Ош шаарынын мэриясынын 2019-2020-жылдарга карата мамлекеттик социалдык заказ боюнча программасы
  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Facebook
Четверг, 16 Май 2019 04:38

Ош шаарынын мэриясынын 2019-2020-жылдарга карата мамлекеттик социалдык заказ боюнча программасы

Долбоор

 

Ош шаардыкКеӊешинин____

2019-жылдын «___» ________

№___ токтомумененбекитилген

 

 

Ош шаарынын мэриясынын 2019-2020-жылдарга карата

мамлекеттик социалдык заказ боюнча программасы

Киришүү

Мамлекеттик социалдык заказдын максаттары республикалык жана жергиликтүү бюджеттердин каражаттарынын эсебинен, ошондой эле юридикалык жактардын, жеке ишкерлердин жана жарандардын интеллектуалдык, кадрдык, материалдык жана башка ресурстарын тартуу жолу менен коомдун социалдык маанилүү көйгөйлөрүн чечүү жана коомдук пайдалуу максаттарга жетишүү болуп саналат.

2019-2020-жылдарга карата мамлекеттик социалдык заказдын Программасы Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик социалдык заказ жөнүндө” Мыйзамынын 3-беренесинин 9-бөлүмүнө ылайык,Ош шаарындагы калктын керектөөлөрүн жана муктаждыктарын баалоого жүргүзүлгөн изилдөөнүн негизинде, ошондой эле маалымат базасына келип түшкөн социалдык көйгөйлөр жана коомдук пайдалуу максаттар боюнча  жарандардын жана мекемелердин сунуштарынын негизинде иштелип чыкты.

Ош шаарынын мэриясынын 2019-2020-жылдарга карата социалдык-экономикалык өнүгүү программасында жергиликтүү бюджеттин эсебинен мамлекеттик социалдык заказдарды ишке ашыруу үчүн 6,0 млн сом каралган.Ош шаардык Кеӊешинин 2019-жылдын февралындагы №155 токтому менен 2019-жылы мамлекеттик социалдык заказын ишке ашырууга 1,0 млн сомкаралган.

Заказ  берүүчү жалпы сумманын  5%дан көп эмес каражатын Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик социалдык заказ жөнүндө” Мыйзамынын 11-беренесинин 4-пунктунда көрсөтүлгөн максаттар үчүн пайдаланууга укуктуу.

Мамлекеттик  социалдык заказ - республикалык жана жергиликтүү бюджеттен каржылоо менен камсыздалган, келишимдик мамилелерге негизделген, жүзөгө ашырууда юридикалык жактарды жана жеке ишкерлерди тартуу жолу менен калкка социалдык кызматтарды көрсөтүүгө же башка коомдук пайдалуу максаттарга жетүүгө багытталган республикалык, тармактык, региондук же муниципалдык социалдык программалардын бөлүгүн ишке ашыруу механизми.

Мамлекеттик  социалдык заказдын программасы - ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы тарабынан бекитилген жана калкка социалдык кызматтарды көрсөтүүгө жана мамлекеттик социалдык заказды жайгаштыруу аркылуу коомдук пайдалуу долбоорлорду жүзөгөашыруугабагытталган уюштуруучулук, экономикалык жана техникалык чаралардын жыйындысы.

Ош шаарынын мэриясынын мамлекеттик социалдык заказ боюнча программасы жергиликтүү бюджеттин эсебинен каржыланат.

 

  1. I.                   Негизги бөлүм

 

Ош шаарынын туруктуу калкынын саны 299 500 адамды түзөт, жалпы калктын 32% - балдар (179 325), 62% – булл эмгекке жарамдуу курактагылар, 7% - эмгекке жарамдуу курактан жогорулар. Медициналык диагнозу тастыкталган ден-соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын саны – 956.

Ош шаарынын 2019-2020-жылдарга карата социалдык-экономикалык өнүгүү программасындагы маалыматтарга ылайык шаар ички жана тышкы миграциянын жогорку деӊгээли менен айырмаланат. Бул, эмгекке жарамдуу калктын өсүү темпи 0,8 %, ал эми калктын эмгекке жарамдуу куракка чейинки жана жогорукурактагылардын өсүү темпи 3,5 % жана 4,7 % барабар болушу менен тастыкталат.

            Ош шаарынын 2019-2020-жылдарга карата социалдык-экономикалык өнүгүү программасынын приоритеттүү багыттарынын бири-  калктын жашоосун ар тараптан жакшыртууга ыӊгайлуу шарттарды түзүү жана коомдун көйгөйлүү маселелерин чечүү болуп саналат.

-  Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик социалдык заказ жөнүндө” 2017-жылдын 28-апрелиндеги №70 Мыйзамын Ош шаарында ишке киргизүү механизмдерин иштеп чыгуу жана жүзөгө ашыруу максатында Ош шаарынын мэриясынын 2018-жылдын 26-июнундагы №288-б буйругунун негизинде жумушчу тобу түзүлгөн.

