1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Facebook
Шаар жөнүндө

Шаар жөнүндө (50)

  

Ош шаарынын мэриясы

______________________________________

 

                                    «Туруктуу өнүгүүгө багыт»                                                    

 

(ОШ ШААРЫН 2018-2020-ЖЫЛДАРДА ӨНҮКТҮРҮҮ ПРОГРАММАСЫ)

   

Мазмуну:

 

Кириш сөз                                                                                                                                 3

1.Ош шаарынын учурдагы абалы боюнча жалпы маалымат                                               4

2.Программанын актуалдуулугу жана максаттары                                                               5

3.Приоритеттер, милдеттер жана иш-чаралар                                                                     5

ПриоритетI. Экономикалык туруктуулук                                                                               5

Приоритет II.Коммуналдык-чарбалык инфраструктураны жакшыртуу                              6

Приоритет III. Социалдык жактан өнүктүрүү                                                                         6

4.Күтүлүүчү натыйжа                                                                                                              7  

5.Тобокелдер жана чакырыктар                                                                                             7

6.Аткаруу процесси                                                                                                                 8

6.1. Программанын пландуу бөлүгү (иш чаралар планы)                                                    8

 

   

Кириш сөз

 

«Туруктуу өнүгүүгө багыт» программасы 2020-жылг ачейинки Ош шаарынын туруктуу өнүгүүсүнүн максаттарын, приоритеттерин жана милдеттерин аныктайт.

Туруктуу өнүгүүгө багыт алуунун максаты - жакынкы келечекте шаар калкынын жашоосун ар тараптан жакшыртууга ыңгайлуу шарттарды түзүү болуп саналат.

Программа жергиликтүү бийлик органдардын, кызыкдар болгон бизнес структуралардын, мамлекеттик эмес уюмдардын өкүлдөрүнүн жана эксперттердин катышуусунда иштелип чыкты жана Кыргыз Республикасынын «Ош шаарынын статусу жөнүндө” Мыйзамы менен бекитилген Ош шаарынын мэриясынын ыйгарым укуктарынын чегинде ишке ашырыла турган иш-чараларды камтыйт. Ошондой эле программаны иштеп чыгууда Ош шаарынын 2025-жылга чейинки башкы планынын иш-чаралары эске алынды.

Программага Ош шаарынын соңку жылдардагы негизги социалдык-экономикалык өнүгүүсүнүн жыйынтыктары жана 2018-2020-жылдарга негизги макроэкономикалык көрсөткүчтөрүнүн болжолу пайдаланылды.

Жалпы программаны каржылоого 6328,0 млн. сом акча каражаты жумшалат.  Анын ичинен 448,2 млн. сом жергиликтүү бюджеттен, 309,7 млн. сом республикалык бюджеттен бөлүнөрү, ал эми 5570,1 млн. сомдук инвестициялар тартылышы пландаштырылган.

 

  1.      Ош шаарынын учурдагы абалы боюнча жалпы маалымат

 

Өнөр жай ишканалары тарабынан 2018-жылдын январь-ноябрында 4000,8 млн.сомдук өнөр-жай продукциялары өндүрүлүп, физикалык көлөмүнүн индекси 102,8 пайызды түздү.

2018-жылдын январь-ноябрында шаар боюнча өнөр жай ишканаларында өндүрүп чыгаруунун жалпы көлөмүнүн 6,0 пайызын суу менен камсыздоо, тазалоо, таштандыларды кайра иштетүүчү ишканалары, 39,8 пайызын иштетүүчү ишканалар, 54,2 пайызын электр энергиясын, газды өндүрүү жана бөлүштүрүү ээледи.

Айыл чарба продукциясынын дүң чыгарылышы 2018-жылдын январь-ноябрында 945,7 млн. сомду, ал эми физикалык көлөмдүн индекси 102,5 пайызды түздү.

2018-жылдын январь-ноябрында айыл чарба продукцияларын өндүрүүнүн жалпы көлөмүнүн ичинен мал чарба продукциясы 44,6 пайызды, дыйканчылык 47,3 пайызды, токой чарбасы 6,2 пайызды жана кызмат көрсөтүүлөр 1,9 пайызды түздү. Дыйкан (фермер) чарбаларынын жана жарандардын жеке көмөкчү чарбаларынын үлүшүнө продукциялардын жалпы көлөмүнүн 91,7 пайызы туура келди. 

Курулуштун дүң продукциясынын жалпы көлөмү 2018-жыдын январь-ноябрында 4405,2 млн. сомду түзүп, 2017-жылдын январь-ноябрына салыштырмалуу 12,5 пайызга жогорулады.

Негизги капиталга инвестицияны өздөштүрүүнүн деңгээли 2017-жылдын январь-ноябрына салыштырмалуу 0,3 пайызга жогорулап (салыштырмалуу баада) 21,5 млн. сомду түздү.

Автомобиль транспорту менен ташылган жүктүн көлөмү отчеттук мезгилде 2017-жылдын тийиштүү мезгилине салыштырганда 18,9 миң тоннага, же 3,8 пайызга көбөйдү.

Чарба жүргүзүүчү субьекттер тарабынан көрсөтүлгөн рыноктук тейлөөлөрдүн көлөмү 2018-жылдын январь-ноябрында 53,5 млрд. сомду (2017-ж. 51,7 млрд. сом) түзүп, 2017-жылдын тийиштүү мезгилине салыштырмалуу 3,5 пайызга өскөн.

2018-жылдын октябрь айында орточо иштеген жумушчулардын саны 35 342 адамды, бир кызматкердин номиналдык орточо айлык эмгек акысы (чакан ишканаларды эсептебегенде) 13912 сомду түзүп, 2017-жылдын октябрына салыштырмалуу 3,2 пайызга өстү, ал эми анын реалдуу өлчөмү, керектөө бааларынын индексин эсепке алып чыгарганда 0,5 пайызга көбөйгөн.

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы аныктаган валюталардын расмий курсуна жараша, 2018-жылдын октябрында бир кызматкердин орточо айлык эмгек акысы АКШнын 200,8 долларын түзгөн.

Инфляция деңгээлин мүнөздөөчү керектөө бааларынын индекси (КБИ) 2018-жылдын январь-ноябрында100,3 пайызды түзгөн.

Бул мезгилде акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүлөр 4,7пайызга, алкоголдук ичимдиктер 1,0 пайызга жана азык-түлүк эмес товарлардын баалары 1,1 пайызга өскөн. Ал эми тамак-аш азыктарынын жана алкоголсуз суусундуктардын баалары 3,2 пайызга төмөндөгөн.

Тышкы соода жүгүртүү (бажы статистикасынын маалыматтарынын негизинде) 2018-жылдын январь-октябрында 160,2 млн. АКШ  долларын түзүп, 2017-жылдын январь-октябрына салыштырганда 35,8 пайызга азайган жана соода балансы АКШнын 112,8 млн.долларына (2017-жылдын январь-октябрында АКШнын 175,7 млн. доллары) терс сальдо болуп түзүлгөн.

Экспорттук жөнөтүүлөр 2017-жылдын январь-октябрына салыштырмалуу 35,8 пайызга азайып, 23,7 млн. АКШ  долларын түздү. Ал эми импорттук түшүүлөр 35,8 пайызга азайып, 136,5 млн. АКШ долларын түзгөн.

2018-жылдын январь-ноябрында жергиликтүү бюджеттин киреше бөлүгүнө  салыктык жана салык эмес кирешелер боюнча (атайын каражаттарды кошкондо) 867,1млн. сом план жектирилсе, аткарылышы 881,8 млн. сомду түзүп, пландагыдан 14,8 млн. сомго көп салык чогултулган.

 

2.«Туруктууөнүгүүгө багыт» программасынынактуалдуулугу жана максаттары 

2.1. Программанын актуалдуулугу

Урбанистиканын мыйзамдарына ылайык ири шаардын жашоосун башкаруу  жана келечектеги өнүгүүсү стратегиялык пландоонун жана туруктуу өнүктүрүүнүн негизинде гана камсыз кылынат.

Көп жылдан бери топтолуп калган шаардын көйгөйлүү маселелерин чечүүсистемалуу көз карашты, приоритеттерди жана милдеттерди так аныктоону талап кылат. Ошондон улам азыркы учурда шааардын артыкчылыктуу тармактарына басым жасап өнүктүрүү, актуалдуулугуна карап маселелерге көңүл буруу жана приоритеттерге жараша ресурстарды жумшоо зарылчылыгы келип чыгууда.

Бул программанын алкагында Ош шаарынын экономикалык артыкчылыктарынын негизгилери деп орто жана чакан бизнес чөйрөсү, жеңил өнөр жай тармагы, туризм жана соода-транспорттук логистика белгиленди. Шаардын жашоосундагы учурдагы негизги проблемалары катары таза суу менен камсыз кылуу, коммуникациялык инженердик тармактардын эскириши, ички жолдордунсапаты, көчө тыгындары, көп кабаттуу үйлөрдүн коммуналдык-чарбалык абалын жакшыртуу маселелери аныкталды. Социалдык-гуманитардык чөйрөдө калкты мектепке чейинки билим берүү мекемелер менен камсыз кылуу, орто билим берүүнүн сапатын жогорулатуу, инновациялык билим берүүнү өнүктүрүүгө көңүл бурулат.

 

2.2. Программанын максаттары

1.Ош шаарын туруктуу өнүгүүгө багыт алган шаарга айландыруу, калктынжашоосун ар тараптан жакшыртууга ыңгайлуу шарттарды түзүү.

2.Ош шаарынын бардык артыкчылыктуу тармактарынын өнүгүүсүнө стимул берүү.

3.Адамдык капиталдынөсүшүнжанапотенциалынкамсызкылуу.

 3. Приоритеттер, милдеттер жана иш-чаралар

 Приоритет I.

