«Ата-энелери калтырып кеткен эмгек мигранттарынын балдары зордук-зомбулуктун ар түрдүү формаларына кабылып жатышы» аттуу темага конкурс тууралуу кулактандыруу
 1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer
Facebook
Пятница, 21 Июнь 2019 09:03

«Ата-энелери калтырып кеткен эмгек мигранттарынын балдары зордук-зомбулуктун ар түрдүү формаларына кабылып жатышы» аттуу темага конкурс тууралуу кулактандыруу

 1. 1.    Конкурс жарыяланган күнү: 2019-жылдын «21»-июну 
 1. 2.    Мамлекеттик заказчынын аталышы: Ош шаарынын мэриясы 
 1. 3.    Программанын аталышы: Ош шаарынын мэриясынын 2019-2020-жылдарга карата мамлекеттик социалдык заказ боюнча программасы
 2. 4.    Долбоордун максаты:  Ата-энелери калтырып кеткен эмгек мигранттарынын балдарынын жеке инсандык дараметин көтөрүү, бош убактысын туура уюштуруу аркылуу өз ара карым-катнаш көндүмдөрүн жакшыртуу жана коомго аралаштыруу 
 1. 5.    Долбоордун милдеттери: Эмгек мигранттарынын балдары өз курагындагы балдар менен мамиле түзүү көндүмдөрүн жакшыртуу жана инсандык потенциалын күчөтүү 
 1. 6.    Көйгөйдүн сүрөттөлүшү:

Бул  көйгөй изилдөө жүргүзү учурунда бир нече фокус-топтордун алкагында жана шаардын көйгөйлөрүн талкуулоо боюнча башка аянтчаларда да белгиленген. Шаардын аймагында ички жана тышкы миграциянын деңгээли абдан жогору.  Азыркы учурда үймө-үй кыдыруунун натыйжасында аныкталган ата-энелери калтырып кеткен эмгек мигранттарынын балдарынын саны  4321 баланы түзөт. Бул балдар ата-энесинин мээримисиз, камкордугусуз жана көзөмөлүсүз болгондуктан чоң стрессти баштан кечиришет. Жалпысынан алганда, балдар аярлуу болуп,  мектепте жана үй-бүлөдө зомбулукка кириптер болуу тобокелчилиги жогору болууда. Натыйжада алардын окуудагы жетишүүсү начарлап, мүнөздөрү өзгөрүп, өзүн- өзү баалоосу төмөндөп,  чыр-чатактуу, депрессивдүү болушуп, көпчүлүгүндө өз өмүрүнө кол салуу тууралуу ойлор пайда болуп жатканы байкалууда. Башкача айтканда толук кандуу эс алуу жана теңтуштары менен баарлашуусу жок. Ата -энелери чет жактарда болгондуктан балдардын бош убактысы толук кандуу уюштурулбайт.

 1. 7.    Максаттуу топтун сүрөттөлүшү: 10-16 жаштагы эмгек мигранттарынын балдары, 500 дон кем эмес.
 2. 8.    Долбоорду аткаруу маалындагы өзгөчө шарттар: (мисалы, эгерде долбоорду муниципалдык менчиктин базасында аткаруу каралса, анда кандай шарттар менен)
 3. 9.    Гранттын максималдуу суммасы: 200 000 (эки жүз миң) сом.
 4. 10.                       Администрациялык чыгашаларды каржылоонун максималдуу босогосу (гранттын суммасынан пайыздар менен көрсөтүлсүн):  20%
 5. 11.                       Товарларды жана жумуштарды сатып алууга каржылоонун   максималдуу босогосу (гранттын суммасынан пайыздар менен   көрсөтүлсүн):  40 % .
 6. 12.                       Долбоор ишке ашырылчу мөөнөтү: 2019-жылдын сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь (4 ай)
 7. 13.                       Конкурстун катышуучуларына коюлган талаптар:

1)   Конкурска Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик социалдык заказ жөнүндө” Мыйзамынын 5-беренесинде каралган чөйрөлөрдө өз ишин жүргүзгөн, конкурстун жарыяланган темасынын чөйрөсүндө бир жылдан кем эмес иш тажрыйбасы бар, салыктар жана мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча карызы жок коммерциялык эмес уюмдар (саясий партияларды кошпогондо) катыша алат.

