Версия для печати
Пятница, 21 Июнь 2019 09:34

«Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдар (1,5- 7 жаш) туруктуу дарыланбагандыктан коомго, социалдык чөйрөгө кошула алышбайт» аттуу темага конкурс тууралуу кулактандыруу

1.   Конкурс жарыяланган күнү: 2019-жылдын «21»-июну 

2.   Мамлекеттик заказчынын аталышы: Ош шаарынын мэриясы

3.    Программанын аталышы: Ош шаарынын мэриясынын 2019-2020-жылдарга карата мамлекеттик социалдык заказ боюнча программасы

4.   Долбоордун максаты: Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды эрте  кийлигишүү жолу  менен дарылоо аркылуу социалдык чөйрөгө кошуу

5.   Долбоордун милдеттери: ДМЧ балдар социалдык жактан коомго адаптацияланат 

6.   Көйгөйдүн сүрөттөлүшү: Ош шаарында учурда ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген 950 бала каттоодо турат жана тиешелүү социалдык жардамдарды алып турушат (Жөлөк пул, бир жылда эки жолу бир айлык дарылоодон өтүшөт).

 

Мыйзам чегинде мамлекет тарабынан көрсөтүлгөн жардамдар берилгени менен бул категориядагы балдарды социалдык чөйрөгө кошуу үчүн күн сайын тиешелүү адистердин дарылоосу, кароосу зарыл маселе бойдон калып, чечилбей келет. Анткени илимий жактан аталган балдардын( аутизм, ДЦП) менталдык жактан аӊ- сезиминин начарлоосу жашы чоӊойгон сайын прогрессивдүү өсөт. Ошондуктан бул категориядагы балдардын  кичине  жаштан  адистердин  кийлигишүүсүнө  мажбур  экендигин  негиз  кылып  алуу менен мамлекеттик социалдык заказдын алкагында аталган долбоорду ишке ашыруу сунушталды.

Ош шаарында “Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды эрте жашта ( 1,5- 7 жаш) дарылоо менен социалдык чөйрөгө кошуу” долбоору 2017- жылдан  башталган.  Долбоорду ЮНИСЕФ колдоп, натыйжада Тажикстандын Худжент шаарына 2017 – жылдын ноябрь жана 2018- жылдын март айында врач- ортопед, педагог, психологдордон турган адистер бир жумалык тажрыйба алмашуу максатындагы семинарга барып, аталган долбоор боюнча окуудан өтүп келишти. Ушул эле жылдын апрель айында Беларуссиянын Минск шаарында “Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды эрте жашта  дарылоо менен социалдык чөйрөгө кошуу” долбоору боюнча бир жумалык семинар- тренинг өткөрүлүп, тиешелүү адистер катышып келишти.

2018-жылдын  июнь айында тиешелүү  адистер  Россиянын  Новосибирск шаарында өткөн “Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү  чектелген балдарды эрте жашта дарылоо менен социалдык чөйрөгө кошуу” долбоору  боюнча  эл  аралык  конференцияга  катышышты.

Маалымат иретинде: Аталган маселе  Россия Федерациясынд 25 жыл мурун, Тажикстанда 5 жыл, Өзбекстанда 6 жыл мурун башталып, натыйжада атайын дарылоодон өткөн балдар  бакчада, мектепте билим алууга, социалдык чөйрөгө аралашууга мүмкүнчүлүк алышкан ( 100 баладан 75 бала – 70%).

Кыргызстанда бир жылда 2 жолу эле дарылоо болгондуктан бала толук кандуу дарылоодон өтпөгөндүктөн  социалдык чөйрөгө аралаша албайт( 100 баладан 10 бала- 10 %). 

  1. 7.   Максаттуу топтун сүрөттөлүшү:Аутист, ДЦП менен ооруган балдар 1,5-2 жаштан  7 жашка чейинки балдар, 40 бала.
    1. 8.   Долбоорду аткаруу маалындагы өзгөчө шарттар: (мисалы, эгерде долбоорду муниципалдык менчиктин базасында аткаруу каралса, анда кандай шарттар менен):
  2. 9.   Гранттын максималдуу суммасы: 200 000 (эки жүз миң) сом.
  3. 10.   Администрациялык чыгашаларды каржылоонун максималдуу босогосу (гранттын суммасынан пайыздар менен көрсөтүлсүн):  20%
  4. 11.   Товарларды жана жумуштарды сатып алууга каржылоонун   максималдуу босогосу (гранттын суммасынан пайыздар менен   көрсөтүлсүн):  40 % .
  5. 12.   Долбоор ишке ашырылчу мөөнөтү: 2019-жылдын сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь (4 ай)
  6. 13.   Конкурстун катышуучуларына коюлган талаптар:

1)   Конкурска Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик социалдык заказ жөнүндө” Мыйзамынын 5-беренесинде каралган чөйрөлөрдө өз ишин жүргүзгөн, конкурстун жарыяланган темасынын чөйрөсүндө бир жылдан кем эмес иш тажрыйбасы бар, салыктар жана мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча карызы жок коммерциялык эмес уюмдар (саясий партияларды кошпогондо) катыша алат.

2)   Конкурстун катышуучусу юридикалык жак катары катталууга жана өзүнүн банктык эсеби болууга тийиш. Эгерде конкурстун катышуучусунун банктык эсеби болбосо, анда ага конкурстун документтерин берген күндөн тартып 10 календардык күндүн ичинде банктык эсебин ачууга мүмкүнчүлүк берилет.

3) Бир нече коммерциялык эмес уюмдар келишимдик негизде долбоордук топту (мындан ары – консорциум) түзүп жана конкурска катышуу үчүн жалпы арызды жана долбоордук сунушту бере алат. Бул учурда арызда жана долбоордук сунушта уюмдар ортосундагы функциялар, бюджет, жоопкерчилик жана алардын ар биринин долбоорду жүзөгө ашыруудагы салымы так ажыратылууга, ошондой эле коомдук пайдалуу долбоорлордун конкурсунун катышуучусу катары консорциумдун атынан аракеттене турган консорциумдун мүчөсү аныкталууга тийиш.

4) Бир коммерциялык эмес уюм коомдук пайдалуу долбоорлорду ишке ашыруу конкурсунун бир темасынын алкагында бир консорциумдун курамында гана катыша алат. Бир коммерциялык эмес уюм коомдук пайдалуу долбоорлордун конкурсунун бир темасынын алкагында бир гана арыз бере алат.

 

14. Конкурска катышуу үчүн керектүү документтер:

1) Конкурска катышуу жөнүндө арызда төмөнкүлөр көрсөтүлүүгө тийиш: уюмдун уюштуруу-укуктук формасы, аталышы, почта дареги, телефон номери, уюмдун электрондук почта дареги, уюмдун жетекчисинин уюлдук телефон номери, ошондой эле сунушталган долбоордун темасынын аталышы.

Консорциумдун атынан конкурска катышууга берилген арызда консорциумдун бардык мүчөлөрүнүн уюштуруу-укуктук формасы, аталышы, почта дареги, телефон номери, электрондук почта дареги жана консорциумдун атынан иштеген уюмдун жетекчисинин уюлдук телефон номери, ошондой эле сунушталган долбоордук сунуштун темасынын аталышы көрсөтүлүүгө тийиш.

2) Арызга төмөнкүдөй документтер тиркелет:

- юридикалык жак катары коммерциялык эмес уюмду каттоо жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөсү;

          - коммерциялык эмес уюмдун уставынын көчүрмөсү;

          - конкурстун темасы менен дал келген, жүзөгө ашырылган иш жагынан өткөн жыл үчүн (же конкурстун катышуучусунун каалоосу боюнча, өткөн бир нече жыл үчүн) уюмдун ишинин баяндамасы;

         - коомдук пайдалуу долбоордун аткаруучуларынын билим жөнүндө документтеринин көчүрмөлөрү жана резюмеси (коомдук пайдалуу долбоорду ишке ашыруу белгилүү квалификациясы бар кызматкерлерди тартууну талап кылган учурларда);

        - долбоордук сунуш жана анын бюджети.

  - коммерциялык эмес уюмдун:

 салыктар жана мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча карыздарынын жоктугу;

 коомдук пайдалуу долбоорду ишке ашырууга терс таасирин тийгизиши мүмкүн болгон карыздары жана башка милдеттенмелери жок экендиги жөнүндө катышуучунун билдирүүсү;

            Консорциумдун арызына консорциумдун бардык мүчөлөрүнүн ушул берененин пункттарында каралган документтер тиркелүүгө тийиш.

