Жаңылыктар
  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Facebook
Жаңылыктар

Жаңылыктар (1171)

Бүгүн, 2-февраль күнү Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарыбашовдун жарандарды жеке кабыл алуусу болду.

Анда кайрылган ар бир шаар тургунун көйгөйлөрү жеринде каралып, тийиштүү жеткечилерге бир топ маселелер боюнча тапшырмалар берилди.

Oш шаарынын жергиликтүү бюджетинин 2021-жылга долбоору жана 2022-2023-жылдар болжолу Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексине ылайык Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Ош башкармалыгы тарабынан даярдалган.

Долбоор Кыргыз Республикасынын Бюджеттик жана Салык кодекстеринин, «Ош шаарынын статусу жөнүндөгү», «Кыргыз Республикасынын 2021-жылга республикалык бюджети жана 2022-2023-жылдарга болжолу жөнүндөгү» мыйзамдарынын, ошондой эле 2020-жылга жергиликтүү бюджеттин аткарылыштарынын негизинде түзүлдү.

2021-жылы коронавирустук инфекциядан улам келип чыккан кырдаалдын токтоосу жана турукташуусу күтүлгөндөн кийин экономикада калыбына келүү болжолдонууда.

2021-жылга макроэкономикалык саясаттын башкы максаты экономикалык өсүштүн оң динамикасын камсыздоо жана экономикалык өнүгүүнү калыбына келтирүү үчүн шарттарды түзүү болот.

Бюджеттин киреше бөлүгү

2021-2023-жылдарга жергиликтүү бюджеттин киреше бөлүгүн түзүү 2021-2023-жылдарга шаарды социалдык-экономикалык өнүктүрүү орто мөөнөттүү болжолунун базасында, бир нече жылдагы иш жүзүндөгү түшүүлөрдүн, 2020-жылы кирешелердин түшүүлөрүн баалоонун жана Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарынын негизинде жүргүзүлгөн.

2021-2023-жылдарга бюджеттин киреше бөлүгүнүн негизги параметрлери

2021-жылга жергиликтүү бюджеттин киреше көлөмү (бюджеттик мекемелердин атайын каражаттарын кошкондо) 2020-жылдын бекитилген бюджетине салыштырмалуу 102,0%га өсүп, же болбосо 25 987,0 миң сомго көбөйүп 1 351 600,0 миң сомго аныкталды.

Салыктык кирешелер 1 168 050,0 миң сомду (86,4% жалпы бюджеттин көлөмүнөн) түзөт.

Салык эмес кирешелер 97 800,0 миң сомду (7,2% жалпы бюджеттин көлөмүнөн) түзөт.

Бюджеттик мекемелердин атайын каражаттары 85 750,0 миң сомду (6,4% жалпы бюджеттин көлөмүнөн) түзөт.

«Кыргыз Республикасынын 2021-жылга Республикалык бюджети жана 2022-2023-жылдарга болжолу жөнүндө» мыйзамынын негизинде жергиликтүү бюджетке салыктардын нормативдик чегерүүсү төмөндөгүдөй бекитилди:

- киреше салыгы - 100%;

- жер казынасын пайдалангандыгы үчүн салык - 50%;

- мүлк салыгы - 100%;

- жер салыктары - 100%;

- чакан ишкердиктин субьектилери үчүн бирдиктүү салык - 100%;

- ыктыярдуу патенттин негизиндеги салык, милдеттүү патенттөө негизиндеги салык - 100% өлчөмүндө жергиликтүү бюджеттин кароосунда калууда.

2021-жылга жергиликтүү бюджеттин кирешесинин түзүмү төмөнкү таблицада көрсөтүлгөн

миң сом

№ Кирешелер Суммасы

  Салык кирешелери 1 168 050,0

1 Киреше салыгы 760 700,0

2 Милдеттүү патенттөө негизиндеги салык 23 500,0

3 Ыктыярдуу патенттин негизиндеги салык 179 500,0

4 Кичи ишкерлерлерден алынуучу бирдиктүү салык 8 700,0

5 Кыймылсыз мүлккө салык 96 000,0

6 Транспорт каражаттарынын ээлеринен алынуучу салык 43 000,0

7 Тамарка жана дачалык жер участкаларын пайдалангандыгы үчүн жер салыгы 17 000,0

8 Айыл чарбасына жарактуу жерлерди пайдалангандыгы үчүн жер салыгы 1 100,0

9 Айыл чарбасына жараксыз жерлерди пайдалангандыгы үчүн жер салыгы 36 850,0

10 Жер казынасын пайдалангандыгы үчүн салык 1 700,0

  Салыктык эмес кирешелер 97 800,0

11 Мамлекеттик имараттарды ижарага берүүдөн акы төлөө 39 000,0

12 Жерлерден ижарасы үчүн акы төлөө 53 000,0

14 Жерди бөлүштүрүү Фондусунун жеринин ижара акысы 2 000,0

15 Таштандыларды ташып чыгууга жыйымдар 1 300,0

16 Автотранспорт токтоочу жайлардан алынуучу жыйым 2 500,0

  Жалпысы (атайын каражаттарды кошпогондо) 1 265 850,0

17 Атайын каражаттар 85 750,0

  Жалпы кирешелердин жыйынтыгы: 1 351 600,0

«Кыргыз Республикасынын 2021-жылга Республикалык бюджети жана 2022-2023-жылдарга болжолу жөнүндө» мыйзамынын негизинде 2022-жылга Ош шаарынын бюджетинин киреше бөлүгүнүн болжолу 1 369 814,5 миң сом жана 2023-жылга 1 395 046,0 миң сом өлчөмүндө сунушталууда.

Бюджеттин чыгаша бөлүгү

2021-2023-жылдарда Ош шаарынын мэриясынын чыгаша саясатынын максаты чыгашалардын социалдык багыттуулугун сактоо, аны менен бир катар натыйжасыз жана артыкчылыксыз чыгашаларды кыскартуу болуп саналат.

Ошону менен бирге бюджеттик тартипти бекемдөө, бюджеттик каражаттарды натыйжалуу жана ачык башкарууну камсыз кылуу, чыгашалардын натыйжалуулугун күчөтүү, чыгашаларды кыскартуу жана даректүүлүктү күчөтүү жолу менен бюджеттик каражаттарды оптималдаштыруу болот.

2021-2023-жылдарга бюджеттин чыгаша бөлүгүнүн негизги параметрлери

Бюджеттин чыгашалар бөлүгү 2021-жылга атайын каражаттарды кошкондо 1 351 600,0 миң сом өлчөмүндө белгиленип, 2020-жылга салыштырмалуу 25 987,0 миң сомго көп каралууда.

 2021-жылга белгиленген бюджеттин чыгаша бөлүгүнүн

- 22,3 % жалпы багыттагы мамлекеттик кызматтар,

- 0,4 % коргонуу тармагы

- 10,8 % экономикалык маселелер,

- 30,3 % турак жай жана коммуналдык чарба,

- 5,9 % маданият жана спорт тармагы,

- 29,2 % билим берүү тармагы,

- 1,1 % социалдык коргоо тармагы түзүүдө.

Жалпы багыттагы мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр тармагына кетүүчү чыгымдарга 2021-жылга 301 401,1 миң сом белгиленүүдө, анын ичинен;

- Ош шаардык Кенешин аппаратын каржылоого - 10 123,7 миң сом;

- Ош шаарынын мэриясын аппаратын каржылоого – 25 733,1 миң сом;

-Ош шаарынын мэриясынын автогаражын, муниципалдык менчик башкармалыгынын аппаратын, Ош шаарынын мэриясынын коомчулук менен байланыш кызматын, Ош шаарынын мэриясынын тышкы байланыштар жана аналитика башкармалыгын, муниципалдык аймактык башкармалыктарды, Жапалак айылдык аймактык башкармалыгын каржылоого - 64 419,2 миң сом;

- Ош шаарынын мэриясынын резервдик фондуна 12 000,0 миң сом;

- тышкы кредиттерди төлөөгө жана Ош шаары мүчө болуп кирген Эл аралык уюмдарга жана ассоцацияларга мүчө акы төлөөгө 189 125,1 миң сом акча каражаты каралууда.

Коргонуу тармагына 2021-жылга 5 681,3 миң сом өлчөмүндө акча каражаты белгиленүүдө. Бул тармакта негизинен Ош шаардык аскер комиссариатынын, Ош шаардык топтоо пунктунун кенже тейлөөчү кызматкерлеринин эмгек акылары, коммуналдык төлөмдөрү, жарандарды аскердик кызматка чакыруу чыгымдары (призыв граждан) жана стратегиялык чыгымдарга (ЧС) акча каражаты каралууда.