Экономикалык артыкчылыктарды арттыруу 

Экономикалык саясат Ош шаарынын эң негизги артыкчылыктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн максималдуу түрдө пайдалануунун негизинде жүргүзүлүшү керек. Аларга орто жана чакан бизнес чөйрөсү, жеңил жана кайра иштетүү өнөр жайы,  туризм жана соода-транспорттук логистика тармактары кирет.

Эзелтен бери Ош шаары орто жана чакан бизнес өкүлдөрүнүн чордону болуп келген. Дээрлик ар бир үйдүн алдында кичине навайкана, ашкана, устакана же дүкөн болгон. Бул тармак бүгүнкү күндө дагы элди жумуш менен камсыз кылуучу жана шаар казынасына олуттуу киреше алып келген эң маанилүү тармак. Аны ар дайым колдоп, коргоп, өнүгүүсү үчүн бардык ыңгайлуу шарттарды түзүү зарыл.

Экинчи маанилүү тармак бул – жеңил жана кайра иштетүү өнөр жай тармагы. Ош дубаны бул агрардык аймак, шаардын тегерегиндеги райондордо айыл чарба продукциясынын көптөгөн түрлөрү өндүрүлөт. Ошондуктан Ош шаарында айыл чарба продукциясын кайра иштетүүчү ишканаларды көбөйтүүнү колго алуу зарыл. Аны үчүн шаарга жакын Кең-Сай массивинде жер бөлүнүп, өндүрүшкө керектүү шарттарды түзүү боюнча иштер жүргүзүлөт.

Үчүнчү артыкчылыктуу тармак – бул туризм. Ошто туризмди өнүктүрүү үчүн бардык мүмкүнчүлүктөрүбүз бар: байыркы шаар, тарыхый жана табигый кызыктуу жайлар. Сулайман-Тоо Борбор-Азия элдери үчүн ыйык жерлердин бири. Бул - зыяраттык туризмди өнүктүрүү үчүн эң сонун мүмкүнчүлүк. Мындан тышкары шаардагы тамактануучу жайлар, арзан базар-дүкөндөр гастраномиялык жана шопинг туризмди өнүктүрүү үчүн шарт түзөт. Дагы бир багыт – бул билим берүү туризми. Азыр Оштун жогорку окуу жайларында Индия, Пакистан, Бангладеш өлкөлөрүнөн келген көптөгөн студенттер билим алышууда. Аталган мамлекеттерден келип бизден билим алууга кызыккандар аябай көп экени белгилүү –бул мүмкүнчүлүктөн дагы шаар өз пайдасын алышы керек.

Ишкерлердин активдүүлүгүн күчөтүп, аларга ыңгайлуу шарттарды түзүү менен биргеликте салык жана жыйымдарды администрациялоону жакшыртуунуколго алуу зарыл. Ал үчүн көмүскө экономика менен күрөшүү, экономикалык субъекттердин бекитилген кирешелерин аныктоо, шаардын бардык муниципалдык ишканаларынын  натыйжалуулугун жана кирешелүүлүгүн жогорулатуу боюнча жигердүү иш алып барылат.

 Приоритет II.

Коммуналдык-чарбалык инфраструктураны жакшыртуу 

Шаар жашоочуларынын эң негизги көйгөйү - шаар жашоочуларын үзгүлтүксүз таза суу менен камсыз кылуу деп билебиз.  Аны чечүүгө шаарда болгон бардык ички финансылык ресурстарды, республикалык бюджеттен, донорлордон келген жардамдарды жумшашыбыз керек.

Көп кабаттуу үйлөрдүн туракжай-коммуналдык абалын жакшыртуу маселеси дагы шаар үчүн приоритеттүү. Бул көйгөйлөрдү чечүүдө мамлекеттик-жеке өнөктөштүк методдорго таянуу максатка ылайык.  Жеке фирмаларды тартып шаардагы бардык подъезддерге домофондорду орнотуу боюнча иш алып барылат. Бул менен подъезддердеги тазалык, тартип, жарыктандыруу маселеси дагы кошо чечиле баштайт. Аны менен бирге жашоочулардын жарандык аң сезимин, жоопкерчилигин жогорулатуу боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүбүз керек. Бул ишке бей өкмөт уюмдардын жардамын тартууга мүмкүн.

Автожолдордун сапатын жакшыртууга жана көчө тыгындар маселесин чечүүгө дагы олуттуу көңүл бурулат. Өкмөт менен биргеликте республикалык жана эл аралык трассалардын маршруттарын шаардан тышкары чыгаруу үчүн айланып өтмө жолдорун куруу маселесин чечүү керек. Бул маселеде жогорку бийликтегилер менен такай жана жигердүү иш алып баруу уюштурулат. Ал эми ички жолдорду курууда, биринчи кезекте, алардын сапатына көңүл бурулат. Ири маанилүү курулуштарды курууда дилетанттыкка жол бербей, кесипкөй адистер тарабынан иш алып барылышы керек.

Ал эми жүргүнчүлөрдү ташуу маселесине келе турган болсок, бул багытта чет элдик шаарлардын тажрыйбасын изилдеп чыгуу керек. Эгерде адистер тарабынан туура деп табылса, муниципалдык автопарктан баш тартып, бул тармакты тейлөөнү жүргүнчүлөр үчүн эң ыңгайлуу жана сапаттуу шарттарды сунуштаган жеке компанияларга өткөрүп берүү жагын карап чыгуу дагы максатка ылайыктуу. Бул маселеде эң негизгиси – экономикалык эффективдүүлүк жана жүргүнчүлөрдүн кызыкчылыктары биринчи кезекте эске алынат. 

 Приоритет III.

Социалдык өнүктүрүүнү жаңы деңгээлге чыгаруу 

Социалдык маселелерде билим берүүнүн сапатын жогорулатууга максималдык аракеттер жумшалат. Соңку жылдарда катталган  жалпы республикалык тестирлөө, олимпиадалардагы Ош шаарынын алгылыктуу эмес көрсөткүчтөрү жакшы жакка өзгөрүшү керек. Бул маселени чечүү үчүн мектептерге күчтүү мугалимдерди тартып, андай окутуучуларгакошумча финансылык дем берүү маселесин карап чыгуу зарыл. Азыркы заманда ийгиликтүү адис болуу үчүн эң керектүү болгон чет тилдерге жана маалыматтык технологияларга терең үйрөтүүчү чет элдик волонтерлордун жана жергиликтүү мыкты кадрлардын келүүсү үчүн атайын программаларды иштеп чыгуу зарыл. Ошондой эле кызыккан балдар үчүн сабактан тышкары алектене турган илгеркидей инженердик, конструктордук кружокторду ачуу жагын колго алуу зарыл.

Мектепке чейинки мекемелердин жетишпестигин азайтуу көйгөйүнө дагы өзгөчө көңүл бурулат. Бул тармакта азыр эки маселе бар: мамлекеттик бала бакчаларда орун жок, ал эми жеке бала бакчалар көбүн эсе талап кылынган атайын шарттарга жооп бербейт. Ушул эки маселени тең чечкенге аракет жасалыш керек: бюджеттин эсебинен бала бакчаларды курууну улантуу, ал эми жеке бала бакчаларды курам дегендерге көмөк көрсөтүү жана алардын сапатын көзөмөлгө алууну уюштуруу. 

Саламаттык сактоо тармагында медициналык кызматтардын сапатын жакшыртууга акцент жасалат. Каражаттар ооруканалардын жана алардагы жабдууларды модернизациялоого жумшалат. Ошону менен бирге медициналык персоналдын сапаты дагы жакшыртууга муктаж. Бул багыттагы саясат “биринчи керектүү шарттарды түзүү, анан эң мыкты кадрларды тартуу” принциби менен жүргүзүлөт.

Маданият жана спортту өнүктүрүү үчүн дагы бардык аракеттер жасалат. Шаарда жаңы маданий объекттер курулуп эскилери оңдоп-түзөөдөн өткөрүлөт. Шаардык парктар жана эс алуу жайлары жергиликтүү бюджеттин эсебинен оңдолуп, андан тышкары кинотеатр, эс алуу зоналарын, жаш балдардын көңүл ачуучу борборлорун курам деген инвесторлорго көмөк көрсөтүлөт. Аны менен бирге Оштун эң негизги спорттук объектиси болгон – борбордук стадионду реконструкциялоопланга киргизилет. Мындан тышкары шаардын эс алуу бактарында көчө тренажерлорун орнотууну дагы планга алуу зарыл.

 4.Күтүлүүчү натыйжа 

Программаны ишке ашыруунун жыйынтыгында Ош шаарын туруктууөнүктүрүүгө базалык шарттар түзүлөт, шаардын инфраструктурасы жана социалдык-экономикалык абалы жакшырат.  Программанын алкагында атайын комплекстүү иш пландар, долбоорлор иштелип чыгат жана  Ош шаарынын проблемаларын чечүү боюнча коомдук жана эксперттик талкуулар уюштурулат.  2020-жылга карата шаардыктардын жашоо деңгээли, шаардын инвестициялык жагымдуулугу жогорулап, жаңы жумуш орундары түзүлөт, ишкердиктин активдүүлүгү ылдамданат.

Жергиликтүү муниципалдык кызматтардын кызматтары бардык категориядагы жарандардарга жеткиликтүү болот жана сапаты жакшырат.

Башкаруу системасы эффективдүү, ачык, системалуу болуп, жарандардын жергиликтүү бийлик органдарына жана мамлекетке болгон ишеними жогорулайт.

 

5.Тобокелдер жана чакырыктар 

Программанын ишке ашыруу мезгилинде Ош шаары жалпы эле Кыргыз Республикасынын өнүгүшүнө терс таасирин тийгизген глобалдык жана регионалдык чакырыктарга жана коркунучтарга дуушар болот. Алсак, климаттык өзгөрүүлөр, дүйнөлүк экономикалык кризистер жана башкалар.  Алардын таасирин азайтуу боюнча Ош шаарынын мэриясынын ыйгарым укуктарынын чегинде чаралар көрүлөт.  Ошондой эле, Программанын чегинде аткарылып жатка ниш-чаралар шаардын экономикасын жогорулатууга, социалдык тармактагы көйгөйлөрдү чечүүгө жана айлана-чөйрөнү жакшыртууга шарт түзөт.