-  Ош шаарындагы социалдык көйгөйлүү маселелерди аныктоо үчүн жумушчу топтун жана эксперттердин катышуусунда Ош шаарындагы муниципалдык аймактык башкармалыктарда, медициналык, социалдык жана билим берүү мекемелериндебекитилген график боюнча 2018-жылдын 12-сентябрынан 29-сентябрына чейин фокус-группалар өткөрүлдү.

-  Мамлекеттик социалдык заказдын программасынын долбоорун даярдоо максатында муниципалдык аймактык башкармалыктарда, медициналык, социалдык жана билим берүү мекемелеринде жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн  жыйынтыгында 173 көйгөйлүү маселелер аныкталды. Мамлекеттик социалдык заказды ишке ашыруу боюнча жумушчу топ жана Өнүктүрүү саясаты институтунун эксперттери жана юристтери менен кеӊешипсоциалдык көйгөйлүү маселелерди анализдеп, натыйжада негизги муктаж категориялар тандалып алынды.

 

2019-2020-жылдарга Ош шаарынын мэриясынын мамлекеттик социалдык заказ боюнча Программасына Кыргыз Республикаликасынын “Мамлекеттик социалдык заказ жөнүндө” Мыйзамынын 5-беренесинде көрсөтүлгөн мамлекеттик социалдык заказды ишке ашыруу чөйрөлөрүнүн арасынантөмөндөгүдөй приоритеттүү багыттар аныкталды:

1)      Жарандардын социалдык жактан корголбогон категорияларын, анын ичинде турмуштук кыйын кырдаалга кабылган үй-бүлөлөрдү жана балдарды, улгайган адамдарды жанаденсоолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды коргоо;

2)      Ден соолук жана дененин саламаттыгы;

3)      Коомдук тартип жана коомдук ынтымак.

 

Кыргыз Республикаликасынын “Мамлекеттик социалдык заказ жөнүндө” Мыйзамынын6-беренесине ылайык мамлекеттик социалдык заказды ишке ашыруунун эки формасы тандалып алынды:

1) Коомдук пайдалуу долбоорлорду мамлекеттик каржылоо;

2) Социалдык талондор аркылуу социалдык кызмат көрсөтүүлөрдү берүү.

Жогорудагы Мыйзамдын 7-беренесине ылайык социалдык көйгөйлөрдүн жана коомдук пайдалуу максаттардын маалымат базасы Ош шаарынын мэриясынын расмий сайтында жарыяланды.

-Социалдык көйгөйлөрдүн жана коомдук пайдалуу максаттардын маалымат базасын аныктоо максатында  Ош шаарынын мэриясынын тиешелүү бөлүмдөрүнүн, мамлекеттик органдардын жана жарандык коомдун өкүлдөрүнөн турган жумушчу тобу тарабынан 2018-2019-жылдары4 жолу отурум өткөрүлүп жана тиешелүү адистер 2 жолу Бишкек шаарында Кыргыз Республикасынын Эмгек жана Социалдык министрлиги жана Өнүктүрүү саясаты институту тарабынан уюштурулган семинардан окуп келишти.

Анын негизинде мамлекеттик социалдык заказды Ош шаарында ишке ашыруу боюнча укуктук ченемдик актылар изилденип, процедуралар иштелип чыгып, мэриянын расмий сайтында жарыяланды (2018-жылдын 13-августу, Ош шаарынын мэриясынын расмий сайты).

Аталган Мыйзамдын 9,10-беренелерине ылайык Ош шаарынын мэриясынын 2019-2020-жылдарга мамлекеттик социалдык заказ боюнча программасынын долбоору боюнча коомдук угуу өткөрүлүп, мэриянын расмий сайтына жарыяланды.

Жарандар жана уюмдар тарабынан берилген социалдык көйгөйлөрдүн жана коомдук пайдалуу максаттардын маалымат базасына киргизүүүчүн сунуштары эске алынып, аталган Программага толуктоолор киргизилди.

 

Ош шаарынын мэриясынын 2019-2020-жылдарга мамлекеттик социалдык заказ боюнча программасын каржылоо аталган Мыйзамдын 11-беренесинин 6-пунктуна ылайык жергиликтүү бюджеттин эсебинен ишке ашырылат.

 

Ош шаарынын мэриясынын 2019-2020-жылдарга мамлекеттик социалдык заказ боюнча программасын ишке ашыруу планы

Мамлекеттик социалдык заказды ишке ашыруу чөйрөлөрү:

  1. 1.      Жарандардын социалдык жактан корголбогон категорияларын, анын ичинде турмуштук кыйын кырдаалга кабылган үй-бүлөлөрдү жана балдарды, улгайган адамдарды жана ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды коргоо;

1.1.            Турмуштук оор кырдаалдагы улгайган адамдардын социалдык кызматтарды алууга мүмкүнчүлүгү жок

 

Кыргызстанда, дүйнө жүзүндөгү башка өлкөлөрдөй эле, улгайган адамдар калктын басымдуу жана улам өсүп бараткан бөлүгүн  түзөт. Бүгүнкү күндө Ош шаарындагы жашы 60тан өткөн улгайган адамдар 8%ды түзөт. 2050-жылга карата бул көрсөткүч 3 эсеге өсөт. Ош шаардык социалдык өнүгүү башкармалыгынын баалоосу боюнча жөнөкөй эле социалдык кызматтар үчүн төлөй албаган шаардагы улгайган адамдардын саны 1500 адамдан жогору.

