Материалдар
 1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer
Facebook

 

 

 

Конкурс жарыяланган күнү: 2022-жылдын 22-ноябры

 

 1. Мамлекеттик заказчынын аталышы: Ош шаарынын мэриясы

 

 1. Программанын аталышы: Ош шаарынын мэриясынын 2022-2025-жылдарга карата мамлекеттик социалдык заказ боюнча программасы

 

 1. Долбоордун максаты: Ош шаарында туруктуу жашоочу үй-жайы жок селсаяк жарандарды коомго адаптациялоо, социалдык жардам берүү
 2. Долбоордун милдеттери: Туруктуу үй-жайы жок жарандарга социалдык жардам берүү
 3. Көйгөйдүн сүрөттөлүшү

Опурталдуу топтун өкүлдөрүнүн үй-жайы жоктугунан улам кыш мезгилиндеги тоңуп каза болуусу, документтерин калыбына келтирүү, майыптыгын белгилөө, медициналык жардамдарды көрсөтүү, тиешелүү социалдык колдоолорду көрсөтүү  ж.б. маселелерин чечүү зарылчылыгы келип чыгууда.

Кыргызстанда үй жайсыздардын бирдиктүү маалымат базасы жок, бул жарандардын проблемаларына толук баа берүүгө, медициналык тейлөө жана майыптыкты белгилөө, пенсия жана жөлөк пулдарды чектөө жана төлөө, ишке орноштуруу, материалдык жардамдарды берүү жана коомго кайтаруу үчүн тиешелүү иш чараларды жүргүзүү мүмкүн болбой жатат.

Ошондуктан, жогорудагы аталган проблемалардын бирден-бир негизги чечүү жолу селсаяктарды реаблитациялоо, коомго адаптациялоо жана ар кандай социалдык, медициналык, юридикалык жардамдарды убагында көрсөтүү үчүн селсаяктар үчүн түнөк үйлөрдү ачуу. Бул жайды ачуунун негизги максаты – жашаган жери аныкталбаган селсаяктарды коомчулука аралаштыруу, пайдалуу эмгекке тартуу, тиешелүү санитардык –гигиеналык шарттарды түзүү, тиешелүү социалдык жардамдарды көрсөтүү ж.б.

 1. Максаттуу топтун сүрөттөлүшү: Туруктуу жашоочу үй-жайы жок селсаяк жарандар, 60 дан кем эмес.
 2. Долбоорду аткаруу маалындагы өзгөчө шарттар: (мисалы, эгерде долбоорду муниципалдык менчиктин базасында аткаруу каралса, анда кандай шарттар менен)
 3. Гранттын максималдуу суммасы: 200 000 (эки жүз миң) сом.
 4. Администрациялык чыгашаларды каржылоонун максималдуу босогосу (гранттын суммасынан пайыздар менен көрсөтүлсүн): 20%
 5. Товарларды жана жумуштарды сатып алууга каржылоонун   максималдуу босогосу (гранттын суммасынан пайыздар менен   көрсөтүлсүн): 40 % .
 6. Долбоор ишке ашырылчу мөөнөтү: 2022-жылдын декабрь, январь, февраль, март (4 ай)
 7. Конкурстун катышуучуларына коюлган талаптар:

13.1  Конкурска Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик социалдык заказ жөнүндө” Мыйзамынын 5-беренесинде каралган чөйрөлөрдө өз ишин жүргүзгөн, конкурстун жарыяланган темасынын чөйрөсүндө бир жылдан кем эмес иш тажрыйбасы бар, салыктар жана мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча карызы жок коммерциялык эмес уюмдар (саясий партияларды кошпогондо) катыша алат.

13.2  Конкурстун катышуучусу юридикалык жак катары катталууга жана өзүнүн банктык эсеби болууга тийиш. Эгерде конкурстун катышуучусунун банктык эсеби болбосо, анда ага конкурстун документтерин берген күндөн тартып 10 календардык күндүн ичинде банктык эсебин ачууга мүмкүнчүлүк берилет.

