Версия для печати
Четверг, 21 Ноябрь 2019 09:45

Ош шаарындагы муниципалдык жерлерди (жер тилкелерин) пайдалангандыгы үчүн ижара акыларын аныктоо боюнча эсептөөлөрдүн долбоору

                                                                                                                                                                                                            Долбоор 

 

Ош шаарындагы муниципалдык жерлерди (жер тилкелерин) пайдалангандыгы үчүн ижара акыларын аныктоо боюнча эсептөөлөр

 

 

Бул эсептөөлөр Кыргыз Республикасынын Граждандык Кодексинин, КРнын Жер Кодексинин, «Ош шаарынын статусу жөнүндөгү» КРнын мыйзамынын, «Айыл чарба багытындагы жерлерди, короо алдындагы жана дачалык жер участкаларын, калктуу конуштардын жана айыл чарбалык эмес багыттагы жерлерди пайдалангандыгы үчүн жер салыгынын базалык ставкалары жөнүндөгү» КРнын мыйзамынын, «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана жергиликтүү мамлекеттик администрация жөнүндөгү» КРнын мыйзамынын 27-беренесинин, «Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндөгү» КРнын мыйзамынын, Ош шаарынын мэриясынын 2001-жылдын 14-июнундагы №587-токтомун эске алып жана ижара мамилелерин аныктоочу башка нормативдик актылардын негизинде, ошондой эле жер участокторунун ижара акысын эсептеп чыгуу жана ижара келишимдерин бекемдөө тартибин аныктайт.

Ап=НхSхК1хК2

Ап - бир айлык ижара акысы;

Н - Кыргыз Республикасынын Салык Кодексине ылайык жер салыгынын ставкасы;

S - жер тилкесинин аянты, чарчы метр;

К1 - функционалдык багыттардын коэффициенти;

К2 – экономикалык пландаштыруу зонасы

- карьерлер - 0,5

- өнөр жай ишканалары -1

- кампа, кампа ишканалары, муз аянтчалары  - 2

- көлөкөлөтүү үчүн курулган навестер - 5

- тепкичтер  12

- бассейн (камтыган курулуштары жана аянты менен) - 6

- кичи-базарлар, офистер, биржалар, автоунаа токтоочу жайлар, нан сатуучу түйүндөр, турмуш тиричилик жактан тейлөө, газета сатуу түйүндөр   - 10

- байланыш түйүндөрү, башка жактан кирүүчү түзүлүштөрү бар кайра жасалган квартиралар,   кароолканалар - 12

- сүрөт тартуу түйүндөр, дүкөндөр, соода сатык комплекстери, компьютердик класстар, бизнес борборлор, киосктор, ларектор, дүкөндүн алдына чыгарып жүргүзүүчү соода, көчөдөгү соода түйүндөр   - 16

- убактылуу аянтчалар, коомдук тамак аш, мейманканалар, автосервис түйүндөрү, батут – 16

- Ош шаарынын аймагындагы борбордук көчөлөрдө, борбордук жана кичи базардын айланасында же эл көп жайгашкан жерлерде убактылуу ижара шартында пайдаланууга берилген жерлер, аттракциондор жана карусельдер, ОшТУнун аскердик кафедрасынын жанындагы соода т\й\ндър, тейлъъ \й\н\н (дом быта) айланасындагы соода т\й\ндър, ашканалар жана «Жети Т\с», Нотариалдык контора, «Долорес» сулуулук салону, жана борбордук къчълър (Ленин, Курманжан Датка къчълър\ Алымбеков къчъс\нън (Фрунзе базарынын районун кошо камтыйт) А.Навои  къчъс\ менен кесилишкенге чейин жана Масалиев проспекти Раимбеков къчъс\нън тартып Р.Абдыкадыров къчъс\н\н кесилишине чейин), банктар, ломбарддар, акча алмаштыруучу жайлар оюн-зоок жайлары (казино, түнкү клубдар),  бир чарчы метр (1м2) жер тилкеси айына 150 сомдон кем эмес болсун;

- Банкоматтар жайгашкан жерине карабастан бир айлык ижара акы 5000 сомдон кем эмес болсун;

-уюлдук байланыш түйүндөрүнүн мунарасы үчүн жайгашкан жерине карабастан бир айлык ижара акы 25000 сомдон кем эмес болсун;

Ошондой эле сезондук соода-сатыктардын төмөндөгүдөй таблицалык формасы бекитилсин. Эгерде жайгашкан жери бардык талаптарга жооп берген болсо үч айга келишим түзүлсүн:

 

Сооданын аталышы

Ижара келишиминин мъънът\

Ижара акысынын болжолдуу суммасы (сом)

