Актуалдуу

Пресс релиз

Баардык пресс релиздер
22.07.2014
Ош шаарынын мэриясынын расмий сайтына берилүүчү күндөлүк жанылыктар жөнүндө 1.Ош шаарынын мэриясынын уюштуруу иштери жана жергиликтүү өз ..

ММК биз жөнүндө

Баардык материалдар

Инвестициялар

Баардык материалдар
12.06.2014
СВЕДЕНИЕ проектов поступивших на комиссию софинансирования с местного бюджета СВЕДЕНИЕ проектов поступивших на комиссию софинансирования с местного ..