Турак жай жана коммуналдык чарба тармагына 409 251,0 миң сом акча каражаты белгиленди, анын ичинен:

- Ош шаарынын жашылдандыруу жана көрктөндүрүү комбинатына - 76 519,6 миң сом;

- «Ошсвет» муниципалдык ишканасына шаардын көчөлөрүн жарык менен камсыз кылууга – 51 437,7 миң сом;

- Жарандарды тейлөө борборуна – 6 488,7 миң сом;

- Ош шарынын муниципалдык турак-жай коммуналдык башкармасына – 12 805,0 миң сом;

- Ош шаарынын муниципалдык менчик башкармалыгынын титулдук баракчасына – 62 000,0 миң сом;

- Ош шаарынын капиталдык курулуш башкармалыгынын титулдук баракчасына - 200 000,0 миң сом сунушталууда.

Экономикалык маселелер боюнча тармагына 2021-жылга – 145 998,1 миң сом өлчөмүндө белгиленүүдө, анын ичинен:

- Ош шаардык муниципалдык автоунаа ишканасына шаардагы жеңилдиктери бар жана бекер жүрүүчү категориядагы жүргүнчүлөрдүн муниципалдык коомдук транспорт менен ташууга компенсацияга (пенсионерлер, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар, окуучулар ж.б.) -15 000,0 миң сом;

- «Ош Тазалык» муниципалдык ишканасына – 23 500,0 миң сом;

- Ош шаарынын мэриясынын жолдор башкармалыгынын аппаратын каржылоого – 7 498,1 миң сом;

- Ош шаарынын мэриясынын жолдор башкармалыгынын титулдук баракчасына – 100 000,0 миң сом (жолдорду оңдоого жана курууга).

Маданият жана спорт тармагын каржылоого 2021-жылга - 80 247,0 миң сом акча каражаты каралып, негизинен төмөнкү иш-чараларга сунушталууда:

- маданият, спорт жана жаштар иштери боюнча ар-түрдүү иш-чараларды өткөрүүгө – 26 606,4 миң сом;

- Ош шаардык китепканасын жана айылдык маданият үйүн каржылоого – 8 755,7 миң cом;

- маданият башкармалыгынын, дене-тарбия жана спорт, жаштар иштери боюнча комитеттеринин аппараттарын жана маданият башкармалыгынын борборлоштурулган бухгалтериясын каржылоого – 10 568,8 миң сом;

- «Алай» футболдук клубуна жана шаардык стадионго, «Сулайман-Тоо» волейболдук клубу муниципалдык мекемесине, «Ош шамы» гезитине субсидияга – 27 900,0 миң сом;

- Ош шаардык спорттук медицина жана калыбына келтирүү борборуна, фольклордук-эстрадалык тобуна – 6 416,1 миң сом каралууда.

Билим берүү тармагына 2021-жылга 394 393,6 миң сом өлчөмүндө акча каражаты каралды.

Бул тармака төмөндөгү беренелерге акча каражаты каралууда:

- мектептердеги 1-4-класста окуган балдардын тамак-ашына – 53 432,0 миң сом (бир окучууга бир күнгө 10 сомдон);

- бала-бакчалардагы балдардын тамак ашына кетүүчү чыгымдар – 50 362,7 миң сом (норма боюнча кенже тайпаларга 13 сомдон, жогорку тайпаларга 18 сомдон);

- мектеп интернаттардын, Алтын Уя, Лотос балдар үйлөрүнүн тамак ашына – 6 754,6 миң сом норма боюнча;

- билим берүү мекемелерине эмгек акы төлөөгө жана социалдык фондко чегерүүгө – 2 851,4 миң сом;

- мугалимдердин жана бала бакчалардагы тарбиячылардын коммуналдык төлөмдөрүнө жеңилдиктерге акча каражаты – 12 859,2 миң сом (бир кызматкерге айына 300 сомдон);

- мекемелердин коммуналдык төлөмдөрүнө жана көмүр сатып алууга (байланыш кызматы, суу, электроэнергия, жылуулук, газ) – 134 156,7 миң сом;

- билим берүү мекемелерине эмеректерди, парталарды, компьютелерди сатып алууга, ремонт иштерине жана башка чыгымдарына акча каражаты 50 900,0 миң сом каралууда.

 - билим берүү мекемелеринин атайын каражаттары 81 118,0 миң сомго белгиленүүдө.

Социалдык коргоо тармагына 2021-жылга 14 627,9 миң сом өлчөмүндө акча каражаты каралууда, анын ичинен:

- Ош шаарынын жарандарын социалдык жактан коргоо боюнча иш-чараларына – 3 184,0 миң сом;

- «Боорукердик» балдар жана карылар үй-интернатына – 8 057,0 миң сом;

- Ош шаарынын мэриясынын үй-бүлөлөргө жана балдарга жардам көрсөтүү борборуна – 2 819,4 миң сом;

- Ардагерлер Кенешине – 567,5 миң сом сунушталууда.

 «Кыргыз Республикасынын 2021-жылга Республикалык бюджети жана 2022-2023-жылдарга болжолу жөнүндө» мыйзамынын негизинде 2022-жылга Ош шаарынын бюджетинин чыгаша бөлүгүнүн болжолу 1 369 814,5 миң сом жана 2023-жылга 1 395 046,0 миң сом өлчөмүндө сунушталууда.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ош шаарынын мэриясы Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Мыйзамына ылайык мэриянын аймактык жана түзүмдүк бөлүнүштөрүндөгү административдик муниципалдык кызматтын төмөндөгү бош орундарына сынак жарыялайт:

1.Ош шаардык дене тарбия жана спорт комитетинин төрагасы (Башкы кызмат орду “А”, 1 орун).
Кесиптик билиминин деңгээли:
-жогорку билим (мамлекеттик, муниципалдык башкаруу жана гуманитардык, юридикалык, техникалык, финансы-экономикалык, бажы иши багыттарындагы).
Стажы жана иш тажрыйбасы:
-жалпысынан 3 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тиешелүү тармактык багыты боюнча тиешелүү кесиптик чөйрөдөгү 5 жылдан кем эмес иш стажы.
2. Ош шаарынын мэриясынын №6 “Курманжан Датка” муниципалдык аймактык башкармалыгынын жетектөөчү адиси (Кенже кызмат орду “А”, 1 орун).
Кесиптик билиминин деңгээли:
-жогорку же орто кесиптик билим (финансы-экономикалык жана мамлекеттик, муниципалдык башкаруу багыттардагы).
-иш стажына талап коюлбайт.
3. Ош шаарынын мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгынын мыйзамсыз курулуштарды алып салуу жана муниципалдык мүлктү көзөмөлдөө бөлүмүнүн жетектөөчү адиси (Кенже кызмат орду “Б”, 1 орун)
Кесиптик билиминин деңгээли:
-жогорку же орто кесиптик билим (мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, юридикалык, финансы-экономикалык, техникалык, инженердик багыттардагы).
-иш стажына талап коюлбайт.
4. Ош шаарынын мэриясынын №6 “Курманжан Датка” муниципалдык аймактык башкармалыгынын жетектөөчү адиси-юристи (Кенже кызмат орду “А”, 1 орун).
Кесиптик билиминин деңгээли:
-жогорку же орто кесиптик билим (юридикалык багыттагы).
-иш стажына талап коюлбайт.
Сынакка катышуу үчүн талапкерлер төмөндөгү документтерди конкурстук комиссияга тапшырышы зарыл:
1. Конкурстук комиссиянын төрагасынын наамына талапкердин жеке арызы;
2. Кадрларды каттоо боюнча өздүк баракчасы;
3. Паспортунун көчүрмөсү;
4. Аскердик билетинин көчүрмөсү;
5. Өмүр баян (өз колу менен жазылган, соттолгондугу жана соттолбогондугу тууралуу маалыматты көрсөтүү менен) жана резюме;
6. 4х6 өлчөмүндөгү сүрөт;
7. Эмгек китепчесинин жана билими тууралуу документеринин нотариус аркылуу күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү;
Сынакка катышуу үчүн жогорудагы документтерди сынак расмий түрдө массалык-маалымат каражаттарында жарыяланган күндөн тартып 10 жумушчу күндүн ичинде Ош шаарынын мэриясынын уюштуруу-кадрдык иштер жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу бөлүмүнө тапшыруу зарыл.
• Эскертүү: биометрикалык паспорт ээлеринен Ош шаардык паспорттоштуруу жана каттоо бөлүмүнөн маалымкат талап кылыныт.
• Кыргыз Республикасынын Ички иштер органдарынан соттуулугу тууралуу маалымкат талап кылынбайт.
Дареги: Ош шаары, Ленин көчөсү 221, кошумча маалымат алуу үчүн байланыш телефондору: (03222) 5-50-79.