 6.Аткаруу процесси 

6.1. Программанын пландуу бөлүгү: Ош шаарын 2018-2020-жылдарда өнүктүрүү Программасын ишке ашыруу боюнча иш чаралар планы  

Программаны кабыл алуу, пландоонун жана шаарды башкаруунун жаңы, натыйжалуу процедурасына өтүүнү түшүндүрөт. Программа шаардыкнормативдик акт статусунаээ болот  жанаучурдагыпландоонуннегизиболупэсептелет.  

Программа шаарчарбасынын секторлорун жана тармактарын реформалоо боюнча системалык мүнөзгө ээ, экономиканы жана социалдык тармакты өнүктүрүүгө байланышкан долбоорлор боюнча чечим кабыл алуунун зарыл принциптерин жана артыкчылыктарын аныктайт.

Программанын негизги идеясы бардык пландоо иштери, өзгөчө бюджеттик пландоо,  орто жана узак мөөнөттүү максаттарга, динамикалык экономикага жана туруктуу өнүгүүгө жетишүү болуп саналат.

Программанын бардык багыттары боюнча комплекстүү иш аракеттердин планы түзүлөт жана алар конкреттүү мезгилге эсептелет. Ар бир иш аракеттердин планы структуралык жактан аткарыла турган иштердин максатын, иш чараларды аткаруу мөөнөттөрүн, каржылоо булактарын камтыйт.

Программанын багыттары боюнча комплекстүү иш аракеттердин планын иштеп чыгуу тартиби, учурдагы пландоону уюштуруу, отчеттуулуктун формалары мэриянын чечими менен кабыл алынат.

Справочные сведения о городе Ош

по состоянию на 1 января 2018 года

№ п/п

Показатель

Значение показателя

1

Герб города

 

2

Флаг города

 

3

Мэр города

Кадырбаев Айтмамат Тентибаевич

4

Председатель городского Кенеша

Ормонов Жапарбек Туратович

5

День города

5 октября

6

Статус города

Город республиканского значения

(Закон КР «О статусе города Ош»)

7

Географическое расположение

Восточная часть Ферганской долины

8

Высота над уровнем моря

от 870 до 1110 м

9

Координаты

40°32′00″ с. ш. 72°47′00″ в. д.

10

Телефонный код

+996 3222

11

Почтовый индекс

723500

12

Сайт мэрии города

http://www.oshcity.kg/

13

Территория, кв. км

18,3

14

Численность постоянного населения, тыс.чел

288,8

15

Этнический состав населения, тыс.чел:

 

 

- кыргызы

144,8

 

- узбеки

125,2

 

- др. национальности

18,8

16

ВРП, млрд.сомов

25,2*

 

удельный вес по республике, %

5,3*

 

В среднем на душу населения, тыс.сомов

87,2*

17

Количество действующих хозяйствующих субъектов, тыс. единиц

26,7

18

Государственные награды

Орден «Данакер» (Указ Президента КР от 4 октября 2000 года № 276)

19

Членство в международных организациях и объединениях

Международная Ассамблея столиц и крупных городов

(http://www.e-gorod.ru), 
Евразийское региональное объединение Всемирной Организации «Объединенные Города и Местные власти» http://www.euroasia-uclg.ru,

Союз муниципалитетов Тюркского мира http://www.tdbb.org.tr

20

Города-побратимы

Санкт-Петербург, Новосибирск, Ярославль (РФ),

Синин, Ланьчжоу, Фошань, Сиань, Урумчи  (КНР),

Стамбул, Маниса, Йозгат, Амасья, Самсун (Турция),

Худжанд (Таджикистан), Андижан (РУ),

Каракол, Чолпон-Ата (КР), Тараз (РК)

 

*данные за 2016 год 

 

Административно-территориальное деление города Ош

 по состоянию на 1 января  2018 года

Регион

Территория,  тыс. кв. км.

Количество административно-территориальных единиц

Территориальные советы

Жапалакское муниципальное территориальное управление

Город Ош

18,3

12 ТС

(84 квартальных комитетов)

1 МТУ

(13 сел)

итого

 

12

1

 

ПАСПОРТ города Ош по состоянию на 1 января 2018 года 

№ п/п

Показатели

Информация

1.1.

Административно-географическое месторасположение:

На юге страны

 

Расстояние до столицы Республики, км

700

 

        Расстояние до ближайшей железнодорожной  

        станции, км

5

 

        Расстояние до ближайшего аэропорта, км

20

 

        Высота над уровнем моря, метр

870 - 1110

1.2.

Территория,  тыс. кв. км

18,3

1.3.

Население  –  всего, человек

288 818

 

в том числе:      

 

 

        Мужчины 

139 640

 

        Женщины

149 178

 

из них в возрасте:   

 

 

        Моложе трудоспособного 0-15 лет

90 405

 

        Трудоспособное население - всего

179 325

 

        16-57 лет (женщины)

91 886

 

        16-62 лет (мужчины)

87 439

 

        Старше трудоспособного - всего

19 088

 

        58 лет и старше (женщины)

13 507

 

        63 лет и старше (мужчины)

5 581

 

 

 

1.4.

Национальный состав, человек

288 818

 

Кыргызы

144 826

 

Русские

4 291

 

Узбеки

125 212

 

Украинцы

148

 

Немцы

57

 

Татары

1 862

 

Казахи

260

 

Армяне

25

 

Таджики

704

 

Азербайджанцы

705

 

Чеченцы

6

 

Белорусы

2

 

Грузины

19

 

Литовцы

7

 

Молдаване

4

 

Туркмены

889

 

Эстонцы

1

 

Евреи

18

 

Уйгуры

876

 

Дунгане

102

 

Корейцы

264

 

Турки

5 670

 

Другие национальности

2 870

 

Ош шаарынын 2015-жылдын 1-апрелине карата негизги социалдык-экономикалык көрсөткүчтөрү

 

 

 

 

 

 

Көрсөткүчтөрдүн аталышы

Өлчөм бирдиги

Январь-март

 

2014-жыл

2015-жыл

 

1

Туруктуу калктын саны

миң адам

265,2

270,3

 

2

Иштеп жаткан чарба жүргүзүүчү субъектилердин саны

миң бирдик

24,9

24,9

 

 

анын ичинен жеке ишкерлер

миң бирдик

21,1

21,1

 

3

Өнөр жай продукциясын өндүрүү көлөмү

млн.сом

848,8

1 015,70

 

 

физикалык көлөмүнүн индекси

%

114,4

107,7

 

4

Айыл чарба, аңчылык жана токой чарбасында өндүрүлгөн дүң жыйымынын көлөмү

млн.сом

104,3

113,7

 

 

мурунку жылдын тиешелүү мезгилине салыштырмалуу

%

100,3

101

 

5

Имараттардын курулушуна, кайра курулушуна, кеңейтилүү жана техникалык жактан жабдылышына капиталдык салымдар

млн.сом

225,4

247,8

 

 

мурунку жылдын тиешелүү мезгилине салыштырмалуу

%

62,3

104,7

 

6

Курулуштун дүң продукциясынын көлөмү

млн.сом

280,9

278,2

 

 

мурунку жылдын тиешелүү мезгилине салыштырмалуу

%

69,5

94,3

 

7

Турак үйлөрдү ишке киргизүү

миң чарчы метр

6,4

7,7

 

 

анын ичинен жеке менчик үйлөр

миң чарчы метр

6,4

7,7

 

8

Рыноктук тейлөөлөрдүн көлөмү

млрд.сом

8

9,2

 

 

мурунку жылдын тиешелүү мезгилине салыштырмалуу

%

103,2

103,6

 

9

Соода, автомобиль жана турмуш-тиричиликте керектелүүчү буюм-теримдерди сатуу

млрд.сом

6,7

7,7

 

 

мурунку жылдын тиешелүү мезгилине салыштырмалуу

%

101,7

103

 

10

Азык-түлүк жана азык-түлүк эмес товарлардын чекене соода жүгүртүүсү

млрд.сом

4,7

5,2

 

 

мурунку жылдын тиешелүү мезгилине салыштырмалуу

%

115,2

104,4

 

11

Транспорттун бардык түрү менен жүк ташуу

миң тонна

126

129

 

 

мурунку жылдын тиешелүү мезгилине салыштырмалуу

%

100

102,4

 

12

Транспорттун бардык түрү менен жүргүнчүлөрдү ташуу

миң адам

6

6,3

 

 

мурунку жылдын тиешелүү мезгилине салыштырмалуу

%

101,6

105,7

 

13

Керектөө баасынын индекси (мурунку жылдын тиешелүү мезгилине салыштырмалуу)

%

105,6

112,7

 

14

Экспорттун көлөмү

млн. АКШ долл.

4,1

5,4

 

 

мурунку жылдын тиешелүү мезгилине салыштырмалуу

%

47,8

132,6

 

15

Импорттун көлөмү

млн. АКШ долл.

36,7

31,4

 

 

мурунку жылдын тиешелүү мезгилине салыштырмалуу

%

72,2

85,6

 

16

Соода балансынын калдыгы

млн. АКШ долл.

