1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer
Facebook
Среда, 05 Октябрь 2016 22:14

ОШ ШААРЫН 2016-2020-ЖЫЛДАРДА ӨНҮКТҮРҮҮ ПРОГРАММАСЫ «Ош шаары-өнүккөн ордо калаа»

 

 

Ош шаарынын мэриясы

______________________________________

 

 

             «Ош шаары-өнүккөн ордо калаа»           

 

(ОШ ШААРЫН 2016-2020-ЖЫЛДАРДА ӨНҮКТҮРҮҮ ПРОГРАММАСЫ)

 

 

 

Ош шаарынын мэри А.Кадырбаевдин Ош шаарынын тургундарына кайрылуусу

 

Урматтуу шаардыктар!

 

Ош шаары-Борбордук Азиядагы ири шаарлардын бири, Кыргызстандын түштүк борбору. Шаардын экономикалык, финансылык, транспорттук жана социалдык орду сиздердин баалуулуктарыңыздарга, жашоо образыңыздаргажана талаптарыңыздарга төп келиши зарыл.

Сиздер башка ири шаарлардагыдай эле шаардын социалдык-экономикалык, маданий, экологиялык абалына жогорку талаптарды коюп келесиздер.Ал талаптарды аткаруу үчүн Ош шаарынын мэриясы шаардын бардык тургундары,коноктору үчүн коопсуз, ыңгайлуу жана жагымдуу шаар болушу үчүн системалуу жана максаттуу иш алып барып жатат. Бул максаттарга жетүүгө бийлик органдары менен шаар тургундарынын аракеттерин бир багытка буруу менен гана жетүүгө болот.  Ош шаарынын мэриясы шаар тургундары менен конструктивдүү диалогко эле даяр болбостон шаарды өнүктүрүүнүн негизги багыттарын аныктоого калктын катышуусуна шарт түзүп жатат.

2014-жылы «Түштүк борбордун потенциалы-шаардыктардын жыргалчылыгы үчүн» аталышындагы Ош шаарын 2014-2017-жылдарда өнүктүрүү программасы Ош шаардык Кеңеш тарабынан жарандардын катышуусу менен өткөн коомдук угуулардан кийин кабыл алынган. үч жылда пландуу иш алып баруу менен программанын көп иш-чаралары аткарылды. Ош шаары өнүгүү жолуна кадам таштап, Кыргызстандагы эң таза, жашыл жана гүлдөгөн шаарга айланды. Бирок, алдыда аткара турган жумуштар көп.

Ош шаарынын мэриясы тарабынан иштелип чыккан «Ош шаары-өнүккөн ордо калаа» Ош шаарын 2016-2020-жылдарда өнүктүрүүпрограммасы шаарды модернизациялоо боюнча жыйналган тажрыйбаны, пландарды, шаардын тургундарынын мүдөө-талаптарын эске алуу менен шаарды мындан ары өнүктүрүүнүн негизги багыттарын камтыйт.

Бул баарынан мурда коррупция менен күрөшүү, мыйзамдуулукту камсыз кылуу, коомдук жашоодо акыйкатсыздыктын алдын алуу жана болтурбоо, шаар чарбасын башкарууга жана шаардык чөйрөнү калыптандырууга шаардыктарды активдүү катыштыруу.

Программаны турмушка ашырууга активдүү катышып, ордолуу шаарыбызды өнүктүрүүгөөз салымыңыздарды кошууга бардык шаардын тургундарын чакырам. 

Сиздерге бакубат жашоо, оомат каалап,

 

Урматтоо менен, 

Ош шаарынын мэри                                                                    А.Кадырбаев

 


Мазмууну:

 

Кириш сөз                                                                                                                                                                                                                                                    4

1.Ош шаарынын учурдагы абалы боюнча жалпы маалымат                                                                                                                                                                            5

2.Ош шаары-өнүккөн ордо калаа» программасынын актуалдуулугу                                                                                                                                                                6

3.Программанын стратегиялык максаты жана келечеги                                                                                                                                                                                 8

3.1. Программанын стратегиялык максаттары                      8

3.2.Программанын келечеги                                              8

4.Приоритеттер, милдеттер жана иш-чаралар                              8

Приоритет I. Ынтымактуу коомду түзүү                                      8

Приоритет II.Динамикалуу экономика                                9

Приоритет III. Шаар тургундарынын мамлекеттик жана муниципалдык социалдык кызматтарды алуу  мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу                                                                         9

Социалдык коргоо системасын өнүктүрүү                           9

Билим берүү тармагын өнүктүрүү                                               10

Саламаттыкты сактоо тармагын өнүктүрүү                          10

Маданият, спорт, жаштар, миграция жана туризм

тармактарын өнүктүрүү                                                            11

Приоритет IV.Жагымдуу чөйрөнү түзүү                                              12

Приоритет V. Гендердик саясат, экологиялык коопсуздук

жана айлана-чөйрөнү коргоо                                                     12

Гендердик саясат, аялдарды колдоо                                   12

Экологиялык коопсуздук жана айлана-чөйрөнү коргоо                13

Программанын долбоорлору                                                      13

5.Күтүлүүчү натыйжа                                                               14

6.Тобокелдер жана чакырыктар                                                14

7.Аткаруу процесси                                                                  14

7.1. Программанын пландуу бөлүгү                                    14

7.2.Программанын алкагындагы мониторинг, баалоо жана экспертиза                                                                                    15

Ош шаарын 2016-2020-жылдарда өнүктүрүү программасын 

ишке ашыруунун приоритеттүү чаралары                                   16


Кириш сөз

 

«Ош шаары-өнүккөн ордо калаа» программасынын негизги максаты 2013-2017-жылдардын мезгилинде Кыргыз Республикасын туруктуу өнүктүрүүнүн Улуттук Стратегиясын жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-2017-жылдарга Кыргыз Республикасын туруктуу өнүктүрүүгөөткөрүү боюнча Программасын турмушка ашыруу болуп эсептелет.

Программа 2020-жылга карата Ош шаарынын туруктуу өнүгүшүнүн орто мөөнөттүү максаттарын, приоритеттерин жана милдеттерин аныктайт.

Туруктуу өнүктүрүүнүн түпкү максаты - Ош шаарын өнүгүүнүн регионалдык борборуна, өлкөнүн түштүгүнүн чыныгы борбору жана Борбордук Азиядагы негизги байланыш түйүнү, жашоонун жогорку деңгээли жана сапаты камсыздалган заманбап шаарга айландыруу.

Программа жергиликтүү бийлик органдардын, кызыкдар болгон бизнес структуралардын, мамлекеттик эмес уюмдардын өкүлдөрүнүн жана эксперттердин катышуусунда иштелип чыкты жана Кыргыз Республикасынын «Ош шаарынын статусу жөнүндө” Мыйзамы менен бекитилген Ош шаарынын мэриясынын ыйгарым укуктарынын чегинде ишке ашырыла турган ищ-чараларды камтыйт.  Ошондой эле программаны иштеп чыгууда Ош шаарынын 2025-жылга чейинки генералдык планынын иш-чаралары эске алынды.

Программага Ош шаарынын 2015-жылдагы негизги социалдык-экономикалык өнүгүүсүнүн жыйынтыктары жана 2016-2020-жылдарга негизги макроэкономикалык көрсөткүчтөрүнүн болжолу пайдаланылды.

Жалпы программаны каржылоого 11 млрд. 630,55 млн. сом акча каражаты жумшалат.  Анын ичинен 1 млрд. 60,7 млн. сом жергиликтүү бюджеттен, 1 млрд. 588 млн. сом республикалык бюджеттен бөлүнөрү пландаштырылган, ал эми 8 млрд. 684,05 млн. сомдук  инвестициялар тартылат, анын ичинен 1434,55 млн. сом калктын каражаты жана  297,8 млн. сомдук ишканалардын өздүк каражаттары жумшалат.

Программаны иштеп чыгууга Германия техникалык кызматташуу уюмунун "Туруктуу экономикалык өнүгүүгө көмөктөшүү" программасы эксперттик жана каржылык көмөк көрсөттү.


1.      Ош шаарынын учурдагы абалы боюнча жалпы маалымат

 

Өнөр жай ишканалары тарабынан 2015-жылдын январь-декабрында 3,3 млрд. сомдук продукцияөндүрүлүп, 2014-жылдын январь-декабрына карата физикалык көлөмдүн индекси 111,3 пайызды түзгөн. 2014-жылдын тийиштүү мезгилине салыштырганда өнөр-жай продукциясы 11,3 пайызга, же 534,8 млн. сомго көп өндүрүлгөн. Республиканын жалпы өнөр-жай өндүрүшүндө Ош шаарынын үлүшү 1,9 пайызды түздү.

Айыл чарбасынын дүң жыйымынын көлөмү 843, 8 млн. сомду, физикалык көлөмдүн индекси 104,9 пайызды түзүп, 2014-жылдын тийиштүү мезгилине салыштырганда (2014-жылда 809, 0 млн. сом - салыштырмалуу баа) 34, 8 млн. сомго, же 3,4 пайызга көбөйгөн.

2015-жылы курулуштун дүң продукциясынын көлөмү 3,7 млрд. сомду (2014-жылда 3,2 млрд. сом), 2014-жылдын тийиштүү мезгилине салыштырмалуу физикалык көлөмдүн индекси 100,8 пайызды түзүп, 514,8 млн. сомго көбөйгөн.

Негизги капиталга инвестициялардын көлөмү 2014-жылдын тийиштүү мезгилине   салыштырмалуу 498,0 млн. сомго көбөйүп, 2 828,5 млн. сомду (2014-жылда 2330, 5 млн. сом), физикалык көлөмдүн индекси 117, 2 пайызды түздү.

Тейлөөдө кызмат көрсөтүүнүн жалпы көлөмү бардык чарба жүргүзүүчү тармактар боюнча 2015-жылы 43,9 млрд. сомго жетип (2014-жылда 39,6 млрд. сом), 2014-жылдын тийиштүү мезгилине салыштырмалуу физикалык көлөмдүн индекси 103,6 пайызды түзүп, 4,3 млрд. сомго өскөн.