Бүгүн Ош шаарынын вице-мэри Жасур Азимов Кыргыз Республикасынын коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо Агентствосунун (АРИС) «Ош шаарын жана Ош облусун региондук экономикалык өнүктүрүү» долбоору боюнча координатору Айбек Кадыров жетектеген адистердин тобунун катышуусунда жумушчу жыйын өткөрдү.

Жыйында шаардык мэриянын, шаардык архитектура, капиталдык курулуш, муниципалдык менчик жана маданият башкармалыктарынын тийиштүү адистеринин катышуусунда долбоорду ишке ашыруу планы талкууланып, курулуш жүрүүчү участкаларды даярдоо боюнча бир катар тапшырмалар берилди.
Маалымат үчүн кошумчалай кетсек, бул ири долбоор Дүйнөлүк Банк тарабынан колдоого алынган. 2020-жылдын 18-декабрында Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарыбашов долбоорду аткаруучу болуп дайындалган Кыргыз Республикасынын коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо Агентствосу менен кызматташуу жөнүндө макулдашууга кол койгон.
Долбоордун алкагында Ак-Буура дарыясынын Нурматов көчөсүнөн борбордук базарга чейинки эки жээгин жакшыртуу, борбордук базар, Сулайман-Тоо музей комплексин реконструкциялоо сыяктуу жана башка шаардагы туристтик инфраструктураны жана тарыхый жайларды жакшыртуу боюнча иштер аткарылат.

Бул тууралуу Ош шаарынын Жарандык коргонуу штабынын жыйынынын отурумунда маалым болду. Штабдын отурумуна Ош шаарынын биринчи вице-мэр Жылдызбек Турганбаев, вице-мэр Эмил Шадыханов, саламаттыкты сактоо боюнча координатор Кыялбек Ташполотов, билим берүү мекемелеринин, СЭСтин, укук коргоо органдарынын, Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жетекчилери жана МАБтардын төрагалары катышты.

Жыйында Ош шаарындагы эпидемиологиялык абал, мамлекеттик мектептердин реалдуу окуу учурундагы алгоритминин аткарылып жаткандыгы жана балдар-бакчалардагы ортоңку тайпалардын ишмердүүлүгүн жандандыруу, орто, атайын жана жогорку окуу жайлардын студенттери үчүн күндүзгү билим берүүнү калыбына келтирүү , спорт залдарын ачуу, жакынкы убакта боло турган мелдештерге даярдануу жана муниципалдык аймактык башкармалыктарынын коронавирус кырдаалында жүргүзүлүп жаткан ишмердүүлүктөрү жөнүндө маселелер каралып, талкууга алынды.
Ош шаарынын саламаттыкты сактоо боюнча координатору Кыялбек Ташполотовдун маалыматына ылайык ушул жылдын январь-айында Ош шаарында коронавирусту жуктуруп алгын 12 учур катталган. Вирусту жуктуруп алган жарандарга 280 орундуу балдар жугуштуу оорулар ооруканасынын имараттары даярдалган. Эгерде зарылчылык болсо , шаардын бир катар социалдык объектилеринде кошумча стационардык объектилер ачылат. Ошондой эле, эпидемиологдор Ош Эл аралык аэропортунун өткөрүү пункттарында жана "Достук" өткөрүү пунктунда текшерүү иштери күчөтүлдү.
Мындан сырткары, штабдын отурумунда Кыргыз Республикасынын Билим берүү министрлиги тарабынан бекитилген алгоритмдердин алкагында студенттерди ЖОЖдордо оффлайн режиминде окутууну баштоо маселеси талкууланды. Атап айтканда, бул медицина багытында окуган студенттерге, акыркы окуу жылдарындагы студенттердин практикалык даярдыгына тиешелүү. Алгоритмдерге ылайык, башка факультеттердин студенттери 1-февралдан баштап онлайн жана оффлайн режиминде окутуунун гибриддик (аралаш) формасында окутулат. Студенттер жумасына 2-3 жолу билим берүү мекемелерине барып, практикалык жана лабораториялык иш-чараларга катышат.
Лекциялар онлайн режиминде окула берет. Ошол эле учурда, ЖОЖдордун тийиштүү штабына санитардык-эпидемиологиялык нормалардын жана эрежелердин сакталышын көзөмөлдөөчү жооптуу адамдар дайындалды. Ош шаардык мэриясынын Дене тарбия жана спорт боюнча комитетинин маалыматына ылайык, Ош шаарында 38 жеке менчик спорт клубдары жана спорт залдары иштейт. Аларга тиешелүү санитардык-эпидемиологиялык эрежелердин сакталышын текшерүү тапшырмасы берилди. Комиссиянын курамына спорт комитетинин адистери жана СЭСтин кызматкерлери кирет.

Бүгүн, 28-январь күнү Ош шаарын мэриясында жеке ишкерлер менен жолугушуу болду. Жолугушууга Ош шаарынын вице-мэрлери Эмиль Шадыханов жана Жасур Азимов, шаардык кеңешинин депутаты Гулсана Эсенбаева жана курулуш компниялардык жетекчилери каташты.

Жолугушуунуну алкагында социалдык багыттагы долбоорлорго колдоо көрсөтүү жана инвестиция салуу боюнча сөз болду. Долбоордун максаты Ош шаарындагы мугалимдерди турак жай менен камсыздоо жана аларга жеңилдиктерди берүү болуп эсептелинет. Бул туурасында Ош шаарынын вице-мэри Эмиль Шадыханов өз сөзүндө билдирди.
“Билим азыгы” коомдук бирикмесинин жеткчиси Орозов Абдулвахиттин айтуусу боюнча бул долбоордун алкагында мугалимдерди коргоо жана ар тараптан колдоого алып жалпы 7 багытта ишмердүүлүк жүргүзөт.
Мындан сырткары өлкөдө биринчилерден болуп Ош шаарында аталган коомдук бирикмеси менен биргеликте “Нурзаман”, Элит-Строй-Сити” жана “Эмаком” жеке курулуш компаниялары тарабынан мугалимдерге жалпы 100 гө жакын узак мөөнөткө пайызсыз, арзандатылган турак жайлар берилген.
Бул долбоорду келечекте Республиканын бардык аймактарына жайылтууну “Билим азыгы” коомдук бирикмеси пландоодо.

Бүгүн, 27-январда Ош шаарынын мэриясында инвестор тартып, ишкерлерге индистриялык аймактарды куруп берүү багытындагы мүмүкүнчүлүктөрдү жана ыңгайлуу шарттарды карап чыгуу боюнча атайын жумушчу топтун биринчи отуруму болуп өттү.

Жумушчу топтун төрагасы Ош шаарынын биринчи вице-мэри Жылдызбек Турганбаев бекитилип, ал эми жумушчу топтун курамына шаардык кеңештин депуттары, Кыргызстан ишкерлер уюмунан, регионалдык ишкерлер кеңешинен, жеке ишкерлерден, экономист эксперттерден жана тиешелүү мекемелерден куралды.
Биринчи вице-мэр Жылдызбек Турганбаев ишкерлерге шарт түзүп, аны менен катар ири долбоорлорго инвесторлорду тартуу боюнча жергиликтүү бийлик болгон аракетин жумшап жаткандыгын билдирди.
Бүгүн жумушчу топтун биринчи отурумунда бир канча маселер, сунуштар каралды жана тез арада жер аянтык тактоо, коммуналдык тармактарды киргизүү жана салык төлөмдөрү жана ага тиешелүү болгон иш кагаздарын тактап, анализ жүргүзүү боюнча тапшырмалар берилди.
Жыйындын максаты Ош шаарынын мэриясынын тышкы байланыштар жана аналитика башкармалыгы тарабынан Ош шаардык Кеңешинин 2020-жылдын 29-декабрындагы №250 “Ош шаарынын мэриясынын шаардагы инвестициялык климатты жакшыртуу жана бизнес чөрөнү коргоо боюнча аткарылып жаткан иштери жөнүндө” токтомун аткаруу максатында Ош шаарынын мэриясынын 2021-жылдын 25-январында №5-б буйругуна ылайык Ош шаарынын аймагынан ишкерлерге жагымдуу чөйрө түзүү жана ишкерлир тармагын өнүктүрүүнү колго алуу болуп саналат.
Жалпы координациялоо жана анализ жүргүзүп сунуш берип, уюштуруу Ош шаарынын мэриясынын тышкы байланыштар жана аналитика башкармалыгына тапшырылды.
Кезектеги отурум ушул жылдын 16-февралында болот.