1

Дарбыз, коон

1 ай

1500

2

Жашылча-жемиштер, г\л сатуу

1 ай

1500

3

Газ суу, шербет ж.б суусундуктар

1 ай

1500

4

Балмуздак

1 ай

1500

5

 

 

 

6

 

Башка сезондук къчъгъ коюлучу соода точкалары (веб касса, лотерея сатуу ж.б)

Гриль

 

1 ай

 

 

 

1 ай

1500

 

 

 

2000

 

К2-зоналар боюнча ижара акынын нормативдик ставкасы:

1-зона үчүн-2,6

2-зона үчүн-2,2

3-зона үчүн-1,8

4-зона үчүн-1,4

5-зона үчүн -1

6-зона үчүн-0,8

7-зона үчүн -0,5

Эгерде К1 коэффициенти айрым обьектилер боюнча жогоруда көрсөтүлбөсө, курулуш курулбаса же курулуп бирок иштелбей турса, К1 коэффициентине 1коэффициентин колдонууга жол берилет.

Айрым бир учурларда, эгерде жер тилкеси эл абдан көп жерде, көчөлөрдүн кесилишинде, чоң мекеме иш каналардын жана административдик борборлордун жанында жайланышкан болсо К1 коэффициента 1,1 ден 2.0 ге чейинки түзөтүү коэффициенттери колдонууга жол берилет бул учурда негиздөө тийиштүү адистер тарабынан эсептөө корутундусу же акт түрүндө түзүлөт. 

Убактылуу пайдалануудагы жер тилкенин ижара акыларын эсептъъдъ ижарачы менен макулдашуунун негизинде ижара акыларын кътър\\гъ жол берилет.

- көрктөндүрүү жана жашылдандыруу аянтына жараша (таблица №1):

 

Таблица №1

Кɵрктɵндүрүү жана

жашылдандыруу

50гɵ

чейин

51-100

101-200

201-300

301-500

501-1000

1000ден

жогору

Баасы: кв. м. (сом кв. м)

3

2,6

2,2

2,0

1,6

1,2

1,0

 Апз = (SxC);

Апз - жер тилкеси үчүн айлык ижара акынын өлчөмү;

S - жер тилкесинин аянты;

С - ижара акынын нормативдик ставкасы (сом. кв.м).

 

Ош шаары боюнча экономикалык пландаштыруу зоналарынын картасы

 

1-зона

-«Прима-Hyp» кичи базарынын району (Ош району), И.Раззаков проспектиси он жагынан Карасуу көчөсү менен кесилишкен жерден төрт көчөгө чейин, Артыков көчөсү менен кесилишкенге чейин, сол жагынан Салиева көчөсү менен кесилишкенге чейин;

-Артыков көчөсү Раззаков проспектиси менен кесилишкен жерден Беш-Көпүрө көчөсүнө чейин;

-«Пичугин» атындагы сквер ( Космонавтар сквери)

-Ж.Раимбеков көчөсү, Үч-Көчө көчөсү, Базар көчөсү, Борбордук базар;

-Ош көчөсү «Кара-Суу-Дан-Азык » акционердик коомунун кичи базарынан «Фрунзе» атындагы мектебине чейинки аймакты кошо камтыйт;

-Кара-Суу көчөсү «Кара-Суу-Дан-Азык» акционердик коомунун кичи базарынан Навои мектебине чейин;

-Кара-Суу көчөсү Үч көчө көчөсү менен кесилишкен жерден Масалиев проспектисине чейин;

-А.Навои паркынын аймагы;

-Ленин көчөсү Р. Абдыкадыров көчөсү менен кесилишкен жерден Мамажан көчөсүнө чейин, Шейит-Төбө аймагы кошулат, Ленин көчөсүндөгү №551-үйгө чейинки аймакты кошо камтыйт;

-Курманжан-Датка сквери (Ош универмагынын жанында);

-Мамажан көчөсү Базарный көчөсү менен кесилишкен жерден Токтогул көчөсүнө чейин;

-Араванский району, Курманжан-Датка көчөсү 8-март көчөсүнөн Моминова көчөсүнө чейин, Г.Айтиев көчөсү Ленин көчөсү менен кесилишкен жерден Алиев көчөсүнө чейин; -Шаардык сквер «Алымбек-Датка» айылы; -Бакыт үйүнүн алдындагы сквер;

-Фрунзенский кичи базарынын району, Курманжан-Датка көчөсү М. А. Джиннах (Советский) көчөсү менен кесилишкен жерден Грибоедов көчөсүнө чейин;

- Монуев көчөсү Масалиев проспектиси  менен кесилишкен жерден он жак сол жак тарабын кошо камтыйт Верхне-Увамская къчөсүнө чейин, (Ош областык клиникалык ооруканасынын аймагынын акырына чейин);