Чекене соода жүгүртүүнүн көлөмү отчеттук мезгилде коомдук тамактануу ишканалардын соода жүгүртүүсүн кошкондо 2 7707,0 млн. сомду (2014-жылда 2 5406,6 млн. сом), 2014-жылдын тийиштүү мезгилине салыштырганда 2300,4 млн. сомго көбөйүп, физикалык көлөмдүн индекси 104,0 пайызды түздү.

Тышкы соода жүгүртүү (бажы статистикасынын маалыматтарынын негизинде) 2015-жылдын январь-ноябрында 147403,2 миң АКШ долларын түздү (2014-жылдын январь-ноябрына салыштырганда 41,2 пайызга аз), анын ичинде экспорт 16723,7 миң, (59,9 пайызга аз) жана импорт 130679,5 миң АКШнын долларын (37,5 пайызга аз) түзүп, соода балансы 1 13955,7 миң АКШ долларына терс сальдо болгон.

2015-жылга карата жергиликтүү бюджеттин киреше бөлүгүнүн салык жана салык эмес кирешелери боюнча (атайын каражаттарды кошпогондо) 830,4 млн.сомдук план жектирилсе, аткарылышы 815,9 млн.сомду түзүп, пландагыдан 14,5 млн.сомго, же 1,7 пайызга аз чогултулган.  Ал эми 2014-жылдын тийиштүү мезгилине салыштырганда 56,7 млн. сомго (2014-жылда факт 759,2 млн. сом), же 7,5 пайызга көп жыйналган.

Ош шаарынын жергиликтүү бюджетинин 2015-жылы чыгаша бөлүгү 1011,0 млн. сомду түзүп, жалпы багыттагы мамлекеттик кызматтарга 117,6 млн. сом, экономикалык максаттарга 105,3 млн. сом, турак-жай жана коммуналдык кызматтарга   407,3 млн. сом, саламаттыкты сактоого7,0 млн.сом, эс алуу жана маданий иштерди уюштурууга 69,2 млн. сом, билим берүүгө 273,4 млн. сом жанасоциалдык коргоого25,7 млн. сомакча каражаты каржыланып, бекитилген план 93, 2 пайызга аткарылган.

Социалдыкфонддун шаардык башкармалыгында2016-жылдын                               1- январына карата 22006 пенсионер катталган.  2015-жылы пенсия төлөө үчүн 1196,3млн.сом бөлүнүп, анын ичинен 721,5 млн.сому “Кыргыз почтасы” мамлекеттик ишканасы, ал эми 474,6 млн. сому банктар аркылуу таркатылган.

2015 - жылы аз камсыз болгон 284 үй-бүлөнүн 765 баласына мамлекеттик жөлөк пул дайындалып, республикалык бюджеттин эсебинен жыл башынан бери 5,2 млн.сом бөлүнгөн.

Отчеттук мезгилде социалдык жөлөк пул алуучулардын саны 3654 адамга жетип, 92 млн. 963,8 миң сом төлөнүп берилген.

Жергиликтүү бюджеттин эсебинен 550 адам, жалпы суммасы 4817,8 миң сом алышкан, же2014-жылдын тийиштүү мезгилине салыштырмалуу материалдык жардам алуучулардын саны 260 адамга көбөйүп, кошумча 1457,3 миң сом төлөнгөн.

2016-жылдын 1-январына карата шаардын 53 мектеби интерактивдүү доскалар менен камсыздалып, 31 мектеп интернетбайланышына туташтырылган.       Окуучуларарасындагыреспубликалыкпредметтик олимпиаданын жыйынтыгы менен Ош шаарынынокуучулары 2-орунду камсыз кылышкан жанаайрым окуучулар эл аралык предметтик олимпиадаларга  жолдомо алууга жетишкен.

Ош шаарынын мэриясы, мекемелер жана уюмдар, аймактык Кеңештер тарабынан “Түштүк борбордун потенциалы-шаардыктардын жыргалчылыгы үчүн” аталышындагы Ош шаарынын 2014-2017-жылдарга карата өнүгүү Программасын жана башка мамлекеттик жана тармактык программаларды турмушка ашыруу боюнча 18 тармакты камтыган 98 иш-чара өткөрүлгөн. Ал эми Программанын   электрондук шаар долбоору, жаштар үчүн жаштар Багын ачуу жана Жаштар үйүн уюштуруу, А.Суюмбаев атындагы борбордук стадиондун чуркоо жолчосун резиналык чуркоо жолчосуна алмаштыруу сыяктуу иш-чаралар акча каражаттын тартыштыгына байланыштуу (5 иш-чара) башталган жок.  Калган иш - чаралар боюнча жумуштар аткарылып жатат.

 

2. Ош шаары-өнүккөн ордо калаа» программасынын актуалдуулугу

 

Соңку жылдардагы шаарды башкаруудагы топтолгон тажрыйба көрсөткөндөйсоциалдык жана экономикалык көйгөйлөр системалуу   мүнөзгө ээ болуп, аларды тез жана жеңил чечүүгө мүмкүн болбой келген.

Турак жай, коммуналдык чарба, курулуш, саламаттыкты сактоо, коомдук транспорт, коопсуздук жана башка багыттардагы проблемаларды мурдагыдай эле калыптанып калган ыкмалар менен, же жылдык бюджеттик пландоонун чегинде чечүүгө мүмкүн эместигин турмуш көрсөттү. Ошондон улам комплекстүү мүнөздөгү, узак убакыттагы келечекти камтыган, көп субьекттер жана каражаттардын булактары тартылган башкаруунун жаңы инструменттерин пайдалануунун зарылдыгы айкын сезилип жатат.

Учурда Ош шаарын өнүктүрүү бир катар принципиалдуу кыйынчылыктарга туш келип жатат. Алар:

1.Борбордук Азия аймагында мурунку шаардык структураны бузбай туруп, өз алдынча ири шаарды куруунун тажрыйбасы эмдигиче иштелип чыга элек же жок десе да болот.

         2.Жаңыча жашоонун, жаңыча өнүгүүнүнструктурасын түзүүгө жөндөмдүү жана аны ишке ашыра ала турган аткаруу органдарында кадрлар жетишсиз болгон жана мэриянынтуруктуу стратегиясы жана механизмдери иштелип чыккан эмес.  Программалар кабыл алынганы мененищ жүзүндө аткарылбай келген. Көп программаларды ишке ашыруунун финансылык булактары аныкталбай эле кабыл алынып калган.

Ош шаары азыркы учурдун экономикасына кирип кетүүгө жаңы гана кадам таштап жатканы менен кыйынчылыктарга туш келүүдө. Анткени, учурда тариф саясаты боюнча маселе өтө курч бойдон калууда.  Акыркы жылдардагы башаламан курулуштар, көптөгөн жеке кыймылсыз мүлктөрдүн пайда болушу тоскоолдуктарды пайда кылып жатат.

2010-2012-жылдардагы шаарды калыбына келтирүү иштери ыкчам жүргүзүлгөнү менен курулуштун сапаты жана калыптанып калган шаардык чөйрө эске алынган эмес. Ошондуктан  курулуш процесстерин жөнгө салуу милдети турат.

Жер фондун башкаруунун аракеттеги  нормативдери жана ыкмалары жер фондун башкаруу ыкмалары келечекте жерди рационалдуу иштетүүгө шарт түзбөйт жанашаарды өнүктүрүү мүмкүнчүлүгүн чектейт.

Таштандыларды кайрадан иштетүүнүн абалы жана анын рационалдуу эмес жүргүзүлүшү, шаар жана шаардыктар үчүн «зыяндуу» уюштурулушу   программалык мамилени киргизүүнүн зарылчылыгын пайда кылат.

Шаардын ири жолдорунун курулуштары, эстакадалык жолдорду куруу, суу менен камсыз кылуу ж.б. маселелер боюнча иштер жүргүзүлгөнү менен толук чечилбей жатат.

 

Ош шаарынын негизги проблемалары төмөнкүлөр:

 

а) коомдук автотранспорттун абалын жакшыртуу, айрыкчаавтотыгындарды жок кылуу.

б) көпүрөлөрдүн, ички, шаарды айланып өтүүчү жолдордунжетишсиздиги жана абалынын начардыгы.

в) шаардык инфраструктураны, өзгөчөсуу менен камсыз кылуунужана сууну бөлүштүрүүнү модернизациялоо.

г) шаардын аймагын кеңейтүү боюнча иш алып баруу.

д) шаардын борбордук бөлүгүндө дем алуу жайларын, ишкердик жана тейлөө обьекттерин жайгаштыруу потенциалын ишке ашыруу. Айрым   участкалардан сырткары   шаардык чөйрөнүн сапатынын төмөндүгүнөн шаар үчүн бул потенциал пайдалуу иштетилбей жатат.Тарыхый баалулугу бар имараттарды реконструкциялоо жана калыбына келтирүү жаңы обьекттерди курууга кеткен чыгымдан да көп каражаттарды талап кылат.

е) шаардын экологиялык абалын сактоодо көптөгөн көйгөйлөр бар.

ж) 1990-жылдары шаардын чет жакаларындагы жер участкалары чар-жайыт курулуштарга бериле баштаган. 1950-жылдардын аягында  жана 1980-жылдардын ортосунда курулган турак жайларды кармоонун чыгымдары улам барган сайын өсүүдө. Шаардыктардын жарымынан көбү аталган турак жайларда жашашат.

з) шаардык чөйрөнүн проблемаларын кыймылсыз мүлк рыногундагы абалды, жер тилкелеринин шарттарын, шаар куруу иштериндеги укуктук жана уюштуруучулук шарттарды жана учурдагы шаар куруу саясатын эсепке алуу менен институциялык аспекте кароо керек.

