Версия для печати
Среда, 27 Октябрь 2021 08:37

National Historical and Archaeological Museum "Sulaiman-Too" / «Сулайман-Тоо» улуттук тарыхый-археологиялык музейи

LIST OF OBJECTS OF CULTURAL AND NATURAL HERITAGE of Osh city and its surroundings for QR code


National Historical and Archaeological Museum "Sulaiman-Too"

The exposition reflects the geological and geographical exploration of the southern region. Hall of flora and fauna. Hall of history. Hall of Ethnography.

The National Historical and Archaeological Museum Complex "Sulaiman-Too" is one of the largest museums in Kyrgyzstan. The museum contains valuable historical and cultural monuments that are the national pride of the Kyrgyz people.

Osh city, st. Kurmanzhan datki,

Eastern foot of Sulaiman-Too
_____________________________________________________

Ош шаарынын жана анын айланасындагы маданий жана табигый мурас объектилеринин QR-код үчүн тизмеси

«Сулайман-Тоо» улуттук тарыхый-археологиялык музейи

Экспозиция түштүк аймактын геологиялык жана географиялык изилдөөлөрүн чагылдырат. Флора жана Фауна залы. Тарых залы. Этнография залы.

«Сулайман-Тоо» улуттук тарыхый-археологиялык музейи Кыргызстандагы эң чоң музей. Музейде кыргыз элинин сыймыгы болуп эсептелген баалуу тарыхый жана маданият эстеликтери сакталган.

 

Ош ш., Курманжан Датка көч,

Сулайман-Тоонун чыгыш этеги
_____________________________________________________

ПЕРЕЧЕНЬ  ОБЪЕКТОВ  КУЛЬТУРНОГО И  ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ  города Ош и окрестностей  для QR-кода

Национальный историко-археологический  музей «Сулайман-Тоо»

Экспозиция отражает геологические, географические исследования южного региона. Зал флоры и фауны. Зал истории. Зал этнографии.

Национальный Историко-археологический музейный комплекс «Сулайман-Тоо» -  один из крупнейших музеев в Кыргызстане. В музее хранятся ценные исторические и культурные памятники, которые являются национальной гордостью кыргызского народа.

Г. Ош, Ул. Курманжан датки,

Восточное подножье Сулайман-Тоо

Окулду 3993 жолу

Билдирүү кошуу


Сыр сөз
Жаңылоо