Улгайган адамдар жашоо деӊгээлин жакшыртууга багытталган активдүү социалдык колдоого муктаж. Социалдык кызматтар улгайган адамдардын жашоо деӊгээлин жакшыртуунун таасирдүү чараларынын бири катары каралат. Бул болсо социалдык кызмат көрсөтүү системасын өнүктүрүү жана ошону менен бирге мамлекеттик социалдык заказдын негизинде жеке секторду тартуу аркылуу зарылдыгын шарттайт. Мамлекеттик  социалдык заказ аркылуу турмуштук оор кырдаалдагы улгайган жарандарды тейлөө боюнча социалдык кызматтарды уюштуруу менен улгайган жарандардын мончо жана чачтарач кызматтарына жетүүсү камсыз кылынат.

Бүгүнкү күндө Ош шаарында жеке ишкерлер тарабынан мончо жана чачтарач кызматтарын көрсөтүү бир топ өнүккөн. Шаарда улгайган жарандар үчүн кызмат көрсөтүүгө жөндөмдүү кызмат көрсөтүүчүлөрдүн топтору бар.

Мамлекеттик социалдык заказ аркылуу турмуштук оор кырдаалдагы улгайган жарандарды тейлөө боюнча социалдык кызматтарды уюштуруу үчүн, мамлекеттик социалдык заказдын социалдык талондордун  (ваучер) негизинде социалдык кызмат көрсөтүү формасы колдонулат.

 

Коомдук пайдалуу максаты: Турмуштук оор кырдаалдагы улгайган жарандарга социалдык талондорду  (ваучер) берүү аркасында социалдык кызматтарды (мончо, чачтарач) көрсөтүү

Максаттуу топ: Турмуштук оор кырдаалдагы улгайган жарандар

 

1.2.            Ата-энелери калтырып кеткен (камкордуксуз) эмгек мигранттарынын балдары зордук-зомбулуктун ар түрдүү формаларына кабылып жатышы

 

Бул  көйгөй изилдөө жүргүзүү учурунда бир нечефокус-топтордун алкагында жана шаардын көйгөйлөрүн талкуулоо боюнча башка аянтчаларда да белгиленген. Шаардын аймагында ички жана тышкы миграциянын деңгээлиабдан жогору. Азыркы учурда үймө-үйкыдыруунун натыйжасында аныкталган ата-энелери калтырып кеткен эмгек мигранттарынын балдарынын саны 4321 баланы түзөт. Бул балдар ата-энесинин мээримисиз, камкордугусуз жана көзөмөлүсүз болгондуктан чоң стрессти баштан кечиришет. Жалпысынан алганда, балдар аярлуу болуп,  мектепте жана үй-бүлөдө зомбулукка кириптер болуу тобо келчилиги жогору болууда. Натыйжада алардын окуудагы жетишүүсү начарлап, мүнөздөрү өзгөрүп, өзүн-өзү баалоосу төмөндөп,  чыр-чатактуу, депрессивдүү болушуп, көпчүлүгүндөөз өмүрүнө кол салуу тууралуу ойлор пайда болуп жатканы байкалууда. Башкача айтканда толук кандуу эс алуу жана тең туштары менен баарлашуусу жок. Ата-энелери чет жактарда болгондуктан балдардын бош убактысы толук кандуу уюштурулбайт.

 

Коомдук пайдалуу максат: Ата-энелери калтырып кеткен эмгек мигранттарынын балдарынын жеке инсандык дараметин көтөрүү, бош убактысын туура уюштуруу аркылуу өз ара карым-катнаш көндүмдөрүн жакшыртуу жана коомго аралаштыруу

Максаттуу топ: 10-16 жаштагы эмгек мигранттарынын балдары

 

1.3./й-бүлөлүк зомбулуктан жабыркаган аялдар үчүн колдоолордун жетишсиздиги

Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалыматы боюнча 2018-жылдын 12 айында 440 үй-бүлөлүк зомбулук фактысы катталган, алардын ичинен 3 учур балдарга карата жасалган.  Ал эми 2017-жылы 403 үй-бүлөлүк зомбулук катталып, алардын ичинен 1 учур жашы жете элек өспүрүмгө карата жасалган.

Көпчүлүк учурларда үй-бүлөлүк зомбулуктан  26-38 жаштагы толук эмес жана орто билимге ээ, документтери жок, 2 же андан көп балалуу, кесиби же туруктуу кирешеси жок аялдар жабыркашат. Алардын көпчүлүгү кайрадан үй-бүлөлүк зомбулук көрсөткөн күйөөлөрүнө кайтууга мажбур болушат. Кайрылган аялдардын арасынан көбү психологиялык жана материалдык жактан көз каранды болбоого мүмкүнчүлүк түзө турган социалдык жардамдын зарылдыгын белгилешкен.