Бүгүнкү күндө кадрлардын жетишпестиги ачык сезилүүдө. Мэриянын ишинин маңызы өзгөрүп жатат, бирок талапка жооп берген кадрлар жетишсиз. Ошондой эле зарыл   структуралык өзгөрүүлөргө байланыштуу   шаардын экономикалык саясатын жүргүзүүүчүн каржылык жактан камсыздоо, стратегиялык долбоорлор жана программалар зарыл. «Жайлуу шаар» институтциясын түзүү жана өзгөрүүлөрдү турмушка ашыра турган кадрларды даярдоонун зарылдыгы келип чыгууда.

Негизги маселелерди чечүү шаарды өнүктүрө ала турган коомчулукту   табууга байланыштуу болот. Бул коомчулуктун аталышы кызыкдар тараптардын көпчүлүк бөлүгүнө түшүнүктүү болушу керек.

Идеяларды алып чыгуунун негизин баарынан мурда культурологиянын принциптери түзөт. Шаардын маданий өз алдынчалыгы болбосо, кыялында өзүн «маданий чек арага» чейин жеткире албаса, аймактык бийликтер жана жааматтар чыныгы, эффективдүү стратегиялык пландоонун субьекттери боло алышпайт.

Маданий өз алдынчалыктан жана капитализациядан сырткары шаардын   программасы коммуникациялык долбоор аркылуу жасалышы керек. Программа ишкерлер үчүн эле эмес шаардыктар үчүн да түшүнүктүү болушу зарыл. Бул жерде негизги түшүнүк акыйкаттуулук жана коопсуздук болуп эсептелет. Программа бардык кызыкдар тараптардын кызыкчылыктарынын тең салмактуулугуна  негизделет. Программа  өлкөдөгү башкаруу системасына карама-каршы келбегендей интеграцияланышы керек.


3. Программанын стратегиялык максаты жана келечеги

 

3.1. Программанын стратегиялык максаттары

1.Ош шаарын өнүгүүнүн регионалдык борборуна айландырууга шарттарды түзүү, өлкөнүн түштүгүнүн чыныгы борбору жана Борбордук Азиядагы негизги байланыш түйүнү, жашоонун жогорку деңгээли жана сапаты бар заманбап шаарга айландыруу.

2.Ош шаарында социалдык, маданий топторго, аялдар менен жаштарга бирдей мүмкүнчүлүктөр берилген, өзүнө коммуникативдик борбордун функцияларын байланыштырган жайлуу шаарга айландыруу.

3.Адамдык капиталдын өсүшүн жана потенциалын камсыз кылуу.

 

3.2. Программанын келечеги:

 

Ош шаары –Кыргызстандын түштүгүндө жамааттык коопсуздук идеясынын тегерегиндеги байланыштын, экономикалык өнүгүүнүн башкы функциясын аткарат.

Ош шаары – маданий көп түрдүүлүктүн аймактык борбору жана   кыргыз көчмөндөрүнүн мурастарын изилдөө жана таркатуу тажрыйбасынын борбору болуп саналат.

Ош шаары –техникалык жана маданий жаңыланууларды жайылтуунун эксперименталдык аянтчасы.

Ош шаарыБорбордук Азия – Кытай, ошондой эле Россия – Казакстан – Тажикистан (Афганистан) менен бирге башкы уюшумдуулук катнашта өнүгөт жана байланышты көзөмөлдөйт.  Бирок, ири логистикалык борбор шаар ичине кирбеши керек. Ош шаарынын өндүрүштүк жана ишкердүүлүк аймагы так бөлүнүшү зарыл.  

Бийликтинжана башка топтордун кызыкчылыктарынынтең салмактуулугу, мыйзамдык жана нормативдик актардын системасы социалдык жана ишкердик чөйрөдөгүөзгөрүүлөргөөз убагында чечим кабыл алууга мүмкүндүк түзөт  жана шаар  үчүнжагымдуу жагдай түзүлөт.

Ош шаары Бириккен Улуттар Уюмунун экологиялык нормаларына ылайык келет,техникалык суу ичүүчү суудан бөлүнүп, таза суу программасы ишке ашат.

 

4. Приоритеттер, милдеттер жана иш-чаралар

 

Приоритет I. Ынтымактуу коомду түзүү

 

Ынтымактуу коом шаардын өнүгүшүнүн негизги көрсөткүчтөрүнүн бири болот. Себеби, ынтымактуу коом шаардын жамааттарынын өз алдынчалыгын, шаардыктардын жашоо сапатын жана деңгээлин билдирет, ошондой эле  шаардын маданий-билим потенциалына ылайык жарандык демилгелердин деңгээлин аныктайт.

Ош шаарындагы жамааттардын абалынын ички факторлорунун спецификалык мүнөздөмөлөрү төмөнкүлөр:

 • баалуулуктар системасындагы кризис, анын ичинен   коомдогу чыр-чатактардын күчөшү, криминалдашуу, калктын наркотикалык заттарга берилиши, толеранттуулуктун төмөндөшү;
 • коомдун социалдык дифференциацияланышы жана аймактык сегрегацияланышы, социалдык структурада ортонку класстын үлүшүнүн төмөндүгү, шаардын жамаатарынын салтынын, үрп-адаттарынын төмөндөшү, социалдык кызматтарды калктын түрдүү катмарынын тегиз ала албагандыгы;
 • шаардык жана «шаардык эмес» жашоо образынын  карама-каршылыктары.

Бул көйгөйлөр  Ош шаарына өзгөчө мүнөздүү жана көп улуттуу чөйрөгөөз таасирин тийгизип жатат.

Бул багытта коомдогу чыр-чатактарды алдын алуу, толеранттуулукту жогорулатуу,  шаардын жамаатарынын салтын, үрп-адаттарын сактоо менен элдердин арасында достукту, ынтымакчылыкты чыңдоо жана ар кандай карама-каршылыктарды жоюу боюнча иш алып барылат.

 

Приоритет II. Динамикалуу экономика

 

Иштердин перспективалуу багыттары:

ü  инвестициялардын көлөмү

ü  шаардыктардын реалдуу кирешелеринин өсүшү

ü  продукциялардын конкурентүүлүгүнүн жогорулашы

ü  экспортко-багытталган багыттарды өнүктүрүү

ü  Ош (Кара-Суу шаары менен бирге) – Борбордук Азиядагы соода лидерлеринин бири.

Чарбалык климат төмөндөгүлөрдүн негизинде өнүгөт:

ü  ишкердикке тоскоолдуктарды азайтуу

ü  бизнеске  маалыматтык кызматтарын көргөзүү

ü  акыйкат атандашууга ыңгайлуу шарт түзүү.

Шаардык каржы төмөнкү багытта өзгөрөт:

ü  бюджетти шаардыктардын муктаждыктарын ишке ашыруучу инструментке айландыруу

ü  бюджеттин чыгымдарынын коомдук эффективдүүлүгүн жогорулатуу.

 

Приоритет III. Шаар тургундарынын мамлекеттик жана муниципалдык социалдык кызматтарды алуу мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу

 

Жеке жана юридикалык жактар тарабынан мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды алуусунун заманбап системасын түзүү мэриянын жана муниципалдык мекеме, уюмдардын негизги багыты болот. Негизги максат мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды алууга бирдей мүмкүнчүлүктөрдү түзүү.  Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтардын бирдиктүү реестрине киргизилген социалдык кызматтар төмөнкүлөр: социалдык камсыздоо, билим берүү, саламаттыкты сактоо, маданият. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтардын сапатына шаардыктардын жашоо сапаты көз каранды болот. Кызматтардын сапатын жакшыртуу менен билим берүүнү жогорулатуу, жарандардын саламаттыгын жакшыртуу, миграцияны кыскартуу, маданиятын жогорулатуу жана башка маселелери чечилет. 

 

Социалдык коргоо системасын өнүктүрүү      

 

Социалдык коргоо системасын өнүктүрүү боюнча кызмат көрсөтүүнүн адрестүүлүгүнө жана негиги муктаж категориядагы кароосуз калган балдарга, карыларга жана ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга өзгөчө көңүл бурулат. Бул багытта төмөндөгү иш-чаралар аткарылат:

 • Социалдык жактан муктаж шаар тургундарына адрестүү жардам көрсөтүү системасын иштеп чыгуу;
 • Социалдык өнүгүү башкармалыгында  «Маалымат борборун», «Ишеним телефонун» жана «Кеңеш берүү-маалымат  кызматын»  ачуу;
 • Селсаяк  жарандар үчүн  10 орундуу баш калкалоочу жайды ачуу;
 • Кароосу жок пенсионерлер жана ден-соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды медициналык жактан тейлөө жана аларды үч маал тамак менен камсыздоо үчүн күндүзгү борбор ачылат.

 

Билим берүү тармагын өнүктүрүү

 

Ош шаарында 65 жалпы билим берүүчү мектеп жана 38мамлекеттик жана 20 жеке менчик балдар бакчасы иштеп жатат.  Мектептердин ичинен  20 орто мектеп “мектеп-гимназия”статусун алган, 6 мектепте гимназиялык класстар ачылган, 11 жеке менчик мектеп иштейт. 

Ош шаарында билим берүү жана балдарды мектепке чейинки тарбиялоону жакшыртуу максатында төмөндөгү иш-чаралар ишке ашырылат:

 • Республикалык жана жергиликтүү бюджеттин эсебинен жаңы мектептерди жана балдар бакчаларын куруу;
 • Жеке менчик мектептерди жана балдар бакчаларын ачууга уруксат берүүчү документтерин тез арада бүткөрүүгө көмөктөшүү;
 • Билим берүү мекемелериндеги жана балдар бакчалардагы иш кагаздарын электрондук негизде жүргүзүүгөөткөрүү;
 • Билим берүү мекемелерин интерактивдүү доскалар, окуу куралдары жана заманбап окуу методологиялары менен камсыз кылуу;
 • Мугалимдерге моралдык колдоо көрсөтүү максатында коммуналдык төлөмдөрүн төлөөгө жергиликтүү бюджеттин эсебинен кошумча каржылоо;
 • Электрондук балдар бакчасы долбоорун ишке ашыруу;
 • “Коопсуз мектеп”, “Коопсуз бала бакча” долбоорун ишке ашыруу (видеокөзөмөл орнотуу);
 • “Олимпиядалык мектеп” долбоорун ишке ашыруу;
 • “Көп тилдүүлүктүөнүктүрүү” долбоорун ишке ашыруу;
 • Балдар бакчаларынын тарбиялануучуларын жана 1-4–класстын окуучуларын витаминдештирүү долбоорун ишке ашыруу;
 • “Смайл KG” коомдук уюму менен биргеликте “Инклюзивдик билим берүү” долбоорун ишке ашыруу;
 • Мугалимдердин жана тарбиячылардын билимин, усулдарын жогорулатып турууга шарт түзүү жана башкалар.

