордун эсебинен

 

 

 

4.КОММУНАЛДЫК  ЧАРБАЛЫК  ИНФРАСТРУКТУРАНЫ  ЖАКШЫРТУУ

 

 

4.1.Шаар калкын үзгүлтүксүз таза суу жана саркынды суу системалары менен камсыз кылуунун сапатын жакшыртуу

 

Иш-чаралар

Аткаруу мөөнөтү

Күтүлүүчү жыйынтыктар

Аткарууга жооптуулар

Бюджет

(млн. сом)

Каржылоо булагы

4.1.1.

“Жапалак” айылдык аймактык башкармалыгынын калкын үзгүлтүксүз таза суу менен камсыздоо  боюнча иш жүргүзүү

(көлөмү 6000 м3 болгон бир суу кампасын,  көлөмү 1000 м3 болгон эки суу кампасын куруу жана айылдарга суу түтүктөрүн тартуу)

2022-2025-жылдар

Жергиликтүү тургундар ичүүчү таза суу менен камсыздалат

Шааркуруу жана муниципалдык менчик бөлүмү, Ош шаарынын капиталдык курулуш башкармалыгы

150,0

Республикалык бюджеттин каражаттары

4.1.2.

ТУС «Жапалак» аймагында ар бири V=1000м3 эки суу кампасын куру

2022-2025-жылдар

«Жапалак» айылдарынын тургундары ичүүчү суу менен үзгүлтүксүз камсыздалат

Шааркуруу жана муниципалдык менчик бөлүмү, Ош шаарынын капиталдык курулуш башкармалыгы

14,5

Республикалык бюджеттин каражаттары

4.1.3.

“Речная” подстанциясынан  №9 НС чейин узундугу  2200 пм электр чубалгысынын куруу

2022-2025-жылдар

Шаардын батыш тарабы суу менен үзгүлтүксүз камсыздалат

Шааркуруу жана муниципалдык менчик бөлүмү, Ош шаарынын капиталдык курулуш башкармалыгы

3,5

Республикалык бюджеттин каражаттары

4.1.4.

«Жапалак» насостук станциясынан долбоорлонуучу суу кампаларына чейин (7,5 км) магистралдык суу түтүгүн куруу жана таза суу берүү системасын кеңейтүү (48 км)

2022-2025-жылдар

Жапалак айыл тургундары  ичүүчү суу менен  үзгүлтүксүз  камсыздалат

Шааркуруу жана  муниципалдык менчик    бөлүмү,

Ош шаарынын капиталдык курулуш башкармалыгы

86,0

Республикалык бюджеттин каражаттары

4.1.5.

”Озгур” cуу  тазалоочу бекетин реконструкциялоо

2023-жыл

Жаан-чачын мезгилинде шаар тургундары таза суу менен үзгүлтүксүз камсыздалат

Шааркуруу жана  муниципалдык менчик бөлүмү, «Ошшаарсууканал» МИ, Ош шаарынын капиталдык курулуш башкармалыгы

4,7

Жергиликтүү бюджеттин каражаттары

4.1.6.

Европалык Өнүктүрүү жана Реконструкциялоо Банкы каржылаган «Ош шаарынын таза суу жана саркынды суу системаларын реабилитациялоо» долбоорунун II фазасын ишке ашыруу

2022-2024-жылдар

Экологиялык абал жакшырат. Тургундар таза суу жана саркынды суу системалары менен камсыздалат

Шаардык чарба жана транспорт бөлүмү, «Ошшаарсууканал»  МИ

1,0

Европа Өнүктүрүү жана Реконструкциялоо Банкы

4.1.7.

Амир-Темир, Ак-Тилек жана Достук кичи райондорунда 10 000 даана суу эсептөөчү приборлорду орнотуу

2022-2024-жылдар

Сарпталган суунун так көлөмүн аныктоого мүмкүнчүлүк түзүлүп, таза сууну сарамжалдуу пайдаланууга шарт түзүлөт

Шаардык чарба жана транспорт бөлүмү, «Ошшаарсууканал» МИ,Ош шаарынын капиталдык курулуш башкармалыгы

400,0

 

Европа Өнүктүрүү жана Реконструкция-лоо Банкы (4,4 млн Евро)

4.1.8.

«Мады» участкасынын суу алуучу тосмолорун тосуу

2022-2024-жылдар

Стратегиялык обьект катары корук аймагы сакталат

Шаардык чарба жана транспорт бөлүмү, «Ошшаарсууканал» МИ

Ош шаарынын капиталдык курулуш башкармалыгы

4,7

Жергиликтүү бюджеттин каражаттары

4.1.9.

«Озгур» суу тазалоочу бекеттин сол жээгин тосуу

2022-2024-жылдар

Стратегиялык обьект катары корук аймагы сакталат

Шаардык чарба жана транспорт бөлүмү, «Ошшаарсууканал» муниципалдык ишканасы

1,5

Жергиликтүү бюджеттин каражаттары

4.1.10.

Жаны конуштарга  таза суу курулмаларын куруу

2022-2024-жылдар

Жаңы конуштардын тургундары ичүүчү таза  суу менен камсыздалат

Шаардык чарба жана транспорт болуму, «Ошшаарсууканал» МИ,

Ош шаарынын капиталдык курулуш башкармалыгы

50,0

Республикалык бюджеттин каражаттары ,  (Дүйнөлүк банктын эсебинен, АРИС д аркылуу)

4.1.11.

Ош-Мады унаа жолунун боюндагы №1258 скважинаны калыбына келтирүү

2022-2024-жылдар

Тургундар жеткиликтүү ичүүчү таза  суу менен камсыздалат

Шаардык чарба жана транспорт бөлүмү, «Ошшаарсууканал» МИ

Ош шаарынын капиталдык курулуш башкармалыгы

1,7

Жергиликтүү бюджеттин каражаттары

4.1.12.

Төлөнов көчөсүнөн Низами тилкеси аркылуу Ленин көчөсүнө чейин С.Ибраимов ᴓ 300мм линия саркынды суу түтүгүн  тартуу

2021-2024-жылдар

Жашоочуларга жагымдуу шарттар түзүлөт

Шаардык чарба жана транспорт бөлүмү, «Ошшаарсууканал» МИ,

Ош шаарынын капиталдык курулуш башкармалыгы

12,2

Жергиликтүү бюджеттин каражаттары

 

 

 

 

Жалпы:

729,8

 

 

 

 

 

Жергиликтүү бюджет

24,8

 

 

 

 

 

Республикалык бюджет

304,0

 

 

 

 

 

Инвестициялар

401,0

 

 

 

 

 

 

4.2. Көп кабаттуу үйлөрдүн турак-жай-коммуналдык абалын жана  коомдук транспорт менен тейлөөнүн сапатын жакшыртуу

 

Иш-чаралар

Аткаруу мөөнөтү

Күтүлүүчү жыйынтыктар

Аткарууга жооптуулар

Бюджет

(млн. сом)

Каржылоо булагы

 

4.2.1.

