1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer
Facebook
Материалы отфильтрованы по дате: Четверг, 16 Май 2019

Долбоор

 

Ош шаардыкКеӊешинин____

2019-жылдын «___» ________

№___ токтомумененбекитилген

 

 

Ош шаарынын мэриясынын 2019-2020-жылдарга карата

мамлекеттик социалдык заказ боюнча программасы

Киришүү

Мамлекеттик социалдык заказдын максаттары республикалык жана жергиликтүү бюджеттердин каражаттарынын эсебинен, ошондой эле юридикалык жактардын, жеке ишкерлердин жана жарандардын интеллектуалдык, кадрдык, материалдык жана башка ресурстарын тартуу жолу менен коомдун социалдык маанилүү көйгөйлөрүн чечүү жана коомдук пайдалуу максаттарга жетишүү болуп саналат.

2019-2020-жылдарга карата мамлекеттик социалдык заказдын Программасы Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик социалдык заказ жөнүндө” Мыйзамынын 3-беренесинин 9-бөлүмүнө ылайык,Ош шаарындагы калктын керектөөлөрүн жана муктаждыктарын баалоого жүргүзүлгөн изилдөөнүн негизинде, ошондой эле маалымат базасына келип түшкөн социалдык көйгөйлөр жана коомдук пайдалуу максаттар боюнча  жарандардын жана мекемелердин сунуштарынын негизинде иштелип чыкты.

Ош шаарынын мэриясынын 2019-2020-жылдарга карата социалдык-экономикалык өнүгүү программасында жергиликтүү бюджеттин эсебинен мамлекеттик социалдык заказдарды ишке ашыруу үчүн 6,0 млн сом каралган.Ош шаардык Кеӊешинин 2019-жылдын февралындагы №155 токтому менен 2019-жылы мамлекеттик социалдык заказын ишке ашырууга 1,0 млн сомкаралган.

Заказ  берүүчү жалпы сумманын  5%дан көп эмес каражатын Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик социалдык заказ жөнүндө” Мыйзамынын 11-беренесинин 4-пунктунда көрсөтүлгөн максаттар үчүн пайдаланууга укуктуу.

Мамлекеттик  социалдык заказ - республикалык жана жергиликтүү бюджеттен каржылоо менен камсыздалган, келишимдик мамилелерге негизделген, жүзөгө ашырууда юридикалык жактарды жана жеке ишкерлерди тартуу жолу менен калкка социалдык кызматтарды көрсөтүүгө же башка коомдук пайдалуу максаттарга жетүүгө багытталган республикалык, тармактык, региондук же муниципалдык социалдык программалардын бөлүгүн ишке ашыруу механизми.

Мамлекеттик  социалдык заказдын программасы - ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы тарабынан бекитилген жана калкка социалдык кызматтарды көрсөтүүгө жана мамлекеттик социалдык заказды жайгаштыруу аркылуу коомдук пайдалуу долбоорлорду жүзөгөашыруугабагытталган уюштуруучулук, экономикалык жана техникалык чаралардын жыйындысы.

Ош шаарынын мэриясынын мамлекеттик социалдык заказ боюнча программасы жергиликтүү бюджеттин эсебинен каржыланат.

 

 1. I.                   Негизги бөлүм

 

Ош шаарынын туруктуу калкынын саны 299 500 адамды түзөт, жалпы калктын 32% - балдар (179 325), 62% – булл эмгекке жарамдуу курактагылар, 7% - эмгекке жарамдуу курактан жогорулар. Медициналык диагнозу тастыкталган ден-соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын саны – 956.

Ош шаарынын 2019-2020-жылдарга карата социалдык-экономикалык өнүгүү программасындагы маалыматтарга ылайык шаар ички жана тышкы миграциянын жогорку деӊгээли менен айырмаланат. Бул, эмгекке жарамдуу калктын өсүү темпи 0,8 %, ал эми калктын эмгекке жарамдуу куракка чейинки жана жогорукурактагылардын өсүү темпи 3,5 % жана 4,7 % барабар болушу менен тастыкталат.

            Ош шаарынын 2019-2020-жылдарга карата социалдык-экономикалык өнүгүү программасынын приоритеттүү багыттарынын бири-  калктын жашоосун ар тараптан жакшыртууга ыӊгайлуу шарттарды түзүү жана коомдун көйгөйлүү маселелерин чечүү болуп саналат.

-  Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик социалдык заказ жөнүндө” 2017-жылдын 28-апрелиндеги №70 Мыйзамын Ош шаарында ишке киргизүү механизмдерин иштеп чыгуу жана жүзөгө ашыруу максатында Ош шаарынын мэриясынын 2018-жылдын 26-июнундагы №288-б буйругунун негизинде жумушчу тобу түзүлгөн.

-  Ош шаарындагы социалдык көйгөйлүү маселелерди аныктоо үчүн жумушчу топтун жана эксперттердин катышуусунда Ош шаарындагы муниципалдык аймактык башкармалыктарда, медициналык, социалдык жана билим берүү мекемелериндебекитилген график боюнча 2018-жылдын 12-сентябрынан 29-сентябрына чейин фокус-группалар өткөрүлдү.

-  Мамлекеттик социалдык заказдын программасынын долбоорун даярдоо максатында муниципалдык аймактык башкармалыктарда, медициналык, социалдык жана билим берүү мекемелеринде жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн  жыйынтыгында 173 көйгөйлүү маселелер аныкталды. Мамлекеттик социалдык заказды ишке ашыруу боюнча жумушчу топ жана Өнүктүрүү саясаты институтунун эксперттери жана юристтери менен кеӊешипсоциалдык көйгөйлүү маселелерди анализдеп, натыйжада негизги муктаж категориялар тандалып алынды.

 

2019-2020-жылдарга Ош шаарынын мэриясынын мамлекеттик социалдык заказ боюнча Программасына Кыргыз Республикаликасынын “Мамлекеттик социалдык заказ жөнүндө” Мыйзамынын 5-беренесинде көрсөтүлгөн мамлекеттик социалдык заказды ишке ашыруу чөйрөлөрүнүн арасынан төмөндөгүдөй приоритеттүү багыттар аныкталды:

1)      Жарандардын социалдык жактан корголбогон категорияларын, анын ичинде турмуштук кыйын кырдаалга кабылган үй-бүлөлөрдү жана балдарды, улгайган адамдарды жанаденсоолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды коргоо;

2)      Ден соолук жана дененин саламаттыгы;

3)      Коомдук тартип жана коомдук ынтымак.

 

Кыргыз Республикаликасынын “Мамлекеттик социалдык заказ жөнүндө” Мыйзамынын6-беренесине ылайык мамлекеттик социалдык заказды ишке ашыруунун эки формасы тандалып алынды:

1) Коомдук пайдалуу долбоорлорду мамлекеттик каржылоо;

2) Социалдык талондор аркылуу социалдык кызмат көрсөтүүлөрдү берүү.

Жогорудагы Мыйзамдын 7-беренесине ылайык социалдык көйгөйлөрдүн жана коомдук пайдалуу максаттардын маалымат базасы Ош шаарынын мэриясынын расмий сайтында жарыяланды.

-Социалдык көйгөйлөрдүн жана коомдук пайдалуу максаттардын маалымат базасын аныктоо максатында  Ош шаарынын мэриясынын тиешелүү бөлүмдөрүнүн, мамлекеттик органдардын жана жарандык коомдун өкүлдөрүнөн турган жумушчу тобу тарабынан 2018-2019-жылдары4 жолу отурум өткөрүлүп жана тиешелүү адистер 2 жолу Бишкек шаарында Кыргыз Республикасынын Эмгек жана Социалдык министрлиги жана Өнүктүрүү саясаты институту тарабынан уюштурулган семинардан окуп келишти.

Анын негизинде мамлекеттик социалдык заказды Ош шаарында ишке ашыруу боюнча укуктук ченемдик актылар изилденип, процедуралар иштелип чыгып, мэриянын расмий сайтында жарыяланды (2018-жылдын 13-августу, Ош шаарынын мэриясынын расмий сайты).

Аталган Мыйзамдын 9,10-беренелерине ылайык Ош шаарынын мэриясынын 2019-2020-жылдарга мамлекеттик социалдык заказ боюнча программасынын долбоору боюнча коомдук угуу өткөрүлүп, мэриянын расмий сайтына жарыяланды.

Жарандар жана уюмдар тарабынан берилген социалдык көйгөйлөрдүн жана коомдук пайдалуу максаттардын маалымат базасына киргизүүүчүн сунуштары эске алынып, аталган Программага толуктоолор киргизилди.

 

Ош шаарынын мэриясынын 2019-2020-жылдарга мамлекеттик социалдык заказ боюнча программасын каржылоо аталган Мыйзамдын 11-беренесинин 6-пунктуна ылайык жергиликтүү бюджеттин эсебинен ишке ашырылат.