13.3  Бир нече коммерциялык эмес уюмдар келишимдик негизде долбоордук топту (мындан ары – консорциум) түзүп жана конкурска катышуу үчүн жалпы арызды жана долбоордук сунушту бере алат. Бул учурда арызда жана долбоордук сунушта уюмдар ортосундагы функциялар, бюджет, жоопкерчилик жана алардын ар биринин долбоорду жүзөгө ашыруудагы салымы так ажыратылууга, ошондой эле коомдук пайдалуу долбоорлордун конкурсунун катышуучусу катары консорциумдун атынан аракеттене турган консорциумдун мүчөсү аныкталууга тийиш.

13.4  Бир коммерциялык эмес уюм коомдук пайдалуу долбоорлорду ишке ашыруу конкурсунун бир темасынын алкагында бир консорциумдун курамында гана катыша алат. Бир коммерциялык эмес уюм коомдук пайдалуу долбоорлордун конкурсунун бир темасынын алкагында бир гана арыз бере алат.

 1. Конкурска катышуу үчүн керектүү документтер:

14.1  Конкурска катышуу жөнүндө арызда төмөнкүлөр көрсөтүлүүгө тийиш: уюмдун уюштуруу-укуктук формасы, аталышы, почта дареги, телефон номери, уюмдун электрондук почта дареги, уюмдун жетекчисинин уюлдук телефон номери, ошондой эле сунушталган долбоордун темасынын аталышы.

Консорциумдун атынан конкурска катышууга берилген арызда консорциумдун бардык мүчөлөрүнүн уюштуруу-укуктук формасы, аталышы, почта дареги, телефон номери, электрондук почта дареги жана консорциумдун атынан иштеген уюмдун жетекчисинин уюлдук телефон номери, ошондой эле сунушталган долбоордук сунуштун темасынын аталышы көрсөтүлүүгө тийиш.

 1. Арызга төмөнкүдөй документтер тиркелет:

15.1  юридикалык жак катары коммерциялык эмес уюмду каттоо жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөсү;

15.2  коммерциялык эмес уюмдун уставынын көчүрмөсү;

15.3  конкурстун темасы менен дал келген, жүзөгө ашырылган иш жагынан өткөн жыл үчүн (же конкурстун катышуучусунун каалоосу боюнча, өткөн бир нече жыл үчүн) уюмдун ишинин баяндамасы;

15.4  коомдук пайдалуу долбоордун аткаруучуларынын билим жөнүндө документтеринин көчүрмөлөрү жана резюмеси (коомдук пайдалуу долбоорду ишке ашыруу белгилүү квалификациясы бар кызматкерлерди тартууну талап кылган учурларда);

 1. долбоордук сунуш жана анын бюджети;
 2. коммерциялык эмес уюмдун:

17.1  салыктар жана мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча карыздарынын жоктугу;

17.2  коомдук пайдалуу долбоорду ишке ашырууга терс таасирин тийгизиши мүмкүн болгон карыздары жана башка милдеттенмелери жок экендиги жөнүндө катышуучунун билдирүүсү;

17.3  Консорциумдун арызына консорциумдун бардык мүчөлөрүнүн ушул берененин пункттарында каралган документтер тиркелүүгө тийиш;

 1. Конкурстук документтер төмөнкүлөргө бөлүнөт:

а) ачыктары, алар арыз ээсинин тандоосуна жараша Жарыянын                     23-пунктунда көрсөтүлгөн ыкмалардын бири менен же электрондук формада берилет:

- салыктар, мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрү жана башка милдеттенмелер боюнча карыздардын жоктугу жөнүндө арыз;

- өткөн жылга карата уюмдун иши жөнүндө программалык отчеттун, юридикалык жак катары уюмду каттоо жөнүндө күбөлүктүн, уюмдун уставынын көчүрмөлөрү;

-  коомдук пайдалуу долбоордун аткаруучуларынын билим тууралуу документтеринин көчүрмөсү жана резюмеси (өмүр баянынын маалыматтары);

         б) жабыктары (купуя) - долбоордук сунуш жана анын бюджети, алар: мөөр басып чапталган конвертте берилет; же болбосо электрондук почта аркылуу код коюлган формада РDF форматында сканерленген түрдө жөнөтүлөт.