-32,6

-26

 

18

Мамлекеттик бюджеттин аткарылышы

млн.сом

633,5

679,7

 

 

атайын каражаттарды кошпогондо

млн.сом

403,1

431,4

 

19

Салыктардын недоимкасы

млн.сом

74,5

61,2

 

20

Салыктардын переплатасы

млн.сом

356,5

517,1

 

21

Жергиликтүү бюджеттин салыктык жана салык эмес кирешелер (атайын каражаттарды кошпогондо)

млн.сом

176,4

187,1

 

23

Жергиликтүү бюджеттин чыгаша бөлүгүнүн аткарылышы

млн.сом

186,5

191,8

 

24

Жумуш издеп каттоого турган эмгекке жарамдуу жумушсуз адамдардын саны

адам

5 736

5 540

 

25

Мамлекеттик иш менен камсыз кылуу органдарында катталган жумушсуз калктын саны

адам

2 329

2 171

 

26

Жаңы жумуш орундарды түзүү

 

266

100

 

27

Кызматкерлердин орточо эмгек акысы бир иштөөчү адамга

сом

10 123

10 972

 

 

реалдуу өсүү

%

104

96,2

 

28

Жугуштуу жана мите оорулары менен калктын оору-сыркоосу (калктын 100 миңине)

ирет

1 439

1 644

 

29

Калктын тышкы миграциясынын өсүү, кетүү (-) агымы

адам

8

-9

 

30

Катталган кылмыштуулуктун саны

ирет

586

614

 

Суббота, 04 Июль 2015 03:56

Чарба жана транспорт

Автор
Суббота, 04 Июль 2015 03:14

Жаштар саясаты

Автор

Ош - 3000 жылдык байыркы шаар. Б. з. ч. 4-к. – б. з. 5-к-да шаар Чыгыш жана Батыш өлкөлөрүн байланыштырган Улуу Жибек жолундагы маанилүү калаага айланган. 8–10-к. Ош чоңдугу бoюнча Фергана өрөөнүндөгү эң ири шааарлардын бири катары саналган. Шаар дубал менен курчалган жана анын үч дарбазасы; Дарбаза-ий Кух (Тоо дарбазасы), Дарбаза-йи Аб (Суу дарбазасы) жана Дарбаза-йи Мугкеде (Отко сыйынуучулардын ибадатканасы дарбазасы) болгон. Макдисий 966-жылы жазып бүткөн өзүнүн «Ахсенут-текасим» аттуу эмгегинде «Ош дарыялары мол, ар түрдүү өзгөчөлүктөргө ээ шаар болуп эсептелет. Абасы таза жана молчулук бар. Жамы-мечити базарлардын ортосунда жайгашкан. Тоого жакын бай жер болуп суулары мол. Бул жерде жайгашкан чоң рибатка (аскерий гарнизон жайгашкан жай) ар тараптан көңүлдүү адамдар келишет»-деп шаардагы диний абал жөнүндө да баа жеткис маалыматтарды берет. Ош шаарынын 13-к-дын башында [Чыңгыз хан|Чыңгыз хандын]] аскерлери кыйраткан. 13-кылымдын аягы 14-кылымдын башында жашаган Жамал Карший,өзүнүн «ал-Мулхакат бис-сурах» аттуу эмгегинде Ош шаары боюнча төмөнкүдөй маалыматтарды берет: «Ош шаары. Анда эки анча чоң эмес тоо жайгашкан: Баракух жана Ханаф. Баракух тоосунда азиз жана салих адамдардын мазарлары жайгашкан. (Ал жерде) башкалардын катарында Давуддун уулу Сулаймандын вазири Асаф ибн Бурхиянын күмбөзү бар, экөөнө Алланын рахматы болсун». 14-к-дын акырында Аксак Темирдин дөөлөтүнө, кийин Моголстанга караган. Моголдор династиясынын негиздөөчүсү Захиреддин Мухаммад Бабур өзүнүн Бабур-Наама деген эмгегинде Ош жана о.эле Сулайман тоонун үстүндөгү чакан үй ж-дө да эскерип кеткен (1496–98). 17-к-да калмактардын кол салуусуна жана талоонуна кириптер болуп турган. 1762-ж. Кокон ханы Эрдене басып алган. Ош тегерегиндеги айылдары менен кошо хандыктын акимдик-аймактык системасында борбордук вилайетке баш ийген бектиктин, 19-к-дын 2-жарымында Ош вилайетинин борбору болгон. 1876-жылдан Түркстан генерал- 181 губернаторлугунун Фергана облусундагы Ош уездинин борбору болуп калган. 1924-жылдан округдун, 1926- жылдан кантондун, 1928-жылдан райондун, 1939-жылдан облустун борбору. Учурда шаарда орто кылымдын убагында курулган Асаф-Ибн-Бурхиянын мавзолейи (13-к.,) Рават Абдулла хандын мечити (16–17-к.),, Алымбек датканын мечити (19-к.), Мухамад Юсуп Байкожо-оглынын мечити (20-к.) ж. б. 30дан ашык эстеликтер калыбына келтирилген. Ош ш-нда б. з. ч. 4-к.–5-к-га таандык Мырзалимдөбө, Чаяндөбө, Отузадыр байыркы чептери, Мады, Коргошундөбө, Ак-Буура, Шалтакдөбө, Шоробашат, Куршаб, Бөрүдөбө, Дөңбулак, Дыйкан ж. б. чептердин калдыктары сакталган. 2000-ж-дын октябрь айында Ош шаарынын 3000-жылдык салтанаты белгиленди. Ал тууралуу алгачкы маалыматтар биринчи жолу арап булактарында IX кылымда эскерилген.

Ош шаары Фергана өрөөнүн батышында, деңиз деңгээлинен 1000 метр бийикте жайгашкан. Бишкектен Ошко чейинки автожолдун аралыгы 730 чакырымдай. Калкы 200,5 миң адам. Шаар тургундарынын 43,70% - кыргыздар, 47.60% - өзбектер, калганы - орустар, түрктөр, уйгурлар, татарлар, тажиктер, лөлүлөр жана башка улут өкүлдөрү.
Ош шаары
 Сулайман-Тоо жана Ак-Буура дарыясы менен атактуу.
Кыргызстандын «экинчи борбору» деп да аталып жүрөт.

 

Ош Университети

Маданият, билим берүү[оңдоо | edit source]

·         Бириктирилген Ош тарыхый-маданий корук-музейи

·         Сулайман-Тоо ыйык тоосу, ЮНЕСКОнун тизмесиндеги(2009-жылдан тарта) Ош шаарынын так ортосунда жайгашкан ТОО

·         Бабурдун буйругу менен XVI кылымда курулган Сулайман-Тоонун чыгыш тарабындагы үй.

·         Тахт-и-Сулейман мечети

·         Ак-Буура чеби (I-XII)

·         Сулайман-Тоодо жайгашкан Краевед музейи.

·         Сулайман-Тоонун 3000 жылдыгына карата курулган «Улуу Жибек жолу» Краевед комплекси

·         Орто кылымдык мончосу

·         Сүрөт-Таш чокусу ( б. з. ч. I миң жылдыктын 100 таш бетиндеги сүрөттөрү )

Мечит,чиркөөлөр

·         Шейит-Дөбө мечити

·         Ача-Мазар мечити

·         Садыкбай мечити

·         Асаф-ибн-Бурхия күмбөзү (XI-XVII)

·         Рават Абдулла-хан мечити (XVII-XVIII)

·         Мухаммед Юсуф Байходжи-уулу мечити (1909)

·         Михаил-Архангел чиркөөсү

·         2012-жылы «Сулайман-Тоо» мечети курулган

Театр, Филармония, Кинотеатрлар

·         Р. Абдыкадыров атындагы облустук филармония

·         С. Ибраимов атындагы улуттук драма театры

·         З. М. Бабур атындагы өзбек драма театры

·         «Семетей» кинотеатры

·         «Кыргызстан» кинотеатры

·         "Ак-Буура" кинозалы

Эстеликтер

·         Барсбек кагандын эстелиги

·         Алымбек датканын эстелиги

·         Алишер Навоинин эстелиги

·         «Айкөл Манастын монументалдуу комплекси». 2013-жылдын Бугу айында коюлган

·         Курманжан датканын эстелиги

·         Рысбай Абдыкадыровдун эстелиги

·         Токтогул Сатылгановдун эстелиги

·         «Өчпөс от» мемориалдуу комплекси

·         «Кайгылуу эне» мемориалы

·         В. И. Лениндин эстелиги

·         «ГАЗ-АА» унаасынын эстелиги

ЖОЖдор

Ош технологиялык Университети ( Исанов көч, 81)

·         Ош Мамлекеттик Университети ( Ленин көч, 331)

·         Ош гуманитардык педагогикалык институту ( Исанов көч, 75)

·         Ош Мамлекеттик социалдык Университети,

 

·         Москва мамлекеттик социалдык Университетинин бөлүмү.

 

Ош - 3000 жылдык тарыхы бар, байыркы шаар. Б. з. ч. IV-к. – б. з. V-к.к. шаар Чыгыш жана Батыш өлкөлөрүн байланыштырган Улуу Жибек жолундагы маанилүү калаага айланган. IX–X-к. Ош чоңдугу бoюнча Фергана өрөөнүндөгү эң ири шааарлардын бири катары саналган.

Шаар дубал менен курчалган жана анын үч дарбазасы; Дарбаза-ий Кух (Тоо дарбазасы), Дарбаза-йи Аб (Суу дарбазасы) жана Дарбаза-йи Мугкеде (Отко сыйынуучулардын ибадатканасы дарбазасы) болгон. Макдисий 966-жылы жазып бүткөн өзүнүн «Ахсенут-текасим» аттуу эмгегинде «Ош дарыялары мол, ар түрдүү өзгөчөлүктөргө ээ шаар болуп эсептелет. Абасы таза жана молчулук бар. Жамы-мечити базарлардын ортосунда жайгашкан. Тоого жакын бай жер болуп суулары мол. Бул жерде жайгашкан чоң рибатка (аскерий гарнизон жайгашкан жай) ар тараптан көңүлдүү адамдар келишет»-деп шаардагы диний абал жөнүндө да баа жеткис маалыматтарды берет.