Көп кабаттуу үйлөрдүн инженердик коммуникацияларын модернизациялоо, жылуулук албаган  көп кабаттуу үйлөрдү жылуулукка кошуу, сырткы бөлүгүн актап-сырдоо, таза суу,  саркынды суу, ирригаторлорду, домофондорду орнотуу жана лифттерди  тейлөө жана тармактарын капиталдык оңдоп-түзөөдөн өткөрүү.

2022-2025 жылдар

Шаардын инфраструктурасы жана Калктын турмуш тиричилиги жакшырат

Шаардык чарба жана транспорт бөлүмү, Ош шаардык турак-жай коммуналдык башкармалыгы

120,0 (жылына 30,0 млн) (үлүштүк каржылоого бөлүнгөн каражаттар-дын чегинде)

Жергиликтүү бюджеттин жана шаардын тургундарынын  каражаттары

4.2.2.

Ош шаарындагы муниципалдык автобустук, троллейбустук жана жеке ташуучулардын кичи автобустук маршруттук каттамдарындагы транспорт каражаттарын жүрүү процессин жазуучу видеокаттагычтар менен камсыз кылынуусун жана автобустук, троллейбустук, кичи автобустук маршруттук каттамдарындагы транспорт каражаттарынын жүрүү процессин жазуучу түзүлүшүнөн алынган маалыматтарды сактоочу борборлоштурулган  маалыматтык базаны түзүү

2022-2025 жылдар

Коомдук транспорттун ишмердүүлүгү заман талабына ылайык  жакшырат

Шаардык чарба жана транспорт бөлүмү,Ош  шаардык муниципалдык автоунаа ишканасы,  Ош шаардык жүргүнчүлөрдү ташуу агенттиги

 

Өздүк каражаттар

 

 

 

 

Жалпы:

120,0

 

 

 

 

 

Жергиликтүү бюджет

120,0

 

 

 

 

 

Республикалык бюджет

-

 

 

 

 

 

Инвестициялар

-

 

 

4.3.  Жашыл шаар долбоорун, жашылдандыруу, көрктөндүрүү жана шаардын көчөлөрүн  жарыктандырууну жакшыртуу

 

Иш-чаралар

Аткаруу мөөнөтү

Күтүлүүчү жыйынтыктар

Аткарууга жооптуулар

Бюджет

(млн. сом)

Каржылоо булагы

 

4.3.1.

Шаардыктардын эс алуу сейил бактарын жакшыртуу;

-Ленин скверинде брусчатка басуу, жарыктандыруу  жана отургуч орнотуу;

-  Пушкин скверин реконструкциялоо;

- Ж.Мамытов  аллеясында брусчатка басып тротуар даярдоо, веложол куруу, отургучтарды жана таштанды челектерди орнотуу, жарыктандыруу;

- Т.Сатылганов атындагы эс алуу багындагы шаркыратма түрүндөгү арыктарды куруу;

- Алымбек-Датка этнографиялык комплексиндеги оргуманы реконструкциялоо;

- Ош шаарынын мэриясынын артында жайгашкан  оргуманы реконструкциялоо;

- Нурматов жана А.Масалиев көчөлөрүнүн  кесилишиндеги шаркыратма түрүндөгү оргуманы реконструкциялоо

 

2022-жыл

Шаар тургундарына, сырттан келген меймандарга жагымдуу чөйрө түзүлөт

 

 

Шааркуруу жана  муниципалдык менчик бөлүмү,

Шаардык чарба жана транспорт  бөлүмү,

«Оштогу көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарба комбинаты»  МИ ,

Ош шаарынын капиталдык курулуш башкармалыгы

54,5

Жергиликтүү бюджеттин,  инвесторлордун каражаттары

 

4.3.2.

Кара-Кысмак питомнигиндеги эски 2 күнөскананы ондоо, жылытуу системасын жана отказанын жаңылоо

 

2022-жыл

Шаардын аймагын жашылдандыруу үчүн жагымдуу шарт түзүлөт

Шаардык чарба жана транспорт  бөлүмү,

«Оштогу көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарба комбинаты»  МИ

5,0

«Оштогу көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарба комбинаты» МИ эсебинен

 

 

4.3.3.

Борбордук күнөскананын аймагына кошумча күнөскана  куруу

2023-жыл

Шаардын аймагын жашылдандыруу үчүн жагымдуу шарт түзүлөт

Шаардык чарба жана транспорт  бөлүмү,

«Оштогу көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарба комбинаты»  МИ

1,0

«Оштогу көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарба комбинаты» МИ эсебинен

 

4.3.4.

Шаардагы парк, скверлерге жана жолдун боюндагы жашыл зоналарга жамгырлатып жана тамчылатып сугаруу системасын орнотуу

 

2022-2023- жылдар

 

Шаардын аймагын жашылдандыруу үчүн жагымдуу шарт түзүлөт

 

 

Шаардык чарба жана транспорт  бөлүмү,

«Оштогу көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарба комбинаты»  МИ

7,0

«Оштогу көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарба комбинаты» МИ эсебинен

 

4.3.5.

Оштогу көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарба комбинатынын  автопаркынын атайын авто техникаларын жанылоо

2022-2023- жылдар

Шаардын  аймагын  жашылдандыруу үчүн жагымдуу шарт түзүлөт

 

 

Шаардык чарба жана транспорт  бөлүмү,

«Оштогу көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарба комбинаты»  МИ

22,0

«Оштогу көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарба комбинаты» МИ эсебинен

4.3.6.

Ички көчөлөрдү жарыктандыруу

2022-2025 жылдар

Шаардыктардын коопсуздугу үчүн шарт түзүлөт.

Шаардык чарба жана транспорт бөлүмү,  “Ошсвет”  МИ

 

60,0 (жылына 15,0 млн. сомдон)

Жергиликтүү  бюджеттин каражаттары

4.3.7.

А. Навои көчөсүндөгү көпүрөсүндөгү темир мамыктарынын кронштейндерин жана жарыктандыруу системасын реконструкциялоо

2023-жыл

Шаардыктардын коопсуздугу  үчүн шарт түзүлөт

Шаардык чарба жана транспорт бөлүмү,  “Ошсвет”  МИ,

 

1,4

Жергиликтүү  бюджеттин каражаттары

4.3.8.

Көкүм-Бий көчөсүнө темир мамыктарды орнотуп жарыктандырууну реконструкциялоо

2023-жыл

Шаардыктардын коопсуздугу  үчүн шарт түзүлөт

Шаардык чарба жана транспорт бөлүмү, “Ошсвет” МИ,

 

1,7

Жергиликтүү  бюджеттин каражаттары

4.3.9.