            3) Конкурстук документтер төмөнкүлөргө бөлүнөт:

а) ачыктары, алар арыз ээсинин тандоосуна жараша Жарыянын 23-пунктунда көрсөтүлгөн ыкмалардын бири менен же электрондук формада берилет:

- салыктар, мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрү жана башка милдеттенмелер боюнча карыздардын жоктугу жөнүндө арыз;

- өткөн жылга карата уюмдун иши жөнүндө программалык отчеттун, юридикалык жак катары уюмду каттоо жөнүндө күбөлүктүн, уюмдун уставынын көчүрмөлөрү;

-  коомдук пайдалуу долбоордун аткаруучуларынын билим тууралуу документтеринин көчүрмөсү жана резюмеси (өмүр баянынын маалыматтары);

            б) жабыктары (купуя) - долбоордук сунуш жана анын бюджети, алар: мөөр басып чапталган конвертте берилет; же болбосо электрондук почта аркылуу код коюлган формада РDF форматында сканерленген түрдө жөнөтүлөт.

Гранттык комиссия долбоордук сунуштарды карап баштоонун алдында коддун шифри гранттык комиссиянын төрагасына анын суроо-талабы боюнча электрондук почта аркылуу жөнөтүлөт.

 

15. Конкурсту өткөрүү убактысы, орду жана тартиби.

Убактысы: 2019-жылдын «26»-июль (конкурстук документтерди берүү мөөнөтү конкурс жарыяланган күндөн тартып 30 календардык күндөн кем эмес жана 40 календардык күндөн көп эмес болушу керек).

Орду: Ош шаарынын мэриясы, конференц.зал.

Конкурс “Мамлекеттик социалдык заказ жөнүндө” КР Мыйзамына жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 15-декабрындагы № 814 токтому менен бекитилген “Мамлекеттик социалдык заказды ишке ашырууда коомдук пайдалуу долбоорлордун конкурсун өткөрүү тартиби жөнүндө” Жобосуна ылайык өткөрүлөт.

Гранттык комиссия келип түшкөн долбоордук сунуштарды өз алдынча баалайт же баалоо үчүн эксперттерди тартат. Гранттык комиссия долбоордук сунуштарды баалоо ыкмасын тандоо жөнүндө чечимди добуш берүү жолу менен кабыл алат. Чечим добуштардын жөнөкөй көпчүлүгү менен кабыл алынат.

 

16. Конкурстун жеңүүчүлөрүн аныктоо мөөнөттөрү

2019-жылдын 16-августуна чейин (Долбоордук сунуштар конкурстун документтерин кабыл алуу аяктаган күндөн тартып 30 календардык күндүн ичинде бааланат).

 

17. Долбоордук сунуштарды баалоо критерийлери

 

          Долбоордук сунуштар төмөндөгү баалоо барагында көрсөтүлгөн критерийлерге ылайык бааланат:

 

18.Баалоо барагы

№ 1 долбоор

Долбоордун аталышы:

 

 

Баалоо критерийлери

 

Дал келүү даражасы

Баалоонун чектери

(балл менен)

Бул долбоор боюнча коюлган балл

  1. 1.       Сунуш кылынып жаткан долбоордун жарыяланган конкурстун максаттарына жетүүгө багытталгандыгы

1)

Долбоордук сунуштун жарыяланган конкурстун темасына дал келүү даражасы

Дал келбейт

1 – 3

 

Айрым дал келбестиктер бар

4 – 6

 

Дал келет

7 – 10

 

2)

Долбоордун максаттарын жана милдеттерин коюунун тактыгы

Долбоордун максаттары жана милдеттери так жана ачык көрсөтүлгөн эмес

1 – 3

 

Долбоордун максаттары жана милдеттери өтө так жана ачык көрсөтүлгөн эмес

4 – 6

 

Долбоордун максаттары жана милдеттери так жана ачык көрсөтүлгөн

7 – 10

 

3)

Сунуш кылынып жаткан иш-чаралардын жүзөгө аша тургандыгы

Сунуш кылынып жаткан иш-чараларды жүзөгө ашырууга мүмкүн эмес

1 – 3

 

Сунуш кылынып жаткан иш-чаралар жүзөгө ашат деген шек бар

4 – 6

 

Сунуш кылынып жаткан иш-чараларды жүзөгө ашырууга болот

7 – 10

 

4)

Коомдук пайдалуу максаттарга жетүүнүн инновациялык ыкмаларынын болушу

Инновациялык ыкмалар сунушталган эмес

1 – 3

 

Коомдук пайдалуу максаттарга жетүүнүн айрым инновациялык ыкмалары сунушталган

 

4 – 6

 