Ош шаарынын 13-к-дын башында [Чыңгыз хан|Чыңгыз хандын]] аскерлери кыйраткан. 13-кылымдын аягы 14-кылымдын башында жашаган Жамал Карший,өзүнүн «ал-Мулхакат бис-сурах» аттуу эмгегинде Ош шаары боюнча төмөнкүдөй маалыматтарды берет: «Ош шаары. Анда эки анча чоң эмес тоо жайгашкан: Баракух жана Ханаф. Баракух тоосунда азиз жана салих адамдардын мазарлары жайгашкан. (Ал жерде) башкалардын катарында Давуддун уулу Сулаймандын вазири Асаф ибн Бурхиянын күмбөзү бар, экөөнө Алланын рахматы болсун». 14-к-дын акырында Аксак Темирдин дөөлөтүнө, кийин Моголстанга караган. Моголдор династиясынын негиздөөчүсү Захиреддин Мухаммад Бабур өзүнүн Бабур-Наама деген эмгегинде Ош жана ошондой эле Сулайман тоонун үстүндөгү чакан үй ж-дө да эскерип кеткен (1496–98). 17-к-да калмактардын кол салуусуна жана талоонуна кириптер болуп турган. 1762-ж. Кокон ханы Эрдене басып алган.

Ош тегерегиндеги айылдары менен кошо хандыктын акимдик-аймактык системасында борбордук вилайетке баш ийген бектиктин, 19-к-дын 2-жарымында Ош вилайетинин борбору болгон. 1876-жылдан Түркстан генерал- 181 губернаторлугунун Фергана облусундагы Ош уездинин борбору болуп калган. 1924-жылдан округдун, 1926- жылдан кантондун, 1928-жылдан райондун, 1939-жылдан облустун борбору. Учурда шаарда орто кылымдын убагында курулган Асаф-Ибн-Бурхиянын мавзолейи (13-к.,) Рават Абдулла хандын мечити (16–17-к.),, Алымбек датканын мечити (19-к.), Мухамад Юсуп Байкожо-оглынын мечити (20-к.) ж. б. 30дан ашык эстеликтер калыбына келтирилген. Ош ш-нда б. з. ч. 4-к.–5-к-га таандык Мырзалимдөбө, Чаяндөбө, Отузадыр байыркы чептери, Мады, Коргошундөбө, Ак-Буура, Шалтакдөбө, Шоробашат, Куршаб, Бөрүдөбө, Дөңбулак, Дыйкан ж. б. чептердин калдыктары сакталган. 2000-ж-дын октябрь айында Ош шаарынын 3000-жылдык салтанаты белгиленди. Ал тууралуу алгачкы маалыматтар биринчи жолу арап булактарында IX кылымда эскерилген.
Ош шары Фергана өрөөнүн батышында, деңиз деңгээлинен 1000 метр бийикте жайгашкан. Бишкектен Ошко чейинки автожолдун аралыгы 730 чакырымдай. Калкы 200,5 миң адам.

Ош шаары Сулайман-Тоо жана Ак-Буура менен атактуу. Кыргызстандын «экинчи борбору» деп да аталып жүрөт.

Среда, 11 Март 2015 12:44

Эргешов Ильичбек Салыевич

Автор

Туулган күнү, айы, жылы,

21.04.1975-ж.

Туулган жери

Ош  областы Карасуу району Төлөйкөн айылы

 

 

Улуту

Кыргыз

Атуулдугу

Кыргыз  Республикасынын атуулу

Билими

Жогорку

Бүтүргөн (кайсыл жерден, качан)

Ош технологиялык университети-1997-ж.

Кыргыз Республикасынын Президентинин алдындагы Мамлекеттик Башкаруу Академиясы-2011-ж  

Адиси

Экономист

Менеджмент

Окумушттулук даражасы

 

жок

Класстык чин,

Аскердик наамы

КРнын мамлекеттик кызматынын 3-класстагы кеёешчиси

 

Кайсыл партияда экендиги (аталышы, кирген айы, жылы)

Адилеттүү Кыргызстан -2012-ж

Тил билүүсү

Мамлекеттик, орусча, англисче.

Мамлекеттик сыйлыктары (качан)

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешине, жергиликтүү кенешке депутаттыгы

           

 Эмгек таржымалы 

кирген жылы

чыккан жылы

Иштеген жердин аталышы

кызматы

1997

2005

«Сорос-Кыргызстан» Эл аралык  фондусу

Ассистент

2005

2007

КРнын Жогорку Кенеши

Депутаттын жардамчысы

2007

2011

КРнын Финансы  полициясы

Финансы полиция кызматкери

02.2011

06.2012

«Кыргызстан авиакопаниясы» ААКсы

Генералдык директордун орун басары

06.2013

01.2014

КРнын Жогорку Кенеши

Депутаттын кенешчиси

25.02. 2014

 

Ош шаарынын мэриясы

Вице-мэр

Среда, 11 Март 2015 12:44

Кутманаалы Абдырахман уулу

Автор

Туулган күнү, айы, жылы,

01.02.1974.

Туулган жери

Жалал-Абад областы Аксы району Тегене айылы

 

 

Кыргыз

Атуулдугу

Кыргыз  Республикасынын атуулу

Билими

Жогорку

Бүтүргөн (кайсыл жерден,качан)

Ош  мамлекеттик университети, 1996-ж.

Адиси

физик

Окумушттулук даражасы

 Техника илимдеринин кандидаты

Класстык чин,

Аскердик наамы

жок

 

Кайсыл партияда экендиги (аталышы, кирген айы, жылы)

Ата Мекен

Тил билүүсү

Мамлекеттик, орусча.

Мамлекеттик сыйлыктары (качан)

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешине, жергиликтүү кенешке депутаттыгы

жок

жок

           

Эмгек таржымалы

 

кирген жылы

чыккан жылы

Иштеген жердин аталышы

кызматы

1996

2000

Ош технологиялык университети

«Физика» кафедрасынын лаборанты, улук лаборанты, окутуучусу

 

2008

Кыргыз-Өзбек университетинин

«Калыбына келтирүүчү жана жылуулук энергетикасы» кафедрасынын ага окутуучусу, кафедра башчысы

2008

2014

Кыргыз-Өзбек  университети

«Инженердик-техника» кафедрасынын деканы

01.04. 2014

 

Ош шаарынын мэриясы

Вице-мэр

Среда, 11 Март 2015 12:43

Ормонов Жапарбек Туратович

Автор

Туулган күнү, айы, жылы,

23.04.1973

Туулган жери

Ош областы Кара-Суу району Лангар айылы

 

Улуту

Кыргыз

Атуулдугу

Кыргыз  Республикасынын атуулу

Билими

Жогорку

Бүтүргөн (кайсыл жерден,качан)

Ош технологиялык университети, 1997-ж.

Адиси

Жүк ташууну уюштуруу жана транспортту башкаруу

Окумушттулук даражасы

 Экономика илимдеринин кандидаты

Класстык чин,

Аскердик наамы

жок

Кайсыл партияда экендиги (аталышы, кирген айы, жылы)

СДПК

Тил билүүсү

Мамлекеттик, орусча,  

Мамлекеттик сыйлыктары (качан)

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешине, жергиликтүү кенешке депутаттыгы

жок

Ош шаардык кенешинин депутаты- 2012-ж.

           

 

Эмгек таржымалы

кирген жылы

чыккан жылы

Иштеген жердин аталышы

кызматы

1989

1991

Кара-Суу районунун «Ленин» колхозу

жумушчу

1993

1997

Ош мамлекеттик университети

комендент

1997

2000

Ош технологиялык университети

Админстративдик-чарба иштери баюнча проректор

2000

2001

Ош мамлекеттик университети

Админстративдик чарба иштери баюнча департаментинин башчысынын орун басары

 

2002

Ош мамлекеттик университети

Маркетинг жана тышкы байланыш бөлүмүнүн жетектөөчү адиси

2002

2003

Ош мамлекеттик университети

Админстративдик чарба иштери баюнча департаментинин башчысы

2003

2014

Ош мамлекеттик университети

проректор

25.02.2014

 

Ош шаарынын мэриясы

Вице-мэр

Страница 1 из 4

Тарых жана маданият

Пред След Страница:

“Токтогул паркы өзгөчө эс алуучу жайга айланат”,-Т. Сарыбашов

“Токтогул паркы өзгөчө эс алуучу жайга айланат”,-Т. Сарыбашов

Ош шаарындагы Токтогул Сатылганов атындагы эс алуу багын реконструкциялоо иштери уланууда. Эс алуу ...

Ош-Түрк дүйнөсүнүн маданий борбору: Эл аралык маданий иш-чаралар сүмөлөк ачуу шааниси менен башталды

Ош-Түрк дүйнөсүнүн маданий борбору: Эл аралык маданий иш-чаралар сүмөлөк ачуу шааниси менен башталды

Бүгүн, 20-апрелде «Ош-Түрк дүйнөсүнүн маданий борбору» эл аралык маданий иш-чаралары Ош шаарынын мэр...

Ош-Түрк дүйнөсүнүн маданий борбору: Эл аралык маданий иш-чаралар сүмөлөк ачуу шааниси менен башталды

Ош-Түрк дүйнөсүнүн маданий борбору: Эл аралык маданий иш-чаралар сүмөлөк ачуу шааниси менен башталды

Бүгүн, 20-апрелде «Ош-Түрк дүйнөсүнүн маданий борбору» эл аралык маданий иш-чаралары Ош шаарынын мэр...

Ош: Бир жыл ичинде бир топ эл аралык иш-чаралар өтөт

Ош: Бир жыл ичинде бир топ эл аралык иш-чаралар өтөт

ТҮРКСОЙго мүчө болгон мамлекеттердин чечими менен 2019-жыл “Ош — түрк дүйнөсүнүн маданий борбору» де...

Ошто «Эне тил жана Ч.Айтматов» деген теманын алкагында жарыяланган сынактын жеңүүчүлөрү сыйланды

Ошто «Эне тил жана Ч.Айтматов» деген теманын алкагында жарыяланган сынактын жеңүүчүлөрү сыйланды

Бүгүн, 7-декабрда Ош шаарында Залкар жазуучу Ч.Айтматовдун 90 жылдыгына жана «Кыргыз Республикасынын...