26-январь куну Ош шаарынын борбордук бөлүгүнүн деталдык пландоо долбоорунун 19 -отуруму болуп өттү.

Ага Ош шаарынын вице мэри Ж.Азимов, Ош шаардык Кенешинин төрагасы Ж. Ормонов, шаардык Кеңештин депутаттары, башкы пландын авторлору, жумушчу комиссиянын мүчөлөрү, коомдук уюмдар жана кызыктар тараптар катышты.
Жыйындын жүрүшүндө ар кандай багытта ушул күнгө чейин аткарылган жана алдыга койгон пландар талкууланып чечим кабыл алынды.
Бүгүнкү күнгө чейин жалпы Ош шаарынын борбордук деталдык пландоо долбоорун иштеп чыгуу жана бекитүү боюнча түзүлгөн жумушчу комиссиянын 18, жумушчу топтун 26 жолу отуруму.
Жыйынтыгында зарыл болгон акча каражатын бөлүп берүү жана бир канча көйгөйлөрдү чечүү боюнча тапшырма берилди.

Бүгүн, 25-январь күнү Ош шаарынын вице-мэри Эмиль Шадыханов “Жорго такси” кызматы компаниясынын Ош шаарындагы өкүлү Улан Турдукулов менен биргеликте ден-соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү жарандардын жакындары менен жолугушту. Жолугушуунун максаты аталган компания тарабынан кезектеги кайрымдуулук акция боюнча маалымат берүү.

Жорго такси” кызматы компаниясынын ден-соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү 15 жаранга 50% жеңилдетилген тарифте кызмат көрсөтүү боюнча күбөлүк тапшырышты. Ошондой эле, белектер берилди.
Буга чейин Ош шаарындагы Улуу Ата Мекендик Согуштун ардагерлери үчүн 100% бекер такси кызматын көрсөтүү боюнча акцияларды өткөрүшкөн.

"Манас-Ата" кичи районунда Салиева көчөсүндөгү №40В көп кабаттуу үйдүн жанында, 29 унаага ылайыкталган муниципалдык унаа токтоочу жай куруу долбоору ишке ашты. Ош шаардык мэриясы жана тийиштүү органдар,кызматтар тарабынан атайын жер тилкеси берилип, долбоордук-сметалык документтер даярдалып, бир айдын ичинде үйдүн жашоочулары 29 унаага ылайыкталган жабык муниципалдык парковка курушту.

Эске салсак, буга чейин бул жерде темир гараждар болгон, аларды тургундар эски эмерек, отун жана башка нерселердин кампасы катары колдонушкан. Быйыл бул жерде шаардын башка кичи райондорунда муниципалдык унаа токтотуучу жайларды уюштурууга болоорун шаардыктарга көрсөтүү үчүн көрсөтмө семинар өткөрүү пландаштырылууда.

Тарых жана маданият

Пред След Страница:

Ош шаарында Түрк Кеңешинин жаш лидерлеринин форуму уланууда

Ош шаарында Түрк Кеңешинин жаш лидерлеринин форуму уланууда

Бүгүн, 1-сентябрь күнү Ош шаарынын биринчи вице-мэри Замир Юсупов Түрк Кеңешинин жаш лидерлери менен...

Ош шаарында Түрк Кеңешинин жаш лидерлеринин III форуму өтүп жатат

Ош шаарында Түрк Кеңешинин жаш лидерлеринин III форуму өтүп жатат

31-август күнү Ош шаарында Кыргыз Республикасынын Эгемендүүлүк күнүнүн 30 жылдыгына арналган майрамд...

Ош шаарында Эгемендүүлүк күнү гала-концерт менен жыйынтыкталды

Ош шаарында Эгемендүүлүк күнү гала-концерт менен жыйынтыкталды

31-август Ош шаарында Эгемендүүлүктүн 30 жылдыгына арналган майрамдык иш-чара гала концерт менен жый...

Ош шаарында Кыргызстандын Эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына карата кол өнөрчүлөрдүн масштабдуу көргөзмөсү, театралдык оюндар жана гала-концерт өтөт

Ош шаарында Кыргызстандын Эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына карата кол өнөрчүлөрдүн масштабдуу көргөзмөсү, театралдык оюндар жана гала-концерт өтөт

31-август күнү, Ош шаарында борбордук аянтта Кыргыз Республикасынын Эгемендүүлүк күнүнүн 30 жылдыгын...

Ош шаарында алгачкы ирет “Ордо” улуттук оюуну боюнча мелдеш өтүп жатат

Ош шаарында алгачкы ирет “Ордо” улуттук оюуну боюнча мелдеш өтүп жатат

Бүгүн, 22-апрель күнү улуттук оюн ордо боюнча республикалык мелдештин расмий ачылышы болду. Ага Ош...

Ошто 8-март-Аялдардын эл аралык күнүнө карата майрамдык иш-чарага 700гө жакын айымдар катышты

Ошто 8-март-Аялдардын эл аралык күнүнө карата майрамдык иш-чарага 700гө жакын айымдар катышты

Бүгүн, 7-мартта Ош шаарынын мэриясы тарабынан С.Ибраимов атындагы улуттук драма театрында 8-март-Аял...

Ошто Мамлекеттик туу күнү белгиленип, мэр куттуктады

Ошто Мамлекеттик туу күнү белгиленип, мэр куттуктады

Бүгүн, 3-мартта Ош шаарынын борбордук аянтында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусунун кабыл алы...

Ош шаарында көк-бөрү боюнча мелдеш болуп өттү

Ош шаарында көк-бөрү боюнча мелдеш болуп өттү

Ош шаарында 23-февраль- Ата Мекенди коргоочулардын күнүнө карата көк-бөрү боюнча турнир болуп өттү. ...

Ош шаарында эне тил күнү белгиленди

Ош шаарында эне тил күнү белгиленди

Бүгүн, 18-февралда Ош мамлекеттик университетинде бүткүл дүйнөлүк эне тил күнүнө карата "Тил - улутт...

Ошто Оогандан Советтик жоокерлердин чыгарылышынын 32 жылдыгы белгиленди

Ошто Оогандан Советтик жоокерлердин чыгарылышынын 32 жылдыгы белгиленди

Бүгүн, 15-февралда Ошто Оогандан Советтик жоокерлердин чыгарылышынын 32 жылдыгына арналган иш-чара б...

Мартта Ош шаарында 3 күндүк манас айтуу уюштурулат

Мартта Ош шаарында 3 күндүк манас айтуу уюштурулат

Бүгүн, 22-январь күнү Ош шаарынын вице-мэри Эмиль Шадыханов манасчы Дөөлөтбек Сыдыков, журналист Элн...

Ош шаарында Кубатбек Жусубалиевдин чыгармачылык кайрымдуулук кечеси өттү

Ош шаарында Кубатбек Жусубалиевдин чыгармачылык кайрымдуулук кечеси өттү

Бүгүн, 16-январь күнү саат Ош шаарындагы “Классик” мейманканасынын жыйындар залында эл жазуучусу Куб...

Ош шаарынын 3020 жылдыгы белгиленди

Ош шаарынын 3020 жылдыгы белгиленди

Бүгүн, 5-октябрь күнү Ош шаарынын 3020 жылдыгы белгиленди. Ош шаарынын күнүнө арналган майрамдык иш-...

Ош шаарындагы көп балалуу энелер сыйланды

Ош шаарындагы көп балалуу энелер сыйланды

Бүгүн, 20-майда Ош шаарындагы көп балалуу энелер "Баатыр эне"ордени жана "Эне даңкы" медалы менен сы...

