Версия для печати
Среда, 27 Октябрь 2021 08:40

Museum of Spiritual Culture / Руханий маданият музейи

LIST OF OBJECTS OF CULTURAL AND NATURAL HERITAGE of Osh city and its surroundings for QR code

Museum of Spiritual Culture

The only museum in Kyrgyzstan, the halls of which are located in the mountain cave complex. The exposition presents religions and beliefs that have existed in the south of Kyrgyzstan for 3000 years.

The culture of pre-Islamic beliefs of the Kyrgyz people is vividly presented.

Osh city, South slope of Sulaiman-Too,

 Rushan-Unkur cave
_____________________________________________

Ош шаарынын жана анын айланасындагы маданий жана табигый мурас объектилеринин QR-код үчүн тизмеси

Руханий маданият музейи

Кыргызстандагы жалгыз залдары тоодогу үңкүрлөр комплексинде жайгашкан музей. Экспозицияда Кыргызстандын түштүгүндө 3000 жылдан бери жашап келген диндер жана ишенимдер көрсөтүлгөн. Кыргыз элинин исламга чейинки ишенимдеринин маданияты ачык чагылдырылган

 Ош ш., Сулайман-Тоосунун түштүк капталы,

 Рушан-Уңкур
_____________________________________________

ПЕРЕЧЕНЬ  ОБЪЕКТОВ  КУЛЬТУРНОГО И  ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ  города Ош и окрестностей  для QR-кода

Музей Духовной культуры

Единственный музей в Кыргызстане, залы которого расположены в пещерном комплексе горы. Экспозиция представляет религии и верования, существовавшие на территории юга Кыргызстана на протяжении 3000 лет.

Ярко представлена культура доисламских верований кыргызского народа.

Г. Ош, Южный склон Сулайман-Тоо,

 пещера Рушан-Ункур

Окулду 4730 жолу

Билдирүү кошуу


Сыр сөз
Жаңылоо