Ошто "Ош-Чынгыз Айтматовдун тагдырында" аталышында Айтматовдун 90 жылдыгы белгиленет

Ошто "Ош-Чынгыз Айтматовдун тагдырында" аталышында Айтматовдун 90 жылдыгы белгиленет

2-3-ноябрь күндөрү Ош шаарында республикалык деңгээлде "Ош-Чынгыз Айтматовдун тагдырында" аталышында...

Ош шаарынын 3018 жылдыгына арналган гала-концертке 15 миңге жакын адам күбө болду

Ош шаарынын 3018 жылдыгына арналган гала-концертке 15 миңге жакын адам күбө болду

Бүгүн, 5-октябрь Ош шаарынын 3018 жылдыгын белгиленүүдө. Анын негизинде А.Сүйүмбаев атындагы борборд...

Шаар күнүнө карата “Ош-ооматтуу ордо калаа!” аттуу майрамдык жарманке болуп өттү

Шаар күнүнө карата “Ош-ооматтуу ордо калаа!” аттуу майрамдык жарманке болуп өттү

Бүгүн, 5-октябрда Ош шаарынын күнүнө карата борбордук аянтта “Ош-ооматтуу ордо калаа!” аттуу майрамд...

Ошто 13 улуттун өкүлдөрү достукту даңазалаган фестиваль өткөрүштү

Ошто 13 улуттун өкүлдөрү достукту даңазалаган фестиваль өткөрүштү

Бүгүн, 5-октябрда Ош шаарынын күнүнө карата “Сулайман-Тоо тынчтыктын жана ынтымактын символу” аттуу ...

Чет өлкөнүн маданият кызматкерлери Ош шаарынын күнү менен куттукташты

Чет өлкөнүн маданият кызматкерлери Ош шаарынын күнү менен куттукташты

Бүгүн, 5-октябрда  Ош шаарынын вице-мэри Нурбек Кадыров «Байыркы Ош шаарындагы маданияттар баарлашуу...

“Байыркы Ош шаарындагы маданияттар баарлашуусу” симпозиуму өттү

“Байыркы Ош шаарындагы маданияттар баарлашуусу” симпозиуму өттү

Бүгүн, 4-октябрда Ош мамлекеттик университетинде “Байыркы Ош шаарындагы маданияттар баарлашуусу” атт...

Ош шаарында Раимжан Курбановдун адабий-музыкалык кечеси өттү

Ош шаарында Раимжан Курбановдун адабий-музыкалык кечеси өттү

Бүгүн, 28-сентябрда Ош улуттук драма театрында Раимжан Курбановдун "Улут болсом-тилим менен улутмун"...

Ош шаарынын 3018 жылдыгына карата өтүүчү маданий-массалык иш-чаралардын тизмеси

Ош шаарынын 3018 жылдыгына карата өтүүчү маданий-массалык иш-чаралардын тизмеси

Ош шаарынын 3018 жылдыгына карата өтүүчү маданий-массалык иш-чаралардын тизмеси 4-октябрьСаат 10:00...

Ошто Мамлекеттик тил күнү белгиленди

Ошто Мамлекеттик тил күнү белгиленди

Бүгүн, 21-сентябрда С.Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театрында 23-сентябрь- Мамлекеттик тил күнү...

Спорттук мелдеш жана концерттик программа - Ошто "Алтынчы күнү кечинде" аттуу майрамдык кече уланууда

Спорттук мелдеш жана концерттик программа - Ошто "Алтынчы күнү кечинде" аттуу майрамдык кече уланууда

Бүгүн, 11-август Ош шаарындагы "Ата-Түрк" эс алуу багында Эгемендүүлүктүн 27 жылдыгына карата "Алтын...

Ош шаарында Эгемендүүлүктүн 27 жылдыгына карата ар ишемби майрамдык иш-чаралар өтөт

Ош шаарында Эгемендүүлүктүн 27 жылдыгына карата ар ишемби майрамдык иш-чаралар өтөт

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик көз карандысыздык күнүнүн 27 жылдыгына карата Ош шаарында 2018-жы...

Ошто футбол фествалы өттү

Ошто футбол фествалы өттү

Бүгүн, Ош шаарында 1-июнь- Балдарды коргоонун эл аралык күнүнө карата “Балага жүрөгүбүздү ачалы!” ат...

1- июнь Балдарды коргоонун Эл аралык күнүнө карата Ош шаарында өткөрүлө турган маданий-массалык иш-чаралардын тизмеси

1- июнь Балдарды коргоонун Эл аралык күнүнө карата Ош шаарында өткөрүлө турган маданий-массалык иш-чаралардын тизмеси

1- июнь  Балдарды коргоонун Эл аралык күнүнө карата Ош шаарында өткөрүлө турган  маданий-массалык иш...

Оштон барган делегация Ярославль шаарынын 1008 жылдыгына катышты

Оштон барган делегация Ярославль шаарынын 1008 жылдыгына катышты

26-май күнү Россия Федерациясынын Ярославль шаарынын 1008 жылдыгы салтанаттуу белгиленип, ага Ош шаа...

Ошто Энелердин күнүнө карата жарыяланган конкурстун жеңүүчүлөрү сыйланды

Ошто Энелердин күнүнө карата жарыяланган конкурстун жеңүүчүлөрү сыйланды

Бүгүн, 18-майда Ош шаарынын мэриясында энелер күнүнө арналган  майрамдык иш-чара болуп өттү. Ага Ош ...

Ошто Энелер күнү салтанаттуу түрдө белгиленди

Ошто Энелер күнү салтанаттуу түрдө белгиленди

Бүгүн, 18-майда Ош шаарынын мэриясында  энелер күнүнө арналган  майрамдык иш-чара болуп өттү. Ага Ош...

Ошто 9-май майрамына карата “Согуш жылдарындагы ырлар” аттуу концерт болду

Ошто 9-май майрамына карата “Согуш жылдарындагы ырлар” аттуу концерт болду

Бүгүн, 9-май Улуу Жеңиштин 73 жылдыгына карата “Согуш жылдарындагы ырлар” аттуу Ош шаарынын маданият...

Ошто Улуу Жениш 73 жылдыгына арналган салтанатка 20 миңден ашуун адам күбө болду

Ошто Улуу Жениш 73 жылдыгына арналган салтанатка 20 миңден ашуун адам күбө болду

Бүгүн, 9-майда Улуу Жеңиштин 73 жылдык майрамы Ош шаарынын борбордук аянтында жогорку деңгээлде белг...

Ош шаарында 5 миңге чукул адамдын катышуусунда “Өлбөс, өчпөс полк” жөө жүрүшү болду

Ош шаарында 5 миңге чукул адамдын катышуусунда  “Өлбөс, өчпөс полк” жөө жүрүшү болду

Ош шаарындагы  9-май   Жеңиш күнүнүн 73 жылдыгын майрамдоо "Өлбөс-өчпөс полк" жөө жүрүшү менен  башт...

Ош шааарыда Улуу Ата Мекендик согуштун 73 жылдыгын белгилөөгө кызуу даярдык жүрүүдө

Ош шааарыда Улуу Ата Мекендик согуштун 73 жылдыгын белгилөөгө кызуу даярдык жүрүүдө

9-май күнү саат 8:30да Ош шаарында Улуу Жеңиштин 73 жылдыгы «Өлбөс,өчпөс полк»  менен башталат. Ле...

Ош шаарында 500гө жакын айымдардын катышуусунда “Шайыр апалар” республикалык телефестивалы болду

Ош шаарында 500гө жакын айымдардын катышуусунда “Шайыр апалар” республикалык телефестивалы болду

Бүгүн, 2-май күнү “Алымбек Датка” этнографиялык борборунда “Шайыр апалар” телефестивалынын катышуучу...

Ошто уюштурулган «Шайыр апалар» телефестивалы гала концерт менен жыйынтыкталды

Ошто уюштурулган «Шайыр апалар» телефестивалы гала концерт менен жыйынтыкталды

Бүгүн,2-май күнү Ош шаарынын жайкы сахнасында “Шайыр апалар” телефестивалы катышуучулардын  гала кон...

Ошто Чернобыль апаатынан курман болгондор эскерилди

Ошто Чернобыль апаатынан  курман болгондор эскерилди

Бүгүн, 26-апрель күнү Ош шаарында өткөн кылымдын эң ири кырсыктарынын бири Чернобылдагы жардыруудан ...

Ош шаарынын мэри Өзбекстандын келген делегацияны кабыл алды

Ош шаарынын мэри Өзбекстандын келген делегацияны кабыл алды

Бүгүн, 26-апрель күнү Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаев Өзбекстандын өкмөтүнүн жана жазуучулар сою...

Ош: Шаар четиндеги аймактарды өнүктүрүү мэрдин негизги кадамдары

Ош: Шаар четиндеги аймактарды өнүктүрүү мэрдин негизги кадамдары

Бүгүн, 18-апрель күнү Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаев мекеме-ишканалардын жетекчилери, күч түзүм...

Ош шаары менен Ярославль шаарынын ортосундагы достук келишимине кол коюлду

Ош шаары менен Ярославль шаарынын ортосундагы достук келишимине кол коюлду

Кечээ, 11-апрель күнү “Ала-Арча” мамлекеттик резиденциясында өтүп жаткан “Мыкты муниципалдык практик...

Ош шаары Эл аралык форумда улуттар алалык мамилелер боюнча “Мыкты муниципалдык практика” номинациясын алды

Ош шаары Эл аралык форумда улуттар алалык мамилелер боюнча “Мыкты муниципалдык практика” номинациясын алды

Бүгүн, 11-апрель күнү “Ала-Арча” мамлекеттик резиденциясында мыкты муниципалдык практикалардын маара...