Ош шаарында Улуу Ата Мекендик согушта курман болгондор эскерилди

Ош шаарында Улуу Ата Мекендик согушта курман болгондор эскерилди

Бүгүн, 9-майда Улуу Ата Мекендик согуштагы Жеңиштин 75 жылдыгына карата эскерүү иш-чарасы өттү. “Өчп...

Ошто “Ош Түрк дүйнөсүнүн фотосүрөтчүлөрүнүн көзү менен” аттуу сүрөт көргөзмөсү ачылды

Ошто “Ош Түрк дүйнөсүнүн фотосүрөтчүлөрүнүн көзү менен” аттуу сүрөт көргөзмөсү ачылды

Бүгүн, 7-октябрда Оштогу “Алымбек Датка” этнографиялык комплексинде, Түрк дүйнөсүнүн фотосүрөтчүлөрү...

Ош шаарынын борбордук аянтында жаа атуу, тайган жарыш, бүркүт салуу көрсөтүлдү

Ош шаарынын борбордук аянтында жаа атуу, тайган жарыш, бүркүт салуу көрсөтүлдү

Бүгүн, 5-октябрда Ош шаарынын 3019 жылдыгы салтанаттуу белгиленип жатат. Майрамдын негизинде шаарды...

Ош шаарынын 3019 жылдык майрамы белгиленүүдө

Ош шаарынын 3019 жылдык майрамы белгиленүүдө

Бүгүн, 5-октябрда Ош шаарынын күнү белгиленип жатат. Майрамдын негизинде Ош шаарынын борбордук аянты...

Ошто белгилүү түрк акыны Ашык Вейселдин 125 жылдыгына арналган фотосүрөт көргөзмөсү өтүп жатат

Ошто белгилүү түрк акыны Ашык Вейселдин 125 жылдыгына арналган фотосүрөт көргөзмөсү өтүп жатат

Бүгүн, 4-октябрда Ош шаарындагы Кыргыз-Өзбек университетинде белгилүү түрк акыны Ашык Вейселдин 125 ...

Ошто эл аралык театр фестивалынын ачылыш аземи болду

Ошто эл аралык театр фестивалынын ачылыш аземи болду

Бүгүн, 24-сентябрда С. Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театрында Кыргыз Республикасынын эл артист...

Ош шаары Улуттук Көчмөндөр оюндарында бир канча номинациялар боюнча 1-орунду багындырды

Ош шаары Улуттук Көчмөндөр оюндарында бир канча номинациялар боюнча 1-орунду багындырды

Талас облусунда өтүп жаткан Улуттук Көчмөндөр оюндарында Ош шаары бир канча сынактардан биринчи орун...

Ошто Токтогул паркы пайдаланууга берилди

Ошто Токтогул паркы пайдаланууга берилди

Ош шаарында эгемендиктин 28 жылдык майрамы белгиленип жатат. Эгемендүүлүктүн 28 жылдыгына карата Ток...

“Ош- түрк дүйнөсүнүн маданий борбору” эл аралык иш-чарасынын алкагында өтүүчү “Ош Фест -2019” туристтик фестивалынын программасы

“Ош- түрк дүйнөсүнүн маданий борбору” эл аралык иш-чарасынын алкагында өтүүчү “Ош Фест -2019” туристтик фестивалынын программасы

17-август күнү саат 18:00дө Улуу Жибек Жолундагы “Чыгыш кербени” Сулайман-Тоо” музейинин автоунаа то...

“Токтогул паркы өзгөчө эс алуучу жайга айланат”,-Т. Сарыбашов

“Токтогул паркы өзгөчө эс алуучу жайга айланат”,-Т. Сарыбашов

Ош шаарындагы Токтогул Сатылганов атындагы эс алуу багын реконструкциялоо иштери уланууда. Эс алуу ...

Ош-Түрк дүйнөсүнүн маданий борбору: Эл аралык маданий иш-чаралар сүмөлөк ачуу шааниси менен башталды

Ош-Түрк дүйнөсүнүн маданий борбору: Эл аралык маданий иш-чаралар сүмөлөк ачуу шааниси менен башталды

Бүгүн, 20-апрелде «Ош-Түрк дүйнөсүнүн маданий борбору» эл аралык маданий иш-чаралары Ош шаарынын мэр...

Ош-Түрк дүйнөсүнүн маданий борбору: Эл аралык маданий иш-чаралар сүмөлөк ачуу шааниси менен башталды

Ош-Түрк дүйнөсүнүн маданий борбору: Эл аралык маданий иш-чаралар сүмөлөк ачуу шааниси менен башталды

Бүгүн, 20-апрелде «Ош-Түрк дүйнөсүнүн маданий борбору» эл аралык маданий иш-чаралары Ош шаарынын мэр...

Ош: Бир жыл ичинде бир топ эл аралык иш-чаралар өтөт

Ош: Бир жыл ичинде бир топ эл аралык иш-чаралар өтөт

ТҮРКСОЙго мүчө болгон мамлекеттердин чечими менен 2019-жыл “Ош — түрк дүйнөсүнүн маданий борбору» де...

Ошто «Эне тил жана Ч.Айтматов» деген теманын алкагында жарыяланган сынактын жеңүүчүлөрү сыйланды

Ошто «Эне тил жана Ч.Айтматов» деген теманын алкагында жарыяланган сынактын жеңүүчүлөрү сыйланды

Бүгүн, 7-декабрда Ош шаарында Залкар жазуучу Ч.Айтматовдун 90 жылдыгына жана «Кыргыз Республикасынын...

Ошто "Ош-Чынгыз Айтматовдун тагдырында" аталышында Айтматовдун 90 жылдыгы белгиленет

Ошто "Ош-Чынгыз Айтматовдун тагдырында" аталышында Айтматовдун 90 жылдыгы белгиленет

2-3-ноябрь күндөрү Ош шаарында республикалык деңгээлде "Ош-Чынгыз Айтматовдун тагдырында" аталышында...

Ош шаарынын 3018 жылдыгына арналган гала-концертке 15 миңге жакын адам күбө болду

Ош шаарынын 3018 жылдыгына арналган гала-концертке 15 миңге жакын адам күбө болду

Бүгүн, 5-октябрь Ош шаарынын 3018 жылдыгын белгиленүүдө. Анын негизинде А.Сүйүмбаев атындагы борборд...

Шаар күнүнө карата “Ош-ооматтуу ордо калаа!” аттуу майрамдык жарманке болуп өттү

Шаар күнүнө карата “Ош-ооматтуу ордо калаа!” аттуу майрамдык жарманке болуп өттү

Бүгүн, 5-октябрда Ош шаарынын күнүнө карата борбордук аянтта “Ош-ооматтуу ордо калаа!” аттуу майрамд...

Ошто 13 улуттун өкүлдөрү достукту даңазалаган фестиваль өткөрүштү

Ошто 13 улуттун өкүлдөрү достукту даңазалаган фестиваль өткөрүштү

Бүгүн, 5-октябрда Ош шаарынын күнүнө карата “Сулайман-Тоо тынчтыктын жана ынтымактын символу” аттуу ...

Чет өлкөнүн маданият кызматкерлери Ош шаарынын күнү менен куттукташты

Чет өлкөнүн маданият кызматкерлери Ош шаарынын күнү менен куттукташты

Бүгүн, 5-октябрда  Ош шаарынын вице-мэри Нурбек Кадыров «Байыркы Ош шаарындагы маданияттар баарлашуу...

“Байыркы Ош шаарындагы маданияттар баарлашуусу” симпозиуму өттү

“Байыркы Ош шаарындагы маданияттар баарлашуусу” симпозиуму өттү

Бүгүн, 4-октябрда Ош мамлекеттик университетинде “Байыркы Ош шаарындагы маданияттар баарлашуусу” атт...

Ош шаарында Раимжан Курбановдун адабий-музыкалык кечеси өттү

Ош шаарында Раимжан Курбановдун адабий-музыкалык кечеси өттү

Бүгүн, 28-сентябрда Ош улуттук драма театрында Раимжан Курбановдун "Улут болсом-тилим менен улутмун"...

Ош шаарынын 3018 жылдыгына карата өтүүчү маданий-массалык иш-чаралардын тизмеси

Ош шаарынын 3018 жылдыгына карата өтүүчү маданий-массалык иш-чаралардын тизмеси

Ош шаарынын 3018 жылдыгына карата өтүүчү маданий-массалык иш-чаралардын тизмеси 4-октябрьСаат 10:00...

Ошто Мамлекеттик тил күнү белгиленди

Ошто Мамлекеттик тил күнү белгиленди

Бүгүн, 21-сентябрда С.Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театрында 23-сентябрь- Мамлекеттик тил күнү...