Коомдук пайдалуу максаттарга жетүүнүн инновациялык ыкмалары сунушталган

7 – 10

 

2. Долбоорду ишке ашырууга конкурстун катышуучусунун ресурстук жана кесиптик мүмкүнчүлүктөрүнүн дал келиши

1)

Конкурстун катышуучусунун техникалык жана мүлктүк потенциалы

Дал келбейт

1 – 3

 

Айрым дал келбестиктер бар

4 – 6

 

Дал келет

7 – 10

 

2)

Коюлган маселелерди чечүүдө ийгиликтүү тажрыйбанын болушу

Ийгиликтүү тажрыйбасы жок

1 – 3

 

Тажрыйбасы бар, бирок анын ийгиликтүү болгону далилденген эмес

4 – 6

 

Ийгиликтүү тажрыйбасы бар

7 – 10

 

3)

Персоналдын кесипкөйлүк деңгээли

Сунушталган долбоорду ишке ашыруу үчүн уюмдун персоналында тиешелүү квалификация жок

1 – 3

 

Сунушталган долбоорду ишке ашыруу үчүн уюмдун персоналынын квалификациясы канааттандырарлык

4 – 6

 

Сунушталган долбоорду ишке ашыруу үчүн уюмдун персоналында талап кылынган квалификация бар

7         – 10

 

3. Долбоордун актуалдуулугу

1)

Долбоордун көйгөйлөрдү чечүүгө жана максаттуу топтун муктаждыктарын канааттандырууга багытталышы

Багытталган эмес

1 – 3

 

Жарым-жартылай багытталган

4 – 6

 

Багытталган

7 – 10

 

2)

Пайда көрүүчүлөрдү камтуу масштабы

Минималдуу

1 – 3

 

Жарым-жартылай

4 – 6

 

Толугу менен

7         – 10

 

4. Долбоордун бюджети

1)

Бюджетте долбоордун иш-чараларын жүзөгө ашыруунун тийиштүү чагылдырылышы

Бюджет сунушталган иш-чараларга дал келбейт

1 – 3

 

Бюджетте жана сунушталган иш-чараларда айрым дал келбестиктер бар

4 – 6

 

Бюджет сунушталган иш-чараларга дал келет

7 – 10

 

2)

Чыгымдардын негиздүүлүгү жана жол берилгендиги

Чыгымдар негизделген эмес 

1 – 3

 

Чыгымдар көп жакшы негиздүү эмес

4 – 6

 

Чыгымдар негизделген

7         – 10

 

5. Долбоорду ишке ашыруу үчүн башка булактардан кошумча каржылоону тартуу (муну колдонууга болгон учурларда)

1)

Уюмдун жеке салымынын өлчөмү

Уюмдун жеке салымы жок

1 – 3

 

Баасы боюнча жеке салым суралып жаткан каражаттын бери дегенде 25% түзөт

4 – 6

 

Баасы боюнча жеке салым суралып жаткан каражаттын бери дегенде 50% түзөт

7 – 10

 

2)

Кошумча тартылган каражаттардын көлөмү

Кошумча тартылган каражат жок

1 – 3

 

Баасы боюнча кошумча тартылган каражаттар суралып жаткан каражаттын бери дегенде 25% түзөт

4 – 6

 

Баасы боюнча кошумча тартылган каражаттар суралып жаткан каражаттын бери дегенде 50% түзөт

7         – 10

 

6. Долбоордон күтүлүүчү натыйжалуулугу

1)

Долбоордон күтүлүүчү натыйжаларынын сандык көрсөткүчтөрүнүн болушу

Долбоордон күтүлүүчү натыйжаларынын сандык көрсөткүчтөрү берилген эмес

1 – 3

 

Долбоордон күтүлүүчү натыйжаларынын айрым сандык көрсөткүчтөрү бар

4 – 6

 

Долбоордун ишке ашырылышына мониторинг жана баалоо жүргүзүү үчүн андан күтүлүүчү натыйжаларынын сандык көрсөткүчтөрү толук өлчөмдө берилген

7 – 10

 

2)

Долбоор аяктагандан кийин максаттуу топ үчүн оң таасири

Долбоор аяктагандан кийин максаттуу топ үчүн оң таасири күтүлгөн жок

1 – 3

 

Долбоор аяктагандан кийин максаттуу топ үчүн оң таасири болот деген ыктымалдуулук бар

4 – 6

 

Долбоор аяктагандан кийин максаттуу топ үчүн оң таасири болоорун ишенимдүү айтса болот