/й-бүлөлүк зомбулуктан жабыркаган аялдар үчүн укуктук, социалдык, медициналык жана психологиялык жардамдардын жетишсиздиги көп жылдардан бери аялдардын зомбулукка кабылышына алып барат. Зомбулукка бир эле аялдар эмес, алардын балдары да кабылышат. Зомбулук менен ырайымсыз мамиленин чөйрөсүндө чоӊойгон балдар кийин өз үй-бүлөсүндө жана коомдо зөөкүр болуп чыгышат.

Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө» жана «/й-бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо жөнүндө» мыйзамдарынын негизинде үй-бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо боюнча комплекстүү чараларды жүзөгө ашыруу жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын милдети болуп эсептелет.

Коомдук пайдалуу максат:  /й-бүлөлүк зомбулуктан жабыркаган аялдарга зарыл болгон социалдык жардамдарды жана колдоолорду көрсөтүү, алардын өз мүмкүнчүлүктөрүн ишке ашырууга көмөк көрсөтүү.

Максаттуу топ: /й-бүлөлүк зомбулуктанжабыркаганаялдар

 

 

  1. 2.    Ден соолук жана дененин саламаттыгы

 

2.1. Калк арасында кургак учук, гепатит жана ВИЧ-СПИД сыяктуу жугуштуу оорулардын санынын өсүшү.

 

Мамлекеттик структуралар, өкмөттүк эмес жана эл аралык уюмдар тарабынан кабыл алынган чараларга карабастан Кыргызстанда АИВ (ВИЧ) инфекциясына чалдыккандардын саны өсүүдө. Маселен, 2011-жылдан 2017-жылга чейин эки эсеге көбөйүп, 3673 учурдан 7948 учурга чейин жеткен.

2016-жылы ВИЧ илдети менен ооругандардын эӊ жогорку көрсөткүчү Ош шаарында (1000 адамга – 2,6 учур) жана Чүй областында (-1,5; жалпы өлкө боюнча 1000 адамга - 0,8 учур)катталган.

АИВ-КИВС – оорусу азыркы күндө актуалдуу маселелердин бири болуп калууда. 2018-жылы Ош шаары боюнча 1098 учур катталып, алардын ичинен эркектер 779 (70,9%), аялдар 322 (29,3%) учурду түзгөн. Жашы боюнча салыштырганда көпчүлүгү 30-39жаштагылар арасында 418 учур катталган (38,6%). Жугуу жолдору боюнча: кан аркылуу жуктургандар 695 (63,2%), жыныс аркылуу 366 (33,3%), энеден балага 36 учурду (3,2%) түзгөн.

2018-жылы АИВ оорусунун 56 учуру катталып, 40 учуру шаар тургундары арасында катталган, 16 учуру башка райондон келгендер арасында катталган, ал эми 14 жашка чейинки балдар арасында 3 учур катталды.

Кыргыз Республикасы – кургак учук илдети боюнча жогорку деӊгээлдеги өлкөлөрдүн катарына кирет. Дүйнөлүк Саламаттыкты сактоо уюмунун Европалык регионалдык бюросунун маалыматы боюнча Кыргызстан кургак учуктун жогорку деӊгээлдеги көптөгөн дарыларга туруктуу түрлөрү бар дүйнөнүн 27 өлкөсүнүн катарында.

2017-жылы Кыргыз Республикасында 5570биринчи жолу кургак учук оорусуна чалдыккан адам катталган, бул 100 миӊ адамга 90,6 учурду түзгөн (2011-жыл 100,4). 2017-жыл 100 миӊ адамдын 4,8 өлүмгө учураган (2011-жыл 9,1).

Ош шаарында 2017-жылы 257 учур кургак учук оорусу катталып, интенсивдик көрсөткүчү 71,9 түзгөн. 2018-жылы 243 учур кургак учук оорусу катталып, интенсивдик көрсөткүчү 71,9 түздү. Алардын ичинен 60 учур БК (+) катталып, интенсивдик көрсөткүчү 17,7, ал эми 2017-жылы 68 учур катталып интенсивдик көрсөткүч 20,9 түзгөн.

Кургак учук илдетин турукташтыруу боюнча жетишкендиктердин катарында, анын өтө жугуштуу туруктуу формаларынын таркап жатышы тынчсыздандырат. Анткени аларга дарылоого кетүүчү каражаттардын кескин жогорулашы жана узак мөөнөттүү оор схема менен дарылоону талап кылат. Кургак учуктун туруктуу формалары жаӊы аныкталган учурлардын курамында 26,8 % түзсө, мурда оорудан дарыланган кайрадан аныкталган оорулулардын арасынан 61,1 % түзгөн.

Ош шаарында 2018-жылы вирустук гепатит оорусунун 593 учуру катталып, 2017-жылга салыштырмалуу 53 учурга көбөйгөн (2017-жылы – 540 учур). Вирустук гепатит оорусунун А түрү жалпы вирустук гепатит оорусунун ичинен 559 учурун түздү (94,3 %).