Спорттук мелдеш жана концерттик программа - Ошто "Алтынчы күнү кечинде" аттуу майрамдык кече уланууда

Спорттук мелдеш жана концерттик программа - Ошто "Алтынчы күнү кечинде" аттуу майрамдык кече уланууда

Бүгүн, 11-август Ош шаарындагы "Ата-Түрк" эс алуу багында Эгемендүүлүктүн 27 жылдыгына карата "Алтын...

Ош шаарында Эгемендүүлүктүн 27 жылдыгына карата ар ишемби майрамдык иш-чаралар өтөт

Ош шаарында Эгемендүүлүктүн 27 жылдыгына карата ар ишемби майрамдык иш-чаралар өтөт

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик көз карандысыздык күнүнүн 27 жылдыгына карата Ош шаарында 2018-жы...

Ошто футбол фествалы өттү

Ошто футбол фествалы өттү

Бүгүн, Ош шаарында 1-июнь- Балдарды коргоонун эл аралык күнүнө карата “Балага жүрөгүбүздү ачалы!” ат...

1- июнь Балдарды коргоонун Эл аралык күнүнө карата Ош шаарында өткөрүлө турган маданий-массалык иш-чаралардын тизмеси

1- июнь Балдарды коргоонун Эл аралык күнүнө карата Ош шаарында өткөрүлө турган маданий-массалык иш-чаралардын тизмеси

1- июнь  Балдарды коргоонун Эл аралык күнүнө карата Ош шаарында өткөрүлө турган  маданий-массалык иш...

Оштон барган делегация Ярославль шаарынын 1008 жылдыгына катышты

Оштон барган делегация Ярославль шаарынын 1008 жылдыгына катышты

26-май күнү Россия Федерациясынын Ярославль шаарынын 1008 жылдыгы салтанаттуу белгиленип, ага Ош шаа...

Ошто Энелердин күнүнө карата жарыяланган конкурстун жеңүүчүлөрү сыйланды

Ошто Энелердин күнүнө карата жарыяланган конкурстун жеңүүчүлөрү сыйланды

Бүгүн, 18-майда Ош шаарынын мэриясында энелер күнүнө арналган  майрамдык иш-чара болуп өттү. Ага Ош ...

Ошто Энелер күнү салтанаттуу түрдө белгиленди

Ошто Энелер күнү салтанаттуу түрдө белгиленди

Бүгүн, 18-майда Ош шаарынын мэриясында  энелер күнүнө арналган  майрамдык иш-чара болуп өттү. Ага Ош...

Ошто 9-май майрамына карата “Согуш жылдарындагы ырлар” аттуу концерт болду

Ошто 9-май майрамына карата “Согуш жылдарындагы ырлар” аттуу концерт болду

Бүгүн, 9-май Улуу Жеңиштин 73 жылдыгына карата “Согуш жылдарындагы ырлар” аттуу Ош шаарынын маданият...

Ошто Улуу Жениш 73 жылдыгына арналган салтанатка 20 миңден ашуун адам күбө болду

Ошто Улуу Жениш 73 жылдыгына арналган салтанатка 20 миңден ашуун адам күбө болду

Бүгүн, 9-майда Улуу Жеңиштин 73 жылдык майрамы Ош шаарынын борбордук аянтында жогорку деңгээлде белг...

Ош шаарында 5 миңге чукул адамдын катышуусунда “Өлбөс, өчпөс полк” жөө жүрүшү болду

Ош шаарында 5 миңге чукул адамдын катышуусунда  “Өлбөс, өчпөс полк” жөө жүрүшү болду

Ош шаарындагы  9-май   Жеңиш күнүнүн 73 жылдыгын майрамдоо "Өлбөс-өчпөс полк" жөө жүрүшү менен  башт...

Ош шааарыда Улуу Ата Мекендик согуштун 73 жылдыгын белгилөөгө кызуу даярдык жүрүүдө

Ош шааарыда Улуу Ата Мекендик согуштун 73 жылдыгын белгилөөгө кызуу даярдык жүрүүдө

9-май күнү саат 8:30да Ош шаарында Улуу Жеңиштин 73 жылдыгы «Өлбөс,өчпөс полк»  менен башталат. Ле...

Ош шаарында 500гө жакын айымдардын катышуусунда “Шайыр апалар” республикалык телефестивалы болду

Ош шаарында 500гө жакын айымдардын катышуусунда “Шайыр апалар” республикалык телефестивалы болду

Бүгүн, 2-май күнү “Алымбек Датка” этнографиялык борборунда “Шайыр апалар” телефестивалынын катышуучу...

Ошто уюштурулган «Шайыр апалар» телефестивалы гала концерт менен жыйынтыкталды

Ошто уюштурулган «Шайыр апалар» телефестивалы гала концерт менен жыйынтыкталды

Бүгүн,2-май күнү Ош шаарынын жайкы сахнасында “Шайыр апалар” телефестивалы катышуучулардын  гала кон...

Ошто Чернобыль апаатынан курман болгондор эскерилди

Ошто Чернобыль апаатынан  курман болгондор эскерилди

Бүгүн, 26-апрель күнү Ош шаарында өткөн кылымдын эң ири кырсыктарынын бири Чернобылдагы жардыруудан ...

Ош шаарынын мэри Өзбекстандын келген делегацияны кабыл алды

Ош шаарынын мэри Өзбекстандын келген делегацияны кабыл алды

Бүгүн, 26-апрель күнү Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаев Өзбекстандын өкмөтүнүн жана жазуучулар сою...

Ош: Шаар четиндеги аймактарды өнүктүрүү мэрдин негизги кадамдары

Ош: Шаар четиндеги аймактарды өнүктүрүү мэрдин негизги кадамдары

Бүгүн, 18-апрель күнү Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаев мекеме-ишканалардын жетекчилери, күч түзүм...

Ош шаары менен Ярославль шаарынын ортосундагы достук келишимине кол коюлду

Ош шаары менен Ярославль шаарынын ортосундагы достук келишимине кол коюлду

Кечээ, 11-апрель күнү “Ала-Арча” мамлекеттик резиденциясында өтүп жаткан “Мыкты муниципалдык практик...

Ош шаары Эл аралык форумда улуттар алалык мамилелер боюнча “Мыкты муниципалдык практика” номинациясын алды

Ош шаары Эл аралык форумда улуттар алалык мамилелер боюнча “Мыкты муниципалдык практика” номинациясын алды

Бүгүн, 11-апрель күнү “Ала-Арча” мамлекеттик резиденциясында мыкты муниципалдык практикалардын маара...

Ошто Ак-Буура дарыясынын үстүнө жайкы сахна курулду

Ошто Ак-Буура дарыясынын үстүнө жайкы сахна курулду

Бүгүн, 29-мартта Ош шаарында  Ак-Буура дарыясынын үстүнө курулган жайкы сахнанын ачылыш аземи болду....

Ош шаарында Ноорузга карата уюштурулган кароо-сынактардын жеңүүчүлөрү аныкталды

Ош шаарында Ноорузга карата уюштурулган кароо-сынактардын жеңүүчүлөрү аныкталды

Бүгүн, 21-март күнү Султан Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театрнда Ош шаарынын мэриясы, маданият...

Ош: Борбордук аянттагы Нооруз шаңына 10 миңден ашуун адам күбө болду

Ош: Борбордук аянттагы Нооруз шаңына 10 миңден ашуун адам күбө болду

Бүгүн, 21-март - “Нооруз-2018” майрамы шаардын борбордук аянтында салтанаттуу түрдө белгиленди. Ага ...

Оштогу окуу жайларда Нооруз майрамына карата “Сармерден” оюну өттү

Оштогу окуу жайларда Нооруз майрамына карата “Сармерден” оюну өттү

Бүгүн, 20-мартта Оштогу жогорку жана орто окуу жайлардын кызматкерлери жана студенттери тарабынан Но...

Ош шаарынын аймактык кеңештеринде Нооруз майрамын карата иш-чаралар башталды

Ош шаарынын аймактык кеңештеринде Нооруз майрамын карата иш-чаралар башталды

Бүгүн, 20-март күнү Ош шаарынын биринчи вице-мэри Замирбек Аскаров Курманжан-Датка аймактык кеңешине...