2)   Конкурстун катышуучусу юридикалык жак катары катталууга жана өзүнүн банктык эсеби болууга тийиш. Эгерде конкурстун катышуучусунун банктык эсеби болбосо, анда ага конкурстун документтерин берген күндөн тартып 10 календардык күндүн ичинде банктык эсебин ачууга мүмкүнчүлүк берилет.

3) Бир нече коммерциялык эмес уюмдар келишимдик негизде долбоордук топту (мындан ары – консорциум) түзүп жана конкурска катышуу үчүн жалпы арызды жана долбоордук сунушту бере алат. Бул учурда арызда жана долбоордук сунушта уюмдар ортосундагы функциялар, бюджет, жоопкерчилик жана алардын ар биринин долбоорду жүзөгө ашыруудагы салымы так ажыратылууга, ошондой эле коомдук пайдалуу долбоорлордун конкурсунун катышуучусу катары консорциумдун атынан аракеттене турган консорциумдун мүчөсү аныкталууга тийиш.

4) Бир коммерциялык эмес уюм коомдук пайдалуу долбоорлорду ишке ашыруу конкурсунун бир темасынын алкагында бир консорциумдун курамында гана катыша алат. Бир коммерциялык эмес уюм коомдук пайдалуу долбоорлордун конкурсунун бир темасынын алкагында бир гана арыз бере алат.

 

14. Конкурска катышуу үчүн керектүү документтер:

1) Конкурска катышуу жөнүндө арызда төмөнкүлөр көрсөтүлүүгө тийиш: уюмдун уюштуруу-укуктук формасы, аталышы, почта дареги, телефон номери, уюмдун электрондук почта дареги, уюмдун жетекчисинин уюлдук телефон номери, ошондой эле сунушталган долбоордун темасынын аталышы.

Консорциумдун атынан конкурска катышууга берилген арызда консорциумдун бардык мүчөлөрүнүн уюштуруу-укуктук формасы, аталышы, почта дареги, телефон номери, электрондук почта дареги жана консорциумдун атынан иштеген уюмдун жетекчисинин уюлдук телефон номери, ошондой эле сунушталган долбоордук сунуштун темасынын аталышы көрсөтүлүүгө тийиш.

2) Арызга төмөнкүдөй документтер тиркелет:

- юридикалык жак катары коммерциялык эмес уюмду каттоо жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөсү;

          - коммерциялык эмес уюмдун уставынын көчүрмөсү;

          - конкурстун темасы менен дал келген, жүзөгө ашырылган иш жагынан өткөн жыл үчүн (же конкурстун катышуучусунун каалоосу боюнча, өткөн бир нече жыл үчүн) уюмдун ишинин баяндамасы;

         - коомдук пайдалуу долбоордун аткаруучуларынын билим жөнүндө документтеринин көчүрмөлөрү жана резюмеси (коомдук пайдалуу долбоорду ишке ашыруу белгилүү квалификациясы бар кызматкерлерди тартууну талап кылган учурларда);

        - долбоордук сунуш жана анын бюджети.

  - коммерциялык эмес уюмдун:

 салыктар жана мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча карыздарынын жоктугу;

 коомдук пайдалуу долбоорду ишке ашырууга терс таасирин тийгизиши мүмкүн болгон карыздары жана башка милдеттенмелери жок экендиги жөнүндө катышуучунун билдирүүсү;

            Консорциумдун арызына консорциумдун бардык мүчөлөрүнүн ушул берененин пункттарында каралган документтер тиркелүүгө тийиш.

            3) Конкурстук документтер төмөнкүлөргө бөлүнөт:

а) ачыктары, алар арыз ээсинин тандоосуна жараша Жарыянын 23-пунктунда көрсөтүлгөн ыкмалардын бири менен же электрондук формада берилет:

- салыктар, мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрү жана башка милдеттенмелер боюнча карыздардын жоктугу жөнүндө арыз;

- өткөн жылга карата уюмдун иши жөнүндө программалык отчеттун, юридикалык жак катары уюмду каттоо жөнүндө күбөлүктүн, уюмдун уставынын көчүрмөлөрү;

-  коомдук пайдалуу долбоордун аткаруучуларынын билим тууралуу документтеринин көчүрмөсү жана резюмеси (өмүр баянынын маалыматтары);

            б) жабыктары (купуя) - долбоордук сунуш жана анын бюджети, алар: мөөр басып чапталган конвертте берилет; же болбосо электрондук почта аркылуу код коюлган формада РDF форматында сканерленген түрдө жөнөтүлөт.