Кургак  учук, гепатит жана ВИЧ-СПИДсыяктуу жугуштуу оорулардын саны өсүп жаткандыгына байланыштуу бул көйгөйдү Ош шаарындагы коммерциялык эмес уюмдарды тартуу аркылуу чечүү керек. Калк арасында, өзгөчө кургак  учук, гепатит жана ВИЧ-СПИДооруларынжугузуутобокелчилиги жогору топтордун маалыматын жогорулатуу зарыл.

 

Коомдук пайдалуу максат:Калк арасында, өзгөчө Ош шаарындагы кургак  учук, гепатит жана ВИЧ-СПИД ооруларын жугузуп алуу коркунучу жогору топтордун маалыматын жогорулатуу.

 

Максаттуу топ: Кургак  учук, гепатит жана ВИЧ-СПИДооруларынжугузуутобокелчилиги жогору топтор

 

 

2.2.          Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдар (1,5- 7 жаш) туруктуу дарыланбагандыктан коомго, социалдык чөйрөгө кошула алышбайт

 

Ош шаарында учурда ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген 950 бала каттоодо турат жана тиешелүү социалдык жардамдарды алып турушат(Жөлөк пул, бир жылда эки жолу бир айлык дарылоодон өтүшөт).

Мыйзам чегинде мамлекет тарабынан көрсөтүлгөн жардамдар берилгени менен бул категориядагы балдарды социалдык чөйрөгө кошуу үчүн күн сайын тиешелүү адистердин дарылоосу, кароосу зарыл маселе бойдон калып, чечилбей келет. Анткени илимий жактан аталган балдардын( аутизм, ДЦП) менталдык жактан аӊ- сезиминин начарлоосу жашы чоӊойгон сайын прогрессивдүү өсөт. Ошондуктан бул категориядагы балдардын  кичине жаштан адистердин  кийлигишүүсүнө  мажбур  экендигин  негиз  кылып алуу менен мамлекеттик социалдык заказдын алкагында аталган долбоорду ишке ашыруу сунушталды.

Ош шаарында “ Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды эрте жашта ( 1,5- 7 жаш) дарылоо менен социалдык чөйрөгө кошуу” долбоору 2017- жылдан  башталган.Долбоорду ЮНИСЕФ колдоп, натыйжада Тажикстандын Худжент шаарына 2017 – жылдын ноябрь жана 2018- жылдын март айында врач- ортопед, педагог, психологдордон турган адистер бир жумалык тажрыйба алмашуу максатындагы семинарга барып, аталган долбоор боюнча окуудан өтүп келишти. Ушул эле жылдын апрель айында Беларуссиянын Минск шаарында “ Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды эрте жашта  дарылоо менен социалдык чөйрөгө кошуу” долбоору боюнча бир жумалык семинар- тренинг өткөрүлүп, тиешелүү адистер катышып келишти.

2018-жылдын  июнь айында тиешелүү  адистер  Россиянын  Новосибирск шаарында өткөн“Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү  чектелген балдарды эрте жашта дарылоо менен социалдык чөйрөгө кошуу” долбоору боюнча эл аралык конференцияга катышышты.

Маалымат иретинде: Аталган маселе  Россия Федерациясынд 25 жыл мурун, Тажикстанда 5 жыл, Өзбекстанда 6 жыл мурун башталып, натыйжада атайын дарылоодон өткөн балдар  бакчада, мектепте билим алууга, социалдык чөйрөгө аралашууга мүмкүнчүлүк алышкан ( 100 баладан 75 бала – 70%).

Кыргызстанда бир жылда 2 жолу эле дарылоо болгондуктан бала толук кандуу дарылоодон өтпөгөндүктөн  социалдык чөйрөгө аралаша албайт( 100 баладан 10 бала- 10 %).

 

Коомдук пайдалуу максат:Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды эрте жашта ( 1,5- 7 жаш) дарылоо менен социалдык чөйрөгө кошуу.

Максаттуу топ:1,5 жаштан 7 жашка чейин ден-соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдар (аутизм, ДЦП).

 

  1. 3.    Коомдук тартип жана коомдук ынтымак

 

3.1. Жаштар тарабынан коомдук тартипке жана жарандардын коопсуздугуна каршы жасалган укук бузуулардын жана кылмыштардын санынын өсүшү

 

Статистикалык маалыматтар боюнча Ош шаарында жасалган кылмыштардын 41 % көбү 18 жаштан – 28 жашка чейинки жаштардын күнөөсү боюнча жасалат. Алардын 60 % эч жерде иштебеген жана окубаган жаштар, 65 % көбү - жергиликтүү жашоочулар. Негизинен жеке мүлккө каршы кылмыштар, жеке инсанга жана ден-соолукка каршы жасалган кылмыштар: майда же ири өлчөмдөгү уурулук, талап-тоноо, бейбаштык, зордуктоо жана кол салуу сыяктуу кылмыштар. Укук бузууларды жана кылмыш жасаган жаштармектеп курагындагы жаш өспүрүмдөргө коркунуч туудуруп келишет (мектеп рэкети, өздөрү менен теӊ курдуу жана кичүү курактагы балдар менен мушташтарды уюштуруу). Көпчүлүгү алкоголдук ичимдиктерди ичишип, коомдук жайларда ээнбаштыкка барышат.