15. Конкурсту өткөрүү убактысы, орду жана тартиби

Убактысы: 2022-жылдын 14-декабры (коомдук пайдалуу долбоорлорду ишке ашырууга конкурс жарыяланган күндөн тартып 20 календардык күндөн кем эмес жана 30 календардык күндөн көп эмес болушу керек).

Орду: Ош шаарынын мэриясы, кичи залы.

Конкурс “Мамлекеттик социалдык заказ жөнүндө” КР Мыйзамына жана Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын             4-ноябрындагы № 604 токтому менен бекитилген “Мамлекеттик социалдык заказды ишке ашырууда коомдук пайдалуу долбоорлордун конкурсун өткөрүү тартиби жөнүндө” Жобосуна ылайык өткөрүлөт.

Гранттык комиссия келип түшкөн долбоордук сунуштарды өз алдынча баалайт же баалоо үчүн эксперттерди тартат. Гранттык комиссия долбоордук сунуштарды баалоо ыкмасын тандоо жөнүндө чечимди добуш берүү жолу менен кабыл алат. Чечим добуштардын жөнөкөй көпчүлүгү менен кабыл алынат.

16. Конкурстун жеңүүчүлөрүн аныктоо мөөнөттөрү

2022-жылдын 15-декабры

17. Долбоордук сунуштарды баалоо критерийлери

Долбоордук сунуштар төмөндөгү баалоо барагында көрсөтүлгөн критерийлерге ылайык бааланат:

18. Арыздын бланктарын алууга боло турган почта дареги: индекс 733500, Ош шаары, Ленин көчөсү 221.

Арыздын электрондук бланктарын көчүрүп алууга болгон расмий сайттын дареги: www. oshcity.kg 

Арыздын бланктарын суратып алуу үчүн электрондук почтанын дареги: oshcity Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ; Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

19. Маалымат жана түшүндүрмө алууга кайрылуу үчүн мамлекеттик заказчынын жооптуу адамынын байланыш маалыматтары:

Фамилиясы жана аты: Ош шаарынын мэриясынын социалдык өнүгүү бөлүмү, Арзиева А.М.

Телефон номери: (03222) 5-50-66, 0558 93-90-33

Электрондук почта дареги: oshcity Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

20. Конкурска катышуу үчүн арыздарды жана документтерди төмөнкү дарек боюнча жиберүү керек:

Почта дареги: индекс индекс 733500, Ош шаары, Ленин көчөсү 221.

Электрондук почтанын дареги: oshcity Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ; Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

Расмий сайттын дареги: www. oshcity.kg 

 

Конкурска катышуу жөнүндө арыз, ошондой эле ага тиркелген документтер арыз ээсинин тандоосу боюнча, төмөндөгү ыкмалардын бири аркылуу берилиши мүмкүн:

1) мамлекеттик заказчы аркылуу гранттык комиссияга берилет;

2) мамлекеттик заказчы аркылуу заказдык катты кабарлоо менен почта аркылуу гранттык комиссияга жөнөтүлөт;

3) электрондук почта аркылуу код коюлган формада РDF форматында сканерленген түрдө мамлекеттик заказчы аркылуу гранттык комиссияга жөнөтүлөт.

4) мамлекеттик заказчынын расмий сайты аркылуу гранттык комиссияга жөнөтүлөт.

 

21. Конкурска катышуу үчүн документтерди жана арыздарды кабыл алуу мөөнөтү.