 

Ош шаарынын мэриясынын 2019-2020-жылдарга мамлекеттик социалдык заказ боюнча программасын ишке ашыруу планы

Мамлекеттик социалдык заказды ишке ашыруу чөйрөлөрү:

 1. 1.      Жарандардын социалдык жактан корголбогон категорияларын, анын ичинде турмуштук кыйын кырдаалга кабылган үй-бүлөлөрдү жана балдарды, улгайган адамдарды жана ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды коргоо;

1.1.            Турмуштук оор кырдаалдагы улгайган адамдардын социалдык кызматтарды алууга мүмкүнчүлүгү жок

 

Кыргызстанда, дүйнө жүзүндөгү башка өлкөлөрдөй эле, улгайган адамдар калктын басымдуу жана улам өсүп бараткан бөлүгүн  түзөт. Бүгүнкү күндө Ош шаарындагы жашы 60тан өткөн улгайган адамдар 8%ды түзөт. 2050-жылга карата бул көрсөткүч 3 эсеге өсөт. Ош шаардык социалдык өнүгүү башкармалыгынын баалоосу боюнча жөнөкөй эле социалдык кызматтар үчүн төлөй албаган шаардагы улгайган адамдардын саны 1500 адамдан жогору.

Улгайган адамдар жашоо деӊгээлин жакшыртууга багытталган активдүү социалдык колдоого муктаж. Социалдык кызматтар улгайган адамдардын жашоо деӊгээлин жакшыртуунун таасирдүү чараларынын бири катары каралат. Бул болсо социалдык кызмат көрсөтүү системасын өнүктүрүү жана ошону менен бирге мамлекеттик социалдык заказдын негизинде жеке секторду тартуу аркылуу зарылдыгын шарттайт. Мамлекеттик  социалдык заказ аркылуу турмуштук оор кырдаалдагы улгайган жарандарды тейлөө боюнча социалдык кызматтарды уюштуруу менен улгайган жарандардын мончо жана чачтарач кызматтарына жетүүсү камсыз кылынат.

Бүгүнкү күндө Ош шаарында жеке ишкерлер тарабынан мончо жана чачтарач кызматтарын көрсөтүү бир топ өнүккөн. Шаарда улгайган жарандар үчүн кызмат көрсөтүүгө жөндөмдүү кызмат көрсөтүүчүлөрдүн топтору бар.

Мамлекеттик социалдык заказ аркылуу турмуштук оор кырдаалдагы улгайган жарандарды тейлөө боюнча социалдык кызматтарды уюштуруу үчүн, мамлекеттик социалдык заказдын социалдык талондордун  (ваучер) негизинде социалдык кызмат көрсөтүү формасы колдонулат.

 

Коомдук пайдалуу максаты: Турмуштук оор кырдаалдагы улгайган жарандарга социалдык талондорду  (ваучер) берүү аркасында социалдык кызматтарды (мончо, чачтарач) көрсөтүү

Максаттуу топ: Турмуштук оор кырдаалдагы улгайган жарандар

 

1.2.            Ата-энелери калтырып кеткен (камкордуксуз) эмгек мигранттарынын балдары зордук-зомбулуктун ар түрдүү формаларына кабылып жатышы

 

Бул  көйгөй изилдөө жүргүзүү учурунда бир нечефокус-топтордун алкагында жана шаардын көйгөйлөрүн талкуулоо боюнча башка аянтчаларда да белгиленген. Шаардын аймагында ички жана тышкы миграциянын деңгээлиабдан жогору. Азыркы учурда үймө-үйкыдыруунун натыйжасында аныкталган ата-энелери калтырып кеткен эмгек мигранттарынын балдарынын саны 4321 баланы түзөт. Бул балдар ата-энесинин мээримисиз, камкордугусуз жана көзөмөлүсүз болгондуктан чоң стрессти баштан кечиришет. Жалпысынан алганда, балдар аярлуу болуп,  мектепте жана үй-бүлөдө зомбулукка кириптер болуу тобо келчилиги жогору болууда. Натыйжада алардын окуудагы жетишүүсү начарлап, мүнөздөрү өзгөрүп, өзүн-өзү баалоосу төмөндөп,  чыр-чатактуу, депрессивдүү болушуп, көпчүлүгүндөөз өмүрүнө кол салуу тууралуу ойлор пайда болуп жатканы байкалууда. Башкача айтканда толук кандуу эс алуу жана тең туштары менен баарлашуусу жок. Ата-энелери чет жактарда болгондуктан балдардын бош убактысы толук кандуу уюштурулбайт.

 

Коомдук пайдалуу максат: Ата-энелери калтырып кеткен эмгек мигранттарынын балдарынын жеке инсандык дараметин көтөрүү, бош убактысын туура уюштуруу аркылуу өз ара карым-катнаш көндүмдөрүн жакшыртуу жана коомго аралаштыруу

Максаттуу топ: 10-16 жаштагы эмгек мигранттарынын балдары

 

1.3.Үй-бүлөлүк зомбулуктан жабыркаган аялдар үчүн колдоолордун жетишсиздиги

Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалыматы боюнча 2018-жылдын 12 айында 440 үй-бүлөлүк зомбулук фактысы катталган, алардын ичинен 3 учур балдарга карата жасалган.  Ал эми 2017-жылы 403 үй-бүлөлүк зомбулук катталып, алардын ичинен 1 учур жашы жете элек өспүрүмгө карата жасалган.

Көпчүлүк учурларда үй-бүлөлүк зомбулуктан  26-38 жаштагы толук эмес жана орто билимге ээ, документтери жок, 2 же андан көп балалуу, кесиби же туруктуу кирешеси жок аялдар жабыркашат. Алардын көпчүлүгү кайрадан үй-бүлөлүк зомбулук көрсөткөн күйөөлөрүнө кайтууга мажбур болушат. Кайрылган аялдардын арасынан көбү психологиялык жана материалдык жактан көз каранды болбоого мүмкүнчүлүк түзө турган социалдык жардамдын зарылдыгын белгилешкен.

/й-бүлөлүк зомбулуктан жабыркаган аялдар үчүн укуктук, социалдык, медициналык жана психологиялык жардамдардын жетишсиздиги көп жылдардан бери аялдардын зомбулукка кабылышына алып барат. Зомбулукка бир эле аялдар эмес, алардын балдары да кабылышат. Зомбулук менен ырайымсыз мамиленин чөйрөсүндө чоӊойгон балдар кийин өз үй-бүлөсүндө жана коомдо зөөкүр болуп чыгышат.

Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө» жана «/й-бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо жөнүндө» мыйзамдарынын негизинде үй-бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо боюнча комплекстүү чараларды жүзөгө ашыруу жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын милдети болуп эсептелет.

Коомдук пайдалуу максат:  /й-бүлөлүк зомбулуктан жабыркаган аялдарга зарыл болгон социалдык жардамдарды жана колдоолорду көрсөтүү, алардын өз мүмкүнчүлүктөрүн ишке ашырууга көмөк көрсөтүү.

Максаттуу топ: /й-бүлөлүк зомбулуктанжабыркаганаялдар

 

 1. 2.    Ден соолук жана дененин саламаттыгы 

2.1. Калк арасында кургак учук, гепатит жана ВИЧ-СПИД сыяктуу жугуштуу оорулардын санынын өсүшү.

 

Мамлекеттик структуралар, өкмөттүк эмес жана эл аралык уюмдар тарабынан кабыл алынган чараларга карабастан Кыргызстанда АИВ (ВИЧ) инфекциясына чалдыккандардын саны өсүүдө. Маселен, 2011-жылдан 2017-жылга чейин эки эсеге көбөйүп, 3673 учурдан 7948 учурга чейин жеткен.

2016-жылы ВИЧ илдети менен ооругандардын эӊ жогорку көрсөткүчү Ош шаарында (1000 адамга – 2,6 учур) жана Чүй областында (-1,5; жалпы өлкө боюнча 1000 адамга - 0,8 учур)катталган.

АИВ-КИВС – оорусу азыркы күндө актуалдуу маселелердин бири болуп калууда. 2018-жылы Ош шаары боюнча 1098 учур катталып, алардын ичинен эркектер 779 (70,9%), аялдар 322 (29,3%) учурду түзгөн. Жашы боюнча салыштырганда көпчүлүгү 30-39жаштагылар арасында 418 учур катталган (38,6%). Жугуу жолдору боюнча: кан аркылуу жуктургандар 695 (63,2%), жыныс аркылуу 366 (33,3%), энеден балага 36 учурду (3,2%) түзгөн.

2018-жылы АИВ оорусунун 56 учуру катталып, 40 учуру шаар тургундары арасында катталган, 16 учуру башка райондон келгендер арасында катталган, ал эми 14 жашка чейинки балдар арасында 3 учур катталды.

Кыргыз Республикасы – кургак учук илдети боюнча жогорку деӊгээлдеги өлкөлөрдүн катарына кирет. Дүйнөлүк Саламаттыкты сактоо уюмунун Европалык регионалдык бюросунун маалыматы боюнча Кыргызстан кургак учуктун жогорку деӊгээлдеги көптөгөн дарыларга туруктуу түрлөрү бар дүйнөнүн 27 өлкөсүнүн катарында.