Ошто Нооруз майрамына карата бир нече мекемелердин кызматкерлери сыйланды

Ошто Нооруз майрамына карата бир нече мекемелердин кызматкерлери сыйланды

Бүгүн, 20-март Ош шаарында бир нече мекеме-ишканалардын жетекчилери жана кызматкерлери шаардын өнүгү...

Ош шаарынын делегациясы Андижан шаарындагы Нооруз майрамдык иш-чарасына катышты

Ош шаарынын делегациясы Андижан шаарындагы Нооруз майрамдык иш-чарасына катышты

Бүгүн,19-мартта Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаев жетектеген чакан делегация кошуна Өзбекстандын А...

Ошто "Нооруз-2018" элдик майрамын өткөрүүгө кызуу даярдык жүрүүдө

Ошто "Нооруз-2018" элдик майрамын өткөрүүгө кызуу даярдык жүрүүдө

Ош шаарында “Нооруз-2018” элдик майрамын өткөрүү боюнча борбордук аянтта кызуу даярдык жүрүүдө. А...

Ошто 8-март-Аялдардын эл аралык күнүнө карата майрамдык иш-чара болуп өттү

Ошто 8-март-Аялдардын эл аралык күнүнө карата майрамдык иш-чара болуп өттү

Бүгүн, 6-мартта  Ош шаарынын мэриясы тарабынан 8-март-Аялдардын эл аралык күнүнө карата майрамдык са...

Ак калпак күнүнө карата ШТКлар арасында Ош шаарынын мэринин кубогу ойнотулду

Ак калпак күнүнө карата ШТКлар арасында Ош шаарынын мэринин кубогу ойнотулду

Бүгүн, 5- март күнү С.Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театрнда шайыр тапкычтар клубтарынын арасын...

Ош шаарында ак калпак күнү жаштардын флешмобу жана жөө жүрүшү менен коштолду

Ош шаарында ак калпак күнү  жаштардын флешмобу жана  жөө жүрүшү менен коштолду

Бүгүн, 5-март күнү Ош шаарынын борбордук аянтында ак калпак күнү салтатанттуу белгиленди. Ага Ош шаа...

Ош шаарында мамлекеттик туу күнү белгиленди

Ош шаарында мамлекеттик туу күнү белгиленди

Бүгүн, 3-март күнү Ош шаарынын борбордук аянтында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик символу Туунун ...

Ошто Эл аралык эне тил күнү белгиленди

Ошто  Эл аралык эне тил күнү белгиленди

Бүгүн, 21-февралда  Оштогу Кыргыз-Өзбек Университетинде Эл аралык эне тил күнү белгиленди. Иш-чарага...

Өзбекстандан келген делегация Оштогу курулуштар жана ишканалар менен таанышты

Өзбекстандан келген делегация Оштогу курулуштар жана ишканалар менен таанышты

Бүгүн, 9-февралда Ош шаарына Кыргызстандын Экономика министри Артем Новиков жана Өзбекстандын тышкы ...

А.Кадырбаев: Ош шаарында товар жүргүзүүнүн көлөмү 2017-жылы 270 млн. долларга жеткен

А.Кадырбаев: Ош шаарында товар жүргүзүүнүн көлөмү 2017-жылы 270 млн. долларга жеткен

Бүгүн, 9-февраль күнү Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаев Өзбекстан Республикасынын Тышкы соода мини...

Оштун жаш музыканттары “ART-PREMIUM” Эл аралык сынагында жеңүүчү болушту

Оштун  жаш музыканттары “ART-PREMIUM” Эл аралык сынагында жеңүүчү болушту

Бүгүн, 18-январда Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаев Казакстандын Астана шаарында өткөн “ART-PREMIU...

Залкар обончусу жана ырчысы Рыспай Абдыкадыров көзү тирүү болгондо 77 жашка чыкмак

Залкар обончусу жана ырчысы Рыспай Абдыкадыров көзү тирүү болгондо 77 жашка чыкмак

Бүгүн, 12-январь күнү Ош шаарында залкар обончу жана ырчы Рыспай Абдыкадыровдун туулган күнүнө карат...

Оштогу Т.Сатылганов атындагы эс алуу жайды реконструкциялоо иштери кызуу жүрүүдө

Оштогу Т.Сатылганов атындагы эс алуу жайды реконструкциялоо иштери кызуу жүрүүдө

Бүгүн, 18-декабрь күнү шаар башчысы Айтмамат Кадырбаев Ош шаарындагы Токтогул Сатылганов атындагы эс...

Ош шаарында телевидения кызматкерлери сыйланды

Ош шаарында телевидения кызматкерлери сыйланды

Бүгүн, 8-декабрь күнү  Ош шаарында  телевидение жана радио кызматкерлеринин кесиптик майрамы белгиле...

Ош шаарындагы билим берүү мекемелеринде «Манас жумалыгы» башталды

Ош шаарындагы билим берүү мекемелеринде «Манас жумалыгы» башталды

Ош шаарындагы билим берүү мекемелеринде 4-8-декабрь күндөрү «Манас жумалыгы» өтөт. Ош шаардык билим ...

Ошто жаштар жумалыгы жыйынтыкталды

Ошто жаштар жумалыгы жыйынтыкталды

Бүгүн, 17-ноябрь күнү Ош шаарынын мэриясында бүткүл дүйнөлүк жаштар күнүнө арналган жумалык майрамды...

Шаар мэри жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүн сыйлады

Шаар мэри жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүн сыйлады

Бүгүн, 3-ноябрда Ош шаарынын мэриясынын жыйындар залында 7-ноябрь- КРнын маалымат жана басма сөз күн...

Ош шаарында 50дөн ашуун маданият кызматкерлери сыйланды

Ош шаарында 50дөн ашуун маданият кызматкерлери сыйланды

Бүгүн, 2-ноябрда Ош шаарында маданият кызматкерлеринин күнү салтанаттуу белгиленип, сыйлоо аземи бол...

Ошто дагы бир эс алуу жай пайдаланууга берилди

Ошто дагы бир эс алуу жай пайдаланууга берилди

Бүгүн, 13-октябрь күнү Ош шаарында кароосуз калган дагы бир сейил бак толугу менен реконструкциядан ...

Ошто Футбол Академиясы ачылды

Ошто Футбол Академиясы ачылды

Бүгүн, 12-октябрда Ош шаарында Асылбек Момунов атындагы Футбол Академиясынын салтанаттуу ачылышы бол...

Ош шаарынын күнүнө карата Исхак Раззаков атындагы эс алуу жайы шаардыктарга тапшырылды

Ош шаарынын күнүнө карата Исхак Раззаков атындагы эс алуу жайы шаардыктарга тапшырылды

Бүгүн, 5-октябрь күнү Ош шаарынын Манас-Ата аймактык кеңешиндеги И.Раззаков атындагы эс алуу жайынын...

Ош шаарынын мэри шаар күнүнө карата тургундарды куттуктады

Ош шаарынын мэри шаар күнүнө карата тургундарды куттуктады

Ош шаарынын мэри шаар күнүнө карата тургундарды куттуктады Урматтуу шаардыктар жана шаарыбыздын мей...

Ош шаарынын 3017 жылдыгы жогорку деңгээлде белгиленип жатат

Ош шаарынын 3017 жылдыгы жогорку деңгээлде белгиленип жатат

Бүгүн, 5-октябрь күнү Ош шаарынын күнүнө карата бир топ майрамдык маданий-массалык иш-чаралар өтүүдө...

Ошто ак таңдай акындардын айтышы болду

Ошто ак таңдай акындардын айтышы болду

Бүгүн, 4-октябрь күнү Ош шаарынын күнүнө карата «Ак таңдай-2017» акындар айтышы болуп өттү. Ага Ош ш...

Ош шаарынын күнүнө арналган майрамдык маданий-массалык иш-чараларынын программасы

Ош шаарынын күнүнө арналган майрамдык маданий-массалык иш-чараларынын программасы

Урматтуу Ош шаарынын тургундары жана меймандары! Сиздерди 4-5-октябрда Ош шаарынын күнүнө арналган...

Ошто Азиядадан келген спортчуларды салтанаттуу тосуп алышты

Ошто Азиядадан келген спортчуларды салтанаттуу тосуп алышты

Түркменистандын Ашхабад шаарында өткөн жабык имараттагы жана таймаш өнөрлөрү боюнча Азия оюндарында ...