7         – 10

 

7. Коомдук пайдалуу долбоордун алкагында долбоорду каржылоо аяктагандан кийин ишти улантуу мүмкүнчүлүгү (муну колдонууга болгон учурларда)

1)

Долбоорду каржылоо аяктагандан кийин ишти улантуу мүмкүнчүлүгү (муну колдонууга болгон учурларда)

Иш уланат деген ишеним жок

1 – 3

 

Иш уланат деген ишеним жарым-жартылай бар

4 – 6

 

Иш уланат деген ишеним бар

7         – 10

 

 

8. Мамлекеттик заказчы белгилеген кошумча критерийлер[1](Мамлекеттик заказчы белгилеген кошумча критерийлер боюнча баллдардын суммасы негизги баллдардын суммасынын 10 пайызынан ашпоого тийиш).

1)

 

 

1 – 2

 

 

3 – 6

 

 

7 – 8

 

2)

 

 

1 – 2

 

 

3 – 6

 

 

7 – 8

 

Сунушталып жаткан долбоордук сунуш боюнча жыйынтыктоочу балл[2]

(Конкурстун катышуучусу 18 баллдан (минималдуу) 176 баллга чейин (максималдуу) жыйынтыктоочу балл алалат).

 

               

 

19. Арыздын бланктарын алууга боло турган почта дареги:   индекс  733500, Ош шаары, Ленин көчөсү 221.

Арыздын электрондук бланктарын көчүрүп алууга болгон расмий сайттын дареги: www. oshcity.kg 

Арыздын бланктарын суратып алуу үчүн электрондук почтанын дареги: oshcity Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ; Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

 

20. Маалымат жана түшүндүрмө алууга кайрылуу үчүн мамлекеттик заказчынын жооптуу адамынын байланыш маалыматтары:

Фамилиясы жана аты: Социалдык өнүгүү бөлүмү, Орозалиев М.Н.

Телефон номери:  (03222) 2-32-55, 0555177815.

Электрондук почта дареги: oshcity Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ; Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

21. Суроо-талаптарды жиберип, конкурстун шарттары тууралуу түшүндүрмө алуу үчүн мөөнөт:

            1-июлдан  10 июлга чейин

Конкурс жарыяланган күндөн тартып 10 календардык күндөн кеч эмес.

Конкурстун шарттары тууралуу түшүндүрмө алууга суроо-талаптарды oshcity Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ; Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. электрондук дареги боюнча жибериш керек.

Конкурстун шарттары тууралуу түшүндүрмөнү 0555 175040 телефону боюнча дагы алууга болот.

 

22. Конкурстун шарттарын түшүндүрүү үчүн маалымат жыйыны өтчү учур:

Күнү: 5.07.2019-ж.

Убактысы: саат 10:00.

Орду: Ош шаарынын мэриясынын жыйындар залы.

 

23. Конкурска катышуу үчүн арыздарды жана документтерди төм. дарек боюнча жиберүү керек:

Почта дареги: индекс индекс  733500, Ош шаары, Ленин көчөсү 221.

Электрондук почтанын дареги: oshcity Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ; Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Расмий сайттын дареги:  www.oshcity.kg 

 

Конкурска катышуу жөнүндө арыз, ошондой эле ага тиркелген документтер арыз ээсинин тандоосу боюнча, төмөндөгү ыкмалардын бири аркылуу берилиши мүмкүн:

1) мамлекеттик заказчы аркылуу гранттык комиссияга берилет;

2) мамлекеттик заказчы аркылуу заказдык катты кабарлоо менен почта аркылуу гранттык комиссияга жөнөтүлөт;

3) электрондук почта аркылуу код коюлган формада РDF форматында сканерленген түрдө мамлекеттик заказчы аркылуу гранттык комиссияга жөнөтүлөт.

4) мамлекеттик заказчынын расмий сайты аркылуу гранттык комиссияга жөнөтүлөт.

 

24. Конкурска катышуу үчүн документтерди жана арыздарды кабыл алуу мөөнөтү.

Арыздарды жана ага тиркелген документтерди кабыл алуу мөөнөтү: 2019-жылдын 23-июль күнү, саат 17-00гө чейин. Эгерде арыз конкурс жөнүндө жарыяда көрсөтүлгөн мөөнөт бүткөндөн кийин берилсе, анда арыз ээси конкурска катышууга киргизилбейт.

Окулду 636 жолу

Билдирүү кошуу


Сыр сөз
Жаңылоо