Булардын баары шаардыктардын тынчсызданууларын күчөтүшөт.

Мындайкатегориядагы жаштардын жалпы саны шаарда 400гө жакын адамды түзөт. Социалдык изилдөөлөр боюнча жаштар коомдогу жүрүм-турум эрежелерин бой жеткенде өз үй-бүлөлөрүнө алып өтүшөт. Анын натыйжасында ажырашуу, зомбулук, аракечтик, кылмыштуулук, селсаяктык жана башка социалдык көйгөйлөрдүн саны көбөйөт. Ушул сыяктуу терс көрүнүштөр акырындап улуттук үй-бүлөлүк баалуулуктардын бузулушуна алып келет.

Мындай укук бузууларды жана кылмыштарды жасаган жаштардын арасынан көпчүлүгүкоомго социалдашуусу жана интеграциялануусу толук мүмкүн.

 

 Коомдук пайдалуу максат: Жаштар тарабынан жасалган укук бузуулардын жана кылмыштардын санын азайтуу.

 

Максаттуу топ:Укук бузууларды жана кылмыштарды жасаган жаштар (18жаштан 28 жашка чейин).

 

 

3.2. Туруктуу жашоочу үй-жайы жок селсаяк жарандар

 

            Ош шаарында туруктуу жашаган жери жок селсаяк жарандарды социалдык реабилитациялоо, коргоо жана жардам берүү маселеси толук кандуу чечилбей келет. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын алдындагы кабыл- алып бөлүштүрүү жайында селсаяк жарандар 3 сааттан ашык кармалбайт.

Ош ШИИБ тарабынан учурда шаарда 70 ке жакын селсаяк жарандар бар экендиги катталган. Алардын ичинен 85% - эркектер, 15 %- аялдар. Аталган категориядагы жарандарга жардам көрсөтүү максатындагы убактылуу кармоочу жай жок болгондугуна байланыштуу, кыш мезгилинде белгилүү өлчөмдөгү акча каражаты бөлүнүп, коммерциялык эмес уюмдардын жардамы менен 3 ай  кызмат көрсөтүлүп келет.

Туруктуу жашаган жери жок селсаяк жарандар боюнча маселени чечүү максатында мамлекеттик социалдык заказдын негизинде ишке ашыруу сунушталды.

 

Коомдук пайдалуу максат:Ош шаарында туруктуу жашаган жери жок селсаяк жарандарды социалдык коргоо,  реабилитациялоо жана жардам берүү

 

Максаттуу топ:Туруктуу жашаган жери жок селсаяк жарандар

 

 

 

 

 

Программаны ишке ашыруу механизмдери

Социалдык көйгөйлүү маселелерди чечүү жана программанын коомдук пайдалуу максаттарына жетүү үчүн мамлекеттик социалдык заказдын мыйзамда көрсөтүлгөн бардык түрлөрү колдонулат.

Мамлекеттик  социалдык заказды ишке ашырууда Программанын иш-чаралар планына ылайык кызматтарды көрсөтүү боюнча конкурстарды уюштуруу, Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик социалдык буйрутма жөнүндө» Мыйзамынын жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому менен бекитилген коомдук пайдалуу долбоорлорду өткөрүү тартиби жөнүндө Жобонун негизинде жүргүзүлөт.

Ош шаарынын мэриясынын аппаратынын жооптуу бөлүмдөрү жана гранттык комиссия ушул Программанын иш-планына ылайык мамлекеттик  социалдык заказдары боюнча конкурстарды уюштурат жана мамлекеттик  социалдык заказ боюнча аткарылган иш-чаралардын жыйынтыгына жана эффективдүүлүгүнө баалоо жүргүзөт.

Мамлекеттик  социалдык заказ боюнча конкурста жеӊүүчү болуп табылган жана социалдык кызмат көрсөтүүгө тартылган уюмдар иш-чаралар планын аткарылышы жана контракттын негизинде каражттардын пайдаланышы жөнүндө үзгүлтүксүз маалыматтарды берип турууга милдеттендирилет.

Маалымат берүүнүн мөөнөтү жана тартиби Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жумушчу топ менен жооптуу структуралык бөлүмдөр тарабынан аныкталып, техникалык тапшырмага жана кызмат көрсөтүүчүлөр менен түзүлүүчү келишимдерге киргизилет.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ош шаарынын мэриясынын 2019-2020-жылдарга мамлекеттик социалдык заказ боюнча программасын ишке ашыруу планы (таблица формасында)

Мамлекеттик  социалдык заказды ишке ашыруу чөйрөлөрү

Коомдук пайдалуу максат

Социалдык кызматтарды алуучулар (топтор)

Жүзөгөашыруумөөнөтү (айы)

МСЗ

формасы

 

 

 

Жергиликтүүбюджет

Программаны реализациялоо-дон күтүлүүчү натыйжалар

Индика-торлор

 

Сумма, сом менен

 

 

 

 

1

Жарандардын социалдык жактан корголбогон категорияларын, анын ичинде турмуштук кыйын кырдаалга кабылган үй-бүлөлөрдү жана балдарды, улгайган адамдарды жана ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды коргоо

1.1.Турмуштук оор кырдаалдагы улгайган жарандарга социалдык талондорду  (ваучер) берүү аркасында социалдык кызматтарды (мончо, чачтарач) көрсөтүү

Турмуштук оор кырдаалдагы улгайган жарандар

2019–ж

 

 

2020-ж.