Гранттык комиссия долбоордук сунуштарды карап баштоонун алдында коддун шифри гранттык комиссиянын төрагасына анын суроо-талабы боюнча электрондук почта аркылуу жөнөтүлөт.

 

15. Конкурсту өткөрүү убактысы, орду жана тартиби.

Убактысы: 2019-жылдын «26»-июль (конкурстук документтерди берүү мөөнөтү конкурс жарыяланган күндөн тартып 30 календардык күндөн кем эмес жана 40 календардык күндөн көп эмес болушу керек).

Орду: Ош шаарынын мэриясы, конференц.зал.

Конкурс “Мамлекеттик социалдык заказ жөнүндө” КР Мыйзамына жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 15-декабрындагы № 814 токтому менен бекитилген “Мамлекеттик социалдык заказды ишке ашырууда коомдук пайдалуу долбоорлордун конкурсун өткөрүү тартиби жөнүндө” Жобосуна ылайык өткөрүлөт.

Гранттык комиссия келип түшкөн долбоордук сунуштарды өз алдынча баалайт же баалоо үчүн эксперттерди тартат. Гранттык комиссия долбоордук сунуштарды баалоо ыкмасын тандоо жөнүндө чечимди добуш берүү жолу менен кабыл алат. Чечим добуштардын жөнөкөй көпчүлүгү менен кабыл алынат.

 

16. Конкурстун жеңүүчүлөрүн аныктоо мөөнөттөрү

2019-жылдын 16-августуна чейин (Долбоордук сунуштар конкурстун документтерин кабыл алуу аяктаган күндөн тартып 30 календардык күндүн ичинде бааланат).

 

17. Долбоордук сунуштарды баалоо критерийлери

 

          Долбоордук сунуштар төмөндөгү баалоо барагында көрсөтүлгөн критерийлерге ылайык бааланат:

 

18.Баалоо барагы

№ 1 долбоор

Долбоордун аталышы:

 

 

Баалоо критерийлери

 

Дал келүү даражасы

Баалоонун чектери

(балл менен)

Бул долбоор боюнча коюлган балл

 1. 1.      Сунуш кылынып жаткан долбоордун жарыяланган конкурстун максаттарына жетүүгө багытталгандыгы

1)

Долбоордук сунуштун жарыяланган конкурстун темасына дал келүү даражасы

Дал келбейт

1 – 3

 

Айрым дал келбестиктер бар

4 – 6

 

Дал келет

7 – 10

 

2)

Долбоордун максаттарын жана милдеттерин коюунун тактыгы

Долбоордун максаттары жана милдеттери так жана ачык көрсөтүлгөн эмес

1 – 3

 

Долбоордун максаттары жана милдеттери өтө так жана ачык көрсөтүлгөн эмес

4 – 6

 

Долбоордун максаттары жана милдеттери так жана ачык көрсөтүлгөн

7 – 10

 

3)

Сунуш кылынып жаткан иш-чаралардын жүзөгө аша тургандыгы

Сунуш кылынып жаткан иш-чараларды жүзөгө ашырууга мүмкүн эмес

1 – 3

 

Сунуш кылынып жаткан иш-чаралар жүзөгө ашат деген шек бар

4 – 6

 

Сунуш кылынып жаткан иш-чараларды жүзөгө ашырууга болот

7 – 10

 

4)

Коомдук пайдалуу максаттарга жетүүнүн инновациялык ыкмаларынын болушу

Инновациялык ыкмалар сунушталган эмес

1 – 3

 

Коомдук пайдалуу максаттарга жетүүнүн айрым инновациялык ыкмалары сунушталган

 

4 – 6

 

Коомдук пайдалуу максаттарга жетүүнүн инновациялык ыкмалары сунушталган

7 – 10

 

2. Долбоорду ишке ашырууга конкурстун катышуучусунун ресурстук жана кесиптик мүмкүнчүлүктөрүнүн дал келиши

1)

Конкурстун катышуучусунун техникалык жана мүлктүк потенциалы

Дал келбейт

1 – 3

 

Айрым дал келбестиктер бар

4 – 6

 