 

Саламаттыкты сактоо тармагын өнүктүрүү

 

Ош шаарынын тургундарынын саламаттыгын сактоодо: 825 койкалуу 1 клиникалык оорукана 3 филиалы менен, 1 үй-бүлөлүк дарыгерлер борбору 11 филиалы менен, 9 ФАП, 50 койкалуу балдар үйү, 70 орундуу 1 балдардын ден-соолугун калыбына келтирүү жана дарылоо борбору, 1 ооруларды алдын алуу жана санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору, 2 стоматологиялык поликлиника, 1 тез жардам бекети, 1 залалсыздандыруу бекети болуп жалпысынан 23 мекеме медициналык кызмат көрсөтөт.

Саламаттыкты сактоо тармагын өнүктүрүү максатында төмөндөгү иш-чаралар ишке ашырылат:

 • ОшКОнун травматология бөлүмүнүн корпусунун (Заднепровский көч.) жылытуу системаларын капиталдык оңдоп- түзөөдөн өткөзүү;
 • «Ак- Тилек» кичи районунда 150 орундуу оорукана комплексинин куруу;
 • Жапалак айылынын ДЭУ участкасына ФАП куруу м\мк\нч\л\г\н карап чыгуу;
 •  Озгур айылына ФАП куруу;
 • Медайымдарга жана санитаркаларга моралдык колдоо көрсөтүү максатында коммуналдык төлөмдөрүн төлөөгө жергиликтүү бюджеттин эсебинен кошумча каржылоо;
 • Саламаттыкты сактоо мекемелеринде иш кагаздарын электрондук негизде жүргүзүүгөөткөрүүгө көмөктөшүү. “Электрондук саламаттыкты сактоо” долбоорун ишке ашыруу;
 • Саламаттыкты сактоо мекемелеринин материалдык-техникалык базасын чыңдоо максатында жергиликтүү бюджеттен каражаттарды бөлүп берүү жана башкалар.

 

Маданият, спорт, жаштар, миграция жана туризм тармактарын өнүктүрүү

 

Шаардын маданият, спорт, жаштар, миграция жана туризм тармактарын өнүктүрүү максатында төмөндөгү иш-чаралар ишке ашырылат:

 • Дене тарбия жана спорт тармагына такай мониторинг жүргүзүү жана колдоо көрсөтүү;
 • Кыргызстан Футбол Федерациясынын Футбол академиясын  Ош шаарында курулушун аяктоо;
 • Ош шаарында спорт, балдар аянтчаларынкуруу;
 • Ош шаарынын курама командаларынын (жаштар, өспүрүмдөр жана чоңдор)регионалдык, республикалык жана эларалык мелдештерге үзгүлтүксүз катышуусун камсыз кылуу;
 • “Сулайман-Тоо-ынтымактын жана биримдиктин символу” фестивалын жыл сайын өткөрүү;
 • Шаардын  таланттуу  окуучуларынын   конкурстарын жыл сайын өткөрүп туруу;
 • Мэриянын иш-планына ылайык социалдык - маданий иш-чараларды жогорку деңгээлде уюштуруп жана өткөрүп туруу.“Этно-Ош” чыгармачыл жамаатына колдоо көрсөтүү. Этно борбор түзүү боюнча иш алып баруу;
 • Акысыз окуу долбоорлорун көбөйтүү(тил курстары, компьютердик грамматика, бизнес-мектеби, журналистика, медицина, тигүүчүлүк, ууз чеберчилик, студенттердин чет өлкөлөргө окуп келүүсүнө шарт түзүү);
 • Жаштардын терс көрүнүштөрүн жоюу максатында социалдык роликтерди жайылтуу жана иш-чараларды өткөрүү;
 • Жаштарды ыйманга чакыруу, адеп-ахлакка тарбиялоо, патриоттуулукту, мекенге болгон сүйүүсүн арттыруу, маданияттуулугун жогорулатууга багытталган иш-чараларды уюштуруу;
 • Мектеп бүтүрүүчүлөрүнө кесипти туура тандоо максатында иш-чараларды өткөрүү;
 • Жарандардын кесиптик квалификациясынын деңгээлин жогорулатуу. Жыл сайын 500дөн кем эмес жумушсуз жарандарды эмгек базарынын талабына ылайык кесиптерге окутуу;
 • Жумушсуз жарандарды убактылуу жумуштарга орнотуу. Жыл сайын 500 ден кем эмес жумушсуз жаранды коомдук акы төлөө жумуштарына (“Тазалык”, Жашылдандыруу жана көрктөндүрүү чарба комбинаты муниципалдык ишканалары) тартуу;
 • Туристтик обьектилерди реконструкциялоо жана жаңы обьекттерди куруу (мейманкана, мотелдер, кемпингдер ж.б.).
  • «Сулайман-Тоо» музей комплексин реконструкциялоо;
  • «Сулайман-Тоо» музей комплексине, шаардын музейлерине көрүүчүлөрдү тартуу үчүн маркетинг жана жарнама иштерин күчөтүүжана башка иш-чаралар.

 

 

Шааркуруу жана шаардык чарба тармагында


Приоритет IV. Жагымдуу чөйрөнү түзүү

 

Шаардык чөйрө – жекеден (короодон, үй-жайдан) баштап жалпы маанидеги (көчө, аянт, бульвар, сквер ж.б.)  шаар инфраструктурасын түшүндүрөт.

Шаардык чөйрө шаардыктардын бир эле күнүмдүк аң сезимине жана айлана чөйрөнөнү таанууга эмес, шаардык жамааттардын узак мөөнөттүү жана фундаменталдык процесстердин түзүлүшүнө олуттуу таасирин тийгизет. Бул баалуулук коомдук институттарга ишенүүнү, социалдык топтордун, уюмдардын мамилелерин, жүрүм-турумдун нормаларын жана стереотиптерин, тарыхый мурастарга мамиле кылууну жана жаш муундарды тарбиялоону камтыйт.

Шаардык чөйрөнүн түзүлүшү субьекттердин иш-аракеттеринин натыйжасы менен болот жана катардагы жарандан баштап  мекемелерге, уюмдарга, ишканаларга, башкаруу органдарына чейин  жамааттардын ар түрдүү катмарларынын кызыкчылыктарына таянуу менен иш жүргүзүү маанилүү роль ойнойт. Алар кызыккан тараптарга тиешелүү шарттардын түзүлүшүнө жоопкерчиликтүү.

Бул бөлүмдө мурда кабыл алынган чечимдерде, республикалык жана жергиликтүү деңгээлдеги программаларда чечилиши каралган, ошондой эле учурдагы мыйзамдар жана нормативдик актыларда чечүү жолдору аныкталган проблемалар каралган эмес.  Ушул принциптин негизинде чечүүүчүн атайын чаралар көрүлө турган, баарынан мурда шаардык деңгээлде ишке ашырыла турган проблемалар белгиленген.

 

Жагымдуу чөйрөнү түзүү приоритети боюнча төмөндөгү иштер аткарылат:

 • Ош шаарынын 2015-2025-жылдарга түзүлгөн Башкы планынын негизинде аткарылуучу иш-чаралар аткарылат (деталдык пландоо долбоору ж.б.);
 • Ош шаарындагы турак-жайдын, мекеме, ишканалардын, имараттардын сырткы абалын (колористка фасадов) оңдоп түздөө;
 • Жолдордун, көпүрөлөрдүн, жол инфраструктурасынын обьектилеринин курулушу жана аларды кароо;
 • Калкка көрсөтүлүп жаткан коммуналдык кызматтардын сапатына такай мониторинг жүргүзүү менен абоненттердин бирдиктүү базасын түзүү;
 • Көп кабаттуу үйлөрдүн жылуулук системасын, канализация жана таза суу түтүктөрүн, чатырларын оңдоп-түзөө;
 • Таза суу менен камсыздоону жакшыртуу;
 • Шаардагы көчөлөрдү жана көп кабаттуу үйлөрдүн алдын жарык менен камсыз кылуу;
 • Жүргүнчүлөрдү ташууну жакшыртуу жана башкалар.

 

Приоритет V. Гендердик саясат, экологиялык коопсуздук жана айлана-чөйрөнү коргоо

 

Гендердик саясат, аялдарды колдоо

 

Бул багытта төмөндөгүдөй иш-чаралар аткарылат:

 • Ош шаардык жаштар комитетинин алдында аялдар үчүн ишкердүүлүк, кол өнөрчүлүк, лидерлик боюнча атайын курсттар уюштурулат;
 • Жергиликтүү Кеңешке депутаттарды шайлоого, башка шайлануучу кызмат орундарына аялдардын шайланышына шарт түзүп берүү, шайлоо укутары боюнча эл аралык уюмдар, бейөкмөт уюмдар тарабынан атайын окуу семинарларын, башка иш-чараларды уюштурууга көмөккөрсөтүлөт;
 • Кызыктар тараптардын, дин, укук коргоо кызматкерлеринин катышуусунда үй-бүлөлүк зордук-зомбулукту алдын-алуу боюнча тегерек столдорду жана башка иш-чаралар өткөрүлөт.