Ваучерлер

200 миң

 

 

200 миӊ

Социалдык талондор (ваучер) аркылуу чачтарачтардын, мончолордун кызматы көрсөтүлөт

1.Камтылышы - 1500 улгайган адам иш-чарага катышты  эки жыл ичинде

 

1.2.Ата-энелери калтырып кеткен эмгек мигранттарынын балдарынын жеке инсандык дараметин көтөрүү, бош убактысын туура уюштуруу аркылуу өз ара карым-катнаш көндүмдөрүн жакшыртуу жана коомго аралаштыруу

Эмгек мигранттарынын балдары

2019- ж

 

 

2020-ж.

 

Коомдук  пайдалуу долбоор

200 миң

 

 

400миӊ

Эмгек мигранттарынын балдары өз курагындагы балдар менен мамиле түзүү көндүмдөрү жакшырды жана инсандык потенциалын күчөтүштү

500 эмгек мигранттарынын балдары иш-чараларга катышып, өз курагындагы балдар менен мамиле түзүү көндүмдөрүн жакшыртышты жана инсандык потенциалын күчөтүштү (эки жыл ичинде)

 

1.3./й-бүлөлүк зомбулуктан жабыркаган аялдарга зарыл болгон социалдык жардамдарды жана колдоолорду көрсөтүү, алардын өз мүмкүнчүлүктө-рүн ишке ашырууга көмөк көрсөтүү

/й-бүлөлүк зомбулуктанжабыркаганаялдар

2019- ж

 

 

2020-ж.

Коомдук-пайдалуудолбоор

300 миӊ

 

 

600 миӊ

/й-бүлөлүк зомбулуктан жабыркаган аялдар социалдык жардамдарды жана колдоолорду алышты эки жыл ичинде

50 дөн кем эмес үй-бүлөлүк зомбулуктан жабыркаган аялдар тиешелүү социалдык жардамдарды жана колдоолорду алышты. /й-бүлөлүк зомбулук 20 % төмөндөйт (эки жыл ичинде)

 

2

Ден соолук жана дененин саламаттыгы

2.1.Калк арасында, өзгөчө Ош шаарындагы кургак  учук, гепатит жана ВИЧ-СПИД ооруларын жугузуу коркунучу жогору топтордун маалыматтуулугун жогорулатуу

Кургак  учук, гепатит жана ВИЧ-СПИД ооруларын жугузуу тобокелчилиги жогору топтор

2019- ж

 

 

 

2020-ж.

Коомдукпайдалуудолбоор

 

 

 

 

300 миӊ

Кургак   учук, гепатит жана АИВ (ВИЧ) ооруларын жугузуу коркунучу жогору топтордун маалыматтуулугу жогорулады

Долбоордун иш-чараларына 300 адам катышты

 

 

2.2.Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды эрте  кийлигишүү жолу  менен дарылоо аркылуу социалдык чөйрөгө кошуу(раннее вмешательство)

Аутист, ДЦП менен ооруган балдар 1,5-2 жаштан

7 жашка чейинки балдар

2019-ж

 

 

 

2020- ж.

Коомдукпайдалуудолбоор

200 миӊ

 

 

 

400 миӊ

ДМЧ балдар социалдык жактан коомго адаптацияланат(эки жыл ичинде)

Эрте кийлигишүү чараларына 40 ДМЧ бала катышып,  социалдык жактан адаптацияланды(эки жыл ичинде)

Ата-энелер иш менен камсыз болот

 

3

Коомдук тартип жана коомдук ынтымак.

 

3.1.Жаштар тарабынан жасалган укук бузууларды жана кылмыштардын санын азайтуу

Укук бузууларды жана кылмыштарды жасаган жаштар (18жаштан 28 жашка чейин)

2019-ж

 

 

 

2020-ж.

Коомдукпайдалуудолбоор

 

 

 

 

200 миӊ

 Жаштар  тарабынан коомдук тартипке каршы жасалган укук бузуулардын жана кылмыштардын санын азайды

Укук бузууларды жана кылмыштарды жасаган жаштардын арасынан  50адам коомго социалдашты-рылды жана интеграцияланды

 

3.2. Ош шаарында туруктуу жашоочу үй-жайы жок селсаяк жарандарды коомго адаптациялоо, социалдык жардам  берүү

 

Туруктуу жашоочу үй-жайы жок селсаяк жарандар

2019-ж

 

 

2020-ж

Коомдукпайдалуудолбоор

100 миӊ

 

 

100 миӊ

Туруктуу үй-жайы жок жарандар социалдык жардам алышат

60 туруктуу үй-жайы жок жарандар социалдык жардам алышат

 

 

 

 

 

 

 

 

Ош шаарынынмэриясынын 2019-2020-жылдарга мамлекеттик социалдык заказ боюнча программасынын долбоору Кыргыз Республикаликасынын “Мамлекеттик социалдык заказ жөнүндө” Мыйзамынын талаптарына ылайык жумушчу топ тарабынан иштелип чыгып макулдашылды.