Арыздарды жана ага тиркелген документтерди кабыл алуу мөөнөтү: 2022-жылдын 12-декабрь күнү, саат 17-00гө чейин. Эгерде арыз конкурс жөнүндө жарыяда көрсөтүлгөн мөөнөт бүткөндөн кийин берилсе, анда арыз ээси конкурска катышууга киргизилбейт.

 

Квалификациялык тандоого катышууга арызда төмөнкүдөй маалымат камтылууга тийиш:

1) жеке ишкердин фамилиясы, аты-жөнү же юридикалык жактын аталышы жана уюштуруу-укуктук формасы;

2) арыз ээси көрсөтүүчү кызмат көрсөтүүнүн сүрөттөлүшү;

3) жетекчинин фамилиясы, аты-жөнү жана ал өз ыйгарым укуктарын жүргүзүүгө негиз болгон документтин аталышы;

4) арыз ээсинин байланыш маалыматтары (почта дареги; жумуштагы, үйдөгү жана уюлдук телефондорунун номерлери; электрондук почтасынын жана Интернет-сайтынын (эгерде болсо) дареги);

5) салык төлөөчүнүн идентификациялык номери (ИНН);

6) арыз ээсинин банктык реквизиттери.

2. Арызга төмөнкүдөй документтер тиркелүүгө тийиш:

1) патенттин же мамлекеттик каттоо жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөсү;

2) арыз ээсинин уюштуруу документтеринин көчүрмөлөрү (юридикалык жак үчүн);

3) мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча салыктар жана камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча карыздын жоктугу жөнүндө маалым каттар;

4) кызмат көрсөтүүгө лицензиянын же уруксаттын көчүрмөсү (эгерде иши лицензияланууга тийиш болсо же болбосо кызмат көрсөтүү үчүн башка уруксат зарыл болсо);

5) аккредитациядан өткөндүгүн ырастаган документтин көчүрмөсү (эгер уюмдун мамлекеттик социалдык заказдын алкагында жүргүзгөн иши аккредитацияланууга тийиш болсо);

6) арыз ээсинин персоналынын квалификациясын ырастоочу документтердин көчүрмөлөрү (зарыл болсо);

7) арыз ээсинин уюмунун штаттык тизмеси (зарыл болсо);

8) жабдуунун, имараттардын, транспорт каражаттарынын болушу жөнүндө документтер жана талап кылынган кызмат көрсөтүүгө арыз ээсинин мүмкүнчүлүгүн ырастоочу башка документтер (зарыл болсо). 

 

Коомдук пайдалуу долбоорлор конкурсуна катышууга коммерциялык эмес уюмдардын консорциумунун
АРЫЗЫ

 

Арыз берүүчү тууралуу маалымат

 1.  

Консорциумдун атынан иштөөгө ыйгарым укуктуу уюмдун аталышы жана анын жетекчиси

 

 1.  

Ыйгарым укуктуу уюмдун жайгашкан жери (почталык дареги)

 

 1.  

Ыйгарым укуктуу уюмдун телефон/факс номери/электрондук почтасынын дареги

 

 1.  

Ыйгарым укуктуу уюмдун жетекчисинин уюлдук телефон номери

 

 1.  

Консорциумдун калган мүчөлөрүнүн уюштуруу-укуктук формасы, аталышы, почта дареги, телефон номери, электрондук почтанын дареги

 

Сунушталуучу долбоор

 

Конкурстун темасы

 

 

Сунушталган долбоорлоо сунушунун темасынын аталышы

 

Тиркеме:

1) ___________________________________________

2) ___________________________________________

3) ___________________________________________

 

Ыйгарым укуктуу уюмдун жетекчиси

______________________________
Уюмдун жетекчисинин аты-жөнү, колу

 

