Версия для печати
Вторник, 19 Март 2019 06:03

Ош шаарынын мэриясы кызматтык бош орундарга сынак жарыялайт

Ош шаарынын мэриясы Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Мыйзамына ылайык мэриянын аппартындагы жана түзүмдүк бөлүнүштөрүндөгү административдик муниципалдык кызматтын төмөндөгү бош орундарына сынак жарыялайт:

1.Ош шаарынын мэриясынын №1 ”Туран” муниципалдык аймактык башкармалыгынын башчысынын орун басары (1орун).
Кесиптик билиминин деңгээли:

-жогорку кесиптик билим (мамлекеттик, муниципалдык башкаруу жана башка багыттарындагы).
Стажы жана иш тажрыйбасы:
-жалпысынан 3 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тиешелүү тармактык багыты боюнча тиешелүү кесиптик чөйрөдөгү 5 жылдан кем эмес иш стажы.

2.Ош шаарынын мэриясынын №2 ”Сулайман-Тоо” муниципалдык аймактык башкармалыгынын башчысынын орун басары (1орун).

Кесиптик билиминин деңгээли:
-жогорку кесиптик билим (мамлекеттик, муниципалдык башкаруу жана башка багыттарындагы).
Стажы жана иш тажрыйбасы:
-жалпысынан 3 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тиешелүү тармактык багыты боюнча тиешелүү кесиптик чөйрөдөгү 5 жылдан кем эмес иш стажы.

3.Ош шаарынын мэриясынын №4 ”Манас-Ата” муниципалдык аймактык башкармалыгынын башчысынын орун басары (1орун).
Кесиптик билиминин деңгээли:
-жогорку кесиптик билим (мамлекеттик, муниципалдык башкаруу жана башка багыттарындагы).

Стажы жана иш тажрыйбасы:
-жалпысынан 3 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тиешелүү тармактык багыты боюнча тиешелүү кесиптик чөйрөдөгү 5 жылдан кем эмес иш стажы.

4.Ош шаарынын мэриясынын №6 ”Курманжан-Датка” муниципалдык аймактык башкармалыгынын башчысынын орун басары (1 орун).
Кесиптик билиминин деңгээли:
-жогорку кесиптик билим (мамлекеттик, муниципалдык башкаруу жана башка багыттарындагы).
Стажы жана иш тажрыйбасы:
-жалпысынан 3 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тиешелүү тармактык багыты боюнча тиешелүү кесиптик чөйрөдөгү 5 жылдан кем эмес иш стажы.

5.Ош шаарынын мэриясынын “Туран” муниципалдык аймактык башкармалыгынын жетектөөчү адиси-юристи (1 орун).
Квалификациялык талаптар:
Кесиптик билиминин деңгээли:
-жогорку же атайын кесиптик орто билим (юридикалык багыттагы). 
-иш стажына талап коюлбайт.

6. Ош шаарынын мэриясынын “Туран” муниципалдык аймактык башкармалыгынын жетектөөчү адиси (каржы, экономика маселелери боюнча) 
(1 орун).
Квалификациялык талаптар:
Кесиптик билиминин деңгээли:
-жогорку же атайын орто кесиптик билим (мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, финансы-экономикалык багыттардагы). 
-иш стажына талап коюлбайт.

7.Ош шаарынын мэриясынын “Туран” муниципалдык аймактык башкармалыгынын адиси (муниципалдык менчик маселелери боюнча) (1 орун).
Квалификациялык талаптар:
Кесиптик билиминин деңгээли:
-жогорку же атайын орто кесиптик билим (мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу жана башка багыттардагы). 
-иш стажына талап коюлбайт.

8.Ош шаарынын мэриясынын “Туран” муниципалдык аймактык башкармалыгынын адиси (иш кагаздары боюнча) (1 орун).
Квалификациялык талаптар:
Кесиптик билиминин деңгээли:
-жогорку же атайын орто кесиптик билим (мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, гуманитардык багыттардагы). 
-иш стажына талап коюлбайт.

9.Ош шаарынын мэриясынын № “Керме-Тоо” муниципалдык аймактык башкармалыгынын башкы адиси (1 орун).
Кесиптик билиминин деңгээли:
-жогорку кесиптик билим (мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, гуманитардык багыттардагы). 
Стажы жана иш тажрыйбасы:
-жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тийиштүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.

10.Ош шаарынын мэриясынын №3 “Керме-Тоо” муниципалдык аймактык башкармалыгынын жетектөөчү адиси (каржы, экономика маселелери боюнча) ( 1 орун).
Квалификациялык талаптар:
Кесиптик билиминин деңгээли:
-жогорку же атайын орто кесиптик билим (мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, финансы-экономикалык багыттардагы). 
-иш стажына талап коюлбайт.

11. Ош шаарынын мэриясынын №4 “Манас Ата” муниципалдык аймактык башкармалыгынын адиси (муниципалдык менчик маселелери боюнча) (1 орун).
Квалификациялык талаптар:
Кесиптик билиминин деңгээли:
-жогорку же атайын орто кесиптик билим (мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу жана башка багыттардагы). 
-иш стажына талап коюлбайт.