- Масалиев проспектиси Кара-Суу көчөсү менен кесилишкен (Ош району) жерден Ленинград көчөсүнүн жанындагы А. Масалиевдин эстелигине чейин жолдун он жак сол жак тарабын кошо камтыйт;

-Б.Осмонов көчөсү Р.Абдыкадыров көчөсү менен кесилишкен жерден Күкүмбий көчөсүнө чейин;

-Күкүмбий көчөсү Б.Осмонов көчөсү менен кесилишкен жерден №113-маршруттун акыркы аялдамасына чейин;

-Р.Абдыкадыров көчөсү А.Масалиев проспектиси менен кесилишкен жерден Курманжан Датка көчөсүнө чейин;

- Асранкулов көчөсү, Токтогул паркынын кире беришинен Курманжан Датка көчөсүнө чейин;

№2-зона

-Мажрүмтал көчөсү Навои көчөсү менен кесилишкен жерден «Кымыз-Бар» кафесине чейин

-Б.Осмонов көчөсү Абдыкадыров көчөсү менен кесилишкен жерден «Олигарх» (Мундуз) рестораны «Нирвана» кафесине чейин;

-Курманжан Датка көчөсү М.А.Джиннах (Советский) көчөсү менен кесилишкен жерден Моминов көчөсүнө чейин;

-ОшМУнун медицина институтунун каршысындагы «И.Раззаков» атындагы сквери;

-В. И. Ленин атындагы борбордук аянт;

-Ленин көчөсү Ломоносов көчөсү менен кесилишкен жерден Р.Абдыкадыров көчөсүнө чейин;

-Областык мамлекеттик администрация менен чиркөөнүн ортосундагы сквер; -Кыргыз драма театрынын айланасындагы театралдык сквер;

-Амир-Темир (Калинин) көчөсү Г.Айтиев көчөсү менен кесилишкен жерден Мамыров көчөсүнө чейин;

-Мамыров көчөсү Курманжан Датка көчөсү менен кесилишкен жерден Амир-Темир көчөсүнө чейин;

-Ош Кыргыз Өзбек университетинин району «Жетиген» кафеси жана анын айланасы, Ташкентский көчөсүнө чейин; -Жеңиш паркы;

-«Айкөл» кафесинин району, «Курманжан Датка» ( Юго-Восток) кичи районунун сквери, 2-маршруттун акыркы аялдамасын кошо камтыйт, Мирсаитов көчөсүнө чейин;

-Г.Айтиев көчөсү Алиев көчөсү менен кесилишкен жерден тартып «Сулайман-ТОО» АЗСине чейин;

-Абдыкадыров къчъс\ Амир-Темур къчъс\нън тартып Б.Осмонов къчъс\нъ чейин;

-А.Шакиров къчъс\ А.Монуев къчъс\нън «Казына» ресторанына чейин;

№3-зона

-А.Масалиев проспектиси «А.Масалиевдин» эстелигинен баштап Нурматов көчөсүнүн кесилишине чейин;

-«Сулайман-ТОО»сунун жака бели;

- «Токтогул» атындагы парктын аймагы, бассейндин айланасындагы аймакты кошо камтыйт;

- И.Раззаков проспектиси Артыков къчъс\нън («KICB» банктан) «Гулкайыр» д\кън\нъ, Госрегистрге бурулган къчъгъ чейин;

- Гренажный көчөсү Нурматов көчөсү менен кесилишкен жерден А.Шакиров көчөсүнө чейин (жибек) комбинатынын скверинин району;

- Р.Абдыкадыров көчөсү К-Датка көчөсү менен кесилишкен жерден Алиев (Хохлов) көчөсүнө чейин;

- Мамыров көчөсү Амир-Темир көчөсү менен кесилишкен жерден Б. Осмонов көчөсүнө чейин;

- Абдыкадыров көчөсү Курманжан Датка көчөсү менен кесилишкен жерден  А. Темур көчөсүнө чейин,

- Ленин көчөсү Водопроводный көчөсү менен кесилишкен жерден Нурматов (Голубев) көчөсүнө чейин;

- Асранкулов көчөсү  Курманжан Датка къчъс\нън Алиев (Хохлов) көчөсүнө чейин;

-Г.Айтиев көчөсү «Сулайман-ТОО» АЗСинен тартып Б.Осмонов-Ахмедов көчөлөрүнүн кесилишине чейин;

- «Т.Кулатов» кичи районунун ички кварталы;

- К\к\м-Бий къчъс\ №113 маршруттун акыркы аялдамасынан тартып Ош-Араван трассасы Кеёеш айылынын бурулушуна чейин;