20__-ж. "__" ______________

арызга кол койгон күн

М.О.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-ЖЫЛДЫН 25-ДЕКАБРЫНДАГЫ 213-ТОКТОМДУН 2-ТИРКЕМЕСИНДЕГИ “ОШ ШААРЫНЫН МҮЛКҮНӨ СЫРТКЫ ЖАРНАМА ЖАНА МААЛЫМАТ ОБЬЕКТИЛЕРИН ОРНОТУУ ЖАНА ПАЙДАЛАНУУ КЕЛИШИМИ БОЮНЧА ТӨЛӨМДӨРДҮН ӨЛЧӨМҮН АНЫКТОО ИРЕТИ” 2-ТИРКЕМЕСИНЕ ӨЗГӨРТҮҮ  КИРГИЗΥΥ БОЮНЧА НЕГИЗДЕМЕ МААЛЫМАТ.

 

“Ош шаарынын мүлкүнө сырткы жарнама жана маалымат обьектилерин орнотуу жана пайдалануу келишими боюнча төлөмдүн өлчөмүн аныктоо ирети”  2-тиркемесине өзгөртүү киргизүүнүн негизинде сырткы жарнама жана маалымат обьектилерин орнотууну жана пайдаланууну аныктоо үчүн колдонулат.

“Ош шаарынын мүлкүнө сырткы жарнама жана маалымат обьектилерин орнотуу жана пайдалануу келишими боюнча төлөмдүн өлчөмүн аныктоо ирети”  2-тиркемесине өзгөртүү киргизүүнүн зарылчылыгы – төлөмдөрдү жарнама жайылтуучу маалымат аянтына ылайык кабыл алуу.

Ош шаарынын сырткы жарнама жана маалымат обьектилерин орнотуу жана пайдалануу эрежелерине өзгөртүү киргизүү төмөндөгү салыштыруулар менен аныкталат.

3-пункт: Ош шаарынын аймагында электрондук свето-диоддук экрандар үчүн зоналык жайгашуусуна жана маалымат талаасына аянтына карабастан бир айга 3000 сомдон эсептелинсин.

Жогоруда көрсөтүлгөн 3-пунктундагы сөздөрдү төмөндөгүдөй алмаштыруу зарыл.

      3-пункт: Ош шаарынын аймагында электрондук свето-диоддук экрандар үчүн зоналык жайгашуусуна карабастан 2 чарчы метрге чейин 1000 сом, 2-10 ч.м. чейин  3000 сом, 10-30 чарчы метрге чейин 4000 сом жана 30 чарчы метрден ашуун 6000 сом. Электрондук жүгүртмө сап узундугу 2 метрге чейин 500 сом, 2 метрден ашуун 1000 сом деп өзгөртүү зарылдыгы бар.