Дал келет

7 – 10

 

2)

Коюлган маселелерди чечүүдө ийгиликтүү тажрыйбанын болушу

Ийгиликтүү тажрыйбасы жок

1 – 3

 

Тажрыйбасы бар, бирок анын ийгиликтүү болгону далилденген эмес

4 – 6

 

Ийгиликтүү тажрыйбасы бар

7 – 10

 

3)

Персоналдын кесипкөйлүк деңгээли

Сунушталган долбоорду ишке ашыруу үчүн уюмдун персоналында тиешелүү квалификация жок

1 – 3

 

Сунушталган долбоорду ишке ашыруу үчүн уюмдун персоналынын квалификациясы канааттандырарлык

4 – 6

 

Сунушталган долбоорду ишке ашыруу үчүн уюмдун персоналында талап кылынган квалификация бар

7        – 10

 

3. Долбоордун актуалдуулугу

1)

Долбоордун көйгөйлөрдү чечүүгө жана максаттуу топтун муктаждыктарын канааттандырууга багытталышы

Багытталган эмес

1 – 3

 

Жарым-жартылай багытталган

4 – 6

 

Багытталган

7 – 10

 

2)

Пайда көрүүчүлөрдү камтуу масштабы

Минималдуу

1 – 3

 

Жарым-жартылай

4 – 6

 

Толугу менен

7        – 10

 

4. Долбоордун бюджети

1)

Бюджетте долбоордун иш-чараларын жүзөгө ашыруунун тийиштүү чагылдырылышы

Бюджет сунушталган иш-чараларга дал келбейт

1 – 3

 

Бюджетте жана сунушталган иш-чараларда айрым дал келбестиктер бар

4 – 6

 

Бюджет сунушталган иш-чараларга дал келет

7 – 10

 

2)

Чыгымдардын негиздүүлүгү жана жол берилгендиги

Чыгымдар негизделген эмес 

1 – 3

 

Чыгымдар көп жакшы негиздүү эмес

4 – 6

 

Чыгымдар негизделген

7        – 10

 

5. Долбоорду ишке ашыруу үчүн башка булактардан кошумча каржылоону тартуу (муну колдонууга болгон учурларда)

1)

Уюмдун жеке салымынын өлчөмү

Уюмдун жеке салымы жок

1 – 3

 

Баасы боюнча жеке салым суралып жаткан каражаттын бери дегенде 25% түзөт

4 – 6

 

Баасы боюнча жеке салым суралып жаткан каражаттын бери дегенде 50% түзөт

7 – 10

 

2)

Кошумча тартылган каражаттардын көлөмү

Кошумча тартылган каражат жок

1 – 3

 

Баасы боюнча кошумча тартылган каражаттар суралып жаткан каражаттын бери дегенде 25% түзөт

4 – 6

 

Баасы боюнча кошумча тартылган каражаттар суралып жаткан каражаттын бери дегенде 50% түзөт

7        – 10

 

6. Долбоордон күтүлүүчү натыйжалуулугу

1)

Долбоордон күтүлүүчү натыйжаларынын сандык көрсөткүчтөрүнүн болушу

Долбоордон күтүлүүчү натыйжаларынын сандык көрсөткүчтөрү берилген эмес

1 – 3

 

Долбоордон күтүлүүчү натыйжаларынын айрым сандык көрсөткүчтөрү бар

4 – 6

 

Долбоордун ишке ашырылышына мониторинг жана баалоо жүргүзүү үчүн андан күтүлүүчү натыйжаларынын сандык көрсөткүчтөрү толук өлчөмдө берилген

7 – 10

 

2)

Долбоор аяктагандан кийин максаттуу топ үчүн оң таасири

Долбоор аяктагандан кийин максаттуу топ үчүн оң таасири күтүлгөн жок

1 – 3

 

Долбоор аяктагандан кийин максаттуу топ үчүн оң таасири болот деген ыктымалдуулук бар

4 – 6

 

Долбоор аяктагандан кийин максаттуу топ үчүн оң таасири болоорун ишенимдүү айтса болот

7        – 10

 

7. Коомдук пайдалуу долбоордун алкагында долбоорду каржылоо аяктагандан кийин ишти улантуу мүмкүнчүлүгү (муну колдонууга болгон учурларда)

1)

Долбоорду каржылоо аяктагандан кийин ишти улантуу мүмкүнчүлүгү (муну колдонууга болгон учурларда)

Иш уланат деген ишеним жок

1 – 3

 

Иш уланат деген ишеним жарым-жартылай бар

4 – 6

 

Иш уланат деген ишеним бар

7        – 10

 

 

8. Мамлекеттик заказчы белгилеген кошумча критерийлер[1] (Мамлекеттик заказчы белгилеген кошумча критерийлер боюнча баллдардын суммасы негизги баллдардын суммасынын 10 пайызынан ашпоого тийиш).