Экологиялык коопсуздук жана айлана-чөйрөнү коргоо

 

Программаны ишке ашыруунун алкагында экологиялык коопсуздукка жана айлана-чөйрөнү коргоого өзгөчө көңүл бурулат.  Шаардагы Ак-Буура дарыясынын жээктерин, эс алуу жайларды, скверлерди реконструкциялоо, көрктөндүрүү боюнча атайын проекттер ишке ашырылат. Таштандыларды өз убагында алып чыгуу, шаардын көчөлөрүнө таштанды салынуучу контейнерлерди, үкөктөрдү орнотуу боюнча иштер такай жүргүзүлөт. 

Таштандыларды кайра иштетүү боюнча инвесторлор менен иш алып барылат.

 

Программанын долбоорлору

а) «Шаар шаардыктар үчүн». Толук кандуу жергиликтүүөзүн-өзү башкарууга өтүү.Качан гана   шаардын ар бир тургуну   шаардык коомчулуктун активдүү мүчөсү болгондо Ош шаары шаардыктар үчүн боло алат. Жергиликтүүөзүн-өзү башкаруунун алгачкы кадамдарында, кошуначылык мамиледе, подьезддерди, короолорду тартипке келтирүү сыяктуу эң жөнөкөй     иштерде, атуулдук коомдогу түзүмдөрдө көрсөтүлгөн активдүү жашоо позициясы бизди чыныгы шаардык, ал эми Ошту – шаардыктар үчүн шаар кыла алат.

б) «Азиянын борборундагы ар түрдүү маданияттардын дарбазасы». Конфессиялар, маданият аралык карым-катнашты, улуттук идеологияны, мамлекеттик тилди, руханий маданиятты, элдин биримдигин жана этностор аралык мамилелерди өркүндөтүү. Бул долбоор Ош шаарынын байыркы 3 миң жылдык тарыхында ар түрдүү маданияттын жана конфессиялардын кошо жашап келе жаткан кайталангыс атаандаштык артыкчылыгына басым жасайт. Биздин турмуш образыбызды аныктоочу критерий катары  биздин ар түрдүү маданият жана дин өкүлдөрү менен сүйлөшүүгө жана түшүнүүгө болгон даярдыгыбыз далил боло алат. Өзүнүн туура жагы менен көрүнүп турган конфессиялар аралык жолугушуулар Ош шаары үчүн өзүнчө бир тармактык адистешүү болот.  Шаарда улуттар аралык достукту чыңдоого өзгөчө көңүл бурулат жана бул багытта ар кандай иш-чаралар өткөрүлөт.

в) «Ишеничтүүүй, ыңгайлуу район». Күнүмдүк жашоонун алгачкы чөйрөсүн жакшыртуу (турак-жай жана социалдык инфратүзүм) жана турак-жай чөйрөсүн өнүктүрүү. Бул долбоор шаар жашоочуларынын түздөн-түз муктаждыктарына багытталган, ошону менен бирге негизги экономикалык, социалдык жана шааркуруу проблемаларын чечүүдө катализатор катары кызмат кыла алат. Ошондуктан, жакынкы жылдар аралыгында бул долбоорду ишке ашыруу Ош шаары үчүн артыкчылык берилген багыт болот.

г)«Ош шаарын башкаруу системасы». Башкаруу системасын натыйжалуу жана таасирдүү жагына өзгөртүү коомду бириктирүүгө, экономиканын динамикалык өсүшүнө жана ыңгайлуу шарттагы чөйрөнү түзүүгө көмөктөшөт.

Мэрдин ролуна   өз алдынча шаардын социалдык-экономикалык өнүгүү программасын     гана эмес,   уюштуруучулук, башкаруучулук милдеттери жана механизмдери боюнча шаар башчысынын программасын ишке ашыруу таандык болот. Эффективдүү башкаруу кабыл алынган чечимдердин социалдык-экономикалык  талдоого негизделет, ресурстар менен бекитилет жана бардык жарыяланган максаттар белгилүү бир жыйынтыкка жетишүүгө багытталат. Бул – негизги көрсөткүч болуп эсептелет.

Шаардын потенциалын колдонуу, жагымдуу чарбалык климатты түзүү негизги орунда турат. Алар болсо бизнес жүргүзүүүчүн тобокелчиликти кыскартат, кичи бизнести өнүктүрүүнү камсыз кылат.  Туура шааркуруу, транспорт, салык, маалымат саясатын жүргүзүү аркылуу шаардын жагымдуу жүзү түптөлөт  жана анын арты менен шаарга инвестициялар келет.

Шаарды мэриясынын башкаруу түзүмүн өркүндөтүү муниципалдык кызматтардын ишмердигин жогорулатат, муниципалдык бийлик органдарынын кадыр-баркынын өсүшүн камсыз кылат. Жаңы маалыматтык технологияларды киргизүү муниципалдык бийликтин таасирдүүлүгүн арттырат, муниципалдык кызматкерлердин эмгек маданиятын жогорулатат, шаардыктардын тийиштүү муниципалдык кызматтар менен байланышын жеңилдетет. Жергиликтүүөз алдынча башкаруу системасын өнүктүрүү шаардын социалдык-экономикалык проблемаларын чечүүдө коомчулуктун кеңири катышуусун камсыз кылат, муниципалдык бийлик органдарынын ишмердүүлүгүнүн айкындыгын жогорулатат.

 

5. Күтүлүүчү натыйжа

 

Программаны ишке ашыруунын жыйынтыгында Ош шаарын туруктууөнүктүрүүгө базалык шарттар түзүлөт, Ош шаарынын бренди калыптанат жана социалдык-экономикалык абалы жакшырат.  Программанын продуктусу катары узак мөөнөттүү жана кыска мөөнөттүү пландар, долбоорлор иштелип чыгылат жана  Ош шаарынын проблемаларын чечүү боюнча коомдук угууларды такай өткөрүп туруу калыптанат.  2020-жылга карата шаардыктардын жашоо деңгээли, шаардын инвестициялык жагымдуулугу жогорулап, жаңы жумуш орундары түзүлөт, жаштар жана аялдар ишкердик жүргүзүүгө мүмкүнчүлүктөрү кеңейет.

Жергиликтүү муниципалдык кызматтардын кызматтары бардык категориядагы жарандардарга жеткиликтүү болот жана сапаты жакшырат.

Башкаруу системасы эффективдүү, ачык, системалуу болуп, жарандардын жергиликтүү бийлик органдарына жана мамлекетке болгон ишеними жогорулайт.

 

6. Тобокелдер жана чакырыктар

 

Программанын ишке ашыруу мезгилинде Ош шаары жалпы эле Кыргыз Республикасынын өнүгүшүнө терс таасирин тийгизген глобалдык жана регионалдык чакырыктарга жана коркунучтарга дуушар болот. Алсак, климаттык өзгөрүүлөр, дүйнөлүк экономикалык кризистер жана башкалар.  Алардын таасирин азайтуу боюнча Ош шаарынын мэриясынын ыйгарым укуктарнын чегинде чаралар көрүлөт.  Ошондой эле, Программанын чегинде аткарылып жатка ниш-чаралар шаардын экономикасын жогорулатууга, социалдык тармактагы көйгөйлөрдү чечүүгө жана айлана-чөйрөнү жакшыртууга шарт түзөт.

 

7. Аткаруу процесси

7.1. Программанын пландуу бөлүгү:

Программаны кабыл алуу, пландоонун жана шаарды башкаруунун жаңы, натыйжалуу процедурасына өтүүнү түшүндүрөт. Программа шаардык нормативдик акт статусуна ээ болот  жана учурдагы  пландоонун негизи   болуп эсептелет.  

Программа шаар чарбасынын секторлорун жана тармактарын реформалообоюнча  системалык мүнөзгө ээ, экономиканы жана социалдык тармакты өнүктүрүүгө байланышкандолбоорлор боюнча чечим кабыл алуунун зарыл принциптерин жана артыкчылыктарын аныктайт.

Программанын негизги идеясы бардык пландоо иштери, өзгөчө бюджеттик пландоо,  орто жана узак мөөнөттүү максаттарга, динамикалык экономикага жана туруктуу чөйрөгө  жетишүүгө багыт алуу болуп саналат.

Программанын негизги багыттары боюнча комплекстүү иш аракеттердин Программалары түзүлөт жана алар кыска мезгилге эсептелет. Ар бир иш аракеттердин Программасы структуралык жактан аткарыла турган иштердин максатын, иш чараларды аткаруу мөөнөттөрүн, каржылоо булактарынкамтыйт. Өз кезегинде комплекстүү иш аракеттердин Программасы жылдык жана бюджеттик пландоонун негизин түзөт.

Программанын негизги багыттары боюнча Комплекстүү иш аракеттердин Программасын иштеп чыгуу тартиби, учурдагы пландоону уюштуруу, мониторинг жана баалоо системасын аткарууну түзүү   шаар мэринин чечими менен кабыл алынат.

 

7.2.  Программанын алкагындагы мониторинг, баалоо жана экспертиза

 

Программага мониторинг жүргүзүү жана баалоо Программаны аткаруунун циклин камтыйт.  Цикл  Программанын аткарылышына кызыкдар топтордун оюн эске алуу менен чечимдерди кабыл алуудан башталып, аны ишке ашырууга,жыйынтыктарын баалоого чейинки мезгилде туруктуу жүргүзүлөт. 

Бул – мониторингдин жана баалоонун жыйынтыктарын колдонуу системасын түзүүнү, шаарды башкарууда мониторинг жана баалоо функциясын кеңири практикалоону билдирет. Мониторингде   ошондой эле көз карандысыз баалоонун маалыматтары, Программанын аткаруу процессиндеги   айырмалар гана эмес сапаттуу өзгөрүүлөрдүн шаар чөйрөсүнө тийгизген таасири да камтылат.Программанын жана өзүнчө долбоорлорду ишке ашырууда бул маалыматтар туруктуу талдоого алынуу менен  ынгайлуу жана зарыл чечимдерди кабыл алуу үчүн   тиешелүү органдарга берилет.

Программага мониторинг жүргүзүү боюнча шаардык Кеңештин депутаттарынан, мэриянын, муниципалдык кызматтардын жана бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрүнөн турган атайын комиссия түзүлөт. Баалоо индикаторлору иштелип чыгат.