Ош шаарынын мэри жаш кыргыз тилчи мугалимдерге баалуу белектерди тапшырды

Ош шаарынын мэри жаш кыргыз тилчи мугалимдерге баалуу белектерди тапшырды

Бүгүн, 22-сентябрь күнү Ош шаарынын мэриясынын чоң жыйындар залында  23-сентябрь- Мамлекеттик тил кү...

Ошто Чүй облусунун маданият күндөрү өтүүдө

Ошто Чүй облусунун маданият күндөрү өтүүдө

7-август Чүй облусунун маданият күндөрү башталып, Сары-Өзөн таланттары Султан Ибраимов атындагы Ош о...

Төкмө акын Идирис Айтибаев Өзбекстан президентинин белектерин алды

Төкмө акын Идирис Айтибаев Өзбекстан президентинин белектерин алды

Кечээ, 7-август күнү төкмө акын Идирис Айтибаев Ош шаарынын делегациясы менен биргеликте Андижан шаа...

Ошто Курман айт майрамынын урматына бардык 13 аймактык кеңештерде курмандыктар чалынды

Ошто Курман айт майрамынын урматына бардык 13 аймактык кеңештерде курмандыктар чалынды

Ош шаарында Курман айт майрамынын урматына бардык 13 аймактык кеңештерде курмандыктар чалынды.  Ош ...

Ош шаарында Эгемендүүлүктүн 26 жылдыгы жогорку деңгээлде белгиленди

Ош шаарында Эгемендүүлүктүн 26 жылдыгы жогорку деңгээлде белгиленди

31-август күнү Ош шаарында Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгынын 26 жылдыгына карата уюштурул...

Кыргызстандын Эгемендүүлүгүнүн 26 жылдыгын быйыл Ош шаары өзгөчө белгилейт

Кыргызстандын Эгемендүүлүгүнүн 26 жылдыгын быйыл Ош шаары өзгөчө белгилейт

Урматтуу Ош шаарынын тургундары жана меймандары! Кыргызстандын Эгемендүүлүгүнүн 26 жылдыгын быйыл О...

Ош Фест - 2017” туристтик фестивалы жогорку деңгээлде өттү

Ош Фест - 2017” туристтик фестивалы жогорку деңгээлде өттү

Бүгүн, 19-август күнү Ош шаарында “Ош Фест - 2017” эл аралык туристтик фестивалы болуп өттү. Ага Ош ...

Ош шаарында “Сүйүү багы” эс алуучу борбору ачылды

Ош шаарында “Сүйүү багы” эс алуучу борбору ачылды

Бүгүн, 14-август күнү Ош шаарында “Сүйүү” эс алуу багынын салтанаттуу ачылуу аземи болуп өттү. Ага О...

Ош шаарында көп балалуу энелер сыйланды

Ош шаарында көп балалуу энелер сыйланды

Бүгүн, 13-июлда Ош шаарында көп балалуу энелерге “Баатыр эне” ордени жана “Эне даңкы” медалдары тапш...

Ошко Өзбекстандын Мукими театры “Жайдары келин” спектаклы менен келди

Ошко Өзбекстандын Мукими театры “Жайдары келин” спектаклы менен келди

Бүгүн, 7-июнда Ош шаарынын Бабур театрында Мукуми атындагы өзбек мамлекеттик музыкалык театрынын арт...

Ош шаарынын мэриясы Жолболду Алыбаевге 70 жылдык маарекесинде 100 миң сом ыйгарды

Ош шаарынын мэриясы Жолболду Алыбаевге 70 жылдык маарекесинде 100 миң сом ыйгарды

Бүгүн, 19-майда Ош шаарындагы С.Ибраимов атындагы улуттук драма театрында белгилүү комузчу, обончу-д...

Ош: 1000ге жакын энелерге баалуу белектер берилди

Ош: 1000ге жакын энелерге баалуу белектер берилди

  Бүгүн, 18-майда  С.Ибраимов атындагы Ош улуттук драм театрында энелер күнүнө арналган  майрамдык и...

Ош шаарында Корея маданиятынын айы өтөт

Ош шаарында Корея маданиятынын айы өтөт

27-апрелде Ош шаарынын биринчи вице-мэри Замирбек Аскаров Корея Республикасынын Кыргызстандагы өзгөч...

 

Кайрылуулар

Өнүгүүнүн стратегиялары жана программалары

Пред След

Муниципалдык кызматтардын базалык р…

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ ТОКТОМ 2018-жылдын 5-февралы...

Муниципалдык кызматтардын стандартт…

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ ТОКТОМ 2017-жылдын 9-февралы...

2018-2040-жылдарга Кыргыз Республик…

2018-2040-жылдарга Кыргыз Республикасын туруктуу өнүктүрүүнүн “Таза коом – Жаңы доор” стратегиясынын долбоору

2018-2040-жылдарга Кыргыз Республикасын туруктуу өнүктүрүүнү...

Өкмөттүн программасы "Жаңы доо…

Өкмөттүн программасы "Жаңы доорго - кырк кадам"

Өкмөтүнүн программасы "Жаңы доорго - кырк кадам"

« Октябрь 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
FB
ОК

Фоторепортаждар

Пред След

Төрөт үйүндөгү төрөт бөлүмү оңдоодо…

Төрөт үйүндөгү төрөт бөлүмү оңдоодон өткөрүлөт

Бүгүн, 13-февралда Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарыбашов шаар...

Оштогу автоунаа базарындагы тамакта…

Оштогу автоунаа базарындагы тамактануучу жайлар иретке келтирилип, автоматтык тосмо орнотулат

Бүгүн, 13-февралда Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарыбашов муни...

Автотыгында азайтуу максатында “Бар…

Автотыгында азайтуу максатында “Барсбек каган” айланпасы эки тарабынан кеңейтилет

Ош шаарындагы Барсбек кагандын эстелиги орнотулган айланпа к...

Видеорепортаждар

Пред След

Оштогу ооруканаларга коргонуучу кар…

Оштогу ооруканаларга коргонуучу каражаттар берилди

Ош шаарынын мэриясында шаардагы ооруканалардын жетекчилерине...

Ошто 10 жарым миңден ашуун үй-бүлөг…

Ошто 10 жарым миңден ашуун үй-бүлөгө азык-түлүк таратылды

Ошто 10 жарым миңден ашуун үй-бүлөгө азык-түлүк таратылды

Ошто 1000 үй-бүлөгө азык-түлүк тара…

Ошто 1000 үй-бүлөгө азык-түлүк таратылууда

Бүгүн, 10-апрелде Ош шаарындагы муктаж болгон 1000 (миң) үй-...

"Ош-Тазалык"тын кызматкер…

"Ош-Тазалык"тын кызматкерлеринин карантин учурундагы иш күнү

"Ош-Тазалык"тын кызматкерлеринин карантин учурундагы иш күнү...

Сүйүктүү Ош шаарыбыз - Любимый горо…

Сүйүктүү Ош шаарыбыз - Любимый город ОШ

Сүйүктүү Ош шаарыбыз - Любимый город ОШ

Ошто эл аралык жаштар форуму болуп …

Ошто эл аралык жаштар форуму болуп өттү

Бүгүн, 30-июль күнү Ош шаарында «Ала-Тоодон Кара-Деңизге чей...

Оштун мэри эл менен жолугуп, айткан…

Оштун мэри эл менен жолугуп, айткан көйгөйлөрүн чечмей болду

Оштун мэри эл менен жолугуп, айткан көйгөйлөрүн чечмей болду

Мэр УМСтин жетекчилерине жана бөлүм…

Мэр УМСтин жетекчилерине жана бөлүм башчыларына берилген тапшырмалар так аткарылбай жатканын айтты

Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарыбашов шаардык муниципалдык ме...

Ош: рейд, иш жана жыйынтык

Ош: рейд, иш жана жыйынтык

Ош шаарынын Асранкулов көчөсүндөгү жөө адамдар басуучу жолду...

Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарыбашо…

Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарыбашов курулуш иштер менен таанышты

Ош шаарынын Жапалак айылдык башкармалыгына караган Арек айыл...

Сурамжылоо

Сиз жашаган аймактан таштанды өз убагында алынабы?

Ооба - 53.8%
Жок - 23.1%
Ар кандай - 23.1%

Добуштардын саны:: 26
window.addEvent('domready', function() { $$('.hasTip').each(function(el) { var title = el.get('title'); if (title) { var parts = title.split('::', 2); el.store('tip:title', parts[0]); el.store('tip:text', parts[1]); } }); var JTooltips = new Tips($$('.hasTip'), { fixed: false}); });