Ошто Ак-Буура дарыясынын үстүнө жайкы сахна курулду

Ошто Ак-Буура дарыясынын үстүнө жайкы сахна курулду

Бүгүн, 29-мартта Ош шаарында  Ак-Буура дарыясынын үстүнө курулган жайкы сахнанын ачылыш аземи болду....

Ош шаарында Ноорузга карата уюштурулган кароо-сынактардын жеңүүчүлөрү аныкталды

Ош шаарында Ноорузга карата уюштурулган кароо-сынактардын жеңүүчүлөрү аныкталды

Бүгүн, 21-март күнү Султан Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театрнда Ош шаарынын мэриясы, маданият...

Ош: Борбордук аянттагы Нооруз шаңына 10 миңден ашуун адам күбө болду

Ош: Борбордук аянттагы Нооруз шаңына 10 миңден ашуун адам күбө болду

Бүгүн, 21-март - “Нооруз-2018” майрамы шаардын борбордук аянтында салтанаттуу түрдө белгиленди. Ага ...

Оштогу окуу жайларда Нооруз майрамына карата “Сармерден” оюну өттү

Оштогу окуу жайларда Нооруз майрамына карата “Сармерден” оюну өттү

Бүгүн, 20-мартта Оштогу жогорку жана орто окуу жайлардын кызматкерлери жана студенттери тарабынан Но...

Ош шаарынын аймактык кеңештеринде Нооруз майрамын карата иш-чаралар башталды

Ош шаарынын аймактык кеңештеринде Нооруз майрамын карата иш-чаралар башталды

Бүгүн, 20-март күнү Ош шаарынын биринчи вице-мэри Замирбек Аскаров Курманжан-Датка аймактык кеңешине...

Ошто Нооруз майрамына карата бир нече мекемелердин кызматкерлери сыйланды

Ошто Нооруз майрамына карата бир нече мекемелердин кызматкерлери сыйланды

Бүгүн, 20-март Ош шаарында бир нече мекеме-ишканалардын жетекчилери жана кызматкерлери шаардын өнүгү...

Ош шаарынын делегациясы Андижан шаарындагы Нооруз майрамдык иш-чарасына катышты

Ош шаарынын делегациясы Андижан шаарындагы Нооруз майрамдык иш-чарасына катышты

Бүгүн,19-мартта Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаев жетектеген чакан делегация кошуна Өзбекстандын А...

Ошто "Нооруз-2018" элдик майрамын өткөрүүгө кызуу даярдык жүрүүдө

Ошто "Нооруз-2018" элдик майрамын өткөрүүгө кызуу даярдык жүрүүдө

Ош шаарында “Нооруз-2018” элдик майрамын өткөрүү боюнча борбордук аянтта кызуу даярдык жүрүүдө. А...

Ошто 8-март-Аялдардын эл аралык күнүнө карата майрамдык иш-чара болуп өттү

Ошто 8-март-Аялдардын эл аралык күнүнө карата майрамдык иш-чара болуп өттү

Бүгүн, 6-мартта  Ош шаарынын мэриясы тарабынан 8-март-Аялдардын эл аралык күнүнө карата майрамдык са...

Ак калпак күнүнө карата ШТКлар арасында Ош шаарынын мэринин кубогу ойнотулду

Ак калпак күнүнө карата ШТКлар арасында Ош шаарынын мэринин кубогу ойнотулду

Бүгүн, 5- март күнү С.Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театрнда шайыр тапкычтар клубтарынын арасын...

Ош шаарында ак калпак күнү жаштардын флешмобу жана жөө жүрүшү менен коштолду

Ош шаарында ак калпак күнү  жаштардын флешмобу жана  жөө жүрүшү менен коштолду

Бүгүн, 5-март күнү Ош шаарынын борбордук аянтында ак калпак күнү салтатанттуу белгиленди. Ага Ош шаа...

Ош шаарында мамлекеттик туу күнү белгиленди

Ош шаарында мамлекеттик туу күнү белгиленди

Бүгүн, 3-март күнү Ош шаарынын борбордук аянтында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик символу Туунун ...

Ошто Эл аралык эне тил күнү белгиленди

Ошто  Эл аралык эне тил күнү белгиленди

Бүгүн, 21-февралда  Оштогу Кыргыз-Өзбек Университетинде Эл аралык эне тил күнү белгиленди. Иш-чарага...

Өзбекстандан келген делегация Оштогу курулуштар жана ишканалар менен таанышты

Өзбекстандан келген делегация Оштогу курулуштар жана ишканалар менен таанышты

Бүгүн, 9-февралда Ош шаарына Кыргызстандын Экономика министри Артем Новиков жана Өзбекстандын тышкы ...

А.Кадырбаев: Ош шаарында товар жүргүзүүнүн көлөмү 2017-жылы 270 млн. долларга жеткен

А.Кадырбаев: Ош шаарында товар жүргүзүүнүн көлөмү 2017-жылы 270 млн. долларга жеткен

Бүгүн, 9-февраль күнү Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаев Өзбекстан Республикасынын Тышкы соода мини...

Оштун жаш музыканттары “ART-PREMIUM” Эл аралык сынагында жеңүүчү болушту

Оштун  жаш музыканттары “ART-PREMIUM” Эл аралык сынагында жеңүүчү болушту

Бүгүн, 18-январда Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаев Казакстандын Астана шаарында өткөн “ART-PREMIU...

Залкар обончусу жана ырчысы Рыспай Абдыкадыров көзү тирүү болгондо 77 жашка чыкмак

Залкар обончусу жана ырчысы Рыспай Абдыкадыров көзү тирүү болгондо 77 жашка чыкмак

Бүгүн, 12-январь күнү Ош шаарында залкар обончу жана ырчы Рыспай Абдыкадыровдун туулган күнүнө карат...

Оштогу Т.Сатылганов атындагы эс алуу жайды реконструкциялоо иштери кызуу жүрүүдө

Оштогу Т.Сатылганов атындагы эс алуу жайды реконструкциялоо иштери кызуу жүрүүдө

Бүгүн, 18-декабрь күнү шаар башчысы Айтмамат Кадырбаев Ош шаарындагы Токтогул Сатылганов атындагы эс...

Ош шаарында телевидения кызматкерлери сыйланды

Ош шаарында телевидения кызматкерлери сыйланды

Бүгүн, 8-декабрь күнү  Ош шаарында  телевидение жана радио кызматкерлеринин кесиптик майрамы белгиле...

Ош шаарындагы билим берүү мекемелеринде «Манас жумалыгы» башталды

Ош шаарындагы билим берүү мекемелеринде «Манас жумалыгы» башталды

Ош шаарындагы билим берүү мекемелеринде 4-8-декабрь күндөрү «Манас жумалыгы» өтөт. Ош шаардык билим ...

Ошто жаштар жумалыгы жыйынтыкталды

Ошто жаштар жумалыгы жыйынтыкталды

Бүгүн, 17-ноябрь күнү Ош шаарынын мэриясында бүткүл дүйнөлүк жаштар күнүнө арналган жумалык майрамды...

Шаар мэри жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүн сыйлады

Шаар мэри жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүн сыйлады

Бүгүн, 3-ноябрда Ош шаарынын мэриясынын жыйындар залында 7-ноябрь- КРнын маалымат жана басма сөз күн...

Ош шаарында 50дөн ашуун маданият кызматкерлери сыйланды

Ош шаарында 50дөн ашуун маданият кызматкерлери сыйланды

Бүгүн, 2-ноябрда Ош шаарында маданият кызматкерлеринин күнү салтанаттуу белгиленип, сыйлоо аземи бол...

Ошто дагы бир эс алуу жай пайдаланууга берилди

Ошто дагы бир эс алуу жай пайдаланууга берилди

Бүгүн, 13-октябрь күнү Ош шаарында кароосуз калган дагы бир сейил бак толугу менен реконструкциядан ...

Ошто Футбол Академиясы ачылды

Ошто Футбол Академиясы ачылды

Бүгүн, 12-октябрда Ош шаарында Асылбек Момунов атындагы Футбол Академиясынын салтанаттуу ачылышы бол...

Ош шаарынын күнүнө карата Исхак Раззаков атындагы эс алуу жайы шаардыктарга тапшырылды

Ош шаарынын күнүнө карата Исхак Раззаков атындагы эс алуу жайы шаардыктарга тапшырылды

Бүгүн, 5-октябрь күнү Ош шаарынын Манас-Ата аймактык кеңешиндеги И.Раззаков атындагы эс алуу жайынын...

Ош шаарынын мэри шаар күнүнө карата тургундарды куттуктады

Ош шаарынын мэри шаар күнүнө карата тургундарды куттуктады

Ош шаарынын мэри шаар күнүнө карата тургундарды куттуктады Урматтуу шаардыктар жана шаарыбыздын мей...

Ош шаарынын 3017 жылдыгы жогорку деңгээлде белгиленип жатат

Ош шаарынын 3017 жылдыгы жогорку деңгээлде белгиленип жатат

Бүгүн, 5-октябрь күнү Ош шаарынын күнүнө карата бир топ майрамдык маданий-массалык иш-чаралар өтүүдө...

Ошто ак таңдай акындардын айтышы болду

Ошто ак таңдай акындардын айтышы болду

Бүгүн, 4-октябрь күнү Ош шаарынын күнүнө карата «Ак таңдай-2017» акындар айтышы болуп өттү. Ага Ош ш...

Ош шаарынын күнүнө арналган майрамдык маданий-массалык иш-чараларынын программасы

Ош шаарынын күнүнө арналган майрамдык маданий-массалык иш-чараларынын программасы

Урматтуу Ош шаарынын тургундары жана меймандары! Сиздерди 4-5-октябрда Ош шаарынын күнүнө арналган...

Ошто Азиядадан келген спортчуларды салтанаттуу тосуп алышты

Ошто Азиядадан келген спортчуларды салтанаттуу тосуп алышты

Түркменистандын Ашхабад шаарында өткөн жабык имараттагы жана таймаш өнөрлөрү боюнча Азия оюндарында ...