Бүгүн, 15-ноябрда Ош шаарынын А.Сүйүмбаев атындагы борбордук стадионунда футбол боюнча Кыргызстандын чемпионатынын 27-турунун акыркы оюну болуп, анда “Алай” футболдук клубу “Каганат” командасын кабыл алды.
Беттеште командалар эсеп ача алышпаса да, “Алай” ФК буга чейинки беттеште борбор калаанын “Алга” командасын жеңип, турнирдик таблицада 2-орунду камсыздады.
Сыйлык тапшыруу аземине “Алай” футбол клубунун президенти, Ош шаарынын мэри Алмаз Мамбетов жана Кыргыз Профессионалдык футбол лигасынын президенти Канат Асенов катышып, оюнчуларга медалдарды тапшырып, АФКнын тайпалык баскычына чыгышы менен куттукташты.
Сүрөт:
Кыргыз Профессионалдык футбол лигасы жана "Алай" ФК
2022-жылдын 25-ноябрында Бишкек шаарында өтүүчү Биринчи Элдик Курултайга Ош шаарынан төмөнкү 30 делегат шайланды:
1. Аттокуров Шакир
2. Абдыразаков Эркин
3. Акимбаев Орозбек Кулмаматович
4. Алыкулов Алмазбек
5. Арзыбаев Алмазбек Толонович
6. Атаджанов Адылжан Юлдашевич
7. Абдыкадиров Тохтасын
8. Базиева Ирсалат Өктөмовна
9. Бакыев Айдар Курманбекович
10. Балбыров Эрлан Рахманалиевич
11. Баргибаева Назгуль
12. Батиров Равшан
13. Далбаева Азиза
14. Джураев Шукурбек
15. Кадыров Талантбек Жороевич
16. Кадырова Жамилакан Кайыровна
17. Каримов Болотбек Акимович
18. Козубеков Талантбек
19. Мамаев Абдилазиз Абдыракманович
20. Матмусаева Рано
21. Пайзилдаев Муктар
22. Каимов Омурбек Каныбекович
23. Садиков Улугбек Чирмашович
24. Сатыбалдиева Элмира Айылчиевна
25. Таджибаев Жыргалбек Дуйшеевич
26. Тажибаев Абдыганы Камчыбекович
27. Тойчиев Заравшанбек
28. Турдубаев Канторо Таирович
29. Уларов Талгатбек Муктарбекович
30. Шамшиева Кыздаркан Сейитматовна
Бүгүн, 5-ноябрда Ош шаарында жергиликтүү коомчулуктун Элдик Курултайы өттү.
Иш-чаранын алкагында шаардын жергиликтүү жамаатынын жыйындарында шайланган 500 делегаттын ичинен ушул жылдын 25-ноябрында Бишкек шаарында өтө турган Биринчи Элдик Республикалык Курултайга 30 делегат шайланды.
“Амир-Тимур” МАБда бүгүн дагы бир социалдык дарыкананын ачылышы болду. Иш-чарага Ош шаарынын вице-мэри Венера Рыскулова, Дары-дармек жана медициналык техника департаментинин түштүк бөлүмүнүн башчысы Жигитали Жолдошев, “Дармек-Фарм” ЖЧКсынын директору Зайырбек Киргизбаев, “Социалдык аптека” ЖЧКсынын директору Асел Токтомушева, медицина кызматкерлери, жергиликтүү тургундар катышты.
Өз сөзүндө В.Рыскулова ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга жана калктын аялуу катмарына зарыл шарттарды түзүү максатында калаанын ар кайсы кичи райондорунда социалдык дарыканаларды ачуунун маанилүүлүгүн белгиледи.
Бул дарыканаларда ден соолугунан мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар тиешелүү анкетаны толтуруу менен дары-дармектерди сатып алууда 15%дан 25%га чейин жеңилдик берген атайын карта алышат.
Карыларга 15% арзандатуу берилет.
Калган жарандарга - 10%.
Бардык дары-дармектер дарыкана кампаларынын дүң баасында сатылат.
Белгилей кетсек, бул Ош шаарында ачылган үчүнчү социалдык дарыкана. Буга чейин социалдык Курманжан-Датка көчөсүндө жана Жапалак айылында ачылган.
Маалым болгондой, жакын арада Ош шаарында дагы 3 социалдык дарыкана ачылат. Бул дарыканаларды Ош шаарынын мэриясы Дары-дармек жана медициналык техника департаменти жана “Дармек-Фарм” ЖЧКсы менен биргеликте ачты.
Бүгүн, 4-ноябрда Ош шаарынын мэри Алмаз Мамбетов КР Президентине караштуу Мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Каныбек Осмоналиев менен жолугушту.
Жолугушууда тараптар мамлекеттик тилди укуктук жөнгө салуу, билим берүү, жарнак тармагындагы маселелерди талкуулашты. К.Осмоналиев Ош шаарынын мэриясынын “Мамлекеттик тил жөнүндө” мыйзамынын аткарылышын жөнгө салуу боюнча жүргүзүп жаткан иштердин маанилүүлүгүн белгилеп, үзгүлтүксүз негизде жүзөгө ашыруу зарылдыгын кошумчалады.
Ошондой эле шаардагы ЖОЖдордо мамлекеттик тилди окутуунун сааттарын көбөйтүү маселеси каралды. Мындан сырткары, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында эксперт-лингвист жаңы кызмат ордун киргизүү маселеси көтөрүлдү. Анын функционалдык милдеттерине тиешелүү ченемдик-укуктук актылардын туура жазылышын, тексттердин стилин текшерүү жана жөнгө салуу маселелери камтылат.
Мэр бул айтылган демилгелерди колдоду.
Бүгүн, 4-ноябрда Ош шаарынын мэриясында 7-ноябрь - Маалымат жана басма сөз күнүнө карата массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүн сыйлоо иш-чарасы өттү. Ош шаарынын мэриясы менен тыгыз кызматташып, жергиликтүү бийлик менен элдин ортосуна көпүрө болгон ЖМК өкүлдөрүн мэр Алмаз Мамбетов куттуктады.
Мэр өз сөзүндө жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүнүн ишмердүүлүгүнүн маанилүүлүгүн белгилеп, Ош шаарында жасалып жаткан иштерди, жетишкендиктерди жайылтып, кемчиликтерди түзөтүүдө кошкон салымдары үчүн ыраазычылыгын билдирди.
Майрамдык салтанаттын алкагында калаа башчы журналисттерге Ардак грамота жана акчалай сыйлыктарды тапшырды.