2017-жылы Кыргыз Республикасында 5570биринчи жолу кургак учук оорусуна чалдыккан адам катталган, бул 100 миӊ адамга 90,6 учурду түзгөн (2011-жыл 100,4). 2017-жыл 100 миӊ адамдын 4,8 өлүмгө учураган (2011-жыл 9,1).

Ош шаарында 2017-жылы 257 учур кургак учук оорусу катталып, интенсивдик көрсөткүчү 71,9 түзгөн. 2018-жылы 243 учур кургак учук оорусу катталып, интенсивдик көрсөткүчү 71,9 түздү. Алардын ичинен 60 учур БК (+) катталып, интенсивдик көрсөткүчү 17,7, ал эми 2017-жылы 68 учур катталып интенсивдик көрсөткүч 20,9 түзгөн.

Кургак учук илдетин турукташтыруу боюнча жетишкендиктердин катарында, анын өтө жугуштуу туруктуу формаларынын таркап жатышы тынчсыздандырат. Анткени аларга дарылоого кетүүчү каражаттардын кескин жогорулашы жана узак мөөнөттүү оор схема менен дарылоону талап кылат. Кургак учуктун туруктуу формалары жаӊы аныкталган учурлардын курамында 26,8 % түзсө, мурда оорудан дарыланган кайрадан аныкталган оорулулардын арасынан 61,1 % түзгөн.

Ош шаарында 2018-жылы вирустук гепатит оорусунун 593 учуру катталып, 2017-жылга салыштырмалуу 53 учурга көбөйгөн (2017-жылы – 540 учур). Вирустук гепатит оорусунун А түрү жалпы вирустук гепатит оорусунун ичинен 559 учурун түздү (94,3 %).

Кургак  учук, гепатит жана ВИЧ-СПИДсыяктуу жугуштуу оорулардын саны өсүп жаткандыгына байланыштуу бул көйгөйдү Ош шаарындагы коммерциялык эмес уюмдарды тартуу аркылуу чечүү керек. Калк арасында, өзгөчө кургак  учук, гепатит жана ВИЧ-СПИДооруларынжугузуутобокелчилиги жогору топтордун маалыматын жогорулатуу зарыл.

 

Коомдук пайдалуу максат: Калк арасында, өзгөчө Ош шаарындагы кургак  учук, гепатит жана ВИЧ-СПИД ооруларын жугузуп алуу коркунучу жогору топтордун маалыматын жогорулатуу.

 

Максаттуу топ: Кургак  учук, гепатит жана ВИЧ-СПИДооруларынжугузуутобокелчилиги жогору топтор

 

2.2.          Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдар (1,5- 7 жаш) туруктуу дарыланбагандыктан коомго, социалдык чөйрөгө кошула алышбайт

 

Ош шаарында учурда ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген 950 бала каттоодо турат жана тиешелүү социалдык жардамдарды алып турушат(Жөлөк пул, бир жылда эки жолу бир айлык дарылоодон өтүшөт).

Мыйзам чегинде мамлекет тарабынан көрсөтүлгөн жардамдар берилгени менен бул категориядагы балдарды социалдык чөйрөгө кошуу үчүн күн сайын тиешелүү адистердин дарылоосу, кароосу зарыл маселе бойдон калып, чечилбей келет. Анткени илимий жактан аталган балдардын( аутизм, ДЦП) менталдык жактан аӊ- сезиминин начарлоосу жашы чоӊойгон сайын прогрессивдүү өсөт. Ошондуктан бул категориядагы балдардын  кичине жаштан адистердин  кийлигишүүсүнө  мажбур  экендигин  негиз  кылып алуу менен мамлекеттик социалдык заказдын алкагында аталган долбоорду ишке ашыруу сунушталды.

Ош шаарында “ Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды эрте жашта ( 1,5- 7 жаш) дарылоо менен социалдык чөйрөгө кошуу” долбоору 2017- жылдан  башталган.Долбоорду ЮНИСЕФ колдоп, натыйжада Тажикстандын Худжент шаарына 2017 – жылдын ноябрь жана 2018- жылдын март айында врач- ортопед, педагог, психологдордон турган адистер бир жумалык тажрыйба алмашуу максатындагы семинарга барып, аталган долбоор боюнча окуудан өтүп келишти. Ушул эле жылдын апрель айында Беларуссиянын Минск шаарында “ Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды эрте жашта  дарылоо менен социалдык чөйрөгө кошуу” долбоору боюнча бир жумалык семинар- тренинг өткөрүлүп, тиешелүү адистер катышып келишти.

2018-жылдын  июнь айында тиешелүү  адистер  Россиянын  Новосибирск шаарында өткөн“Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү  чектелген балдарды эрте жашта дарылоо менен социалдык чөйрөгө кошуу” долбоору боюнча эл аралык конференцияга катышышты.

Маалымат иретинде: Аталган маселе  Россия Федерациясынд 25 жыл мурун, Тажикстанда 5 жыл, Өзбекстанда 6 жыл мурун башталып, натыйжада атайын дарылоодон өткөн балдар  бакчада, мектепте билим алууга, социалдык чөйрөгө аралашууга мүмкүнчүлүк алышкан ( 100 баладан 75 бала – 70%).

Кыргызстанда бир жылда 2 жолу эле дарылоо болгондуктан бала толук кандуу дарылоодон өтпөгөндүктөн  социалдык чөйрөгө аралаша албайт( 100 баладан 10 бала- 10 %).

 

Коомдук пайдалуу максат:Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды эрте жашта ( 1,5- 7 жаш) дарылоо менен социалдык чөйрөгө кошуу.

Максаттуу топ:1,5 жаштан 7 жашка чейин ден-соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдар (аутизм, ДЦП).

 

 1. 3.    Коомдук тартип жана коомдук ынтымак 

3.1. Жаштар тарабынан коомдук тартипке жана жарандардын коопсуздугуна каршы жасалган укук бузуулардын жана кылмыштардын санынын өсүшү

 

Статистикалык маалыматтар боюнча Ош шаарында жасалган кылмыштардын 41 % көбү 18 жаштан – 28 жашка чейинки жаштардын күнөөсү боюнча жасалат. Алардын 60 % эч жерде иштебеген жана окубаган жаштар, 65 % көбү - жергиликтүү жашоочулар. Негизинен жеке мүлккө каршы кылмыштар, жеке инсанга жана ден-соолукка каршы жасалган кылмыштар: майда же ири өлчөмдөгү уурулук, талап-тоноо, бейбаштык, зордуктоо жана кол салуу сыяктуу кылмыштар. Укук бузууларды жана кылмыш жасаган жаштармектеп курагындагы жаш өспүрүмдөргө коркунуч туудуруп келишет (мектеп рэкети, өздөрү менен теӊ курдуу жана кичүү курактагы балдар менен мушташтарды уюштуруу). Көпчүлүгү алкоголдук ичимдиктерди ичишип, коомдук жайларда ээнбаштыкка барышат.

Булардын баары шаардыктардын тынчсызданууларын күчөтүшөт.

Мындайкатегориядагы жаштардын жалпы саны шаарда 400гө жакын адамды түзөт. Социалдык изилдөөлөр боюнча жаштар коомдогу жүрүм-турум эрежелерин бой жеткенде өз үй-бүлөлөрүнө алып өтүшөт. Анын натыйжасында ажырашуу, зомбулук, аракечтик, кылмыштуулук, селсаяктык жана башка социалдык көйгөйлөрдүн саны көбөйөт. Ушул сыяктуу терс көрүнүштөр акырындап улуттук үй-бүлөлүк баалуулуктардын бузулушуна алып келет.

Мындай укук бузууларды жана кылмыштарды жасаган жаштардын арасынан көпчүлүгүкоомго социалдашуусу жана интеграциялануусу толук мүмкүн.

 

 Коомдук пайдалуу максат: Жаштар тарабынан жасалган укук бузуулардын жана кылмыштардын санын азайтуу.

 

Максаттуу топ:Укук бузууларды жана кылмыштарды жасаган жаштар (18жаштан 28 жашка чейин). 

 

3.2. Туруктуу жашоочу үй-жайы жок селсаяк жарандар 

            Ош шаарында туруктуу жашаган жери жок селсаяк жарандарды социалдык реабилитациялоо, коргоо жана жардам берүү маселеси толук кандуу чечилбей келет. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын алдындагы кабыл- алып бөлүштүрүү жайында селсаяк жарандар 3 сааттан ашык кармалбайт.

Ош ШИИБ тарабынан учурда шаарда 70 ке жакын селсаяк жарандар бар экендиги катталган. Алардын ичинен 85% - эркектер, 15 %- аялдар. Аталган категориядагы жарандарга жардам көрсөтүү максатындагы убактылуу кармоочу жай жок болгондугуна байланыштуу, кыш мезгилинде белгилүү өлчөмдөгү акча каражаты бөлүнүп, коммерциялык эмес уюмдардын жардамы менен 3 ай  кызмат көрсөтүлүп келет.

Туруктуу жашаган жери жок селсаяк жарандар боюнча маселени чечүү максатында мамлекеттик социалдык заказдын негизинде ишке ашыруу сунушталды.