 

Окулду 877 жолу

Билдирүү кошуу


Сыр сөз
Жаңылоо

 

Кайрылуулар

Өнүгүүнүн стратегиялары жана программалары

Пред След

Муниципалдык кызматтардын базалык р…

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ ТОКТОМ 2018-жылдын 5-февралы...

Муниципалдык кызматтардын стандартт…

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ ТОКТОМ 2017-жылдын 9-февралы...

2018-2040-жылдарга Кыргыз Республик…

2018-2040-жылдарга Кыргыз Республикасын туруктуу өнүктүрүүнүн “Таза коом – Жаңы доор” стратегиясынын долбоору

2018-2040-жылдарга Кыргыз Республикасын туруктуу өнүктүрүүнү...

Өкмөттүн программасы "Жаңы доо…

Өкмөттүн программасы "Жаңы доорго - кырк кадам"

Өкмөтүнүн программасы "Жаңы доорго - кырк кадам"

« Май 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
FB
ОК

Фоторепортаждар

Пред След

Төрөт үйүндөгү төрөт бөлүмү оңдоодо…

Төрөт үйүндөгү төрөт бөлүмү оңдоодон өткөрүлөт

Бүгүн, 13-февралда Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарыбашов шаар...

Оштогу автоунаа базарындагы тамакта…

Оштогу автоунаа базарындагы тамактануучу жайлар иретке келтирилип, автоматтык тосмо орнотулат

Бүгүн, 13-февралда Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарыбашов муни...

Автотыгында азайтуу максатында “Бар…

Автотыгында азайтуу максатында “Барсбек каган” айланпасы эки тарабынан кеңейтилет

Ош шаарындагы Барсбек кагандын эстелиги орнотулган айланпа к...

Видеорепортаждар

Пред След

Оштогу ооруканаларга коргонуучу кар…

Оштогу ооруканаларга коргонуучу каражаттар берилди

Ош шаарынын мэриясында шаардагы ооруканалардын жетекчилерине...

Ошто 10 жарым миңден ашуун үй-бүлөг…

Ошто 10 жарым миңден ашуун үй-бүлөгө азык-түлүк таратылды

Ошто 10 жарым миңден ашуун үй-бүлөгө азык-түлүк таратылды

Ошто 1000 үй-бүлөгө азык-түлүк тара…

Ошто 1000 үй-бүлөгө азык-түлүк таратылууда

Бүгүн, 10-апрелде Ош шаарындагы муктаж болгон 1000 (миң) үй-...

"Ош-Тазалык"тын кызматкер…

"Ош-Тазалык"тын кызматкерлеринин карантин учурундагы иш күнү

"Ош-Тазалык"тын кызматкерлеринин карантин учурундагы иш күнү...

Сүйүктүү Ош шаарыбыз - Любимый горо…

Сүйүктүү Ош шаарыбыз - Любимый город ОШ

Сүйүктүү Ош шаарыбыз - Любимый город ОШ

Ошто эл аралык жаштар форуму болуп …

Ошто эл аралык жаштар форуму болуп өттү

Бүгүн, 30-июль күнү Ош шаарында «Ала-Тоодон Кара-Деңизге чей...

Оштун мэри эл менен жолугуп, айткан…

Оштун мэри эл менен жолугуп, айткан көйгөйлөрүн чечмей болду

Оштун мэри эл менен жолугуп, айткан көйгөйлөрүн чечмей болду

Мэр УМСтин жетекчилерине жана бөлүм…

Мэр УМСтин жетекчилерине жана бөлүм башчыларына берилген тапшырмалар так аткарылбай жатканын айтты

Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарыбашов шаардык муниципалдык ме...

Ош: рейд, иш жана жыйынтык

Ош: рейд, иш жана жыйынтык

Ош шаарынын Асранкулов көчөсүндөгү жөө адамдар басуучу жолду...

Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарыбашо…

Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарыбашов курулуш иштер менен таанышты

Ош шаарынын Жапалак айылдык башкармалыгына караган Арек айыл...

Сурамжылоо

Сиз жашаган аймактан таштанды өз убагында алынабы?

Ооба - 53.8%
Жок - 23.1%
Ар кандай - 23.1%

Добуштардын саны:: 26
window.addEvent('domready', function() { $$('.hasTip').each(function(el) { var title = el.get('title'); if (title) { var parts = title.split('::', 2); el.store('tip:title', parts[0]); el.store('tip:text', parts[1]); } }); var JTooltips = new Tips($$('.hasTip'), { fixed: false}); });