Ош шаарынын мэри жаш кыргыз тилчи мугалимдерге баалуу белектерди тапшырды

Ош шаарынын мэри жаш кыргыз тилчи мугалимдерге баалуу белектерди тапшырды

Бүгүн, 22-сентябрь күнү Ош шаарынын мэриясынын чоң жыйындар залында  23-сентябрь- Мамлекеттик тил кү...

Ошто Чүй облусунун маданият күндөрү өтүүдө

Ошто Чүй облусунун маданият күндөрү өтүүдө

7-август Чүй облусунун маданият күндөрү башталып, Сары-Өзөн таланттары Султан Ибраимов атындагы Ош о...

Төкмө акын Идирис Айтибаев Өзбекстан президентинин белектерин алды

Төкмө акын Идирис Айтибаев Өзбекстан президентинин белектерин алды

Кечээ, 7-август күнү төкмө акын Идирис Айтибаев Ош шаарынын делегациясы менен биргеликте Андижан шаа...

Ошто Курман айт майрамынын урматына бардык 13 аймактык кеңештерде курмандыктар чалынды

Ошто Курман айт майрамынын урматына бардык 13 аймактык кеңештерде курмандыктар чалынды

Ош шаарында Курман айт майрамынын урматына бардык 13 аймактык кеңештерде курмандыктар чалынды.  Ош ...

Ош шаарында Эгемендүүлүктүн 26 жылдыгы жогорку деңгээлде белгиленди

Ош шаарында Эгемендүүлүктүн 26 жылдыгы жогорку деңгээлде белгиленди

31-август күнү Ош шаарында Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгынын 26 жылдыгына карата уюштурул...

Кыргызстандын Эгемендүүлүгүнүн 26 жылдыгын быйыл Ош шаары өзгөчө белгилейт

Кыргызстандын Эгемендүүлүгүнүн 26 жылдыгын быйыл Ош шаары өзгөчө белгилейт

Урматтуу Ош шаарынын тургундары жана меймандары! Кыргызстандын Эгемендүүлүгүнүн 26 жылдыгын быйыл О...

Ош Фест - 2017” туристтик фестивалы жогорку деңгээлде өттү

Ош Фест - 2017” туристтик фестивалы жогорку деңгээлде өттү

Бүгүн, 19-август күнү Ош шаарында “Ош Фест - 2017” эл аралык туристтик фестивалы болуп өттү. Ага Ош ...

Ош шаарында “Сүйүү багы” эс алуучу борбору ачылды

Ош шаарында “Сүйүү багы” эс алуучу борбору ачылды

Бүгүн, 14-август күнү Ош шаарында “Сүйүү” эс алуу багынын салтанаттуу ачылуу аземи болуп өттү. Ага О...

Ош шаарында көп балалуу энелер сыйланды

Ош шаарында көп балалуу энелер сыйланды

Бүгүн, 13-июлда Ош шаарында көп балалуу энелерге “Баатыр эне” ордени жана “Эне даңкы” медалдары тапш...

Ошко Өзбекстандын Мукими театры “Жайдары келин” спектаклы менен келди

Ошко Өзбекстандын Мукими театры “Жайдары келин” спектаклы менен келди

Бүгүн, 7-июнда Ош шаарынын Бабур театрында Мукуми атындагы өзбек мамлекеттик музыкалык театрынын арт...

Ош шаарынын мэриясы Жолболду Алыбаевге 70 жылдык маарекесинде 100 миң сом ыйгарды

Ош шаарынын мэриясы Жолболду Алыбаевге 70 жылдык маарекесинде 100 миң сом ыйгарды

Бүгүн, 19-майда Ош шаарындагы С.Ибраимов атындагы улуттук драма театрында белгилүү комузчу, обончу-д...

Ош: 1000ге жакын энелерге баалуу белектер берилди

Ош: 1000ге жакын энелерге баалуу белектер берилди

  Бүгүн, 18-майда  С.Ибраимов атындагы Ош улуттук драм театрында энелер күнүнө арналган  майрамдык и...

Ош шаарында Корея маданиятынын айы өтөт

Ош шаарында Корея маданиятынын айы өтөт

27-апрелде Ош шаарынын биринчи вице-мэри Замирбек Аскаров Корея Республикасынын Кыргызстандагы өзгөч...

Ош шаары Көчмөндөр ааламынан алдынкы орундарды багындыра алды

Ош шаары Көчмөндөр ааламынан алдынкы орундарды багындыра алды

Ош шаары 4-7-сентябрь күндөрү, Ыссык-Көл облусунун Кырчын жайлоосунда өткөн “Көчмөндөр ааламы” фес...

Эки күнгө созулган “Этномаданият” фестивалы гала-концерт менен жыйынтыкталды

Эки күнгө созулган “Этномаданият” фестивалы гала-концерт менен жыйынтыкталды

Ош шаарында “Тарых жана маданият” жылынын алкагында өткөрүлгөн  эл аралык “Этномаданият” фестивалы...

Ош шаарында Бүбүсара Бейшеналиеванын 90 жылдыгы белгиленет

Ош шаарында Бүбүсара Бейшеналиеванын 90 жылдыгы белгиленет

Бүгүн, 4-июнь Б.Бейшеналиеванын 90 жылдыгына арналган концерт Султан Ибраимов атындагы Ош улуттук др...

Ошто Кыргызстанда биринчи жолу “Этномаданият” эл аралык фестивалы өтүп жатат

Ошто Кыргызстанда биринчи жолу “Этномаданият” эл аралык  фестивалы өтүп жатат

Бүгүн, 2-июнда С.Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театрынын аянтында “Этномаданият” эл аралык  фес...

Кыргызстанда биринчи жолу өтүп жаткан “Этномаданият” эл аралык фестивалында элге байыркы Оштун элеси тартууланат

Кыргызстанда биринчи жолу өтүп жаткан “Этномаданият” эл аралык  фестивалында элге байыркы Оштун элеси тартууланат

Ош шаарында  Тарых жана маданият жылынын алкагында 2-3-июнь күндөрү Эл аралык "Этномаданият" фести...

 

 

Кайрылуулар

Өнүгүүнүн стратегиялары жана программалары

Пред След

Муниципалдык кызматтардын базалык р…

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ ТОКТОМ 2018-жылдын 5-февралы...

Муниципалдык кызматтардын стандартт…

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ ТОКТОМ 2017-жылдын 9-февралы...

2018-2040-жылдарга Кыргыз Республик…

2018-2040-жылдарга Кыргыз Республикасын туруктуу өнүктүрүүнүн “Таза коом – Жаңы доор” стратегиясынын долбоору

2018-2040-жылдарга Кыргыз Республикасын туруктуу өнүктүрүүнү...

Өкмөттүн программасы "Жаңы доо…

Өкмөттүн программасы "Жаңы доорго - кырк кадам"

Өкмөтүнүн программасы "Жаңы доорго - кырк кадам"

« Октябрь 2019 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
FB
ОК

Фоторепортаждар

Пред След

Төрөт үйүндөгү төрөт бөлүмү оңдоодо…

Төрөт үйүндөгү төрөт бөлүмү оңдоодон өткөрүлөт

Бүгүн, 13-февралда Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарыбашов шаар...

Оштогу автоунаа базарындагы тамакта…

Оштогу автоунаа базарындагы тамактануучу жайлар иретке келтирилип, автоматтык тосмо орнотулат

Бүгүн, 13-февралда Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарыбашов муни...

Автотыгында азайтуу максатында “Бар…

Автотыгында азайтуу максатында “Барсбек каган” айланпасы эки тарабынан кеңейтилет

Ош шаарындагы Барсбек кагандын эстелиги орнотулган айланпа к...

Видеорепортаждар

Пред След

Ошто эл аралык жаштар форуму болуп …

Ошто эл аралык жаштар форуму болуп өттү

Бүгүн, 30-июль күнү Ош шаарында «Ала-Тоодон Кара-Деңизге чей...

Оштун мэри эл менен жолугуп, айткан…

Оштун мэри эл менен жолугуп, айткан көйгөйлөрүн чечмей болду

Оштун мэри эл менен жолугуп, айткан көйгөйлөрүн чечмей болду

Мэр УМСтин жетекчилерине жана бөлүм…

Мэр УМСтин жетекчилерине жана бөлүм башчыларына берилген тапшырмалар так аткарылбай жатканын айтты

Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарыбашов шаардык муниципалдык ме...

Ош: рейд, иш жана жыйынтык

Ош: рейд, иш жана жыйынтык

Ош шаарынын Асранкулов көчөсүндөгү жөө адамдар басуучу жолду...

Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарыбашо…

Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарыбашов курулуш иштер менен таанышты

Ош шаарынын Жапалак айылдык башкармалыгына караган Арек айыл...

Оштогу борбордук стадион оңдолууда

Оштогу борбордук стадион оңдолууда

Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарыбашов борбордук А. Сүйүмбаев ...

Ош шаарындагы “кооптуу” май куюучу …

Ош шаарындагы “кооптуу” май куюучу бекеттер жабылат

Ош шаарындагы май коюучу жайлар (АЗС) текшерилип, талаптарга...

Ошто Нооруз майрамы салтанаттуу түр…

Ошто Нооруз майрамы салтанаттуу түрдө белгиленүүдө

Бүгүн, 21-мартта Ош шаарынын борбордук аянтында «Нарктуу, да...

Мэр мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды…

Мэр мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды тарбиялап жаткан энелерден кабар алганы үйлөрүнө барды

Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарыбашов 8-март-Аялдардын эл ара...

Ош шаарында Ак калпак күнүнө карата…

Ош шаарында Ак калпак күнүнө карата бир катар иш-чаралар болуп өттү

Бүгүн, 5-мартта Ош шаарында Ак калпак күнүнө карата бир ката...

Сурамжылоо

Сиз жашаган аймактан таштанды өз убагында алынабы?

Ооба - 53.8%
Жок - 23.1%
Ар кандай - 23.1%

Добуштардын саны:: 26