 

Коомдук пайдалуу максат:Ош шаарында туруктуу жашаган жери жок селсаяк жарандарды социалдык коргоо,  реабилитациялоо жана жардам берүү

 

Максаттуу топ:Туруктуу жашаган жери жок селсаяк жарандар 

 

Программаны ишке ашыруу механизмдери

Социалдык көйгөйлүү маселелерди чечүү жана программанын коомдук пайдалуу максаттарына жетүү үчүн мамлекеттик социалдык заказдын мыйзамда көрсөтүлгөн бардык түрлөрү колдонулат.

Мамлекеттик  социалдык заказды ишке ашырууда Программанын иш-чаралар планына ылайык кызматтарды көрсөтүү боюнча конкурстарды уюштуруу, Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик социалдык буйрутма жөнүндө» Мыйзамынын жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому менен бекитилген коомдук пайдалуу долбоорлорду өткөрүү тартиби жөнүндө Жобонун негизинде жүргүзүлөт.

Ош шаарынын мэриясынын аппаратынын жооптуу бөлүмдөрү жана гранттык комиссия ушул Программанын иш-планына ылайык мамлекеттик  социалдык заказдары боюнча конкурстарды уюштурат жана мамлекеттик  социалдык заказ боюнча аткарылган иш-чаралардын жыйынтыгына жана эффективдүүлүгүнө баалоо жүргүзөт.

Мамлекеттик  социалдык заказ боюнча конкурста жеӊүүчү болуп табылган жана социалдык кызмат көрсөтүүгө тартылган уюмдар иш-чаралар планын аткарылышы жана контракттын негизинде каражттардын пайдаланышы жөнүндө үзгүлтүксүз маалыматтарды берип турууга милдеттендирилет.

Маалымат берүүнүн мөөнөтү жана тартиби Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жумушчу топ менен жооптуу структуралык бөлүмдөр тарабынан аныкталып, техникалык тапшырмага жана кызмат көрсөтүүчүлөр менен түзүлүүчү келишимдерге киргизилет.

 

 Ош шаарынын мэриясынын 2019-2020-жылдарга мамлекеттик социалдык заказ боюнча программасын ишке ашыруу планы (таблица формасында)

Мамлекеттик  социалдык заказды ишке ашыруу чөйрөлөрү

Коомдук пайдалуу максат

Социалдык кызматтарды алуучулар (топтор)

Жүзөгө ашыруу мөөнөтү (айы)

МСЗ

формасы

 

 

 

Жергиликтүү бюджет

Программаны реализациялоо-дон күтүлүүчү натыйжалар

Индика-торлор

 

Сумма, сом менен

 

 

 

 

1

Жарандардын социалдык жактан корголбогон категорияларын, анын ичинде турмуштук кыйын кырдаалга кабылган үй-бүлөлөрдү жана балдарды, улгайган адамдарды жана ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды коргоо

1.1.Турмуштук оор кырдаалдагы улгайган жарандарга социалдыкталондорду  (ваучер) берүү аркасында социалдык кызматтарды (мончо, чачтарач) көрсөтүү

Турмуштук оор кырдаалдагы улгайган жарандар

2019–ж

 

 

2020-ж.

Ваучерлер

200 миң

 

 

200 миӊ

Социалдык талондор (ваучер) аркылуу чачтарачтардын, мончолордун кызматы көрсөтүлөт

1.Камтылышы - 1500 улгайган адам иш-чарага катышты  эки жыл ичинде

 

1.2.Ата-энелери калтырып кеткен эмгек мигранттарынын балдарынын жеке инсандык дараметин көтөрүү, бош убактысын туура уюштуруу аркылуу өз ара карым-катнаш көндүмдөрүн жакшыртуу жана коомго аралаштыруу

Эмгек мигранттарынын балдары

2019- ж

 

 

2020-ж.

 

Коомдук  пайдалуу долбоор

200 миң

 

 

400миӊ

Эмгек мигранттарынын балдары өз курагындагы балдар менен мамиле түзүү көндүмдөрү жакшырды жана инсандык потенциалын күчөтүштү

500 эмгек мигранттарынын балдары иш-чараларга катышып, өз курагындагы балдар менен мамиле түзүү көндүмдөрүн жакшыртышты жана инсандык потенциалын күчөтүштү (эки жыл ичинде)

 

1.3./й-бүлөлүк зомбулуктан жабыркаган аялдарга зарыл болгон социалдык жардамдарды жана колдоолорду көрсөтүү, алардын өз мүмкүнчүлүктө-рүн ишке ашырууга көмөк көрсөтүү

/й-бүлөлүк зомбулуктанжабыркаганаялдар

2019- ж

 

 

2020-ж.

Коомдук пайдалуу долбоор

300 миӊ

 

 

600 миӊ

/й-бүлөлүк зомбулуктан жабыркаган аялдар социалдык жардамдарды жана колдоолорду алышты эки жыл ичинде

50 дөн кем эмес үй-бүлөлүк зомбулуктан жабыркаган аялдар тиешелүү социалдык жардамдарды жана колдоолорду алышты. /й-бүлөлүк зомбулук 20 % төмөндөйт (эки жыл ичинде)

 

2

Ден соолук жана дененин саламаттыгы

2.1.Калк арасында, өзгөчө Ош шаарындагы кургак  учук, гепатит жана ВИЧ-СПИД ооруларын жугузуу коркунучу жогору топтордун маалыматтуулугун жогорулатуу

Кургак  учук, гепатит жана ВИЧ-СПИД ооруларын жугузуу тобокелчилиги жогору топтор

2019- ж

 

 

 

2020-ж.

Коомдук пайдалуу долбоор

 

 

 

 

300 миӊ

Кургак   учук, гепатит жана АИВ (ВИЧ) ооруларын жугузуу коркунучу жогору топтордун маалыматтуулугу жогорулады

Долбоордун иш-чараларына 300 адам катышты

 

 

2.2.Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды эрте  кийлигишүү жолу  менен дарылоо аркылуу социалдык чөйрөгө кошуу(раннее вмешательство)

Аутист, ДЦП менен ооруган балдар 1,5-2 жаштан

7 жашка чейинки балдар

2019-ж

 

 

 

2020- ж.

Коомдук пайдалуу долбоор

200 миӊ

 

 

 

400 миӊ

ДМЧ балдар социалдык жактан коомго адаптацияланат(эки жыл ичинде)

Эрте кийлигишүү чараларына 40 ДМЧ бала катышып,  социалдык жактан адаптацияланды(эки жыл ичинде)

Ата-энелер иш менен камсыз болот

 

3

Коомдуктартипжанакоомдукынтымак.

 

3.1.Жаштар тарабынан жасалган укук бузууларды жана кылмыштардын санын азайтуу

Укук бузууларды жана кылмыштарды жасаган жаштар (18жаштан 28 жашка чейин)

2019-ж

 

 

 

2020-ж.

Коомдук пайдалуу долбоор

 

 

 

 

200 миӊ

 Жаштар  тарабынан коомдук тартипке каршы жасалган укук бузуулардын жана кылмыштардын санын азайды

Укук бузууларды жана кылмыштарды жасаган жаштардын арасынан  50адам коомго социалдашты-рылды жана интеграцияланды

 

3.2. Ош шаарында туруктуу жашоочу үй-жайы жок селсаяк жарандарды коомго адаптациялоо, социалдык жардам  берүү

 

Туруктуу жашоочу үй-жайы жок селсаяк жарандар

2019-ж

 

 

2020-ж

Коомдук пайдалуу долбоор

100 миӊ

 

 

100 миӊ

Туруктуу үй-жайы жок жарандар социалдык жардам алышат

60 туруктуу үй-жайы жок жарандар социалдык жардам алышат

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ош шаарынын мэриясынын 2019-2020-жылдарга мамлекеттик социалдык заказ боюнча программасынын долбоору Кыргыз Республикаликасынын “Мамлекеттик социалдык заказ жөнүндө” Мыйзамынын талаптарына ылайык жумушчу топ тарабынан иштелип чыгып макулдашылды.

 

Жарыяланган категория Жаңылыктар

Бүгүн, 16-майда Ош шаарын Ак-Тилек кичи районунун Эсенжанов көчөсүн асфальттоо иштери башталды.

Жүрүп жаткан иштер менен шаар мэри Таалайбек Сарыбашов таанышып, курулуштун сапатына көңүл бурууну баса белгиледи. Эсенжанов көчөсүнүн бир бөлүгүнө жөө адамдар басуучу жолдун курулушу жана асфальттоо иштери июль айында аяктайт. 
Жолдун жалпы узундугу 660 метр, туурасы 7 метр.

Ал эми жол четине 2 метр тротуар курулуп, лотоктор орнотулат. 

Жарыяланган категория Жаңылыктар

Бүгүн, 16-майда Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарыбашов Ак-Тилек кичи районундагы №71 “Үмүт” балдар бакчасынын абалы менен таанышып чыкты. Шаар мэри үнөмдөлгөн акчага бала бакчанын жаңы имаратынын курулушу башталаарын билдирип, долбоорун даярдоо тапшырмасын берди.