1)

 

 

1 – 2

 

 

3 – 6

 

 

7 – 8

 

2)

 

 

1 – 2

 

 

3 – 6

 

 

7 – 8

 

Сунушталып жаткан долбоордук сунуш боюнча жыйынтыктоочу балл[2]

(Конкурстун катышуучусу 18 баллдан (минималдуу) 176 баллга чейин (максималдуу) жыйынтыктоочу балл алалат).

 

               

 

19. Арыздын бланктарын алууга боло турган почта дареги:   индекс  733500, Ош шаары, Ленин көчөсү 221.

Арыздын электрондук бланктарын көчүрүп алууга болгон расмий сайттын дареги: www. oshcity.kg 

Арыздын бланктарын суратып алуу үчүн электрондук почтанын дареги: oshcity Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ; Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

 

20. Маалымат жана түшүндүрмө алууга кайрылуу үчүн мамлекеттик заказчынын жооптуу адамынын байланыш маалыматтары:

Фамилиясы жана аты: Ош шаарынын мэриясынын социалдык өнүгүү бөлүмү, Орозалиев М.Н.

Телефон номери:  (03222) 2-32-55, 0555177815.

Электрондук почта дареги: oshcity Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ; Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

21. Суроо-талаптарды жиберип, конкурстун шарттары тууралуу түшүндүрмө алуу үчүн мөөнөт:

            1-июлдан  10 июлга чейин

Конкурс жарыяланган күндөн тартып 10 календардык күндөн кеч эмес.

Конкурстун шарттары тууралуу түшүндүрмө алууга суроо-талаптарды oshcity Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ; Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. электрондук дареги боюнча жибериш керек.

Конкурстун шарттары тууралуу түшүндүрмөнү 0555 175040 телефону боюнча дагы алууга болот.

 

22. Конкурстун шарттарын түшүндүрүү үчүн маалымат жыйыны өтчү учур:

Күнү: 5.07.2019-ж.

Убактысы: саат 10:00.

Орду: Ош шаарынын мэриясынын жыйындар залы.

 

23. Конкурска катышуу үчүн арыздарды жана документтерди төмөнкү дарек боюнча жиберүү керек:

Почта дареги: индекс индекс  733500, Ош шаары, Ленин көчөсү 221.

Электрондук почтанын дареги: oshcity Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ; Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Расмий сайттын дареги: www. oshcity.kg 

 

Конкурска катышуу жөнүндө арыз, ошондой эле ага тиркелген документтер арыз ээсинин тандоосу боюнча, төмөндөгү ыкмалардын бири аркылуу берилиши мүмкүн:

1) мамлекеттик заказчы аркылуу гранттык комиссияга берилет;

2) мамлекеттик заказчы аркылуу заказдык катты кабарлоо менен почта аркылуу гранттык комиссияга жөнөтүлөт;

3) электрондук почта аркылуу код коюлган формада РDF форматында сканерленген түрдө мамлекеттик заказчы аркылуу гранттык комиссияга жөнөтүлөт.

4) мамлекеттик заказчынын расмий сайты аркылуу гранттык комиссияга жөнөтүлөт.

 

24. Конкурска катышуу үчүн документтерди жана арыздарды кабыл алуу мөөнөтү.

Арыздарды жана ага тиркелген документтерди кабыл алуу мөөнөтү: 2019-жылдын 23-июлькүнү, саат 17-00гө чейин. Эгерде арыз конкурс жөнүндө жарыяда көрсөтүлгөн мөөнөт бүткөндөн кийин берилсе, анда арыз ээси конкурска катышууга киргизилбейт.


 

Окулду 1255 жолу

Билдирүү кошуу


Сыр сөз
Жаңылоо

 

Кайрылуулар

Өнүгүүнүн стратегиялары жана программалары

Пред След

Муниципалдык кызматтардын базалык р…

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ ТОКТОМ 2018-жылдын 5-февралы...