- Касымбеков къчъс\, шаардык МАИ нин айланасы жана терек базар ;

- Ленин къчъс\ №551-\йдън, Касымбеков къчъс\н\н  кесилишине чейин;

-К-Датка көчөсү 8-март көчөсү менен кесилишкен жерден тартып Касымбеков көчөсүнө чейин;

-Ленин көчөсү №551-үйдөн, Касымбеков көчөсүнүн кесилишине чейин; -«Амир-Тимур» кичи району; ( С. Айни -Имам Ата көчөлөрү) 

-У.Салиева къчъс\, «KICB» банктан У.Салиева къчъс\ндъг\ №40 \йгъ (гармошка \й) чейин;

-А.Шакиров къчъс\ «Казына» ресторанынан тартып №2 «Карл-Маркс» мектебине чейин;

- Туран кичи районунун аты аталбаган бардык аймактары;

- Ишматов көчөсү Төлөнов көчөсү менен кесилишкен жерден №9-жана №22-маршруттардын акыркы аялдамасына чейин, кичи базардын аймагын кошо камтыйт;

- Тълънов къчъс\, Низами къчъс\ менен кесилишкен жерден Ишматов (Южный)    къчъс\нъ чейин;

- «Нуманжан» кичи базарынын району (Геологдор шаарчасы), Суюмбаев (Шахтерский) къчъс\, Низами къчъс\;

- «Ак-Тилек» кичи району толугу менен; -Т.Турсунбаева (Привокзальный) көчөсү толугу менен;

№ 4- зона

-М.Алымбеков (Фрунзенский) көчөсү Ленин көчөсү менен кесилишкен жерден Курманжан-Датка көчөсүнө чейин;

-Нурматов көчөсү толугу менен Ленин көчөсүнөн А.Шакиров көчөсүнө чейин;

-Раззаков проспектиси «Гулкайыр» дүкөнүнөн Госрегистрге бурулган көчөдөн Касымбеков көчөсүнө чейин;

-Навои көчөсү К-Датка көчөсү менен кесилишкен жерден Алебастров көчөсүнө чейиң;

- К-Датка көчөсү Суюмбаев көчөсү менен кесилишкен жерден М.Алымбеков (Фрунзенский) көчөсүнө чейин;

- А. Жунусов (Чапаев) көчөсү Ленин көчөсү менен кесилишкен жерден Алиев көчөсүнө чейин;

- Ашимахунов көчөсү А.Масалиев проспектиси менен кесилишкен жерден эски нефтебазага чейин;

- Алиев көчөсүндөгү сквер М.А.Джиннах (Советский) жана Асранкулов көчөлөрүнүн ортосу;

-«Ата-Түрк» сквери, «Кыргызстан» кинотеатрынын аймагы, Г.Айтиев көчөсүнө чейин;

 - Областык төрөт үйүнүн аймагы Школьный, Шота-Руставели көчөлөрү, областык СЭСтин айланасындагы аймактар, Урицский көчөсү, Школьный көчөсүнөн Р.Абдыкадыров көчөсүнө чейин;

- И.Раззаков проспектинен Касымбеков къчъс\ «Кайнар»  заправкасына чейин;

- Касымбеков къчъс\нън Салиева къчъс\ндъг\ №40 \йгъ (гармошкага) чейин;

- Артыков къчъс\нън М.Ахунов жана Темир жол къчъс\н\н аягына чейин;

- И.Раззаков проспектиси Касымбеков көчөсү менен кесилишкен жерден темир жол өтмөгүнө чейин; 

№5-зона

-Р.Абдыкадыров көчөсү Алиев көчөсү менен кесилишкен жерден Амир-Темир көчөсүнө чейин;

-Ленин көчөсү «Төлөйкөн» айылынан баштап Водопроводный көчөсү менен кесилишкен жерге чейин;

-Касымбеков көчөсү Салиева көчөсү менен кесилишкен жерден К-Датка көчөсүнө чейин.

А. Мадумаров къчъс\ толугу менен:

-Ош шаарынын аэропортунун жанындагы учак шаарчасы (авиагородок).

- Ош шаарынын ички кварталдык аймактары

 

№ 6-зона

№11 «Жибек-Жолу» Аймактык Кенеши;

№7-зона

Ош шаарынын чет жактарындагы Амир-Тимур, Манас-Ата кичи райондорундагы аты аталбаган көчөлөр жана Жапалак айылдык аймактык башкармалыгы

 

 

 Ош шаарынын муниципалдык менчик

  башкармалыгынын башчысы:                                                       А. Семетеев

 

 

 

Окулду 524 жолу

Билдирүү кошуу


Сыр сөз
Жаңылоо