Буга чейин Ак-Тилек кичи районунун тургундары калаа башчысына бала бакча зарылчылдыгы менен кайрылышкан. Ак-Тилекте мамлекеттик “Үмүт” балдар бакчасы гана бар. Аталган бала бакчада 200дөн ашуун бала тарбияланат. Мэр балдардан да кабар алып, балдарга берилчү тамакка өзгөчө көңүл буруу керектигин айтты.

“Жакында жер маселеси чечилсе Ак-Тилек кичи районуна да жаңы бала бакча курабыз. Шаарда бала бакчалардын санын көбөйтүшүбүз керек. Быйыл жергиликтүү бюджеттин эсебинен эки бала бакча курулат. Ак-Тилекке үнөмдөлгөн акчага үчүнчү бала бакча катары салууну пландадык. Мындан тышкары берилип кеткен 4 бала бакчанын мурунку имараттарын кайтырып алып, оңдоодон өткөрөбүз”,-деди калаа башчысы.

Жарыяланган категория Жаңылыктар

Ош шаарынын социалдык-экономикалык өнүгүүсүнө кошкон салымы жана шаардын инфраструктурасын оңдоп-түзөө иштерине демөөрчүлүк көрсөткөн ишкерлер мэриянын ардак грамотасы менен сыйланды.

Сыйлыкты Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарыбашов тапшырып, ишкерлерге ыраазычылык билдирди. “Ош-Түрк дүйнөсүнүн маданий борбору деп жарыяланып, ачылыш аземи борбордук стадиондо өттү. Кароосуз калган стадионду аз убакыттын ичинде оңдоодон өткөрүүгө жардам бердиңиздер. Эл үчүн, шаар үчүн кылган эмгегиңер чоң. Мына эми шаардыктар шарты бар стадионду футбол көрүп жатышат. Мындан тышкары бир топ иштерге жардам көрсөтүлдү. Мэрия тарабынан да бир канча иштер башталды. Ишкерлерди дайым колдойбуз. Ош шаарында ишкерлерге тоскоолдук болбош керек”,-мэр Т. Сарыбашов.

Белгилей кетсек, борбордук А. Сүйүмбаев стадионундагы аткарылган иштердин басымдуу бөлүгү ишкерлердин колдоосу менен аткалды. 
Мындан тышкары бир канча долбоорлорго колдоо көрсөтүп жатышат.

Ош шаарынын мэриясынын Ардак грамотасы менен сыйланган ишкерлер:


- Аматов Абдикарим Мавлянович -“ЖБИ-4” акционердик коомунун жетекчиси,
- Бакир уулу Шахназар -“Сапат GLOBAL” жоопкерчилиги чектелген коомунун жетекчиси,
- Бакыев Айдар -“Сити Маркет” соода комплексинин жетекчиси,
- Джусупов Эмилбек Рамидинович -“Эмаком Холдинг” жоопкерчилиги чектелген коомунун жетекчиси,
- Жутанов Мэлис Токтоназарович -“Амантур Сервис” жоопкерчилиги чектелген коомунун жетекчиси,
- Исаев Марс Асанович -“IZЮМ Group” жоопкерчилиги чектелген коомунун жетекчиси,
- Кубатов Азамат Кимсаналиевич -“Темир-Таш” акционердик коомунун жетекчиси,
- Маматалиев Жумабек Маматалиевич -“Насостук завод” акционердик коомунун жетекчиси,
- Мирзаев Сухбатила Нематович -“IMZO AKFA” жоопкерчилиги чектелген коомунун жетекчиси,
- Омурзаков Элдияр Жаркынбаевич -“CARS” жоопкерчилиги чектелген коомунун жетекчиси,
- Ормонова Динара Каржодуевна -“Мурас” жоопкерчилиги чектелген коомунун жетекчиси,
- Орозбаев Замирбек Эргешович -“ВИЗИОН ГРУПП” жоопкерчилиги чектелген коомунун жетекчиси,
- Осмонов Айбек Жапарович -“Ихлас” жоопкерчилиги чектелген коомунун жетекчиси,
- Султанова Жылдыз -“Хан Ордо” ресторанынын жетекчиси,
- Ташов Имамидин Асамидинович -“KG Group” жоопкерчилиги чектелген коомунун жетекчиси,
- Тохтахунов Музаффар Молоханович -“Галерея Ош” соода үйүнүн директору,
- Эшалиев Мирлан Сапарбекович -“Сынташ” жоопкерчилиги чектелген коомунун жетекчиси.

Жарыяланган категория Жаңылыктар

Тарых жана маданият

Пред След Страница:

“Токтогул паркы өзгөчө эс алуучу жайга айланат”,-Т. Сарыбашов

“Токтогул паркы өзгөчө эс алуучу жайга айланат”,-Т. Сарыбашов

Ош шаарындагы Токтогул Сатылганов атындагы эс алуу багын реконструкциялоо иштери уланууда. Эс алуу ...

Ош-Түрк дүйнөсүнүн маданий борбору: Эл аралык маданий иш-чаралар сүмөлөк ачуу шааниси менен башталды

Ош-Түрк дүйнөсүнүн маданий борбору: Эл аралык маданий иш-чаралар сүмөлөк ачуу шааниси менен башталды

Бүгүн, 20-апрелде «Ош-Түрк дүйнөсүнүн маданий борбору» эл аралык маданий иш-чаралары Ош шаарынын мэр...

Ош-Түрк дүйнөсүнүн маданий борбору: Эл аралык маданий иш-чаралар сүмөлөк ачуу шааниси менен башталды

Ош-Түрк дүйнөсүнүн маданий борбору: Эл аралык маданий иш-чаралар сүмөлөк ачуу шааниси менен башталды

Бүгүн, 20-апрелде «Ош-Түрк дүйнөсүнүн маданий борбору» эл аралык маданий иш-чаралары Ош шаарынын мэр...

Ош: Бир жыл ичинде бир топ эл аралык иш-чаралар өтөт

Ош: Бир жыл ичинде бир топ эл аралык иш-чаралар өтөт

ТҮРКСОЙго мүчө болгон мамлекеттердин чечими менен 2019-жыл “Ош — түрк дүйнөсүнүн маданий борбору» де...

Ошто «Эне тил жана Ч.Айтматов» деген теманын алкагында жарыяланган сынактын жеңүүчүлөрү сыйланды

Ошто «Эне тил жана Ч.Айтматов» деген теманын алкагында жарыяланган сынактын жеңүүчүлөрү сыйланды

Бүгүн, 7-декабрда Ош шаарында Залкар жазуучу Ч.Айтматовдун 90 жылдыгына жана «Кыргыз Республикасынын...

Ошто "Ош-Чынгыз Айтматовдун тагдырында" аталышында Айтматовдун 90 жылдыгы белгиленет

Ошто "Ош-Чынгыз Айтматовдун тагдырында" аталышында Айтматовдун 90 жылдыгы белгиленет

2-3-ноябрь күндөрү Ош шаарында республикалык деңгээлде "Ош-Чынгыз Айтматовдун тагдырында" аталышында...

Ош шаарынын 3018 жылдыгына арналган гала-концертке 15 миңге жакын адам күбө болду

Ош шаарынын 3018 жылдыгына арналган гала-концертке 15 миңге жакын адам күбө болду

Бүгүн, 5-октябрь Ош шаарынын 3018 жылдыгын белгиленүүдө. Анын негизинде А.Сүйүмбаев атындагы борборд...

Шаар күнүнө карата “Ош-ооматтуу ордо калаа!” аттуу майрамдык жарманке болуп өттү

Шаар күнүнө карата “Ош-ооматтуу ордо калаа!” аттуу майрамдык жарманке болуп өттү

Бүгүн, 5-октябрда Ош шаарынын күнүнө карата борбордук аянтта “Ош-ооматтуу ордо калаа!” аттуу майрамд...

Ошто 13 улуттун өкүлдөрү достукту даңазалаган фестиваль өткөрүштү

Ошто 13 улуттун өкүлдөрү достукту даңазалаган фестиваль өткөрүштү

Бүгүн, 5-октябрда Ош шаарынын күнүнө карата “Сулайман-Тоо тынчтыктын жана ынтымактын символу” аттуу ...

Чет өлкөнүн маданият кызматкерлери Ош шаарынын күнү менен куттукташты

Чет өлкөнүн маданият кызматкерлери Ош шаарынын күнү менен куттукташты

Бүгүн, 5-октябрда  Ош шаарынын вице-мэри Нурбек Кадыров «Байыркы Ош шаарындагы маданияттар баарлашуу...

“Байыркы Ош шаарындагы маданияттар баарлашуусу” симпозиуму өттү

“Байыркы Ош шаарындагы маданияттар баарлашуусу” симпозиуму өттү

Бүгүн, 4-октябрда Ош мамлекеттик университетинде “Байыркы Ош шаарындагы маданияттар баарлашуусу” атт...

Ош шаарында Раимжан Курбановдун адабий-музыкалык кечеси өттү

Ош шаарында Раимжан Курбановдун адабий-музыкалык кечеси өттү

Бүгүн, 28-сентябрда Ош улуттук драма театрында Раимжан Курбановдун "Улут болсом-тилим менен улутмун"...