Бул орган ошондой эле муниципалдык кызматкерлерди,   көз карандысыз эксперттерди өзүнө камтыйт. Мындан сырткары, бул органдын   негизги милдеттеринин бири болуп шаардыктарды мониторингдин жана баалоонун жыйынтыктары менен системалуу маалымдоо болуп эсептелет. 

Окулду 7067 жолу
Ушул категориядагы башка материалдар: « Ош шаары - жалпы маалымат

Билдирүү кошуу


Сыр сөз
Жаңылоо

Тарых жана маданият

Пред След Страница:

Ошто "Ош-Чынгыз Айтматовдун тагдырында" аталышында Айтматовдун 90 жылдыгы белгиленет

Ошто "Ош-Чынгыз Айтматовдун тагдырында" аталышында Айтматовдун 90 жылдыгы белгиленет

2-3-ноябрь күндөрү Ош шаарында республикалык деңгээлде "Ош-Чынгыз Айтматовдун тагдырында" аталышында...

Ош шаарынын 3018 жылдыгына арналган гала-концертке 15 миңге жакын адам күбө болду

Ош шаарынын 3018 жылдыгына арналган гала-концертке 15 миңге жакын адам күбө болду

Бүгүн, 5-октябрь Ош шаарынын 3018 жылдыгын белгиленүүдө. Анын негизинде А.Сүйүмбаев атындагы борборд...

Шаар күнүнө карата “Ош-ооматтуу ордо калаа!” аттуу майрамдык жарманке болуп өттү

Шаар күнүнө карата “Ош-ооматтуу ордо калаа!” аттуу майрамдык жарманке болуп өттү

Бүгүн, 5-октябрда Ош шаарынын күнүнө карата борбордук аянтта “Ош-ооматтуу ордо калаа!” аттуу майрамд...

Ошто 13 улуттун өкүлдөрү достукту даңазалаган фестиваль өткөрүштү

Ошто 13 улуттун өкүлдөрү достукту даңазалаган фестиваль өткөрүштү

Бүгүн, 5-октябрда Ош шаарынын күнүнө карата “Сулайман-Тоо тынчтыктын жана ынтымактын символу” аттуу ...

Чет өлкөнүн маданият кызматкерлери Ош шаарынын күнү менен куттукташты

Чет өлкөнүн маданият кызматкерлери Ош шаарынын күнү менен куттукташты

Бүгүн, 5-октябрда  Ош шаарынын вице-мэри Нурбек Кадыров «Байыркы Ош шаарындагы маданияттар баарлашуу...

“Байыркы Ош шаарындагы маданияттар баарлашуусу” симпозиуму өттү

“Байыркы Ош шаарындагы маданияттар баарлашуусу” симпозиуму өттү

Бүгүн, 4-октябрда Ош мамлекеттик университетинде “Байыркы Ош шаарындагы маданияттар баарлашуусу” атт...

Ош шаарында Раимжан Курбановдун адабий-музыкалык кечеси өттү

Ош шаарында Раимжан Курбановдун адабий-музыкалык кечеси өттү

Бүгүн, 28-сентябрда Ош улуттук драма театрында Раимжан Курбановдун "Улут болсом-тилим менен улутмун"...

Ош шаарынын 3018 жылдыгына карата өтүүчү маданий-массалык иш-чаралардын тизмеси

Ош шаарынын 3018 жылдыгына карата өтүүчү маданий-массалык иш-чаралардын тизмеси

Ош шаарынын 3018 жылдыгына карата өтүүчү маданий-массалык иш-чаралардын тизмеси 4-октябрьСаат 10:00...

Ошто Мамлекеттик тил күнү белгиленди

Ошто Мамлекеттик тил күнү белгиленди

Бүгүн, 21-сентябрда С.Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театрында 23-сентябрь- Мамлекеттик тил күнү...

Спорттук мелдеш жана концерттик программа - Ошто "Алтынчы күнү кечинде" аттуу майрамдык кече уланууда

Спорттук мелдеш жана концерттик программа - Ошто "Алтынчы күнү кечинде" аттуу майрамдык кече уланууда

Бүгүн, 11-август Ош шаарындагы "Ата-Түрк" эс алуу багында Эгемендүүлүктүн 27 жылдыгына карата "Алтын...

Ош шаарында Эгемендүүлүктүн 27 жылдыгына карата ар ишемби майрамдык иш-чаралар өтөт

Ош шаарында Эгемендүүлүктүн 27 жылдыгына карата ар ишемби майрамдык иш-чаралар өтөт

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик көз карандысыздык күнүнүн 27 жылдыгына карата Ош шаарында 2018-жы...

Ошто футбол фествалы өттү

Ошто футбол фествалы өттү

Бүгүн, Ош шаарында 1-июнь- Балдарды коргоонун эл аралык күнүнө карата “Балага жүрөгүбүздү ачалы!” ат...

1- июнь Балдарды коргоонун Эл аралык күнүнө карата Ош шаарында өткөрүлө турган маданий-массалык иш-чаралардын тизмеси

1- июнь Балдарды коргоонун Эл аралык күнүнө карата Ош шаарында өткөрүлө турган маданий-массалык иш-чаралардын тизмеси

1- июнь  Балдарды коргоонун Эл аралык күнүнө карата Ош шаарында өткөрүлө турган  маданий-массалык иш...

Оштон барган делегация Ярославль шаарынын 1008 жылдыгына катышты

Оштон барган делегация Ярославль шаарынын 1008 жылдыгына катышты

26-май күнү Россия Федерациясынын Ярославль шаарынын 1008 жылдыгы салтанаттуу белгиленип, ага Ош шаа...

Ошто Энелердин күнүнө карата жарыяланган конкурстун жеңүүчүлөрү сыйланды

Ошто Энелердин күнүнө карата жарыяланган конкурстун жеңүүчүлөрү сыйланды

Бүгүн, 18-майда Ош шаарынын мэриясында энелер күнүнө арналган  майрамдык иш-чара болуп өттү. Ага Ош ...

Ошто Энелер күнү салтанаттуу түрдө белгиленди

Ошто Энелер күнү салтанаттуу түрдө белгиленди

Бүгүн, 18-майда Ош шаарынын мэриясында  энелер күнүнө арналган  майрамдык иш-чара болуп өттү. Ага Ош...

Ошто 9-май майрамына карата “Согуш жылдарындагы ырлар” аттуу концерт болду

Ошто 9-май майрамына карата “Согуш жылдарындагы ырлар” аттуу концерт болду

Бүгүн, 9-май Улуу Жеңиштин 73 жылдыгына карата “Согуш жылдарындагы ырлар” аттуу Ош шаарынын маданият...

Ошто Улуу Жениш 73 жылдыгына арналган салтанатка 20 миңден ашуун адам күбө болду

Ошто Улуу Жениш 73 жылдыгына арналган салтанатка 20 миңден ашуун адам күбө болду

Бүгүн, 9-майда Улуу Жеңиштин 73 жылдык майрамы Ош шаарынын борбордук аянтында жогорку деңгээлде белг...

Ош шаарында 5 миңге чукул адамдын катышуусунда “Өлбөс, өчпөс полк” жөө жүрүшү болду

Ош шаарында 5 миңге чукул адамдын катышуусунда “Өлбөс, өчпөс полк” жөө жүрүшү болду

Ош шаарындагы  9-май   Жеңиш күнүнүн 73 жылдыгын майрамдоо "Өлбөс-өчпөс полк" жөө жүрүшү менен  башт...

Ош шааарыда Улуу Ата Мекендик согуштун 73 жылдыгын белгилөөгө кызуу даярдык жүрүүдө

Ош шааарыда Улуу Ата Мекендик согуштун 73 жылдыгын белгилөөгө кызуу даярдык жүрүүдө

9-май күнү саат 8:30да Ош шаарында Улуу Жеңиштин 73 жылдыгы «Өлбөс,өчпөс полк»  менен башталат. Ле...

Ош шаарында 500гө жакын айымдардын катышуусунда “Шайыр апалар” республикалык телефестивалы болду

Ош шаарында 500гө жакын айымдардын катышуусунда “Шайыр апалар” республикалык телефестивалы болду

Бүгүн, 2-май күнү “Алымбек Датка” этнографиялык борборунда “Шайыр апалар” телефестивалынын катышуучу...

Ошто уюштурулган «Шайыр апалар» телефестивалы гала концерт менен жыйынтыкталды

Ошто уюштурулган «Шайыр апалар» телефестивалы гала концерт менен жыйынтыкталды

Бүгүн,2-май күнү Ош шаарынын жайкы сахнасында “Шайыр апалар” телефестивалы катышуучулардын  гала кон...

Ошто Чернобыль апаатынан курман болгондор эскерилди

Ошто Чернобыль апаатынан курман болгондор эскерилди

Бүгүн, 26-апрель күнү Ош шаарында өткөн кылымдын эң ири кырсыктарынын бири Чернобылдагы жардыруудан ...

Ош шаарынын мэри Өзбекстандын келген делегацияны кабыл алды

Ош шаарынын мэри Өзбекстандын келген делегацияны кабыл алды

Бүгүн, 26-апрель күнү Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаев Өзбекстандын өкмөтүнүн жана жазуучулар сою...

Ош: Шаар четиндеги аймактарды өнүктүрүү мэрдин негизги кадамдары

Ош: Шаар четиндеги аймактарды өнүктүрүү мэрдин негизги кадамдары

Бүгүн, 18-апрель күнү Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаев мекеме-ишканалардын жетекчилери, күч түзүм...

Ош шаары менен Ярославль шаарынын ортосундагы достук келишимине кол коюлду

Ош шаары менен Ярославль шаарынын ортосундагы достук келишимине кол коюлду

Кечээ, 11-апрель күнү “Ала-Арча” мамлекеттик резиденциясында өтүп жаткан “Мыкты муниципалдык практик...