Абдыкадыров көчөсүндөгү жарыктандыруу тармагын реконструкциялоо

2022-жыл

Шаардыктардын коопсуздугу үчүн шарт түзүлөт

Шаардык чарба жана транспорт бөлүмү, “Ошсвет”  МИ,

 

5,0

Жергиликтүү  бюджеттин каражаттары

4.3.10.

Мамыров көчөсүнүн экинчи тарабын жарыктандыруу

2023-жыл

Шаардыктардын коопсуздугу үчүн шарт түзүлөт

Шаардык чарба жана транспорт бөлүмү, “Ошсвет” МИ,

 

3,5

Жергиликтүү  бюджеттин каражаттары

4.3.11.

Шаардын эс алуу бактарына көчө тренажерлорун орнотуу

2022-2025-жылдар

Шаар тургундарынын жана конокторунун ден соолугун чындоодо күнүмдүк  спорттук көнүгүүлөр жасоого шарт түзүлөт

Шааркуруу жана  муниципалдык менчик   болуму,

Ош шаарынын капиталдык курулуш башкармалыгы,

“Жашылдандыруу жана көрктөндүрүү чарба  комбинаты” МИ

10,0

Жергиликтүү бюджеттин каражаттары

4.3.13.

Жашылдандыруу иштеринде интродукциялык иш-аракеттерди жайылтуу аркылуу дарактар менен бадалдардын тез өсүүчү жана декоративдүү түрлөрүн кеңири пайдаланууга жетишүү

2022-жыл

- Калктын жашоосунда ыңгайлуу шарттарды түзүүгө өбөлгө түзүлөт,

- Шаарда абанын булганышы азаят.

 

Шаардык чарба жана транспорт бөлүмү, «Оштогу көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарба комбинаты» МИ, МАБ.

Долбоорго ылайык

Жергиликтүү бюджеттин,

донорлордун эсебинен

4.3.14.

Көп кабаттуу турак-үйлөрдүн короосундагы кароосуз калган жашыл бактарды реконструкциялоо, сандык жана сапаттык жактан көбөйтүү, аларды асыроо жана сактоо иштерин камсыз кылуу

2022-жыл

- Калктын жашоосунда ыңгайлуу шарттарды түзүүгө өбөлгө түзүлөт,

- Шаарда абанын булганышы азаят.

 

Шаардык чарба жана транспорт бөлүмү, «Оштогу көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарба комбинаты» МИ, МАБ.

Долбоорго ылайык

Жергиликтүү бюджеттин,

донорлордун эсебинен

 

 

 

 

Жалпы:

166,1

 

 

 

 

 

Жергиликтүү бюджет

130,1

 

 

 

 

 

Республикалык бюджет

-

 

 

 

 

 

Өздүк каражаттар

36,0

 

 

4.4. Таза шаар долбоорун жана шаардын санитардык абалын  жакшыртуу

 

Иш-чаралар

Аткаруу мөөнөтү

Күтүлүүчү жыйынтыктар

Аткарууга жооптуулар

Бюджет

(млн. сом)

Каржылоо булагы

 

4.4.1.

Европалык  Реконструкциялоо жана  Өнүктүрүү Банкынын каржылоосу менен “Ош шаарында катуу таштандыларды башкаруу системасын өркүндөтүү” долбоорун ишке ашыруу

2022-2025-жылдар

Шаардын экологиялык абалы жакшырат

Шаардык чарба жана транспорт бөлүмү, «Ош - Тазалык» атайын адистештирилген  МИ

Долбоордун алкагында

Европалык Реконструкциялоо жана Өнүктүрүү Банкы

 

 

4.4.2.

Долбоордун алкагында жаңы полигон куруу үчүн бөлүнгөн жер тилкесине завод курууну ишке ашырууну колго алуу

2022-2023-жылдар

Шаардын экологиялык абалы жакшырат

Шаардык чарба жана транспорт бөлүмү, «Ош - Тазалык» атайын адистештирилген  МИ

Долбоордун алкагында

Европалык Реконструкциялоо жана Өнүктүрүү Банкы

 

4.4.3.

Полигондун жабдууларын сатып алуу:

1 даана 25 тонналык тебелеп-тегиздегич;

1 даана экскватор;

1 даана автоунаа (самосвал)

2022-2023-жылдар

Шаардын экологиялык абалы жакшырат

Шаардык чарба жана транспорт бөлүмү,

«Ош - Тазалык» атайын адистештирилген  МИ

Долбоордун алкагында

Европалык Реконструкциялоо жана Өнүктүрүү Банкы

 

 

4.4.4.

Тазалык мекемесинин компьютердик базасын жаңылоо (серверди) төлөмдөрдү жүргүзүүнү санариптештирүү:

-Сервер жанылоо жана онлайн төлөмгө өткөрүү;

-Инфокомго өткөрүү

2022-жыл

 

 

Тейлөө тармагы жеңилдейт

Шаардык чарба жана транспорт бөлүмү,

«Ош - Тазалык» атайын адистештирилген   МИ

0,63

«Ош - Тазалык» атайын адистештирилген  МИ эсебинен

 

4.4.5.

Сыйымдуулугу 16 м3 таштанды ташуучу 12 даана атайын авто унаа алуу

2022-жыл

Таштандыларды өз убагында чыгарууга шарт түзүлөт

Шаардык чарба жана транспорт бөлүмү, «Ош - Тазалык» атайын адистештирилген  МИ

134,7

(1321,0 мин

Евро)

Европалык Реконструкциялоо жана Өнүктүрүү Банкы

 

 

4.4.6.

Жолдорду жууп-тазалоочу жабдууларды жана жууп-шыпыруучу атайын техникаларды сатып алуу

2022-2023- жылдар

Көчөлөрдүн тазалыгы жакшырат

Шаардык чарба жана транспорт бөлүмү, «Ош – Тазалык» атайын адистештирилген  МИ

-

Европалык Реконструкциялоо жана Өнүктүрүү Банкы

 

 

4.4.7.

Жогорку окуу жайларында жана мектептерде катуу тиричилик калдыктарына болгон мамилелер жөнүндө атайын окууларды өткөрүү

2022-жыл

Таштандыларды туш келген жерге таштоо факторлору азайып, сортировканын түшүнүгү жакшырат

Шаардык чарба жана транспорт бөлүмү, «Ош – Тазалык» атайын адистештирилген  МИ

-

-

 

4.4.8.