Бул эсептөөлөр Кыргыз Республикасынын Граждандык Кодексинин, КРнын Жер Кодексинин, «Ош шаарынын статусу жөнүндөгү» КРнын мыйзамынын, «Айыл чарба багытындагы жерлерди, короо алдындагы жана дачалык жер участкаларын, калктуу конуштардын жана айыл чарбалык эмес багыттагы жерлерди пайдалангандыгы үчүн жер салыгынын базалык ставкалары жөнүндөгү» КРнын мыйзамынын, «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана жергиликтүү мамлекеттик администрация жөнүндөгү» КРнын мыйзамынын 27-беренесинин, «Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндөгү» КРнын мыйзамынын, Ош шаарынын мэриясынын 2001-жылдын 14-июнундагы №587-токтомун эске алып жана ижара мамилелерин аныктоочу башка нормативдик актылардын негизинде, ошондой эле жер участокторунун ижара акысын эсептеп чыгуу жана ижара келишимдерин бекемдөө тартибин аныктайт. 

Толук маалымат тиркемеде. 

 

 

 

Бүгүн, 20-октябрда Ош шаарынын “Манас-Ата” муниципалдык аймактык башкармалыгында 2022-жылдын 5-ноябрында Ош шаарынын жергиликтүү жамаатынын өтүүчү курултайына делегаттарды шайлоо боюнча жыйын болуп өттү.
Ага Ош шаардык Кеңешинин төрагасы С.Назылбеков, шаардык Кеңештин депутаттары, Э.Арзиев, А. Эркин уулу, М.Джусупов, Т.Жээналиев, Б.Баетов жана Б.Үсөнов катышышты.
Жыйынга катышкан “Манас-Ата” муниципипалдык аймактык башкармалыгынын жашоочулары тарабынан 83 делегат ачык добуш менен шаардык жергиликтүү жамаатынын курултайына шайланып, жыйындын протоколу бекитилди.
Страница 1 из 122

 

Кайрылуулар

Өнүгүүнүн стратегиялары жана программалары

Пред След

Муниципалдык кызматтардын базалык р…

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ ТОКТОМ 2018-жылдын 5-февралы...

Муниципалдык кызматтардын стандартт…

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ ТОКТОМ 2017-жылдын 9-февралы...

2018-2040-жылдарга Кыргыз Республик…

2018-2040-жылдарга Кыргыз Республикасын туруктуу өнүктүрүүнүн “Таза коом – Жаңы доор” стратегиясынын долбоору

2018-2040-жылдарга Кыргыз Республикасын туруктуу өнүктүрүүнү...