Ош шаарынын 3018 жылдыгына карата өтүүчү маданий-массалык иш-чаралардын тизмеси

Ош шаарынын 3018 жылдыгына карата өтүүчү маданий-массалык иш-чаралардын тизмеси

Ош шаарынын 3018 жылдыгына карата өтүүчү маданий-массалык иш-чаралардын тизмеси 4-октябрьСаат 10:00...

Ошто Мамлекеттик тил күнү белгиленди

Ошто Мамлекеттик тил күнү белгиленди

Бүгүн, 21-сентябрда С.Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театрында 23-сентябрь- Мамлекеттик тил күнү...

Спорттук мелдеш жана концерттик программа - Ошто "Алтынчы күнү кечинде" аттуу майрамдык кече уланууда

Спорттук мелдеш жана концерттик программа - Ошто "Алтынчы күнү кечинде" аттуу майрамдык кече уланууда

Бүгүн, 11-август Ош шаарындагы "Ата-Түрк" эс алуу багында Эгемендүүлүктүн 27 жылдыгына карата "Алтын...

Ош шаарында Эгемендүүлүктүн 27 жылдыгына карата ар ишемби майрамдык иш-чаралар өтөт

Ош шаарында Эгемендүүлүктүн 27 жылдыгына карата ар ишемби майрамдык иш-чаралар өтөт

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик көз карандысыздык күнүнүн 27 жылдыгына карата Ош шаарында 2018-жы...

Ошто футбол фествалы өттү

Ошто футбол фествалы өттү

Бүгүн, Ош шаарында 1-июнь- Балдарды коргоонун эл аралык күнүнө карата “Балага жүрөгүбүздү ачалы!” ат...

1- июнь Балдарды коргоонун Эл аралык күнүнө карата Ош шаарында өткөрүлө турган маданий-массалык иш-чаралардын тизмеси

1- июнь Балдарды коргоонун Эл аралык күнүнө карата Ош шаарында өткөрүлө турган маданий-массалык иш-чаралардын тизмеси

1- июнь  Балдарды коргоонун Эл аралык күнүнө карата Ош шаарында өткөрүлө турган  маданий-массалык иш...

Оштон барган делегация Ярославль шаарынын 1008 жылдыгына катышты

Оштон барган делегация Ярославль шаарынын 1008 жылдыгына катышты

26-май күнү Россия Федерациясынын Ярославль шаарынын 1008 жылдыгы салтанаттуу белгиленип, ага Ош шаа...

Ошто Энелердин күнүнө карата жарыяланган конкурстун жеңүүчүлөрү сыйланды

Ошто Энелердин күнүнө карата жарыяланган конкурстун жеңүүчүлөрү сыйланды

Бүгүн, 18-майда Ош шаарынын мэриясында энелер күнүнө арналган  майрамдык иш-чара болуп өттү. Ага Ош ...

Ошто Энелер күнү салтанаттуу түрдө белгиленди

Ошто Энелер күнү салтанаттуу түрдө белгиленди

Бүгүн, 18-майда Ош шаарынын мэриясында  энелер күнүнө арналган  майрамдык иш-чара болуп өттү. Ага Ош...

Ошто 9-май майрамына карата “Согуш жылдарындагы ырлар” аттуу концерт болду

Ошто 9-май майрамына карата “Согуш жылдарындагы ырлар” аттуу концерт болду

Бүгүн, 9-май Улуу Жеңиштин 73 жылдыгына карата “Согуш жылдарындагы ырлар” аттуу Ош шаарынын маданият...

Ошто Улуу Жениш 73 жылдыгына арналган салтанатка 20 миңден ашуун адам күбө болду

Ошто Улуу Жениш 73 жылдыгына арналган салтанатка 20 миңден ашуун адам күбө болду

Бүгүн, 9-майда Улуу Жеңиштин 73 жылдык майрамы Ош шаарынын борбордук аянтында жогорку деңгээлде белг...

Ош шаарында 5 миңге чукул адамдын катышуусунда “Өлбөс, өчпөс полк” жөө жүрүшү болду

Ош шаарында 5 миңге чукул адамдын катышуусунда “Өлбөс, өчпөс полк” жөө жүрүшү болду

Ош шаарындагы  9-май   Жеңиш күнүнүн 73 жылдыгын майрамдоо "Өлбөс-өчпөс полк" жөө жүрүшү менен  башт...

Ош шааарыда Улуу Ата Мекендик согуштун 73 жылдыгын белгилөөгө кызуу даярдык жүрүүдө

Ош шааарыда Улуу Ата Мекендик согуштун 73 жылдыгын белгилөөгө кызуу даярдык жүрүүдө

9-май күнү саат 8:30да Ош шаарында Улуу Жеңиштин 73 жылдыгы «Өлбөс,өчпөс полк»  менен башталат. Ле...

Ош шаарында 500гө жакын айымдардын катышуусунда “Шайыр апалар” республикалык телефестивалы болду

Ош шаарында 500гө жакын айымдардын катышуусунда “Шайыр апалар” республикалык телефестивалы болду

Бүгүн, 2-май күнү “Алымбек Датка” этнографиялык борборунда “Шайыр апалар” телефестивалынын катышуучу...

Ошто уюштурулган «Шайыр апалар» телефестивалы гала концерт менен жыйынтыкталды

Ошто уюштурулган «Шайыр апалар» телефестивалы гала концерт менен жыйынтыкталды

Бүгүн,2-май күнү Ош шаарынын жайкы сахнасында “Шайыр апалар” телефестивалы катышуучулардын  гала кон...

Ошто Чернобыль апаатынан курман болгондор эскерилди

Ошто Чернобыль апаатынан курман болгондор эскерилди

Бүгүн, 26-апрель күнү Ош шаарында өткөн кылымдын эң ири кырсыктарынын бири Чернобылдагы жардыруудан ...

Ош шаарынын мэри Өзбекстандын келген делегацияны кабыл алды

Ош шаарынын мэри Өзбекстандын келген делегацияны кабыл алды

Бүгүн, 26-апрель күнү Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаев Өзбекстандын өкмөтүнүн жана жазуучулар сою...

Ош: Шаар четиндеги аймактарды өнүктүрүү мэрдин негизги кадамдары

Ош: Шаар четиндеги аймактарды өнүктүрүү мэрдин негизги кадамдары

Бүгүн, 18-апрель күнү Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаев мекеме-ишканалардын жетекчилери, күч түзүм...

Ош шаары менен Ярославль шаарынын ортосундагы достук келишимине кол коюлду

Ош шаары менен Ярославль шаарынын ортосундагы достук келишимине кол коюлду

Кечээ, 11-апрель күнү “Ала-Арча” мамлекеттик резиденциясында өтүп жаткан “Мыкты муниципалдык практик...

Ош шаары Эл аралык форумда улуттар алалык мамилелер боюнча “Мыкты муниципалдык практика” номинациясын алды

Ош шаары Эл аралык форумда улуттар алалык мамилелер боюнча “Мыкты муниципалдык практика” номинациясын алды

Бүгүн, 11-апрель күнү “Ала-Арча” мамлекеттик резиденциясында мыкты муниципалдык практикалардын маара...

Ошто Ак-Буура дарыясынын үстүнө жайкы сахна курулду

Ошто Ак-Буура дарыясынын үстүнө жайкы сахна курулду

Бүгүн, 29-мартта Ош шаарында  Ак-Буура дарыясынын үстүнө курулган жайкы сахнанын ачылыш аземи болду....

Ош шаарында Ноорузга карата уюштурулган кароо-сынактардын жеңүүчүлөрү аныкталды

Ош шаарында Ноорузга карата уюштурулган кароо-сынактардын жеңүүчүлөрү аныкталды

Бүгүн, 21-март күнү Султан Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театрнда Ош шаарынын мэриясы, маданият...

Ош: Борбордук аянттагы Нооруз шаңына 10 миңден ашуун адам күбө болду

Ош: Борбордук аянттагы Нооруз шаңына 10 миңден ашуун адам күбө болду

Бүгүн, 21-март - “Нооруз-2018” майрамы шаардын борбордук аянтында салтанаттуу түрдө белгиленди. Ага ...

Оштогу окуу жайларда Нооруз майрамына карата “Сармерден” оюну өттү

Оштогу окуу жайларда Нооруз майрамына карата “Сармерден” оюну өттү

Бүгүн, 20-мартта Оштогу жогорку жана орто окуу жайлардын кызматкерлери жана студенттери тарабынан Но...

Ош шаарынын аймактык кеңештеринде Нооруз майрамын карата иш-чаралар башталды

Ош шаарынын аймактык кеңештеринде Нооруз майрамын карата иш-чаралар башталды

Бүгүн, 20-март күнү Ош шаарынын биринчи вице-мэри Замирбек Аскаров Курманжан-Датка аймактык кеңешине...