Таштандыларды таштоочу контейнерлер коюлган аянтчаларга 100 даана видео камераларын орнотуу

2022-жыл

Контейнерлердин айланасына таштанды таштоону жана тыюу салынган таштандыларды (курулуш таштандылары ж.б.) таштоону көзөмөлдөө жакшырат

Шаардык чарба жана транспорт бөлүмү, «Ош – Тазалык» атайын адистештирилген  МИ

1,8

Ош - Тазалык» атайын адистештирилген  МИ эсебинен

 

 

 

 

Жалпы:

137,2

 

 

 

 

 

Анын ичинен:

 

 

 

 

 

 

Жергиликтүү бюджет

-

 

 

 

 

 

Өздүк каражаттар

2,43

 

 

 

 

 

Инвестиция

134,7

 

 

Жалпы (комун. тармак):

1273,1

 

 

 

 

 

Анын ичинен:

 

 

 

 

 

 

Жергиликтүү бюджет

394,9

 

 

 

 

 

Республикалык бюджет

304,0

 

 

 

 

 

Инвестициялар

535,7

 

 

 

 

 

Өздүк каражаттар

38,43

 

 

 

 

 

5.СОЦИАЛДЫК ТАРМАК

 

 

5.1. Билим берүү

 

Иш-чаралар

Аткаруу мөөнөтү

Күтүлүүчү жыйынтыктар

Аткарууга жооптуулар

Бюджет

(млн. сом)

Каржылоо булагы

5.1.1.

“Ар бир бала балдар бакчасында тарбияланууга укуктуу” долбоорун ишке ашыруу же балдар бакчаларын ачуу жаатында  мамлекеттик - жеке өнөктөштүктү өркүндөтүү

2022-2024-жылдар

Мектепке чейинки билим берүү мекемелеринин жетишсиздиги азайып, бакчада тарбияланган балдардын пайыздык көрсөткүчү жогорулайт

Шааркуруу жана  муниципалдык менчик   бөлүмү,

Ош шаарынын мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгы

Долбоорго ылайык

Жергиликтүү бюджеттин,

демөөрчүлөрдүн

каражаттары

 

5.1.2.

Инклюзивдик билим берүү тутумун өнүктүрүү

1. Кыймыл-таяныч тутумундагы мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ден соолугун калыбына келтирүү борборун ачуу;

2. Инклюзивдик спорт аянтчасын түзүү;

3. Ата-энелер үчүн кеңеш берүүчү коомдук консультациялык кеңсе уюштуруу;

4.Башталгыч класстардын инклюзивдик мектебин жана   мектептерде инклюзивдик билим берүү боюнча ресурстук класстарды ачуу;

5. Балдар бакчаларында ресурстук тайпаларды ачуу

2022-2025-жылдар

Мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын дени сак балдар менен бирдей деңгээлдеги билим алуусуна жетишилет.

Алардын жашоосуна жагымдуу жагдайлар  түзүлөт, ден соолугуна кам көрүлөт жана коомго адаптацияланат

Социалдык өнүгүү бөлүмү,

Ош шаардык билим берүү башкармалыгы

Долбоорго ылайык

Жергиликтүү бюджеттин,

демөөрчүлөрдүн

каражаттары

 

5.1.3.

«Инсандын руханий-адеп-ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө» Концепциянын алкагында системалуу иш алып баруу

2022-2025-жылдар

Балдарды балдар бакчаларында, мектептерде адеп-ахлактуулукка үйрөтүү жана алардын ден соолугун чыңдоо, мугалимдердин статусун жогорулатуу  боюнча  иш-чаралардын планы  ишке  ашырылат

Социалдык өнүгүү бөлүмү,

Ош шаардык билим берүү башкармалыгы

Иш-чаралардын планында бекитилген долбоорлорго ылайык

Жергиликтүү бюджеттин,

демөөрчүлөрдүн

каражаттары

 

5.1.4.

54 жалпы билим берүүчү мектепте жана 38 муниципалдык  бала бакчада видеокөзөмөл системасын орнотууну жыйынтыктоо

2022-2024-жылдар

“Акылдуу мектеп” долбоору ишке ашырылат. Балдардын коопсуздугу камсыз болот. Өспүрүмдөр арасында кылмыштуулукту алдын алуу чаралары көрүлөт.

Социалдык өнүгүү бөлүмү,

Ош шаардык билим берүү башкармалыгы

Жылына                  1,0

Республикалык бюджеттин каражаттары

5.1.5.

Шаардын бардык жалпы билим берүүчү мектептериндеги санариптештирүүнү аягына чыгаруу

1. “Эл мектеп” долбоорунун алкагында электрондук журналды  киргизүү;

2. Электрондук китепкананы түзүү;

3. “Коопсуз мектеп”,  “Коопсуз бала бакча”  долбоорлору менен иштөөнү улантуу;

2022-2023-жылдар

Окуу - тарбия ишин уюштуруунун деңгээли жогорулайт жана көзөмөлдөөнүн сапаты жакшырат

Социалдык өнүгүү бөлүмү,

Ош шаардык билим берүү башкармалыгы

 

 

Долбоорго ылайык

Республикалык бюджеттин каражаттары

5.1.6.

Мектептен сырткары билим берүү тутумун өнүктүрүү жана   балдардын чыгармачылык борборлорунун   материалдык-техникалык базасын чыңдоо (“Келечек” чыгармачылык борборуна кичи бус сатып алуу, жеңил типтеги кошумча имарат куруу)

2022-2023-жылдар

Балдардын чыгармачылыгы, өнөр үйрөнүү дарамети, маданият жана искусствого болгон кызыгуусу жогорулайт жана алардын эл аралык, республикалык фестивалдарга, кароо-сынактарга Ош шаарынын атынан катышуусу камсыздалат

Социалдык өнүгүү бөлүмү,

Эконимка, каржы жана инвестиция бөлүмү

Шааркуруу жана муниципалдык менчик бөлүмү

Долбоорго ылайык

Жергиликтүү бюджеттин каражаттары

5.1.7.

Жалпы республикалык тестирлөө программасын кошумча окутуу боюнча иш алып баруу

2022-2024-жылдар

Жалпы республикалык тестирлөө программасын кошумча окутуу боюнча иш-чаралардын планы түзүлөт жана ишке ашырылат

Социалдык өнүгүү бөлүмү,

Ош шаардык билим берүү башкармалыгы

 

Долбоорго ылайык

Жергиликтүү бюджеттин,

демөөрчүлөрдүн каражаттары

 

 

 

 

Жалпы:

1,0

 

 

 

 

 

Анын ичинен:

 

 

 

 

 

 

Жергиликтүү бюджет

 

 

 

 

 

 

Республикалык бюджет

1,0

 

 

 

 

 

Инвестиция

 

 

 

5.2. Саламаттыкты сактоо тутуму

 

Иш-чаралар

Аткаруу мөөнөтү

Күтүлүүчү жыйынтыктар

Аткарууга жооптуулар

Бюджет

(млн. сом)

Каржылоо булагы

5.2.1.

Саламаттык сактоо тармагын санариптештирүү, электрондук медициналык картаны толугу менен ишке киргизүү

2022-2024-жылдар

Электрондук карта киргизилет

Социалдык өнүгүү бөлүмү,

Үй-бүлөлүлүк даарыгерлер борбору

 

5,0

Республикалык бюджеттин каражаттары

5.2.2.