Ош шаары Эл аралык форумда улуттар алалык мамилелер боюнча “Мыкты муниципалдык практика” номинациясын алды

Ош шаары Эл аралык форумда улуттар алалык мамилелер боюнча “Мыкты муниципалдык практика” номинациясын алды

Бүгүн, 11-апрель күнү “Ала-Арча” мамлекеттик резиденциясында мыкты муниципалдык практикалардын маара...

Ошто Ак-Буура дарыясынын үстүнө жайкы сахна курулду

Ошто Ак-Буура дарыясынын үстүнө жайкы сахна курулду

Бүгүн, 29-мартта Ош шаарында  Ак-Буура дарыясынын үстүнө курулган жайкы сахнанын ачылыш аземи болду....

Ош шаарында Ноорузга карата уюштурулган кароо-сынактардын жеңүүчүлөрү аныкталды

Ош шаарында Ноорузга карата уюштурулган кароо-сынактардын жеңүүчүлөрү аныкталды

Бүгүн, 21-март күнү Султан Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театрнда Ош шаарынын мэриясы, маданият...

Ош: Борбордук аянттагы Нооруз шаңына 10 миңден ашуун адам күбө болду

Ош: Борбордук аянттагы Нооруз шаңына 10 миңден ашуун адам күбө болду

Бүгүн, 21-март - “Нооруз-2018” майрамы шаардын борбордук аянтында салтанаттуу түрдө белгиленди. Ага ...

Оштогу окуу жайларда Нооруз майрамына карата “Сармерден” оюну өттү

Оштогу окуу жайларда Нооруз майрамына карата “Сармерден” оюну өттү

Бүгүн, 20-мартта Оштогу жогорку жана орто окуу жайлардын кызматкерлери жана студенттери тарабынан Но...

Ош шаарынын аймактык кеңештеринде Нооруз майрамын карата иш-чаралар башталды

Ош шаарынын аймактык кеңештеринде Нооруз майрамын карата иш-чаралар башталды

Бүгүн, 20-март күнү Ош шаарынын биринчи вице-мэри Замирбек Аскаров Курманжан-Датка аймактык кеңешине...

Ошто Нооруз майрамына карата бир нече мекемелердин кызматкерлери сыйланды

Ошто Нооруз майрамына карата бир нече мекемелердин кызматкерлери сыйланды

Бүгүн, 20-март Ош шаарында бир нече мекеме-ишканалардын жетекчилери жана кызматкерлери шаардын өнүгү...

Ош шаарынын делегациясы Андижан шаарындагы Нооруз майрамдык иш-чарасына катышты

Ош шаарынын делегациясы Андижан шаарындагы Нооруз майрамдык иш-чарасына катышты

Бүгүн,19-мартта Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаев жетектеген чакан делегация кошуна Өзбекстандын А...

Ошто "Нооруз-2018" элдик майрамын өткөрүүгө кызуу даярдык жүрүүдө

Ошто "Нооруз-2018" элдик майрамын өткөрүүгө кызуу даярдык жүрүүдө

Ош шаарында “Нооруз-2018” элдик майрамын өткөрүү боюнча борбордук аянтта кызуу даярдык жүрүүдө. А...

Ошто 8-март-Аялдардын эл аралык күнүнө карата майрамдык иш-чара болуп өттү

Ошто 8-март-Аялдардын эл аралык күнүнө карата майрамдык иш-чара болуп өттү

Бүгүн, 6-мартта  Ош шаарынын мэриясы тарабынан 8-март-Аялдардын эл аралык күнүнө карата майрамдык са...

Ак калпак күнүнө карата ШТКлар арасында Ош шаарынын мэринин кубогу ойнотулду

Ак калпак күнүнө карата ШТКлар арасында Ош шаарынын мэринин кубогу ойнотулду

Бүгүн, 5- март күнү С.Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театрнда шайыр тапкычтар клубтарынын арасын...

Ош шаарында ак калпак күнү жаштардын флешмобу жана жөө жүрүшү менен коштолду

Ош шаарында ак калпак күнү жаштардын флешмобу жана жөө жүрүшү менен коштолду

Бүгүн, 5-март күнү Ош шаарынын борбордук аянтында ак калпак күнү салтатанттуу белгиленди. Ага Ош шаа...

Ош шаарында мамлекеттик туу күнү белгиленди

Ош шаарында мамлекеттик туу күнү белгиленди

Бүгүн, 3-март күнү Ош шаарынын борбордук аянтында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик символу Туунун ...

Ошто Эл аралык эне тил күнү белгиленди

Ошто Эл аралык эне тил күнү белгиленди

Бүгүн, 21-февралда  Оштогу Кыргыз-Өзбек Университетинде Эл аралык эне тил күнү белгиленди. Иш-чарага...

Өзбекстандан келген делегация Оштогу курулуштар жана ишканалар менен таанышты

Өзбекстандан келген делегация Оштогу курулуштар жана ишканалар менен таанышты

Бүгүн, 9-февралда Ош шаарына Кыргызстандын Экономика министри Артем Новиков жана Өзбекстандын тышкы ...

А.Кадырбаев: Ош шаарында товар жүргүзүүнүн көлөмү 2017-жылы 270 млн. долларга жеткен

А.Кадырбаев: Ош шаарында товар жүргүзүүнүн көлөмү 2017-жылы 270 млн. долларга жеткен

Бүгүн, 9-февраль күнү Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаев Өзбекстан Республикасынын Тышкы соода мини...

Оштун жаш музыканттары “ART-PREMIUM” Эл аралык сынагында жеңүүчү болушту

Оштун жаш музыканттары “ART-PREMIUM” Эл аралык сынагында жеңүүчү болушту

Бүгүн, 18-январда Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаев Казакстандын Астана шаарында өткөн “ART-PREMIU...

Залкар обончусу жана ырчысы Рыспай Абдыкадыров көзү тирүү болгондо 77 жашка чыкмак

Залкар обончусу жана ырчысы Рыспай Абдыкадыров көзү тирүү болгондо 77 жашка чыкмак

Бүгүн, 12-январь күнү Ош шаарында залкар обончу жана ырчы Рыспай Абдыкадыровдун туулган күнүнө карат...

Оштогу Т.Сатылганов атындагы эс алуу жайды реконструкциялоо иштери кызуу жүрүүдө

Оштогу Т.Сатылганов атындагы эс алуу жайды реконструкциялоо иштери кызуу жүрүүдө

Бүгүн, 18-декабрь күнү шаар башчысы Айтмамат Кадырбаев Ош шаарындагы Токтогул Сатылганов атындагы эс...

Ош шаарында телевидения кызматкерлери сыйланды

Ош шаарында телевидения кызматкерлери сыйланды

Бүгүн, 8-декабрь күнү  Ош шаарында  телевидение жана радио кызматкерлеринин кесиптик майрамы белгиле...

Ош шаарындагы билим берүү мекемелеринде «Манас жумалыгы» башталды

Ош шаарындагы билим берүү мекемелеринде «Манас жумалыгы» башталды

Ош шаарындагы билим берүү мекемелеринде 4-8-декабрь күндөрү «Манас жумалыгы» өтөт. Ош шаардык билим ...

Ошто жаштар жумалыгы жыйынтыкталды

Ошто жаштар жумалыгы жыйынтыкталды

Бүгүн, 17-ноябрь күнү Ош шаарынын мэриясында бүткүл дүйнөлүк жаштар күнүнө арналган жумалык майрамды...

Шаар мэри жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүн сыйлады

Шаар мэри жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүн сыйлады

Бүгүн, 3-ноябрда Ош шаарынын мэриясынын жыйындар залында 7-ноябрь- КРнын маалымат жана басма сөз күн...

Ош шаарында 50дөн ашуун маданият кызматкерлери сыйланды

Ош шаарында 50дөн ашуун маданият кызматкерлери сыйланды

Бүгүн, 2-ноябрда Ош шаарында маданият кызматкерлеринин күнү салтанаттуу белгиленип, сыйлоо аземи бол...

Ошто дагы бир эс алуу жай пайдаланууга берилди

Ошто дагы бир эс алуу жай пайдаланууга берилди

Бүгүн, 13-октябрь күнү Ош шаарында кароосуз калган дагы бир сейил бак толугу менен реконструкциядан ...

Ошто Футбол Академиясы ачылды

Ошто Футбол Академиясы ачылды

Бүгүн, 12-октябрда Ош шаарында Асылбек Момунов атындагы Футбол Академиясынын салтанаттуу ачылышы бол...

Ош шаарынын күнүнө карата Исхак Раззаков атындагы эс алуу жайы шаардыктарга тапшырылды

Ош шаарынын күнүнө карата Исхак Раззаков атындагы эс алуу жайы шаардыктарга тапшырылды

Бүгүн, 5-октябрь күнү Ош шаарынын Манас-Ата аймактык кеңешиндеги И.Раззаков атындагы эс алуу жайынын...

Ош шаарынын мэри шаар күнүнө карата тургундарды куттуктады

Ош шаарынын мэри шаар күнүнө карата тургундарды куттуктады

Ош шаарынын мэри шаар күнүнө карата тургундарды куттуктады Урматтуу шаардыктар жана шаарыбыздын мей...

Ош шаарынын 3017 жылдыгы жогорку деңгээлде белгиленип жатат

Ош шаарынын 3017 жылдыгы жогорку деңгээлде белгиленип жатат

Бүгүн, 5-октябрь күнү Ош шаарынын күнүнө карата бир топ майрамдык маданий-массалык иш-чаралар өтүүдө...

Ошто ак таңдай акындардын айтышы болду

Ошто ак таңдай акындардын айтышы болду

Бүгүн, 4-октябрь күнү Ош шаарынын күнүнө карата «Ак таңдай-2017» акындар айтышы болуп өттү. Ага Ош ш...

Ош шаарынын күнүнө арналган майрамдык маданий-массалык иш-чараларынын программасы

Ош шаарынын күнүнө арналган майрамдык маданий-массалык иш-чараларынын программасы

Урматтуу Ош шаарынын тургундары жана меймандары! Сиздерди 4-5-октябрда Ош шаарынын күнүнө арналган...