Өкмөттүн программасы "Жаңы доо…

Өкмөттүн программасы "Жаңы доорго - кырк кадам"

Өкмөтүнүн программасы "Жаңы доорго - кырк кадам"

« Ноябрь 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
FB
ОК

Фоторепортаждар

Пред След

Төрөт үйүндөгү төрөт бөлүмү оңдоодо…

Төрөт үйүндөгү төрөт бөлүмү оңдоодон өткөрүлөт

Бүгүн, 13-февралда Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарыбашов шаар...

Оштогу автоунаа базарындагы тамакта…

Оштогу автоунаа базарындагы тамактануучу жайлар иретке келтирилип, автоматтык тосмо орнотулат

Бүгүн, 13-февралда Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарыбашов муни...

Автотыгында азайтуу максатында “Бар…

Автотыгында азайтуу максатында “Барсбек каган” айланпасы эки тарабынан кеңейтилет

Ош шаарындагы Барсбек кагандын эстелиги орнотулган айланпа к...

Видеорепортаждар

Пред След

Мэр менен төрага курулуш компанияла…

Мэр менен төрага курулуш компанияларынын жетекчилери менен жолугушту

Бүгүн, 18-октябрда Ош шаарынын мэриясында Баткен облусунда б...

Ош шаарынын кооздугун даңазалаганда…

Ош шаарынын кооздугун даңазалагандар сыйланды

      Бүгүн, 18-октябрда Ош шаарынын мэри Алмаз Мамбетов ...

Ош: Жаңы автобустар тапшырылды

Ош: Жаңы автобустар тапшырылды

Бүгүн, 18-октябрда Ош шаарынын борбордук аянтында жаңы сатып...

ОШ ШААРЫНЫН БРЕНДИНЕ ДОБУШ БЕРИНИЗ!

ОШ ШААРЫНЫН БРЕНДИНЕ ДОБУШ БЕРИНИЗ!

Учурда Ош шаарынын туристтик бренди туризм тармагындагы абро...

Оштогу ооруканаларга коргонуучу кар…

Оштогу ооруканаларга коргонуучу каражаттар берилди

Ош шаарынын мэриясында шаардагы ооруканалардын жетекчилерине...

Ошто 10 жарым миңден ашуун үй-бүлөг…

Ошто 10 жарым миңден ашуун үй-бүлөгө азык-түлүк таратылды

Ошто 10 жарым миңден ашуун үй-бүлөгө азык-түлүк таратылды

Ошто 1000 үй-бүлөгө азык-түлүк тара…

Ошто 1000 үй-бүлөгө азык-түлүк таратылууда

Бүгүн, 10-апрелде Ош шаарындагы муктаж болгон 1000 (миң) үй-...

"Ош-Тазалык"тын кызматкер…

"Ош-Тазалык"тын кызматкерлеринин карантин учурундагы иш күнү

"Ош-Тазалык"тын кызматкерлеринин карантин учурундагы иш күнү...

Сүйүктүү Ош шаарыбыз - Любимый горо…

Сүйүктүү Ош шаарыбыз - Любимый город ОШ

Сүйүктүү Ош шаарыбыз - Любимый город ОШ

Ошто эл аралык жаштар форуму болуп …

Ошто эл аралык жаштар форуму болуп өттү

Бүгүн, 30-июль күнү Ош шаарында «Ала-Тоодон Кара-Деңизге чей...

Сурамжылоо

Сиз жашаган аймактан таштанды өз убагында алынабы?

Ооба - 53.8%
Жок - 23.1%
Ар кандай - 23.1%

Добуштардын саны:: 26
window.addEvent('domready', function() { $$('.hasTip').each(function(el) { var title = el.get('title'); if (title) { var parts = title.split('::', 2); el.store('tip:title', parts[0]); el.store('tip:text', parts[1]); } }); var JTooltips = new Tips($$('.hasTip'), { fixed: false}); });