“Тез жардам бекетине” автоматтык системалык башкаруу программасын киргизүү

2022-2024-жылдар

Автоматтык системалык башкаруу программасы киргизилет

Социалдык өнүгүү бөлүмү,

GIZ программасынын долбоору

7,0

Жергиликтүү бюджеттин, GIZ программасынын каражаттары

5.2.3.

Стоматологиялык поликлиникаларда мамлекеттик-жеке өнөктөштүк долбоорун киргизүү

2022-2025-жылдар

Стоматологиялык кызмат көрсөтүүнүн материалдык-техникалык базасы чыңдалып, сапаты жогорулайт

Социалдык өнүгүү бөлүмү,

№1,2 стоматологиялык поликлиникалар

Долбоорго ылайык

№1,2 поликлиникалар-дын өздүк каражаты

5.2.4.

Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген чоң адамдарды реабилитациялоо борборлорун ачуу багытында коомдук уюмдар менен кызматташуу

2022-2024-жылдар

Чоң адамдардын ден соолугун калыбына келтирүү боюнча туруктуу иш алып барылат

Социалдык өнүгүү бөлүмү,

Ош шаарынын мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгы

Коомдук уюмдар

Долбоорго ылайык

Жергиликтүү бюджеттин каражаттары,

Коомдук уюмдардын финансылык долбоорлору

5.2.5.

“Ковид-19” илдетине каршы күрөшүүдө Ош шаардык саламаттык сактоо тармагын КТ аппараты,  заманбап санариптик рентген диагностикалык көчмө флюроаппарат менен камсыз кылуу

2022-2024-жылдар

КТ аппаратын сатып алуу жана орнотуу иштерин бүткөрүү менен Ош шаарынын калкынын КТ аппаратынын кызматын арзан баада пайдаланууга жетишилет

Социалдык өнүгүү бөлүмү

 

10,0

Республикалык бюджеттин каражаттары

5.2.6.

Телемедицина байланышын орнотуу

2022-2024-жылдар

Телемедицина орнотулат.  Окутууларды, семинарларды, тажрыйба алмашууну онлайн жүргүзүүгө шарт түзүлөт

Социалдык өнүгүү бөлүмү,

КРнын Саламаттык сактоо министрлиги

 

2,5

Республикалык бюджеттин каражаттары

5.2.7.

Заманбап каражаттар  менен камсыздалган борборлоштурулган эпидемиологиялык лаборатория куруу

2022-2024-жылдар

Борборлоштурулган эпидемиологиялык лаборатория куруу аркылуу дарт аныктоонун сапаты жакшырат

Социалдык өнүгүү бөлүмү,

КРнын Саламаттык сактоо министрлиги

 

150,0

Республикалык бюджеттин каражаттары

5.2.8.

“Тез жардам бекети” мекемесиинин заманбап имаратын куруу

2022-2025-жылдар

Заман талабына ылайык имарат курулат жана алгачкы медициналык   жардам көрсөтүүдө ыңгайлуу шарттар менен камсыздалат

Социалдык өнүгүү бөлүмү,

КРнын Саламаттык сактоо министрлиги

 

100,0

Республикалык бюджеттин каражаттары

 

 

 

 

Жалпы:

274,5

 

 

 

 

 

Анын ичинен:

 

 

 

 

 

 

Жергиликтүү бюджет

-

 

 

 

 

 

Республикалык бюджет

267,5

 

 

 

 

 

Инвестициялар

7,0

 

 

5.3. Спорт, дене тарбия  жана  маданият тармактары

 

Иш-чаралар

Аткаруу мөөнөтуү

Күтүлүүчү жыйынтыктар

Аткарууга жооптуулар

Бюджет

(млн. сом)

Каржылоо булагы

5.3.1.

Ош шаарында спорттун  олимпиадалык түрлөрүн өнүктүрүү:

1. Гимнастика боюнча шаардык спорт мектебин түптөө;

2. Жеңил атлетика (чуркоо) үчүн Ош шаардык борбордук стадиондун чуркоо аянтчасын резинага алмаштыруу

2023-жыл

Спорттун  олимпиадалык түрлөрү боюнча Ош шаарында спортчулардын  саны көбөйөт жана көрсөткүчтөр жогорулайт. Ош шаарынын борбордук стадионунун чуркоо аянтчасын резинага алмаштыруу аркылуу спортчулардын коопсуздугу камсыз болот

Социалдык өнүгүү бөлүмү, Ош шаардык дене тарбия жана спорт комитети

 

А. Суюмбаев атындагы Ош шаардык борбордук стадиону

25,0

Жергиликтүү бюджеттин, демөөрчүлөрдүн каражаттары

5.3.2.

Спорт мектептеринин айланасындагы курулушу толук бүткөрүлбөгөн спорттук багыттагы имараттарды реконструкциялоо, бош жер тилкелерин пайдалануу боюнча долбоорлорду иштеп чыгуу жана ишке киргизүү

2022-2024-жылдар

Бош жер тилкелеринин максаттуу пайдалануусу камсыздалат.

Спорттук багытта курулушу толук бүткөрүлбөгөн имараттар ишке киргизилет жана спорт тармагы заманбап спорттук залдар менен камсыздалат жана жаштардын, өспүрүмдөрдүн машыгуусуна мыкты шарттар түзүлөт

Социалдык өнүгүү бөлүмү, Шааркуруу жана муниципалдык менчик бөлүмү,

Ош шаардык дене тарбия жана спорт комитети

Долбоорго ылайык

Жергиликтүү бюджеттин, демөөрчүлөрдүн каражаттары

5.3.3.

Футбол жана сууда сүзүү спорт мектебинин “Дельфин” бассейнин жабык типтеги спорт комплексине айландыруу иштерин жүргүзүү жана бассейнге куюлуучу сууну ысытуучу системасын ишке киргизүү

2023-жыл

Жыл ичинде бардык мезгилде жарандарга сууда сүзүүгө шарт түзүлөт.

Социалдык өнүгүү бөлүмү, Шааркуруу жана муниципалдык менчик бөлүмү,

Ош шаардык дене тарбия жана спорт комитети

70,0

Жергиликтүү бюджеттин, демөөрчүлөрдүн каражаттары

5.3.4.

Ош шаарында заманбап 1000 кишиге ылайыктуу спорт сарайын  куруу

2024-жыл

1000 кишиге ылайыктуу заманбап спорт сарайы курулат. Эл аралык, республикалык деңгээлдеги спорттук  иш-чараларды уюштурууга шарт түзүлөт.

