Версия для печати
Среда, 27 Октябрь 2021 08:42

Museum of Fine Arts / Көркөм өнөр музейи

LIST OF OBJECTS OF CULTURAL AND NATURAL HERITAGE of Osh city and its surroundings for QR code

Museum of Fine Arts

A small art museum located at the northeastern foot of Sulaiman-Too. The exposition is represented by works of local artists, sculptors, and artisan designers. The most striking are the works of Kyrgyz artists of the 60-70s of the XX century, as they reflect the reality of Kyrgyzstan of this period.

The museum regularly exhibits works by contemporary authors, and visitors can purchase them.

The entrance to the museum for tourists is 50 Kyrgyz soms.

St. Kol өnөrchүlөr,

Northeastern foot of Sulaiman-Too
_____________________________________

Ош шаарынын жана анын айланасындагы маданий жана табигый мурас объектилеринин QR-код үчүн тизмеси

Көркөм өнөр музейи

Сулайман-Тоонун түндүк-чыгыш этегинде жайгашкан чакан көркөм музейи. Экспозиция жергиликтүү сүрөтчүлөрдүн, скульпторлордун жана кол өнөрчү-дизайнерлердин эмгектери менен көрсөтүлгөн. XX к 60-70-жж кыргыз сүрөтчүлөрдүн кол эмгеги эң көрүнүктүү, себеби ошол замандагы Кыргызстандын реалдуулугун чагылдырган.

Музейде заманбап авторлордун көргөзмөлөрү үзгүлтүксүз өтүп, көрүүчүлөр алардын эмгектерин сатып алууга болот. Туристтер үчүн музейге кирүү акысы 50 сом.

Кол өнөрчүлөр көч., 

Сулайман-Тоонун түндүк-чыгыш этеги
_____________________________________

ПЕРЕЧЕНЬ  ОБЪЕКТОВ  КУЛЬТУРНОГО И  ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ  города Ош и окрестностей  для QR-кода

Музей изобразительных искусств

Небольшой художественный музей, расположившийся у северо-восточного подножья Сулайман-Тоо. Экспозиция представлена работами местных художников, скульпторов, дизайнеров-ремесленников. Самыми яркими являются работы кыргызских  художников  60-70-х годов XX века, так как отражают действительность Кыргызстана данного периода.

В музее регулярно выставляются работы современных авторов, и посетители могут приобрести  их.

Вход в музей для туристов составляет  50 кыргызских сомов. 

Ул. Кол өнөрчүлөр,

Северо-восточное подножье Сулайман-Тоо

Окулду 3451 жолу

Билдирүү кошуу


Сыр сөз
Жаңылоо