Ошто Нооруз майрамына карата бир нече мекемелердин кызматкерлери сыйланды

Ошто Нооруз майрамына карата бир нече мекемелердин кызматкерлери сыйланды

Бүгүн, 20-март Ош шаарында бир нече мекеме-ишканалардын жетекчилери жана кызматкерлери шаардын өнүгү...

Ош шаарынын делегациясы Андижан шаарындагы Нооруз майрамдык иш-чарасына катышты

Ош шаарынын делегациясы Андижан шаарындагы Нооруз майрамдык иш-чарасына катышты

Бүгүн,19-мартта Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаев жетектеген чакан делегация кошуна Өзбекстандын А...

Ошто "Нооруз-2018" элдик майрамын өткөрүүгө кызуу даярдык жүрүүдө

Ошто "Нооруз-2018" элдик майрамын өткөрүүгө кызуу даярдык жүрүүдө

Ош шаарында “Нооруз-2018” элдик майрамын өткөрүү боюнча борбордук аянтта кызуу даярдык жүрүүдө. А...

Ошто 8-март-Аялдардын эл аралык күнүнө карата майрамдык иш-чара болуп өттү

Ошто 8-март-Аялдардын эл аралык күнүнө карата майрамдык иш-чара болуп өттү

Бүгүн, 6-мартта  Ош шаарынын мэриясы тарабынан 8-март-Аялдардын эл аралык күнүнө карата майрамдык са...

Ак калпак күнүнө карата ШТКлар арасында Ош шаарынын мэринин кубогу ойнотулду

Ак калпак күнүнө карата ШТКлар арасында Ош шаарынын мэринин кубогу ойнотулду

Бүгүн, 5- март күнү С.Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театрнда шайыр тапкычтар клубтарынын арасын...

Ош шаарында ак калпак күнү жаштардын флешмобу жана жөө жүрүшү менен коштолду

Ош шаарында ак калпак күнү жаштардын флешмобу жана жөө жүрүшү менен коштолду

Бүгүн, 5-март күнү Ош шаарынын борбордук аянтында ак калпак күнү салтатанттуу белгиленди. Ага Ош шаа...

Ош шаарында мамлекеттик туу күнү белгиленди

Ош шаарында мамлекеттик туу күнү белгиленди

Бүгүн, 3-март күнү Ош шаарынын борбордук аянтында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик символу Туунун ...

Ошто Эл аралык эне тил күнү белгиленди

Ошто Эл аралык эне тил күнү белгиленди

Бүгүн, 21-февралда  Оштогу Кыргыз-Өзбек Университетинде Эл аралык эне тил күнү белгиленди. Иш-чарага...

Өзбекстандан келген делегация Оштогу курулуштар жана ишканалар менен таанышты

Өзбекстандан келген делегация Оштогу курулуштар жана ишканалар менен таанышты

Бүгүн, 9-февралда Ош шаарына Кыргызстандын Экономика министри Артем Новиков жана Өзбекстандын тышкы ...

А.Кадырбаев: Ош шаарында товар жүргүзүүнүн көлөмү 2017-жылы 270 млн. долларга жеткен

А.Кадырбаев: Ош шаарында товар жүргүзүүнүн көлөмү 2017-жылы 270 млн. долларга жеткен

Бүгүн, 9-февраль күнү Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаев Өзбекстан Республикасынын Тышкы соода мини...

Оштун жаш музыканттары “ART-PREMIUM” Эл аралык сынагында жеңүүчү болушту

Оштун жаш музыканттары “ART-PREMIUM” Эл аралык сынагында жеңүүчү болушту

Бүгүн, 18-январда Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаев Казакстандын Астана шаарында өткөн “ART-PREMIU...

Залкар обончусу жана ырчысы Рыспай Абдыкадыров көзү тирүү болгондо 77 жашка чыкмак

Залкар обончусу жана ырчысы Рыспай Абдыкадыров көзү тирүү болгондо 77 жашка чыкмак

Бүгүн, 12-январь күнү Ош шаарында залкар обончу жана ырчы Рыспай Абдыкадыровдун туулган күнүнө карат...

Оштогу Т.Сатылганов атындагы эс алуу жайды реконструкциялоо иштери кызуу жүрүүдө

Оштогу Т.Сатылганов атындагы эс алуу жайды реконструкциялоо иштери кызуу жүрүүдө

Бүгүн, 18-декабрь күнү шаар башчысы Айтмамат Кадырбаев Ош шаарындагы Токтогул Сатылганов атындагы эс...

Ош шаарында телевидения кызматкерлери сыйланды

Ош шаарында телевидения кызматкерлери сыйланды

Бүгүн, 8-декабрь күнү  Ош шаарында  телевидение жана радио кызматкерлеринин кесиптик майрамы белгиле...

Ош шаарындагы билим берүү мекемелеринде «Манас жумалыгы» башталды

Ош шаарындагы билим берүү мекемелеринде «Манас жумалыгы» башталды

Ош шаарындагы билим берүү мекемелеринде 4-8-декабрь күндөрү «Манас жумалыгы» өтөт. Ош шаардык билим ...

Ошто жаштар жумалыгы жыйынтыкталды

Ошто жаштар жумалыгы жыйынтыкталды

Бүгүн, 17-ноябрь күнү Ош шаарынын мэриясында бүткүл дүйнөлүк жаштар күнүнө арналган жумалык майрамды...

Шаар мэри жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүн сыйлады

Шаар мэри жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүн сыйлады

Бүгүн, 3-ноябрда Ош шаарынын мэриясынын жыйындар залында 7-ноябрь- КРнын маалымат жана басма сөз күн...

Ош шаарында 50дөн ашуун маданият кызматкерлери сыйланды

Ош шаарында 50дөн ашуун маданият кызматкерлери сыйланды

Бүгүн, 2-ноябрда Ош шаарында маданият кызматкерлеринин күнү салтанаттуу белгиленип, сыйлоо аземи бол...

Ошто дагы бир эс алуу жай пайдаланууга берилди

Ошто дагы бир эс алуу жай пайдаланууга берилди

Бүгүн, 13-октябрь күнү Ош шаарында кароосуз калган дагы бир сейил бак толугу менен реконструкциядан ...

Ошто Футбол Академиясы ачылды

Ошто Футбол Академиясы ачылды

Бүгүн, 12-октябрда Ош шаарында Асылбек Момунов атындагы Футбол Академиясынын салтанаттуу ачылышы бол...

Ош шаарынын күнүнө карата Исхак Раззаков атындагы эс алуу жайы шаардыктарга тапшырылды

Ош шаарынын күнүнө карата Исхак Раззаков атындагы эс алуу жайы шаардыктарга тапшырылды

Бүгүн, 5-октябрь күнү Ош шаарынын Манас-Ата аймактык кеңешиндеги И.Раззаков атындагы эс алуу жайынын...

Ош шаарынын мэри шаар күнүнө карата тургундарды куттуктады

Ош шаарынын мэри шаар күнүнө карата тургундарды куттуктады

Ош шаарынын мэри шаар күнүнө карата тургундарды куттуктады Урматтуу шаардыктар жана шаарыбыздын мей...

Ош шаарынын 3017 жылдыгы жогорку деңгээлде белгиленип жатат

Ош шаарынын 3017 жылдыгы жогорку деңгээлде белгиленип жатат

Бүгүн, 5-октябрь күнү Ош шаарынын күнүнө карата бир топ майрамдык маданий-массалык иш-чаралар өтүүдө...

Ошто ак таңдай акындардын айтышы болду

Ошто ак таңдай акындардын айтышы болду

Бүгүн, 4-октябрь күнү Ош шаарынын күнүнө карата «Ак таңдай-2017» акындар айтышы болуп өттү. Ага Ош ш...

Ош шаарынын күнүнө арналган майрамдык маданий-массалык иш-чараларынын программасы

Ош шаарынын күнүнө арналган майрамдык маданий-массалык иш-чараларынын программасы

Урматтуу Ош шаарынын тургундары жана меймандары! Сиздерди 4-5-октябрда Ош шаарынын күнүнө арналган...

Ошто Азиядадан келген спортчуларды салтанаттуу тосуп алышты

Ошто Азиядадан келген спортчуларды салтанаттуу тосуп алышты

Түркменистандын Ашхабад шаарында өткөн жабык имараттагы жана таймаш өнөрлөрү боюнча Азия оюндарында ...

Ош шаарынын мэри жаш кыргыз тилчи мугалимдерге баалуу белектерди тапшырды

Ош шаарынын мэри жаш кыргыз тилчи мугалимдерге баалуу белектерди тапшырды

Бүгүн, 22-сентябрь күнү Ош шаарынын мэриясынын чоң жыйындар залында  23-сентябрь- Мамлекеттик тил кү...

Ошто Чүй облусунун маданият күндөрү өтүүдө

Ошто Чүй облусунун маданият күндөрү өтүүдө

7-август Чүй облусунун маданият күндөрү башталып, Сары-Өзөн таланттары Султан Ибраимов атындагы Ош о...

Төкмө акын Идирис Айтибаев Өзбекстан президентинин белектерин алды

Төкмө акын Идирис Айтибаев Өзбекстан президентинин белектерин алды

Кечээ, 7-август күнү төкмө акын Идирис Айтибаев Ош шаарынын делегациясы менен биргеликте Андижан шаа...