Социалдык өнүгүү бөлүмү,

Экономика, каржы жана инвестиция бөлүмү,

Шааркуруу жана муниципалдык менчик бөлүмү,

Ош шаардык дене тарбия жана спорт комитети

Ош шаарынын маданият башкармалыгы

70,0

Жергиликтүү бюджеттин, демөөрчүлөрдүн каражаттары

5.3.5.

Теннис жана стол тенниси боюнча жаштар жана өспүрүмдөр спорт мектебинин теннис кортун жабык типтеги теннис кортуна айландыруу

2022-жыл

Жарандардын спорттун теннис түрүнө машыгуусу жылдын бардык мезгилинде жүргүзүлөт

Социалдык өнүгүү бөлүмү,

Экономика, каржы жана инвестиция бөлүмү,

Шааркуруу жана муниципалдык менчик бөлүмү,

Ош шаардык дене тарбия жана спорт комитети

13,0

Республикалык бюджеттин, жергиликтүү бюджеттин каражаттары

5.3.6.

Жапалак айылдык аймактык башкармалыгындагы орто мектептеринин аймактарына спорттук залдарды куруу (Арек, Орке, Качыбек, Сай, Мээркан ж.б.)  (жыл сайын бекитилүүчү титулдук тизмеге ылайык)

2022-2024-жылдар

Бош жер тилкелеринин максаттуу пайдалануусу камсыздалат.

Спорттук багытта курулушу толук бүткөрүлбөгөн имараттар ишке киргизилет жана спорт тармагы заманбап спорттук залдар менен камсыздалат жана жаштардын, өспүрүмдөрдүн машыгуусуна мыкты шарттар түзүлөт

Социалдык өнүгүү бөлүмү, Шааркуруу жана муниципалдык менчик бөлүмү,

Ош шаардык дене тарбия жана спорт комитети

Долбоорлор-го ылайык

Жергиликтүү бюджеттин, демөөрчүлөрдүн каражаттары

5.3.7.

Ош шаарында балет искусствосун түптөө жана балет мектебин ачуу

2022-2025-жылдар

Жаштар, өспүрүмдөр балет өнөрүн үйрөнүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. Ош шаарында искусствонун жаңы сценалык түрүн өнүктүрүүгө, маданий жаңыланууга шарт түзүлөт

Социалдык өнүгүү бөлүмү,

Ош шаарынын маданият башкармалыгы

10,0

Жергиликтүү бюджеттин каражаттары

5.3.8.

Сүрөтчүлөрдүн галареясын  (ачык типтеги)  уюштуруу

2022-2024-жылдар

Көркөм сүрөт өнөрүнө элдин кызыгуусу артып, сүрөтчүлөргө ыңгайлуу шарт түзүлөт

Социалдык өнүгүү бөлүмү, КРнын Сүрөтчүлөр союзунун Ош бөлүмү

0,5

Жергиликтүү бюджеттин каражаттары

5.3.9.

Шаарды маданий-эстетикалык жактан жандандыруу,  чыгармачылык кечелерди уюштурууну салтка айландыруу (улуттук жана башка музыкалык аспаптарда ойногон жеке таланттуу инсандардын чыгармачылыгын тартуулоо)

2022-2024-жылдар

Жаңыдан  өсүп келе жаткан чыгармачыл адамдардын өз таланттарын элге  тартуулоосуна шарт түзүлөт. Жашоочулардын жандуу музыка угуу менен эстетикалык табити жаңыланат, өнүгөт.

Социалдык өнүгүү бөлүмү,

Ош шаарынын маданият башкармалыгы,

“Жашылдандыруу жана көрктөндүрүү чарба  комбинаты” МИ

Акча каражаты талап кылынбайт

 

5.3.10.

Бабур атындагы Ош мамлекеттик академиялык Өзбек музыкалуу драма театрын реконструкциялоо

 

2022-жыл

Эл аралык, республикалык деңгээлдеги маданий-илимий иш-чараларды өткөрүүгө шарт түзүлөт. Маданият тармагынын базасы чыңдалды.

Социалдык өнүгүү бөлүмү,

Шааркуруу жана  муниципалдык менчик   бөлүмү,

 

423,0

Өзбек Республикасынын каржылоосу менен

5.3.11.

Этномаданий көп түрдүүлүктүн бардык чөйрөлөрүндө элдин биримдигин камсыз кылуу жаатындагы локалдык программаны иштеп чыгуу, бекитүү жана ишке ашыруу

2022-жыл

Ош шаарында улуттар аралык биримдикти чыңдоо жаатында аткарылуучу конкреттүү иш-чаралардын планы түзүлүп, ишке ашырылышы менен элдин биримдигин, ынтымагын сактоого шарт түзүлөт.

Социалдык өнүгүү бөлүмү

 

Долбоорго ылайык

Жергиликтүү бюджеттин, демөөрчүлөрдүн каражаттары

 

 

 

 

Жалпы:

616,5

 

 

 

 

 

Анын ичинен:

 

 

 

 

 

 

Жергиликтүү бюджет

110,5

 

 

 

 

 

Республикалык бюджет

13,0

 

 

 

 

 

Инвестициялар

493,0

 

 

5.4. Социалдык коргоо тармагы

 

Иш-чаралар

Аткаруу мөөнөтү

Күтүлүүчү  жыйынтыктар

Аткарууга жооптуулар

Бюджет (млн. сом)

Каржылоо булагы

5.4.1.

Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик социалдык заказ жөнүндө” Мыйзамынын алкагында коомдук пайдалуу долбоорлорду ишке ашыруу

2022-2024-жылдар

Жарандардын социалдык жактан корголбогон категорияларын, анын ичинде турмуштук кыйын кырдаалга кабылган үй-бүлөлөрдү жана балдарды, улгайган адамдарды жана ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды коргоо сыяктуу долбоорлор ишке ашырылат

Социалдык өнүгүү бөлүмү

Ош шаардык эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгы,

Өкмөттүк эмес уюмдар

4,0

Жергиликтүү бюджеттин каражаттары

5.4.2.

Аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдүн электрондук  паспортун түзүү жана иш жүзүнө ашыруу

2022-2024-жылдар

Аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө даректүү жардам көрсөтүү ишке ашырылат

Социалдык өнүгүү бөлүмү

Ош шаардык эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгы

-

Жергиилктүү бюджеттин каражаттары

5.4.3.

Социалдык дарыканаларды көбөйтүү

2022-2024-жылдар

Социалдык колдоого муктаж жарандар арзандатылган баада дары-дармектерди алуусуна шарт түзүлөт

Социалдык өнүгүү бөлүмү

Ош шаарынын мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгы, Ош шаардык үй-бүлөлүк медицина борбору

-

Жергиилктүү бюджеттин каражаттары

5.4.4.