12.Ош шаарынын мэриясынын №5 “Амир Темир” муниципалдык аймактык башкармалыгынын жетектөөчү адиси-юристи (1 орун).
Квалификациялык талаптар:
Кесиптик билиминин деңгээли:
-жогорку же атайын кесиптик орто билим (юридикалык багыттагы). 
-иш стажына талап коюлбайт.

13. Ош шаарынын мэриясынын №5 “Амир Темир” муниципалдык аймактык башкармалыгынын жетектөөчү адиси (каржы, экономика маселелери боюнча) ( 1 орун).
Квалификациялык талаптар:
Кесиптик билиминин деңгээли:
-жогорку же атайын орто кесиптик билим (мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, финансы-экономикалык багыттардагы). 
-иш стажына талап коюлбайт.

14.Ош шаарынын мэриясынын №5 “Амир Темир” муниципалдык аймактык башкармалыгынын жетектөөчү адиси (социадык маселелер боюнча) (1 орун).
Кесиптик билиминин деңгээли:
-жогорку же атайын орто кесиптик билим (мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, гуманитардык багыттардагы). 
-иш стажына талап коюлбайт.

15.Ош шаарынын мэриясынын №5 “Амир Темир” муниципалдык аймактык башкармалыгынын адиси (муниципалдык менчик маселелери боюнча) (1 орун).
Квалификациялык талаптар:
Кесиптик билиминин деңгээли:
-жогорку же атайын орто кесиптик билим (мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу жана башка багыттардагы). 
-иш стажына талап коюлбайт.

16.Ош шаарынын мэриясынын №5 “Амир Темир” муниципалдык аймактык башкармалыгынын адиси (иш кагаздары боюнча) (1 орун).
Квалификациялык талаптар:
Кесиптик билиминин деңгээли:
-жогорку же атайын орто кесиптик билим (мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, гуманитардык багыттардагы). 
-иш стажына талап коюлбайт.

17. Ош шаарынын мэриясынын №6 “Курманжан Датка” муниципалдык аймактык башкармалыгынын башкы адиси (чарба маселелери боюнча) (1 орун).
Кесиптик билиминин деңгээли:
-жогорку кесиптик билим (мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, башка багыттардагы). 
Стажы жана иш тажрыйбасы:
- жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тийиштүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.

18.Ош шаарынын мэриясынын №6 “Курманжан Датка” муниципалдык аймактык башкармалыгынын адиси (муниципалдык менчик маселелери боюнча) (1 орун).
Квалификациялык талаптар:
Кесиптик билиминин деңгээли:
-жогорку же атайын орто кесиптик билим (мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу жана башка багыттардагы). 
-иш стажына талап коюлбайт.

19.Ош шаарынын мэриясынын №6 “Курманжан Датка” муниципалдык аймактык башкармалыгынын адиси (иш кагаздары боюнча) (1 орун).
Квалификациялык талаптар:
Кесиптик билиминин деңгээли:
-жогорку же атайын орто кесиптик билим (мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, гуманитардык багыттардагы). 
-иш стажына талап коюлбайт.

20.Ош шаарынын мэриясынын социалдык өнүгүү бөлүмүнүн адиси (1 орун).
Квалификациялык талаптар:
Кесиптик билиминин деңгээли:
-жогорку же атайын орто кесиптик билим (мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, гуманитардык багыттардагы). 
-иш стажына талап коюлбайт.

21.Ош шаарынын мэриясынын муниципалдык аймактык башкармалыктарды координациялоо тобунун адиси (1 орун).
Квалификациялык талаптар:
Кесиптик билиминин деңгээли:
-жогорку же атайын орто кесиптик билим (мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу башка багыттардагы). 
-иш стажына талап коюлбайт.

Сынакка катышуу үчүн талапкерлер төмөндөгү документтерди конкурстук комиссияга тапшырышы зарыл:
1. Конкурстук комиссиянын төрагасынын наамына талапкердин жеке арызы;
2. Кадрларды каттоо боюнча өздүк баракчасы;
3. Паспортунун көчүрмөсү;
4. Аскердик билетинин көчүрмөсү;
5. Өмүр баян (өз колу менен жазылган, соттолгондугу жана соттолбогондугу тууралуу маалыматты көрсөтүү менен) жана резюме;
6. 4х6 өлчөмүндөгү 2 даана сүрөт;
7. Эмгек китепчесинин жана билими тууралуу документеринин нотариус аркылуу күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү;
Сынакка катышуу үчүн жогорудагы документтерди сынак расмий түрдө массалык-маалымат каражаттарында жарыяланган күндөн тартып 10 жумушчу күндүн ичинде Ош шаарынын мэриясынын уюштуруу-кадрдык иштер жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу бөлүмүнө тапшыруу зарыл.

• Эскертүү: биометрикалык паспорт ээлеринен Ош шаардык паспорттоштуруу жана каттоо бөлүмүнөн маалымкат талап кылыныт.
• Кыргыз Республикасынын Ички иштер органдарынан соттуулугу тууралуу маалымкат талап кылынбайт.

Дареги: Ош шаары, Ленин көчөсү 221 (Ош шаарынын мэриясы, 33-каб.), кошумча маалымат алуу үчүн байланыш телефондору: (03222) 5-50-79.

Окулду 231 жолу

Билдирүү кошуу


Сыр сөз
Жаңылоо