Ошто Курман айт майрамынын урматына бардык 13 аймактык кеңештерде курмандыктар чалынды

Ошто Курман айт майрамынын урматына бардык 13 аймактык кеңештерде курмандыктар чалынды

Ош шаарында Курман айт майрамынын урматына бардык 13 аймактык кеңештерде курмандыктар чалынды.  Ош ...

Ош шаарында Эгемендүүлүктүн 26 жылдыгы жогорку деңгээлде белгиленди

Ош шаарында Эгемендүүлүктүн 26 жылдыгы жогорку деңгээлде белгиленди

31-август күнү Ош шаарында Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгынын 26 жылдыгына карата уюштурул...

Кыргызстандын Эгемендүүлүгүнүн 26 жылдыгын быйыл Ош шаары өзгөчө белгилейт

Кыргызстандын Эгемендүүлүгүнүн 26 жылдыгын быйыл Ош шаары өзгөчө белгилейт

Урматтуу Ош шаарынын тургундары жана меймандары! Кыргызстандын Эгемендүүлүгүнүн 26 жылдыгын быйыл О...

Ош Фест - 2017” туристтик фестивалы жогорку деңгээлде өттү

Ош Фест - 2017” туристтик фестивалы жогорку деңгээлде өттү

Бүгүн, 19-август күнү Ош шаарында “Ош Фест - 2017” эл аралык туристтик фестивалы болуп өттү. Ага Ош ...

Ош шаарында “Сүйүү багы” эс алуучу борбору ачылды

Ош шаарында “Сүйүү багы” эс алуучу борбору ачылды

Бүгүн, 14-август күнү Ош шаарында “Сүйүү” эс алуу багынын салтанаттуу ачылуу аземи болуп өттү. Ага О...

Ош шаарында көп балалуу энелер сыйланды

Ош шаарында көп балалуу энелер сыйланды

Бүгүн, 13-июлда Ош шаарында көп балалуу энелерге “Баатыр эне” ордени жана “Эне даңкы” медалдары тапш...

Ошко Өзбекстандын Мукими театры “Жайдары келин” спектаклы менен келди

Ошко Өзбекстандын Мукими театры “Жайдары келин” спектаклы менен келди

Бүгүн, 7-июнда Ош шаарынын Бабур театрында Мукуми атындагы өзбек мамлекеттик музыкалык театрынын арт...

Ош шаарынын мэриясы Жолболду Алыбаевге 70 жылдык маарекесинде 100 миң сом ыйгарды

Ош шаарынын мэриясы Жолболду Алыбаевге 70 жылдык маарекесинде 100 миң сом ыйгарды

Бүгүн, 19-майда Ош шаарындагы С.Ибраимов атындагы улуттук драма театрында белгилүү комузчу, обончу-д...

Ош: 1000ге жакын энелерге баалуу белектер берилди

Ош: 1000ге жакын энелерге баалуу белектер берилди

  Бүгүн, 18-майда  С.Ибраимов атындагы Ош улуттук драм театрында энелер күнүнө арналган  майрамдык и...

Ош шаарында Корея маданиятынын айы өтөт

Ош шаарында Корея маданиятынын айы өтөт

27-апрелде Ош шаарынын биринчи вице-мэри Замирбек Аскаров Корея Республикасынын Кыргызстандагы өзгөч...

Ош шаары Көчмөндөр ааламынан алдынкы орундарды багындыра алды

Ош шаары Көчмөндөр ааламынан алдынкы орундарды багындыра алды

Ош шаары 4-7-сентябрь күндөрү, Ыссык-Көл облусунун Кырчын жайлоосунда өткөн “Көчмөндөр ааламы” фес...

Эки күнгө созулган “Этномаданият” фестивалы гала-концерт менен жыйынтыкталды

Эки күнгө созулган “Этномаданият” фестивалы гала-концерт менен жыйынтыкталды

Ош шаарында “Тарых жана маданият” жылынын алкагында өткөрүлгөн  эл аралык “Этномаданият” фестивалы...

Ош шаарында Бүбүсара Бейшеналиеванын 90 жылдыгы белгиленет

Ош шаарында Бүбүсара Бейшеналиеванын 90 жылдыгы белгиленет

Бүгүн, 4-июнь Б.Бейшеналиеванын 90 жылдыгына арналган концерт Султан Ибраимов атындагы Ош улуттук др...

Ошто Кыргызстанда биринчи жолу “Этномаданият” эл аралык фестивалы өтүп жатат

Ошто Кыргызстанда биринчи жолу “Этномаданият” эл аралык фестивалы өтүп жатат

Бүгүн, 2-июнда С.Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театрынын аянтында “Этномаданият” эл аралык  фес...

Кыргызстанда биринчи жолу өтүп жаткан “Этномаданият” эл аралык фестивалында элге байыркы Оштун элеси тартууланат

Кыргызстанда биринчи жолу өтүп жаткан “Этномаданият” эл аралык фестивалында элге байыркы Оштун элеси тартууланат

Ош шаарында  Тарых жана маданият жылынын алкагында 2-3-июнь күндөрү Эл аралык "Этномаданият" фести...

 

 

Кайрылуулар

Өнүгүүнүн стратегиялары жана программалары

Пред След

Муниципалдык кызматтардын базалык р…

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ ТОКТОМ 2018-жылдын 5-февралы...

Муниципалдык кызматтардын стандартт…

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ ТОКТОМ 2017-жылдын 9-февралы...

2018-2040-жылдарга Кыргыз Республик…

2018-2040-жылдарга Кыргыз Республикасын туруктуу өнүктүрүүнүн “Таза коом – Жаңы доор” стратегиясынын долбоору

2018-2040-жылдарга Кыргыз Республикасын туруктуу өнүктүрүүнү...

Өкмөттүн программасы "Жаңы доо…

Өкмөттүн программасы "Жаңы доорго - кырк кадам"

Өкмөтүнүн программасы "Жаңы доорго - кырк кадам"

« Май 2019 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
FB
ОК

Фоторепортаждар

Пред След

Төрөт үйүндөгү төрөт бөлүмү оңдоодо…

Төрөт үйүндөгү төрөт бөлүмү оңдоодон өткөрүлөт

Бүгүн, 13-февралда Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарыбашов шаар...

Оштогу автоунаа базарындагы тамакта…

Оштогу автоунаа базарындагы тамактануучу жайлар иретке келтирилип, автоматтык тосмо орнотулат

Бүгүн, 13-февралда Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарыбашов муни...

Автотыгында азайтуу максатында “Бар…

Автотыгында азайтуу максатында “Барсбек каган” айланпасы эки тарабынан кеңейтилет

Ош шаарындагы Барсбек кагандын эстелиги орнотулган айланпа к...

Видеорепортаждар

Пред След

Ошто эл аралык жаштар форуму болуп …

Ошто эл аралык жаштар форуму болуп өттү

Бүгүн, 30-июль күнү Ош шаарында «Ала-Тоодон Кара-Деңизге чей...

Оштун мэри эл менен жолугуп, айткан…

Оштун мэри эл менен жолугуп, айткан көйгөйлөрүн чечмей болду

Оштун мэри эл менен жолугуп, айткан көйгөйлөрүн чечмей болду

Мэр УМСтин жетекчилерине жана бөлүм…

Мэр УМСтин жетекчилерине жана бөлүм башчыларына берилген тапшырмалар так аткарылбай жатканын айтты

Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарыбашов шаардык муниципалдык ме...

Ош: рейд, иш жана жыйынтык

Ош: рейд, иш жана жыйынтык

Ош шаарынын Асранкулов көчөсүндөгү жөө адамдар басуучу жолду...

Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарыбашо…

Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарыбашов курулуш иштер менен таанышты

Ош шаарынын Жапалак айылдык башкармалыгына караган Арек айыл...

Оштогу борбордук стадион оңдолууда

Оштогу борбордук стадион оңдолууда

Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарыбашов борбордук А. Сүйүмбаев ...

Ош шаарындагы “кооптуу” май куюучу …

Ош шаарындагы “кооптуу” май куюучу бекеттер жабылат

Ош шаарындагы май коюучу жайлар (АЗС) текшерилип, талаптарга...

Ошто Нооруз майрамы салтанаттуу түр…

Ошто Нооруз майрамы салтанаттуу түрдө белгиленүүдө

Бүгүн, 21-мартта Ош шаарынын борбордук аянтында «Нарктуу, да...

Мэр мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды…

Мэр мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды тарбиялап жаткан энелерден кабар алганы үйлөрүнө барды

Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарыбашов 8-март-Аялдардын эл ара...

Ош шаарында Ак калпак күнүнө карата…

Ош шаарында Ак калпак күнүнө карата бир катар иш-чаралар болуп өттү

Бүгүн, 5-мартта Ош шаарында Ак калпак күнүнө карата бир ката...

Сурамжылоо

Сиз жашаган аймактан таштанды өз убагында алынабы?

Ооба - 53.8%
Жок - 23.1%
Ар кандай - 23.1%

Добуштардын саны:: 26