Жергиликтүү бюджеттин эсебинен калктын аярлуу катмарына даректүү социалдык (материалдык) колдоо көрсөтүүнүн жаңы тартибин иштеп чыгуу жана Ош шаардык Кеңеши тарабынан бекитүүнү уюштуруу

2022-жыл

Жергиликтүү бюджеттин эсебинен калктын аярлуу катмарына даректүү социалдык (материалдык) колдоо көрсөтүүнүн тартибин Ош шаардык Кеңеши тарабынан бекитилет

Социалдык өнүгүү бөлүмү

Экономика, каржы жана инвестиция бөлүмү

 

3,0

Жергиилктүү бюджеттин каражаттары

5.4.5.

18 жашка чейин майыптуулугу бар балдар үчүн такси кызматтарына, акы төлөнүүчү заманбап балдар ойноочу  аянтчаларга  “Жеңилдик картасын” киргизүү  жана бул багытта мамлекеттик жеке өнөктөштөр менен кызматташууну чыңдоо

2022-2024 -жылдар

Майыптуулугу бар балдардын жеңилдетилген такси кызматтарын пайдалануусуна, маданий-эстетикалык эс алуучу жайларга баруусуна  шарт түзүлөт.   Ден соолугун  чыңдоого моралдык колдоо көрсөтүлөт.

Социалдык өнүгүү бөлүмү

Ош шаардык эмгек жана социалдык өнүктүрүү башкармалыгы,

Муниципалдык аймактык башкармалыктар

 

Жергиликтүү бюджеттин,

демөөрчүлөрдүн каражаттары

5.4.6.

Интернат тибиндеги балдар үйлөрүнүн тарбиялануучу-бүтүрүүчүлөрүн турак-жай жана жумуш орундары менен камсыздоо

2022-2025 -жылдар

Интернат тибиндеги балдар атайын турак жай жана жумуш орундары менен камсыздалып, турмуш тиричилиги жакшырат

Социалдык өнүгүү бөлүмү,

Шааркуруу жана муниципалдык менчик бөлүмү,

муниципалдык ипотекалык ишканасы;

Ош шаардык эмгек жана социалдык өнүктүрүү башкармалыгы

 

Жергиликтүү бюджеттин,

демөөрчүлөрдүн каражаттары

5.4.7.

18 жашка чейинки 5 баласы бар “Баатыр эне” ордени, “Эне даңкы” медалы менен сыйланган көп балалуу энелерге социалдык жеңилдиктерди берүү жана даректүү материалдык колдоо көрсөтүү боюнча жобону иштеп чыгуу жана бекитүү

2022-2025-жылдар

Жобо иштелип чыгып, Ош шаардык Кеңеши тарабынан бекитилет жана                     18 жашка чейинки 5 баласы бар “Баатыр эне” ордени, “Эне даңкы” медалы менен сыйланган көп балалуу энелерге даректүү жардам берүү камсыз болот.

Социалдык өнүгүү бөлүмү

Ош шаардык эмгек жана социалдык өнүктүрүү башкармалыгы,

Муниципалдык аймактык башкармалыктар

 

4,0

Жергиликтүү бюджеттин каражаттары

 

Жалпы (соц. блок):

903,0

 

Жалпы:

11,0

 

 

Анын ичинен:

 

 

Анын ичинен:

 

 

 

Жергиликтүү бюджет

121,5

 

Жергиликтүү бюджет

11,0

 

 

Республикалык бюджет

281,5

 

Республикалык бюджет

-

 

 

Инвестициялар

500,0

 

Инвестициялар

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖАЛПЫСЫ:                       - 16 843,9  млн. сомду  түзөт.

РЕСПУБЛИКАЛЫК БЮДЖЕТ  -  1 248,3 млн. сом

ЖЕРГИЛИКТҮҮ БЮДЖЕТ       - 1 815,3 млн. сом

ИНВЕСТИЦИЯЛАР                     -  1 2161,9 млн. сом

ИПОТЕКА ЖАНА ӨЗДҮК КАРАЖАТТАР-1618,4 млн. сом.

1.Экономикалык саясат –2454,3 млн. сомду  түзөт.

Анын ичинен:

Жергиликтүү бюджет     - 248,1 млн. сом.

Республикалык бюджет -

Инвестициялар                - 1951.2  млн. сом.

2.Маалыматтык технологияларды өнүктүрүү –113,0  млн. сомду  түзөт.

Анын ичинен:

Жергиликтүү бюджет     - 113,0  млн. сом

Республикалык бюджет -

Инвестициялар               

3.Шаар куруу жана муниципалдык менчик – 12 475,5 млн. сомду  түзөт.

Анын ичинен:

Жергиликтүү бюджет     - 1056,7 млн. сом;

Республикалык бюджет –662, 8 млн. сом;

Инвестициялар                - 9175,0 млн. сом.

Ипотекалык каражаттар – 1581,0 млн. сом

4.Коммуналдык чарба–1158,1 млн. сомду  түзөт.

Анын ичинен:

Жергиликтүү бюджет     - 281,0  млн. сом;

Республикалык бюджет - 304,0  млн. сом;

Инвестициялар                - 535,7 млн. сом.

   Өздүк каражаттар            -37,43 млн. сом

5.Социалдык тармак  - 898,0 млн. сомду  түзөт.

Анын ичинен:

Жергиликтүү бюджет     - 116,5 млн. сом;

Республикалык бюджет –281,5 млн. сом;

Инвестициялар                - 500,0 млн. сом.


 

Жарыяланган категория Шаар жөнүндө

Бүгүн, 10-февралда Ош шаарынын вице-мэрлери Сонунбек Жунусбаев менен Жасур Азимов тийиштүү мекеме-ишканалардын жетекчилери менен биргеликте Навои жана Өзгөн көчөлөрүндө рейд өткөрүштү. Рейдде тротуарларды жаап жөө жүргүнчүлөргө тоскоолдук жараткан мыйзамсыз соода түйүндөрүн бузуу боюнча тапшырмалар берилди. Аны менен катар аталган көчөлөрдөгү тазалыкты сактоо маселелерине да көңүл бурулду.

Жарыяланган категория Жаңылыктар

Бүгүн, 10-февралда Ош шаарынын мэри Алмаз Мамбетов “Гайе” фондунун башкармалыгынын төрагасы Мехмет Сиддик Акшит баштаган өкүлдөр жана Түрк тилдүү мамлекеттердин биримдиги уюмунун башкы катчысынын орун басары Султан Раев менен жолугушту. Жолугушуунун жүрүшүндө эки тараптуу мамилелерди өнүктүрүү, биргелешкен инвестициялык долбоорлорду ишке ашырууну, түрк тилдүү мамлекеттердин шаарларынын социалдык-экономикалык жана руханий байланыштарын өркүндөтүүнү талкуулашты.