Муниципалдык кызматтардын стандартт…

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ ТОКТОМ 2017-жылдын 9-февралы...

2018-2040-жылдарга Кыргыз Республик…

2018-2040-жылдарга Кыргыз Республикасын туруктуу өнүктүрүүнүн “Таза коом – Жаңы доор” стратегиясынын долбоору

2018-2040-жылдарга Кыргыз Республикасын туруктуу өнүктүрүүнү...

Өкмөттүн программасы "Жаңы доо…

Өкмөттүн программасы "Жаңы доорго - кырк кадам"

Өкмөтүнүн программасы "Жаңы доорго - кырк кадам"

« Июнь 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
FB
ОК

Фоторепортаждар

Пред След

Төрөт үйүндөгү төрөт бөлүмү оңдоодо…

Төрөт үйүндөгү төрөт бөлүмү оңдоодон өткөрүлөт

Бүгүн, 13-февралда Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарыбашов шаар...

Оштогу автоунаа базарындагы тамакта…

Оштогу автоунаа базарындагы тамактануучу жайлар иретке келтирилип, автоматтык тосмо орнотулат

Бүгүн, 13-февралда Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарыбашов муни...

Автотыгында азайтуу максатында “Бар…

Автотыгында азайтуу максатында “Барсбек каган” айланпасы эки тарабынан кеңейтилет

Ош шаарындагы Барсбек кагандын эстелиги орнотулган айланпа к...

Видеорепортаждар

Пред След

Оштогу ооруканаларга коргонуучу кар…

Оштогу ооруканаларга коргонуучу каражаттар берилди

Ош шаарынын мэриясында шаардагы ооруканалардын жетекчилерине...

Ошто 10 жарым миңден ашуун үй-бүлөг…

Ошто 10 жарым миңден ашуун үй-бүлөгө азык-түлүк таратылды

Ошто 10 жарым миңден ашуун үй-бүлөгө азык-түлүк таратылды

Ошто 1000 үй-бүлөгө азык-түлүк тара…

Ошто 1000 үй-бүлөгө азык-түлүк таратылууда

Бүгүн, 10-апрелде Ош шаарындагы муктаж болгон 1000 (миң) үй-...

"Ош-Тазалык"тын кызматкер…

"Ош-Тазалык"тын кызматкерлеринин карантин учурундагы иш күнү

"Ош-Тазалык"тын кызматкерлеринин карантин учурундагы иш күнү...

Сүйүктүү Ош шаарыбыз - Любимый горо…

Сүйүктүү Ош шаарыбыз - Любимый город ОШ

Сүйүктүү Ош шаарыбыз - Любимый город ОШ

Ошто эл аралык жаштар форуму болуп …

Ошто эл аралык жаштар форуму болуп өттү

Бүгүн, 30-июль күнү Ош шаарында «Ала-Тоодон Кара-Деңизге чей...

Оштун мэри эл менен жолугуп, айткан…

Оштун мэри эл менен жолугуп, айткан көйгөйлөрүн чечмей болду

Оштун мэри эл менен жолугуп, айткан көйгөйлөрүн чечмей болду

Мэр УМСтин жетекчилерине жана бөлүм…

Мэр УМСтин жетекчилерине жана бөлүм башчыларына берилген тапшырмалар так аткарылбай жатканын айтты

Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарыбашов шаардык муниципалдык ме...

Ош: рейд, иш жана жыйынтык

Ош: рейд, иш жана жыйынтык

Ош шаарынын Асранкулов көчөсүндөгү жөө адамдар басуучу жолду...

Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарыбашо…

Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарыбашов курулуш иштер менен таанышты

Ош шаарынын Жапалак айылдык башкармалыгына караган Арек айыл...

Сурамжылоо

Сиз жашаган аймактан таштанды өз убагында алынабы?

Ооба - 53.8%
Жок - 23.1%
Ар кандай - 23.1%

Добуштардын саны:: 26
window.addEvent('domready', function() { $$('.hasTip').each(function(el) { var title = el.get('title'); if (title) { var parts = title.split('::', 2); el.store('tip:title', parts[0]); el.store('tip:text', parts[1]); } }); var JTooltips = new Tips($$('.hasTip'), { fixed: false}); });