Ошто Азиядадан келген спортчуларды салтанаттуу тосуп алышты

Ошто Азиядадан келген спортчуларды салтанаттуу тосуп алышты

Түркменистандын Ашхабад шаарында өткөн жабык имараттагы жана таймаш өнөрлөрү боюнча Азия оюндарында ...

Ош шаарынын мэри жаш кыргыз тилчи мугалимдерге баалуу белектерди тапшырды

Ош шаарынын мэри жаш кыргыз тилчи мугалимдерге баалуу белектерди тапшырды

Бүгүн, 22-сентябрь күнү Ош шаарынын мэриясынын чоң жыйындар залында  23-сентябрь- Мамлекеттик тил кү...

Ошто Чүй облусунун маданият күндөрү өтүүдө

Ошто Чүй облусунун маданият күндөрү өтүүдө

7-август Чүй облусунун маданият күндөрү башталып, Сары-Өзөн таланттары Султан Ибраимов атындагы Ош о...

Төкмө акын Идирис Айтибаев Өзбекстан президентинин белектерин алды

Төкмө акын Идирис Айтибаев Өзбекстан президентинин белектерин алды

Кечээ, 7-август күнү төкмө акын Идирис Айтибаев Ош шаарынын делегациясы менен биргеликте Андижан шаа...

Ошто Курман айт майрамынын урматына бардык 13 аймактык кеңештерде курмандыктар чалынды

Ошто Курман айт майрамынын урматына бардык 13 аймактык кеңештерде курмандыктар чалынды

Ош шаарында Курман айт майрамынын урматына бардык 13 аймактык кеңештерде курмандыктар чалынды.  Ош ...

Ош шаарында Эгемендүүлүктүн 26 жылдыгы жогорку деңгээлде белгиленди

Ош шаарында Эгемендүүлүктүн 26 жылдыгы жогорку деңгээлде белгиленди

31-август күнү Ош шаарында Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгынын 26 жылдыгына карата уюштурул...

Кыргызстандын Эгемендүүлүгүнүн 26 жылдыгын быйыл Ош шаары өзгөчө белгилейт

Кыргызстандын Эгемендүүлүгүнүн 26 жылдыгын быйыл Ош шаары өзгөчө белгилейт

Урматтуу Ош шаарынын тургундары жана меймандары! Кыргызстандын Эгемендүүлүгүнүн 26 жылдыгын быйыл О...

Ош Фест - 2017” туристтик фестивалы жогорку деңгээлде өттү

Ош Фест - 2017” туристтик фестивалы жогорку деңгээлде өттү

Бүгүн, 19-август күнү Ош шаарында “Ош Фест - 2017” эл аралык туристтик фестивалы болуп өттү. Ага Ош ...

Ош шаарында “Сүйүү багы” эс алуучу борбору ачылды

Ош шаарында “Сүйүү багы” эс алуучу борбору ачылды

Бүгүн, 14-август күнү Ош шаарында “Сүйүү” эс алуу багынын салтанаттуу ачылуу аземи болуп өттү. Ага О...

Ош шаарында көп балалуу энелер сыйланды

Ош шаарында көп балалуу энелер сыйланды

Бүгүн, 13-июлда Ош шаарында көп балалуу энелерге “Баатыр эне” ордени жана “Эне даңкы” медалдары тапш...

Ошко Өзбекстандын Мукими театры “Жайдары келин” спектаклы менен келди

Ошко Өзбекстандын Мукими театры “Жайдары келин” спектаклы менен келди

Бүгүн, 7-июнда Ош шаарынын Бабур театрында Мукуми атындагы өзбек мамлекеттик музыкалык театрынын арт...

Ош шаарынын мэриясы Жолболду Алыбаевге 70 жылдык маарекесинде 100 миң сом ыйгарды

Ош шаарынын мэриясы Жолболду Алыбаевге 70 жылдык маарекесинде 100 миң сом ыйгарды

Бүгүн, 19-майда Ош шаарындагы С.Ибраимов атындагы улуттук драма театрында белгилүү комузчу, обончу-д...

Ош: 1000ге жакын энелерге баалуу белектер берилди

Ош: 1000ге жакын энелерге баалуу белектер берилди

  Бүгүн, 18-майда  С.Ибраимов атындагы Ош улуттук драм театрында энелер күнүнө арналган  майрамдык и...

Ош шаарында Корея маданиятынын айы өтөт

Ош шаарында Корея маданиятынын айы өтөт

27-апрелде Ош шаарынын биринчи вице-мэри Замирбек Аскаров Корея Республикасынын Кыргызстандагы өзгөч...

Ош шаары Көчмөндөр ааламынан алдынкы орундарды багындыра алды

Ош шаары Көчмөндөр ааламынан алдынкы орундарды багындыра алды

Ош шаары 4-7-сентябрь күндөрү, Ыссык-Көл облусунун Кырчын жайлоосунда өткөн “Көчмөндөр ааламы” фес...

Эки күнгө созулган “Этномаданият” фестивалы гала-концерт менен жыйынтыкталды

Эки күнгө созулган “Этномаданият” фестивалы гала-концерт менен жыйынтыкталды

Ош шаарында “Тарых жана маданият” жылынын алкагында өткөрүлгөн  эл аралык “Этномаданият” фестивалы...

Ош шаарында Бүбүсара Бейшеналиеванын 90 жылдыгы белгиленет

Ош шаарында Бүбүсара Бейшеналиеванын 90 жылдыгы белгиленет

Бүгүн, 4-июнь Б.Бейшеналиеванын 90 жылдыгына арналган концерт Султан Ибраимов атындагы Ош улуттук др...

Ошто Кыргызстанда биринчи жолу “Этномаданият” эл аралык фестивалы өтүп жатат

Ошто Кыргызстанда биринчи жолу “Этномаданият” эл аралык фестивалы өтүп жатат

Бүгүн, 2-июнда С.Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театрынын аянтында “Этномаданият” эл аралык  фес...

Кыргызстанда биринчи жолу өтүп жаткан “Этномаданият” эл аралык фестивалында элге байыркы Оштун элеси тартууланат

Кыргызстанда биринчи жолу өтүп жаткан “Этномаданият” эл аралык фестивалында элге байыркы Оштун элеси тартууланат

Ош шаарында  Тарых жана маданият жылынын алкагында 2-3-июнь күндөрү Эл аралык "Этномаданият" фести...

 

 

Кайрылуулар

А.Кадырбаев: “Ош баарыбыздын сүйүкт…

А.Кадырбаев: “Ош баарыбыздын сүйүктүү шаарыбыз”

Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаев калаада боло турган “Ош ...

Ош шаарынын мэри: Менин ишимди эл б…

Ош шаарынын мэри: Менин ишимди эл баалайт

Айтмамат Кадырбаевдин Ош шаарынын мэрлигине шайланганына 1 ж...

Айтмамат Кадырбаев, Ош шаарынын мэр…

Айтмамат Кадырбаев, Ош шаарынын мэри: «Мыйзамдуулук принциптерин алдыма максат кылып койгонмун...»

Ар түрдүү саясий ызы-чууга көп аралашкан, анын ичинде көңүл ...

Өнүгүүнүн стратегиялары жана программалары

Пред След

Муниципалдык кызматтардын базалык р…

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ ТОКТОМ 2018-жылдын 5-февралы...

Муниципалдык кызматтардын стандартт…

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ ТОКТОМ 2017-жылдын 9-февралы...

2018-2040-жылдарга Кыргыз Республик…

2018-2040-жылдарга Кыргыз Республикасын туруктуу өнүктүрүүнүн “Таза коом – Жаңы доор” стратегиясынын долбоору

2018-2040-жылдарга Кыргыз Республикасын туруктуу өнүктүрүүнү...

Өкмөттүн программасы "Жаңы доо…

Өкмөттүн программасы "Жаңы доорго - кырк кадам"

Өкмөтүнүн программасы "Жаңы доорго - кырк кадам"

« Январь 2019 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
FB
ОК

Фоторепортаждар

Видеорепортаждар

Пред След

Ош шаарынын мэри элдин көйгөйлөрүн …

Ош шаарынын мэри элдин көйгөйлөрүн угуп, тиешелүү тапшырмаларды берди

Бүгүн, 16-ноябрда Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарыбашов Туран...

Оштун мэри жаштар менен жолукту

Оштун мэри жаштар менен жолукту

Бүгүн, 16-ноябрда Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарыбашов Бүткү...

Ошто мэрдин демилгеси менен 2 көп к…

Ошто мэрдин демилгеси менен 2 көп кабаттуу үй заманбап үйгө айланды

Бүгүн, 15-ноябрда Ош шаарындагы үлгүлүү үй катары оңдоп түзө...

Ош шаарынын мэри эл менен жолугуп, …

Ош шаарынын мэри эл менен жолугуп, көйгөйлөрүн укту

Бүгүн, 14-ноябрда Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарыбашов Жапал...

Ош шаарынын мэри ММК өкүлдөрүн кутт…

Ош шаарынын мэри ММК өкүлдөрүн куттуктады

 Бүгүн, 6-ноябрда Ош шаарынын мэриясында 7-ноябрь- КРнын маа...

"Ч.Айтматовдун каармандары сүй…

"Ч.Айтматовдун каармандары сүйлөшөт"

Ошто “Адамзаттын Айтматову: өтмүш, учур жана келечек” аттуу ...

Оштогу көп кабаттуу үйлөргө домофон…

Оштогу көп кабаттуу үйлөргө домофон орнотуу иштери башталды

Ош шаарындагы көп кабаттуу үйлөрдүн подъездерине домофон орн...

Ош шаарынын мэри бала бакчаларды те…

Ош шаарынын мэри бала бакчаларды текшерди

Бүгүн, 17-октябрда Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарыбашов кала...

Сурамжылоо

Сиз жашаган аймактан таштанды өз убагында алынабы?

Ооба - 53.8%
Жок - 23.1%
Ар кандай - 23.1%

Добуштардын саны:: 26