Алмаз Мамбетов өз сөзүндө Ош шаарынын туристтик мүмкүнчүлүктөрүнө, айрыкча “Ош - Улуу Жибек жолунун провайдери” деп аталган туристтик брендден соң туризм тармагын жакшыртууга көңүл бурулуп жатканына токтолду.
Ошондой эле жолугушууда медицина, билим берүү, санариптештирүү, инвестиция тартуу боюнча өз ара аракеттенүү маселелери талкууланды. Соңунда кызматташууну бекемдөө пикирине келишти. 
Жарыяланган категория Жаңылыктар

Бүгүн, 10-февралда Ош шаардык кеңешинин V чакырылышынын сессиясы өттү. Ага Ош шаарынын мэри Алмаз Мамбетов, шаардык кеңештин төрагасы Салман Назылбеков, мекеме-ишканалардын жетекчилери, жарандык коомдун жана массалык маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү катышты.

Күн тартибине 8 маселе киргизилип, бир маселе кийинкиге калтырылды.
1. Ош шаардык кеңешинин туруктуу депутаттык комиссияларынын курамдарына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
2. Ош шаарынын 2022-жылга бюджетин жана 2023-2024-жылдарга болжолун, 2022-2024-жылдарга Ош шаарынын социалдык-экономикалык көрсөткүчтөрүнүн болжолун бекитүү жөнүндө
3. Ош шаарынын 2021-жылга бекитилген жергиликтүү бюджетине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду бекитүү жөнүндө
4. Ош шаарында таштандыларды ташып чыгаруу үчүн жыйымдын ставкасын бекитүү жөнүндө
5. “ОшТВ” телеканалын Ош шаарынын мэриясынын муниципалдык менчигине өткөрүп алууга макулдук берүү жөнүндө
6. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Рахман Разыковдун ысымын Ош шаарындагы “Кыргызстан” кинотеатрына ыйгаруу жөнүндө
7. Ош шаардык кеңешинин 2021-жылдын 28-сентябрындагы №11 “Ош шаарынын мэриясы тарабынан ипотекалык шартта турак-жай бөлүп берүүнүн тартиби жөнүндө”, “Жобону бекитүү жөнүндө” токтомуна өзгөртүү киргизүү жана Ош шаарынын мэриясынын муниципалдык ипотекалык ишканасы тарабынан курулган көп батирлүү турак үйлөрдү ипотекага берүүгө макулдук берүү жөнүндө
Жыйынтыгында Ош шаарынын 2022-жылга бюджети бекитилип, 1 млрд. 600 млн. 510 миң сомду түздү. Белгилей кетсек, 2022-жылга жергиликтүү бюджеттин киреше бөлүгүнүн көлөмү (бюджеттик мекемелердин атайын каражаттарын кошкондо) 2021-жылдын бюджетине салыштырмалуу 242 млн. 810 миң сомго көп болду. Анын ичинен;
- салыктык кирешелер 1 365 600,0 миң сомду (85,3% жалпы бюджеттин көлөмүнөн) түзүүдө;
- салыктык эмес кирешелер 154 910,0 миң сомду (9,7% жалпы бюджеттин көлөмүнөн) түзүүдө;
- бюджеттик мекемелердин атайын каражаттары 80 000,0 миң сомду (5,0% жалпы бюджеттин көлөмүнөн) түзүүдө.
“Кыргыз Республикасынын 2022-жылга Республикалык бюджети жана 2023-2024-жылдарга болжолу жөнүндө” мыйзамынын негизинде жергиликтүү бюджетке салыктардын нормативдик чегерүүсү төмөндөгүдөй бекитилди:
- киреше салыгы - 100%;
- жер казынасын пайдалангандыгы үчүн салык - 50%;
- мүлк салыгы - 100%;
- жер салыктары - 100%;
- чакан ишкердиктин субьектилери үчүн бирдиктүү салык - 100%;
-ыктыярдуу патенттин негизиндеги салык, милдеттүү патенттөө негизиндеги салык – 100% өлчөмүндө жергиликтүү бюджетинин кароосунда калууда.
Ош шаарынын мэри Алмаз Мамбетовдун тапшырмасына ылайык 2022-жылы тротуарларды реконструкциялоого, социалдык обьектилерди жана жолдорду курууга, биргелешип каржылоо долбоорлорун ишке ашырууга өзгөчө көңүл бурулат. Ага байланыштуу 2021-жылга салыштырмалуу турак-жай жана коммуналдык чарба тармагына көбүрөөк, тагыраагы 34,9 % акча бөлүү пландалууда. Ошондой эле экономикалык маселелерге 15,0 %, жалпы багыттагы мамлекеттик кызматтар 17,4 %, билим берүү тармагына 25,2 %, маданият жана спорт тармагына 5,8 %, социалдык коргоого 1,3 % акча каражаты бөлүндү.
Жарыяланган категория Жаңылыктар

Ош шаарынын мэри Бакытбек Жетигенов

 

Кайрылуулар

Өнүгүүнүн стратегиялары жана программалары

Пред След

Муниципалдык кызматтардын базалык р…

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ ТОКТОМ 2018-жылдын 5-февралы...

Муниципалдык кызматтардын стандартт…

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ ТОКТОМ 2017-жылдын 9-февралы...

2018-2040-жылдарга Кыргыз Республик…

2018-2040-жылдарга Кыргыз Республикасын туруктуу өнүктүрүүнүн “Таза коом – Жаңы доор” стратегиясынын долбоору

2018-2040-жылдарга Кыргыз Республикасын туруктуу өнүктүрүүнү...

Өкмөттүн программасы "Жаңы доо…

Өкмөттүн программасы "Жаңы доорго - кырк кадам"

Өкмөтүнүн программасы "Жаңы доорго - кырк кадам"

« Февраль 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
FB
ОК

Фоторепортаждар

Пред След

Төрөт үйүндөгү төрөт бөлүмү оңдоодо…

Төрөт үйүндөгү төрөт бөлүмү оңдоодон өткөрүлөт

Бүгүн, 13-февралда Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарыбашов шаар...

Оштогу автоунаа базарындагы тамакта…

Оштогу автоунаа базарындагы тамактануучу жайлар иретке келтирилип, автоматтык тосмо орнотулат

Бүгүн, 13-февралда Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарыбашов муни...

Автотыгында азайтуу максатында “Бар…

Автотыгында азайтуу максатында “Барсбек каган” айланпасы эки тарабынан кеңейтилет

Ош шаарындагы Барсбек кагандын эстелиги орнотулган айланпа к...

Видеорепортаждар

Сурамжылоо

Сиз жашаган аймактан таштанды өз убагында алынабы?

Ооба - 53.8%
Жок - 23.1%
Ар кандай - 23.1%

Добуштардын саны:: 26
window.addEvent('domready', function() { $$('.hasTip').each(function(el) { var title = el.get('title'); if (title) { var parts = title.split('::', 2); el.store('tip:title', parts[0]); el.store('tip:text', parts[1]); } }); var JTooltips = new Tips($$('.hasTip'), { fixed: false}); });